Kniha Na západní frontě klid (Erich Maria Remarque)

Kniha Na západní frontě klid (Erich Maria Remarque)

Kniha Na západní frontě klid (Erich Maria Remarque) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

 • Název knihy: Kniha Na západní frontě klid (Erich Maria Remarque)
 • Elérhető fájlok: Kniha Na západní frontě klid (Erich Maria Remarque).pdf, Kniha Na západní frontě klid (Erich Maria Remarque).epub, Kniha Na západní frontě klid (Erich Maria Remarque).mobi
 • Jazyk knihy: Český jazyk
 • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Český-jazyk.cz aneb studentský underground ­

Remarque Erich Maria (*22.06.1898 – †25.09.1970)

Na západní frontě kl > Příběh skupiny mladých německých branců v době první světové války na jejich cestě od mladistvého idealismu k trpkému životnímu rozčarování.

Vydalo nakladatelství Ikar v Praze roku 2011. Z německého originálu Im Westen nichts Neues přeložila Ivana Parkmanová. Počet stran: 183. ISBN: 978-80-249-1395-7.

 • válečný historický román
 • děj knihy se odehrává na západní frontě ve Francii během 1. světové války
 • dílo oslavuje lidskou solidaritu, nezištnou obětavosti v mezních situacích
 • v díle autor zobrazuje válečná přátelství na život a na smrt, absurditu války, odpor proti krutosti, nelidskosti
 • zobrazuje zoufalství vojáků a jistou ztrátu lidskosti – jedinou starostí vojáků je spát, jíst a přežít za jakoukoliv cenu
 • deformace lidství (dosavadní kultura a ideologie se jeví jako zbytečná a absurdní, falešná a nepřátelská)
 • kniha vypráví o ztrátě iluzí, o rozčarování

CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV:

Pavel Bäumer – hlavní postava a vypravěč celého příběhu, bývalý středoškolský student gymnázia; nezištný, obětavý, zpočátku plný odhodlaní a ideálů; těší se na frontu, později zažívá rozčarování, zklamání z válečných hrůz, psychicky se hroutí; jeho přáteli jsou Katczinsky, Kropp, Tjaden, Müller, Wolf, Kemmerich aj. – Pavlovi spolužáci, váleční přátelé téže "železné" generace
Stanislav Katczinsky (40 let) – vedoucí roty, pro vojáky opora (jakoby táta); přátelský, nepostradatelný; bývalý švec, vždy sežene jídlo
Himmelstoss – desátník, vedl jejich výcvik; krutý velitel, bezohledný, tváří v tvář nepříteli zbabělý

Pavlova rodina – matka, otec, starší sestra; profesor z gymnázia Kantorek, setry červeného kříže, lékaři, jeptišky, další vojáci, .

Hlavní hrdina a zároveň vypravěč Pavel Bäumer podlehne spolu s několika dalšími spolužáky (Kropp, Tjaden, Müller, Wolf, Kemmerich aj.) vlasteneckému nadšení svého profesora tělocviku Kantorka a přihlásí se jako dobrovolník na frontu. Počáteční nadšení se ale brzy vytratí. Pavel se svými kamarády nejprve prochází tvrdou průpravou a terorem. Desetitýdenní výcvik pod vedením velitele Himmelstosse je plný šikanování. Po výcviku odjíždí na frontu.
První boje na frontě všem otevřou oči a ukážou válku v pravém světle (plynové útoky, bombardování, budování zákopů, utrpení raněných, smrt přátel, krvavé boje muže proti muži aj.). Vojáci žijí v neustálých obavách o život, trpí hladem, zimou, jsou špinaví, zavšivení. Téměř polovina roty byla již zabita – vojáci, kteří přežijí, dostávají dvojité příděly jídla a tabáku. Stavy vojáků jsou doplňovány velmi mladými chlapci bez výcviku. Pavel postupně ztratí všechny kamarády.
Velkou oporou pro dvacetileté vojáky je velitel roty Stanislav Katczinsky, s nímž se Pavel spřátelil. Po dovolené, ze které se Pavel vrací znechucen (matka umírala na rakovinu, s ostatními lidmi nedokázal nalézt společnou řeč), se dostává zpět na frontu. Uprostřed bitevního pole se najednou ocitne sám zblízka v boji muže proti muži. Smrtelně zraní francouzského vojáka, poté mu ováže ránu a snaží se mu ulehčit umírání. Velkým otřesem je pro Pavla smrt Katczinského. Zraněného se ho snažil s vypětím všech sil odnést z bojiště do bezpečí. Cestou byl však Katczinsky zasažen střepinou a zemřel.
Na podzim 1918 zůstává Pavel poslední naživu ze sedmi spolužáků. Cítí se vnitřně prázdný a velmi unavený. Ke zprávám o příměří je netečný, nevěděl již, zda si vůbec přeje mír. Pavel si je jistý, že se už nedokáže zapojit do normálního života – byl poznamenán roky prožitými na frontě.
Pavel zemřel v září 1918, paradoxně v den, kdy vrchní velitelství podává zprávu, že je na západní frontě klid a neděje se nic nového.

