DMCA

Zdroje Populární knihy o tomto trendu respektují práva duševního vlastnictví ostatních uživatelů online a očekávají, že uživatelé učiní totéž. A „za určitých okolností a podle našeho výhradního uvážení zakázat tuto politiku online zdrojů a / nebo ukončit účty uživatelů, kteří opakovaně porušují nebo opakovaně obviňují ostatní z autorských práv nebo práv duševního vlastnictví.
Na základě roku 1998 Podle zákona o autorských právech v oblasti digitálních tisíciletí najdete text na americkém úřadu pro autorské práva. přečtěte si prosím http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, že tento online zdroj je způsobilý k porušení autorských práv. prostřednictvím této online zdrojové stránky („Internet“), jak bylo oznámeno vedoucímu závodu uvedenému v této zprávě.
Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem jednotlivce, nebo uznáváte výlučné právo jednat na základě autorských práv, nahlaste údajné porušení autorských práv na webu nebo prostřednictvím webu za údajné porušení zákona DMCA a odešlete jej správci. Po obdržení oznámení, jak je vysvětleno níže, nadřízený považuje opatření za vhodná, včetně přiřazení materiálů z příslušného místa. Oznámení DMCA o údajném porušení.
Můžete to udělat rychle pomocí našeho e-mailu. E-mail: Contact