Kniha Kytice (Karel Jaromír Erben)

Kniha Kytice (Karel Jaromír Erben)

Kniha Kytice (Karel Jaromír Erben) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

 • Název knihy: Kniha Kytice (Karel Jaromír Erben)
 • Elérhető fájlok: Kniha Kytice (Karel Jaromír Erben).pdf, Kniha Kytice (Karel Jaromír Erben).epub, Kniha Kytice (Karel Jaromír Erben).mobi
 • Jazyk knihy: Český jazyk
 • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Kytice

kniha od: Karel Jaromír Erben

Naposledy jsem Kytici cetla ve ctvrte tride jako povinnou cetbu (a dodneska jsem schopna odrecitovat nektere basne zpameti) a ted jsem se k ni po cca 20 letech vratila v ramci ctenarske vyzvy. Zazitek trochu jiny nez kdyz jsem byla mala, clovek to asi vic proziva a vic oceni ten jazyk, ale porad vyborne. Mam stare vydani od babicky, ktere ma cestne misto v knihovne.

Člověk až s později docení hodnotu knížky. Nucený čtenář (rozuměj ten kdo jí potřebuje do povinné četby) to většinou vidí jinak.

Klasika. Krásná, trochu děsivá, smutná.

Audio: Dřív to človek četl, protože musel a musel si pamatovat děj, aby ve škole správně odpovídal při zkoušení. Dnes už na to člověk kouká jinak. něco depresivnějšího než toto jsem nikdy nečetla!

Kytice je univerzální dílo. Najdete v ní téměř všechno. Mezilidské vztahy, nenávist, lásku, silné ženské hrdinky. A taky ženy vražedkyně. A jak se vždy bojíme při Vodníkovi! A co teprve Svatební košile! Nedovoluji si komentovat něčí čtenářský vkus, ale tady je to silnější než já. Jak někdo může nedat plný počet bodů? Co už by ti autoři měli napsat? Ale možná je to dáno věkem, (ne) zkušenostmi. kdo ví

Kytice má nádherný jazyk, který oceňuji v 59letech mnohem víc, než když jsem ji četla v mládí

Jediná veršovaná kterou si přečtu kdykoliv 🙂

klasika..básně, které každý zná jen v novém obalu.

Český-jazyk.cz aneb studentský underground ­

Erben Karel Jaromír (*07.11.1811 – †21.11.1870)

Kytice (rozbor) (5)

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KNIHY:

Literární druh: lyrickoepická skladba
Literární žánr: balada – objevují se znaky pohádky (Zlatý kolovrat), pověsti (Věštkyně), legendy (Záhořovo lože)
Literární forma: poezie

Balady mají vyhrocený děj, vyplývající z nějakého hrůzného činu, jehož se někdo dopustil.

 • 13 balad (původně 12)
 • básně s tragickým koncem
 • většinou psány formou dialogů
 • Kytice je stěžejní a další na ni navazují, jako květy
 • ke sbírce patří i Erbenovy poznámky (tzv. Poznamenání), ze kterých čerpal, a 14 krátkých Písní
 • v původní sestavě dvanácti básní, jejichž děj se odehrává na venkově, vyniká důmyslné řazení – balady jsou postaveny tak, aby byly zrcadlově shodné určitými vlastnostmi (první s poslední, druhá s předposlední. ):
  • Kytice a Věštkyně – dávají naději a víru v lepší budoucnost vlastencům
  • Polednice a Vodník – záporná role nadpřirozených postav
  • Poklad a Dceřina kletba – narušení vztahu mezi matkou a dítětem
  • Svatební košile a Vrba – přeměna člověka (oživlá mrtvola milence a žena převtělená ve vrbu)
  • Zlatý kolovrat (pohádka) a Záhořovo lože (legenda) – vina, pokání, konečné vykoupení
  • Štědrý den a Holoubek – kontrasty, jako je štěstí se smutkem nebo láska se smrtí
  • Lilie – 13. báseň, nikam se nehodí
   • básnické prostředky: elipsa, anafora, epanastrofa, inverze, epiteton konstanc, eufemismus (již na něm roste trávníček), apostrofa (Maria, panno přemocná), metafora, epizeuxis, zvukomalba, personifikace, živé dialogy a popisy postav i prostředí, které zde nahrazují romantické prvky; in medias res (skočit do děje bez nějakého velkého úvodu, bez určení místa a času – Svatební košile)
   • k napětí slouží: úsporný jazyk, velice krátké věty, neslovesné věty
   • citoslovce místo sloves, přímá řeč
   • básně jsou psány gnomickým veršem , pro který je typická krátkost a hutnost
   • balady jsou snadno zapamatovatelné díky pravidelné rytmizaci a rýmování

   ČASOVÉ ZAŘAZENÍ A PROSTŘEDÍ DĚJE:

   Čas není určen – je cyklický
   Místo – často vesnice, chalupa, les, jezero, .

   ZÁKLADNÍ DĚJOVÁ LINIE PŘÍBĚHU:

   První a první odzadu (tj. poslední)

   Kytice a Věštkyně – upomínají na lidovou tvorbu a poezii

   • Kytice
    Matka zemře, děti pláčou na hrobě, tak se vtělí do květiny – mateřídoušky. Matka představuje vlast, děti národ.
   • Věštkyně
    Skládá se z úryvků šesti lidových pověstí o české zemi. O Libuši, jež pošle pro Přemysla Oráče a na zem dopadne hlad, dokud on nedoorá své pole. O Libuši, která věští založení Prahy a položí svého prvorozeného syna do vody, než nastanou dobré časy. O Karlu IV. a kolébce. O kostelu se zlatým zvonem, který se zaryje do země, dokud se neobnoví ctnosti, láska, víra a naděje. O tom, že by se Češi měli sjednotit k jednomu náboženství. O půlce sochy, která by potřebovala hlavu (rozum) a srdce, aby bylo dobře.

   Druhá a druhá odzadu (tj. předposlední)

   Poklad a Dceřina kletba – o porušení vztahu matka-dítě

   • Poklad
    Vdova s dítětem jde na Velký pátek do kostela a cestou narazí na otevřenou skálu, v níž je síň plná pokladů. Matka tak položí dítě a běží domů se stříbrem, pak se vrací, bere zlato. Když doběhne domů, zjistí, že se poklad změnil v kamení a hlínu. Skála mezitím zmizela s pokladem i dítětem. Další rok opět na Velký pátek se skála zase otevírá a matka nalézá své dítě. Bere si ho a nic nedbá pokladu.
   • Dceřina kletba
    Dívka říká, že zabila holoubátko, dítě a od žalu jí může pomoci jen oprátka. Přitom proklíná svého milého i svou matku, že za její neštěstí mohou oni.

   Třetí a třetí odzadu

   Svatební košile a Vrba (v novém vydání je namísto Vrby Lilie, která se ale do komponovanosti nepočítá) – téma přeměny člověka

   • Svatební košile
    Osamělá dívka se modlí k panně Marii a myslí na svého milého, jenž už dávno odešel do války a pro něhož tkala košile. Tu se on objevuje za oknem a nabádá ji, ať s ním jde pryč. Dívka poslechne a letí s ním. Cestou odhazuje modlicí knížky, růženec a křížek po matce. U hřbitova pochopí, co se na ni chystá a lstí donutí upíra skočit přes zeď prvního. Sama se mezitím schová v márnici. Pak ona i upír přesvědčují umrlce a nakonec kokrhá kohout a tím je zachráněna.
   • Vrba
    Pán se ptá své paní, jak je možné, že je ve dne zdráva, ale v noci jako mrtvá. Řekne mu, ať se tím nezabývá, že je jí to souzeno. Pán neposlechne, jde za babkou, jež mu řekne, že paní se v noci vtěluje do vrby. To se pánovi nelíbí a vrbu skácí. Tím zemře i jeho žena a ze syna je sirotek. Nakonec z vrby udělá kolébku, z jejíchž větví si chlapec bude dělat píšťalky a tak rozprávět s maminkou.
   • Lilie
    Dívka si nepřála být pohřbena na hřbitově, ale v lese. Tam na jejím hrobě vykvetla lilie, která v lidech vzbuzovala touhu. Místní pán ji objevil, když na honu chtěl skolit laň. Dal ji přenést do své zahrady. Tam zjistí, že lilie v noci chodí po sadě a mluví, bojí se světla. Nabídne jí ochranu, když se za něj vdá. Dá mu i syna. Pán však musí do boje a opatrovnicí určuje svoji matku. Tak pravidla nedodržuje, a když se pán vrací, je lilie i dítě mrtvé. Matce nakonec přeje to samé.

   Čtvrtá a čtvrtá odzadu

   Polednice a Vodník – nadpřirozené bytosti zasahují do lidských vztahů

   • Polednice
    Dítě zlobí, neposlouchá matku, která vaří otci oběd. Ta mu vyhrožuje a volá polednici, jež opravdu přichází. Matka dítě brání. Otec, jenž vzápětí přijde, je křísí, ale dítě je již po smrti.
   • Vodník
    Dcera i přes matčiny námitky jde prát šátky do rybníka, propadne se pod ní lávka a dostává se do vodníkova světa. Stává se nedobrovolně jeho ženou a má s ním i syna, její jediné potěšení. Nakonec ho přemluví, aby ji pustil naposledy se rozloučit s matkou. Dovolí jí to od klekání do klekání a nesmí nikoho objímat. Matka nechce dceru pustit, schovají se proto v komoře. Přichází vodních, chce večeři, rozestlat, pak nakrmit dítě. Matka dceru nepouští a říká mu, ať dítě přinese. To on udělá, ale utrhne mu hlavu.

   Pátá a pátá odzadu

   Zlatý kolovrat a Záhořovo lože – téma viny, vykoupení, pokání

   • Zlatý kolovrat
    Pán se zastaví v chaloupce a zamiluje se do prosté Dory a chce si ji vzít. Její nevlastní matka mu chce ale provdat druhou dceru, proto společně cestou v lese Doru zabijí, odeberou jí nohy, ruce a oči. Král nepozná rozdíl, vezme si druhou dceru. Odjíždí do boje. Mezitím stařeček v lese nachází tělo a posílá své páže do zámku prodávat zlatý kolovrat, přeslici a kuželíček za nohy, ruce a oči. Ty připojí k tělu, Dora ožije. Když chce sestra pánovi něco upříst, kolovrátek mu prozradí celý příběh. Pán Doru najde a vezme si ji. Matce a sestře udělá to, co ony Doře.
   • Záhořovo lože
    Otec upsal syna ďáblu a ten se vydává do pekla získat listinu zpět. Cestou potká Záhoře, jenž ho chce zabít (jako spoustu jiných poutníků), ale nakonec se domluví, že ho nechá, když se pak chlapec vrátí a poví mu, jak to v pekle vypadá. Za rok se chlapec vrací a vypráví, že Satan nakázal pod pohrůžkou křížem listinu vydat, ďábel však neposlechl, ani pod výhrůžkou mučení pekelnou koupelí a železnou pannou. Až při výhrůžce Záhořovým ložem blánu vydal. Záhoř se zděsí a poutník mu poradí, aby se kál a modlil, dokud se k němu nevrátí. Také zarazí jeho zabijácký kyj do skály. Za devadesát let se poutník vrací jako biskup se svým pomocníkem. Chce se občerstvit, a pomocník najde růst za skály krásnou jabloň, vedle stojící pařez zakazuje mu utrhnout jablko, neb ji nesázel. Když strom uvidí biskup, může utrhnout, protože vyrostl ze zaraženého kyje. Šťastně se shledá se Záhořem – mluvícím pařezem a pak oba v klidu zemřou a jejich duše se promění v holubice.

   Šestá a šestá odzadu (tj. prostřední)

   Štědrý den a Holoubek – téma lásky a smrti

   • Štědrý den
    Dívky Marie a Hana v adventu předou len a jdou se podívat na jezero. Když vysekají díru, má se jim zjevit ženich. Haně se zjeví myslivec Václav, Marii však jen kostel, svíce, rakev. Do roka se Hana vdá a Marie zemře. O dalším adventu předoucí dívky radši nechtějí znát, co je čeká.
   • Holoubek
    Mladá žena jde okolo hřbitova a pláče, neboť jí zemřel manžel. Potká však nového muže, pro starého truchlí sotva tři dny a za měsíc se vdává. Nad hrobem manžela vyroste dub a na něm sedává bílý holoubek. Ten ženě jdoucí okolo zpívá pravdu, že manžela otrávila. Ta to neunese a utopí se v řece. Je pochována u břehu bez pořádného hrobu.

   Zpracování Kytice má mnoho podob. Například v 70. letech 20. století byla úspěšně zpracována Jiřím Suchým z divadla Semafor a roku 2000 vznikla její filmová podoba prostřednictvím kameramana a režiséra F.A.Brabce (zpracováno sedm básní).

   To, že Erben napsal dílo dodnes známé nejen v literárních podobách, dokazuje, že bylo zcela nadčasové.

   Mně se kniha docela líbila, děj měl velmi rychlý spád a na to, že byla kniha rýmovaná, se mi četla velice dobře.

   Kniha: Kytice – Karel Jaromír Erben

   Kniha: Kytice
   Autor: Karel Jaromír Erben

   Předpokládaný termín doručení dle zvoleného dopravce:
   GLS: 19.2.2020
   Česká pošta: 19.2.2020

   Osobní odběr
   Předpokládané připravení zboží proběhne v odpoledních hodinách dle zvoleného místa v termínu:
   Ostrava: 18.2.2020
   Ostatní výdejny: 19.2.2020
   Uloženka: 19.2.2020

   Pozn.: doručení nebo připravení na výdejním místě závisí na nejpomalejším produktu ve Vaší objednávce.‘, -80, 15);” onmouseout=”hide_help();”>Kdy zboží dostanu


   86%
   8 hodnocení

   45%
   2 recenze
   počet hodnocení
   78 % celkové hodnocení
   8 hodnocení + 2 recenze
   Nakladatelství: PRÁH
   Médium / forma: Tištěná kniha
   Rok vydání: 2011
   Počet stran: 132
   Rozměr: 230,0×160,0x18,0 mm
   Úprava: barevné ilustrace
   Vydání: Vyd. v tomto provedení 1., celkové vyd. Kytice 180.
   Spolupracovali: ilustrace Miroslav Huptych
   Hmotnost: 0,501kg
   Jazyk: česky
   Vazba: Pevná bez přebalu lesklá
   Datum vydání: 201105
   Nakladatelské údaje: Praha, Práh, 2011
   ISBN: 978-80-7252-329-0
   EAN: 9788072523290

   Erben vložil do "Kytice" především rozmanité epické skladby, jejichž základní součástí je baladický prvek přítomný v mnoha rovinách, ať už se jedná o báje s nadpřirozenými bytostmi nebo o pověsti, vztahující se k nejrůznějším svátkům a legendám. Náměty nacházel autor na nejrůznějších místech a zároveň se v nich pokusil využít jak lidovou slovesnost, tak i postupy, odpovídající tradicím evropských literatur 18. a 19. století. Erben dokázal i dovedně fabulovat jádro svých příběhů, které často vycházely z konfliktů člověka s mytologickými postavami a mocnostmi či z násilného porušení přírodního řádu. Tato střetnutí byla mnohdy způsobena činem, pramenícím ze zloby, z dobré či špatné vůle nebo i z náhodného a neúmyslného aktu. A tak se do středu autorovy pozornosti dostal rozpor mezi jedincem s jeho přirozenými možnostmi a světem odlišných či iracionálních dimenzí. V těchto sporech nabýval vrchu ortel, vynesený z hlediska jakéhosi vyššího morálního zákona a trestající činy mimo rámec obvyklého lidského konání. Klasická sbírka balad z poloviny 19. století, považovaná za vrchol obrozeneckého romantismu i za jednu z nejoblíbenějších básnických knih v české poezii vůbec, navíc bohatě vyzdobena kolážemi Miroslava Huptycha.

   Karel Jaromír Erben napsal sbírku baladických básní s názvem Kytice. Proč ještě vydávat Kytici? Protože tahle je prostě nádherná a zároveň přiměřená. Koláže z dobových rytin navodí dokonale atmosféru. Kniha si zároveň zachovává velikost i cenu přijatelnou pro školákovu tašku.

   Karel Jaromír Erben

   Po studiích na gymnáziu v Hradci Králové a v Praze byl zaměstnancem Královské české společnosti nauk a sekretářem Českého muzea. Od roku 1851 působil jako archivář Prahy a stal se ředitelem pomocných úřadů pražských. Podporoval národní obrození, přátelil se s jeho významnými představiteli. Nejvíce proslul sbírkou Kytice z pověstí národních (zkráceně Kytice), která se stala významným dílem klasické české literatury, které je uznáváno až do dnešních dní.

   Český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek. Vrcholný představitel literárního romantismu.

   Po studiích na gymnáziu v Hradci Králové a v Praze byl zaměstnancem Královské české společnosti nauk a sekretářem Českého muzea. Od roku 1851 působil jako archivář Prahy a stal se ředitelem.

   Karel Jaromír Erben: Kytice (celá kniha)

   Autor Redakce Czech tongue · Publikováno · Aktualizováno

   Na tomto místě najdete kompletní text Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Jedná se o sbírku 13 balad, která vyšla poprvé v roce 1853.

   Řada básní z této sbírky byla i zhudebněna (Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich), dočkala se rozhlasového zpracování (režie M. Jahodová), filmové adaptace (režie F. A. Brabec) a dokonce existuje i v komiksové podobě (vydavatelství Transmedialist).

   Text, který najdete v naší online čítance, pochází z následujícího zdroje: ERBEN, Karel Jaromír: Kytice, Praha, Československý spisovatel 1988, 129 stran.

   Obsah knihy najdete níže. Pro zobrazení textu konkrétní balady stačí kliknout na její název.

   Kytice

   Kniha ( měkká vazba )

   • Skladem 5+ ks
   • Doručení ZDARMA od 899 Kč, ve středu 19.2. u Vás doma (Typy doručení)
   • Osobní odběr zítra po 15:00 ZDARMA, ( Vyberte prodejnu )

   115 Kč s DPH
   Ušetříte 14 Kč Běžně 129 Kč

   Kytice, stěžejní dílo Karla Jaromíra Erbena, je jedinou ucelenou sbírkou básní, kterou kdy slavný spisovatel vydal. Obsahuje třináct balad velmi silně ovlivněných slovanskou lidovou slovesností. Některé z nich byly inspirací i pro Antonína Dvořáka a sedm básní se stalo základem stejnojmenného filmu z roku 2000.

   Poznejte Monu Kasten, královnu romantického čtení. Její knížky teď objednáte za 149 Kč Více informací

   Kytice, stěžejní dílo Karla Jaromíra Erbena, je jedinou ucelenou sbírkou básní, kterou kdy slavný spisovatel vydal. Obsahuje třináct balad velmi silně ovlivněných slovanskou lidovou slovesností. Některé z nich byly inspirací i pro Antonína Dvořáka a sedm básní se stalo základem stejnojmenného filmu z roku 2000.

   Bestseller v knihy Dobrovský

   317. v e-shopu | 263. minulý týden

   2. v SŠ – povinná četba | 2. minulý týden

   Hodnocení čtenářů

   4.5 z 5 98 hodnocení čtenářů

   69× 5 hvězdiček 27× 4 hvězdičky 5× 3 hvězdičky 1× 2 hvězdičky 1× 1 hvezdička

   Přidejte své hodnocení knihy

   Hodnocení našich knihkupců: 4.4 z 5

   5 z 5 hvězdiček Kateřina Dušková 31. srpna 2017

   Ke knize se pravidelně vracím. K. J. Erben dokáže skvěle nahnat husí kůži a každá z básní má své ponaučení, najdou se zde tragické ale i dobré konce.

   Pomohla vám tato recenze? Ano 56

   Kniha, Edice Knihy Omega, 2014, 9788073902353

   5 z 5 hvězdiček 10. září 2017

   Myslím, že by měl povinně přečíst každý. Užasna sbírka i pro "nemilovniky" poezie.

   Pomohla vám tato recenze? Ano 55

   Kniha, Edice Knihy Omega, 2014, 9788073902353

   5 z 5 hvězdiček Alice 6. září 2017

   Tuhle básnickou sbírku si může zamilovat i nemilovník poezie. Klasika, která nutí člověka k zamyšlení.

   Pomohla vám tato recenze? Ano 55

   Kniha, Edice Knihy Omega, 2014, 9788073902353

   3 z 5 hvězdiček Aneta S. 3. září 2017

   Taková klasika. Nejsem zrovna čtenář básní, ale tato sbírka ve mne něco zanechala.

   Pomohla vám tato recenze? Ano 54

   Kniha, Edice Knihy Omega, 2014, 9788073902353

   5 z 5 hvězdiček Xena 3. září 2017

   Sbírka balad, které se učí na základní škole a jsou v povědomí každého. Není člověka, který by je neznal.

   Pomohla vám tato recenze? Ano 52

   Kniha, Edice Knihy Omega, 2014, 9788073902353

   5 z 5 hvězdiček 30. srpna 2017

   Kytice je nádherný svazek básní. Doporučuji.

   Pomohla vám tato recenze? Ano 52

   Kniha, Edice Knihy Omega, 2014, 9788073902353

   4 z 5 hvězdiček Veronika 31. srpna 2017

   Jako výběr k maturitě úžasné 🙂

   Pomohla vám tato recenze? Ano 51

   Kniha, Edice Knihy Omega, 2014, 9788073902353

   4 z 5 hvězdiček Ang 3. září 2017

   Nejsem moc na balady, četla jsem ji do školy, ale rozhodně nelituji. Karel Jaromír Erben byl jednoduše geniální.

   Pomohla vám tato recenze? Ano 46

   Kniha, Edice Knihy Omega, 2014, 9788073902353

   3 z 5 hvězdiček Li 3. září 2017

   Nikdy jsem nebyla milovníkem poezie, spíše jsem ji nikdy nechápala a nevyhledávala. Kytice je v tomhle ale výjimka. Četla jsem ji dvakrát a pokaždé se mi líbila. Zlatý kolovrat, Vodník a Svatební košile patří k mým nejoblíbenějším baladám v knize. Záhořovo lože je snad jediná balada, která mě dost nudila. Zbožňuju to tajemno a hororovou náladu, která se v téhle sbírce nachází. Nejednou mi přejel mráz po zádech.

   Pomohla vám tato recenze? Ano 45

   Kniha, Edice Knihy Omega, 2014, 9788073902353

   4 z 5 hvězdiček Gigy 1. září 2017

   Erbenovská klasika, která se dá číst takřka kdykoli a vždy potěší.

   Pomohla vám tato recenze? Ano 45

   Kniha, Edice Knihy Omega, 2014, 9788073902353

   Kytice – rozbor knihy (2)

   Kniha: Kytice

   Přidal(a): Lukáš Pazderník

   Téma a motiv:

   • Téma: Opakuje se téma viny a trestu. Vztahy postav a napínavý děj.
   • Motiv: Odraz starých mýtů v ústní lidové slovesnosti.

   Časoprostor:

   Děj se odehrává na venkově, na místech jako les, rybník nebo chalupa. Jelikož byl Erben sběratel ústní lidové slovesnosti, nebudou se nejspíš balady odehrávat ve stejné době, kdy žil. Přesný čas neznáme, není určen, je cyklický.

   Kompoziční výstavba díla:

   Kniha obsahuje 13 balad (původně 12, Lilie vyšla až později). Balady jsou sestaveny tak, aby byly zrcadlově shodné určitými vlastnostmi, např.: Svatební košile a Vrba- dochází k přeměně člověka.

   Literární druh a žánr

   • Druh- jedná se o lyrickoepickou skladbu, jelikož obsahuje jak prvky z lyriky, tak z epiky. Vyskytuje se děj i prožitky autora.
   • Žánr- balada, ale objevují se i znaky pohádky, pověsti a legendy

   Postava vypravěče

   Vypravěčem je přímo autor. Každou baladu uvede, popisuje co se děje.

   Hlavní postavy

   Každá balada má své hlavní postavy.

   Kytice: děti a matka převtělená do mateřídoušky

   Poklad: nenasytná matka a její malé dítě

   Svatební košile: osaměla dívka, která postrádá svého milého a její milý, který vstal z mrtvých

   Polednice: zaneprázdněná matka a její zlobivé dítě, dále ohavná polednice a otec

   Zlatý kolovrat: zamilovaný král, zlá matka, její dcera a nevlastní dcera Dora, stařeček, zlatý kolovrátek

   Štědrý den: zvídavé dívky Hana a Marie

   Holoubek: truchlící mladá hezká vdova, holoubek

   Záhořovo lože: otec, jeho odvážný syn, zlý Záhoř

   Vodník: opatrná matka, nedbalá dcera, zlý vodník, ubohé dítě

   Vrba: paní, která se v noci přeměňuje do vrby a její zvědavý manžel

   Lilie: zemřelá dívka, proměňující se v lilii, její manžel, nedbalá matka manžela

   Dceřina kletba: dívka, která zavraždila své dítě, její matka a její milý

   Věštkyně: věštící kněžna Libuše

   Obsah:

   Zemřela matka a zůstali po ní sirotci. Matka jim velmi chyběla a stále ji hledali. Matce bylo dětí líto, a tak se převtělila do květiny, do mateřídoušky. Matka představuje vlast, děti národ.

   Matka jde s dítětem na Velký pátek do kostela. Cestou vidí otevřenou skálu se síní plnou stříbrných a zlatých pokladů. Matka položí dítě a odnáší si domů stříbrné poklady a vrací se i pro zlaté. Když přijde domů, poklad se změní v kamení a hlínu a skála zmizí i s pokladem a dítětem. Za rok opět na Velká pátek se skála otevře a matka si vezme své dítě, ale poklad nechá ve skále.

   Osamělá dívka vzpomíná na svého milého a modlí se. Její milý už dávno odešel do války, ale dosud se nevrátil. V tu chvíli se on objevuje za oknem a chce, aby šla s ním. Dívka ho poslechne a cestou odhazuje modlící knížky, růženec a křížek po matce. U hřbitova pochopí, co se na ní chystá. Uteče před milým a schová se v márnici. Milý na ní posílá mrtvé, ale nakonec zakokrhá kohout a tím je zachráněna.

   Matka vaří oběd, ale dítě zlobí, křičí a nechce si hrát. Protože dítě neposlechne, matka mu vyhrožuje, že zavolá polednici. Ta však opravdu přichází. Matka dítě brání, a tiskne ho k sobě. V poledne přijde otec na oběd, matku ještě vzkřísí, ale dítě je mrtvé.

   Král byl na lovu, cestou zabloudil a zastavil se před chalupou, kde bydlela Dora s nevlastní matkou a sestrou. Dora se mu líbila a chtěl si ji vzít za ženu. Matka s druhou dcerou však Doru zabijí, odeberou jí nohy, ruce a oči. Král nepozná rozdíl a vezme si druhou dceru za ženu a později odjíždí do boje. Mezitím stařeček v lese našel tělo a posílá své páže na zámek, aby prodal zlatý kolovrat, přeslici a zlatý kužel za nohy, ruce a oči. Stařeček nohy, ruce a oči připojí k tělu a Dora ožije. Když chce nevlastní dcera pánovi něco upříst na kolovrátku, kolovrátek mu prozradí, co se přihodilo. Pán Doru najde a vezme si ji za ženu. Matku a dceru potrestá stejným způsobem, jako to udělaly ony.

   Děvčata Marie a Hana v adventu předou len a chtějí znát, co je čeká. Jdou se podívat k jezeru, a když vysekají díru, má se jim zjevit ženich. Haně se zjeví myslivec a ona se do roka vdá, ale Marie zemře, protože se jí zjevil kostel, svíce a rakev. O příštím adventu když děvčata předou len, tak raději nechtějí znát, co je čeká.

   Cestou kolem hřbitova jde mladá, hezká žena, které zemřel manžel. Potká nového muže a za měsíc se opět vdává. Nad hrobem zemřelého manžel vyroste dub a na něm sedává běloučký holoubek, který ženě zpívá pravdu o manželově smrti, otrávila ho. Ona už to déle nemůže snášet a utopí se v řece. Je pochovaná u břehu a nemá hrob.

   Otec upsal syna ďáblu a ten se rozhodl, že listinu získá z pekla zpátky. Cestou potká Záhoře, který ho chce zabít, jako mnoho jiných poutníků. Záhoř ho nakonec nechá jít, když mu slíbí, že mu řekne, jaké to v pekle je. Za rok se chlapec vrací a vypráví, že jedině při výhružce Záhořovým ložem mu listinu vydali. Záhoř se vyděsí a chlapec mu poradí, aby se modlil a kál, dokud se k němu nevrátí a zarazí jeho zabijácký kyj do skály. Za 90 let se poutník vrací jako biskup se svým pomocníkem. Ze skály roste krásná jabloň a pařez, který stojí vedle, zakazuje trhat jablka. Biskup však může jablko utrhnout, protože vyrostlo ze zaraženého kyje. Shledá se se Záhořem- mluvícím pařezem. Když oba zemřou, jejich duše se promění v bílé holubice.

   Matka rozmlouvá dceři, aby nechodila prát šátky do rybníka, protože měla zlý sen. Když dcera začal prát první šátek, prolomila se pod ní lávka a ona spadla do rybníka. Stává se nedobrovolně vodníkovou ženou a má s ním dítě, které je její jediné potěšení. Přemluví vodníka, aby jí pustil naposledy se rozloučit s matkou. Vodník jí dovolí, že tam může být od klekání do klekání, nesmí nikoho objímat a dítě zůstává u vodníka. Večer přichází vodník, chce večeři, rozestlat a nakrmit dítě. Matka nechce dceru pustit a chce, ať dítě přinese. On to udělá, ale utrhne mu hlavu.

   Pán se ptá mladé paní, proč je ve dne zdravá a v noci jako mrtvá. Paní tvrdí že je jí to souzeno, ať se tím nezabývá. On jde za babkou a ta mu prozradí, že v noci se žena proměňuje ve vrbu. Pán se rozčílí a vrbu porazí. Tak zemře i jeho žena a ze syna je sirotek. Otec udělá z vrby kolébku a z větví si chlapec, až vyroste, bude dělat píšťalky a tak bude mluvit se svojí matkou.

   Zemře mladá dívka. Nepřála si být pohřbena na hřbitově, ale v lese. Na jejím hrobě vykvetla lilie. Jednou, když byl místní pán na lovu, uviděl lilii v lese. Líbila se mu, a proto si ji nechal přenést do své zahrady. Zjistí ale, že lilie v noci chodí po sadě, mluví a bojí se světla. Pán jí slíbí ochranu. Lilie se za něj provdá a má s ním syna. Pán však musí do boje a jako opatrovnici pověří svojí matku. Když se pán vrací domů, dítě je mrtvé a po matce dítěte zůstala jen zvadlá lilie. Pán přeje to samé své matce.

   Balada obsahuje úryvky z lidových pověstí o české zemi. Libuše pošle pro Přemysla Oráče, a dokud on nedoorá své pole, bude v zemi hlad. Libuše věští i založení Prahy. Dále se pojednává o kostelu se zlatým zvonem, který bude zaryt do země, dokud nebude mezi lidmi obnovena lásky, víra a naděje. Češi by se měli sjednotit k jednomu náboženství a lidé potřebují rozum a srdce, aby se jim dobře dařilo.

   Dcera se přiznává své matce, že zabila dítě, přirovnává to k zabití holoubátka. Je nešťastná a říká, že od žalu jí pomůže jedině konopná oprátka. Zároveň proklíná svoji matku a svého milého.

   Vyprávěcí způsoby

   Toto dílo je psáno er-formou, autor vypráví balady.

   Typy promluv

   Balady jsou psány úsporným jazykem v krátkých neslovesných větách. Místo sloves jsou použity citoslovce. Celé dílo je psáno dobovou češtinou, vyskytuje se přímá řeč.

   Jazykové prostředky

   Vyskytuje se:

   • Eufemismus (již na něm roste trávníček)
   • Apostrofa (Mária panno přemocná)
   • Personifikace, živé dialogy a popisy postav i prostředí (nahrazující romantické prvky; in medias res (vstoupit do děje bez úvodu, bez určení místa a času- např. Svatební košile)

   Kontext autorovy tvorby

   Karel Jaromír Eben se narodil 7. listopadu 1811 v Miletíně. Byl to právník, historik, archivář, básník a spisovatel. Dále také sběratel lidové slovesnosti, sbíral lidové pohádky a písně. Působil v době romantismu. Narodil se jako dvojče s bratrem Janem, ten ale v dětství zemřel. Už jako dítě byl velice talentovaný. Po vystudování základní školy v Miletíně z něj chtěli mít rodiče učitele, ale on chtěl být právník. Dále studoval na gymnáziu v Hradci Králové a na Filozofické fakultě v Praze, zde také studoval práva. Za ženu si vzal Barboru Mečířovou. Zajímal se o historii a studoval ji. Později Erben omezil historii a začal se více zajímat o politiku. V roce 1850 byl jmenován sekretářem Národního muzea, v roce 1851 pak archivářem města Prahy. Nejvíce se proslavil svojí sbírkou Kytice z pověstí národních, kterou vydal v roce 1853, znovu pak 1861 rozšířeně. Podílel se na časopisu Právník, který vychází dodnes. Jeho manželka zemřela, po smrti se oženil s Žofií Mastnou. V roce 1864 vydává Prostonárodní české písně a říkadla, o rok později pak Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních. Znal se s bratry Grimmy a podobně jako oni hledal v ústní lidové slovesnosti odraz starých mýtů. Erben se znal a stýkal s Karlem Hynkem Máchou a spolupracoval s Františkem Palackým. Zemřel 21. listopadu 1870 v domě U tří tykví, na Starém Městě v Praze v Michelské ulici. Jeho hrob je na Olšanském hřbitově v Praze.

   Zařazení:

   Karel Jaromír Erben je řazen mezi autory národního obrození, psal v 3. etapě národního obrození, tj. 30. -. 50 léta 19. století.

   • Vrchol romantismu
   • Biedermeier- idyličnost, pohoda, klid rodinného prostředí
   • Počátek realismu (zachycování skutečnosti, reality)
   • Hlavní úkol literatury- výchova k vlastenectví
   • Národní obrození- vlastenectví

   Další autoři:

   • Romantismus: Karel Hynek Mácha- Máj, Alexandr Sergejevič Puškin- Evžen Oněgin
   • Realismus: Alois Jirásek- Psohlavci, Karel Havlíček Borovský- Tyrolské elegie, Giovanni Boccacio- Dekameron

   EP12 karel jaromír erben – kytice

   Popis:
   Čau! Dneska David povídá o Erbenovi a jeho

   Leave a Reply