 • chronologická; většina děje se odehrává v přítomnosti X román není souvislým epickým vypravováním
 • retrospektiva – vyskytují se zde vzpomínky na minulost
 • obavy z nejasné budoucnosti a problematika zařazení do společnosti až bude po válce
 • skládá se také z jednotlivých zážitků hlavního hrdiny a skupiny jeho přátel
 • převažují vypravěčovy monology
 • místy velmi naturalistické (viz ukázka č.1)
 • podrobná a zdařilá charakteristika postav
 • spisovný jazyk
 • hovorové výrazy (brajgl, švindl, palice atd.)
 • úvahové prvky – v ich-formě (viz ukázka č.2)
 • mnoho úvahových pasáží s lyrickými prvky
 • ironie (již v názvu knihy)
 • metafory
 • dialogy – rozmluvy vojáků
 • sugestivnost – líčení hrůz války, umírání lidí i zvířat
 • zpráva o Pavlově smrti – er-forma

Vedle mne běží nějaký svobodník. Cosi mu utrhlo hlavu, ale běží ještě pár kroků, ačkoliv mu z krku tryská krev jako fontána.
Vidíme žít lidi, kterým chybí kus lebky, vidíme běžet vojáky, kterým něco urvalo obě nohy, klopýtají na bortících se pahýlech k nejbližší jámě, nějaký svobodník se plazí dva kilometry po rukou a vleče za sebou roztříštěná kolena, jiný jde na obvaziště, drží se za břicho, ale vyhřezlá střeva mu visí přes ruce. Vidíme žít lidi bez úst, bez dolní čelisti, bez tváře. Nalézáme jednoho, který po dvě hodiny tiskl v zubech tepnu paže, aby nevykrvácel. Slunce vychází, noc přichází, granáty hvízdají, život je u konce.

Už nepočítáme týdny. Byla zima, když jsem přišel na frontu, a když dopadl granát, byly zmrzlé hroudy stejně nebezpečné jako střepiny. Nyní jsou stromy zase zelené. Náš život komíhá mezi frontou a baráky. Zčásti jsme si na to již zvykli, protože válka je příčinou smrti stejně jako rakovina a tuberkulóza, jako chřipka a úplavice. Jenže úmrtnost je mnohem větší, rozličnější a krutější. Naše myšlenky jsou jíl, hněte je den – jsou dobré, když máme pokoj, a mrtvé, jsme-li v palbě. Krajina samý kráter venku i uvnitř.

Všichni jsou takoví, nejen my sami – co bývalo, neplatí, a člověk to už také opravdu ani neví. Rozdíly dané vzděláním a výchovou jsou skoro smazané a sotva rozeznatelné. Někdy poskytnou výhodu, umožní využít situace; ale přinášejí i nevýhody v tom smyslu, že křísí zábrany, jež člověk potom musí překonávat. Je to, jako bychom byli mincemi, každý z nás mincí jiné země; mince vzali, roztavili – a nyní všichni neseme znak stejného pregéřského razítka. Kdo chce poznat rozdíly, musí velice pečlivě zkoumat materiál. Jsme vojáci, a teprve potom jakýmsi zvláštním, stydlivým způsobem ještě jedinci.
Je to velké bratrstvo, odlesk kamarádství, jak o něm zpívají lidové písně, odlesk solidarity vězňů a zoufalství, jež kuje družbu mezi odsouzenci k smrti, a to všechno se podivně pojí v stupeň života, jenž se uprostřed nebezpečenství nadzvedá z napětí a siroby smrti, jenž přibírá získané hodiny – letmo a způsobem naprosto nepatetickým. Je to heroické i banální, kdyby to někdo chtěl hodnotit – ale kdo by chtěl?

Pro mě to byla rozhodně strhující výpověď o generaci, kterou zničila nesmyslná válka. Téma mě natolik zaujalo, že jsem zhlédla obě filmová zpracování. Ve filmu je sice zobrazen odpor k válce a nechutenství velmi přesvědčivě, ale v dnešní době jsem už takových filmů v >

Zdroj: Barbora Kropáčková, 27.05.2012

Na západní frontě klid – rozbor díla k maturitě (7)

Kniha: Na západní frontě klid

Přidal(a): barusch

Autor: Erich Maria Remarque (1898- 1970)

 • vlastním jménem Erich Paul Remark
 • německý prozaik a dramatik
 • syn vazače knih, nejprve chtěl být hudebníkem a malířem
 • r. 1916 odešel jako dobrovolník do 1.sv. války , r. 1918 byl raněn
 • po 1.sv. válce vystřídal několik povolání – účetní, obchodní cestující, agent se hřbitovními náhrobky, varhaník
 • cestoval po Evropě , r. 1931 se přestěhoval do Švýcarska
 • zajímal se o automobilové závody, chvíli i sám závodil – objevuje se v jeho dílech
 • po nástupu německého fašismu se r. 1933 dostal na listinu zakázaných autorů (proti válce -> nepohodlný nacistům)
 • r. 1938 zbaven německého občanství-> emigrace
 • r. 1939 odjel do NY, kde získal americké občanství
 • po válce se vrátil do Švýcarska
 • r. 1958 si vzal filmovou hvězdu Paulette Goddart (bývalá manželka Charlieho Chaplina)
 • r. 1970 zemřel na srdeční chorobu
 • literární úspěch založen na napínavém ději, účinné charakteristice postav, nekompromisním, humanistickém, antifašistickém a antimilitaristickém postoji
 • sentimentální příběhy, naturalistické válečné scény, úvahy, dokumentárnost

Další díla:

 • Cesta zpátky – volné pokračování po návratu z války
 • Tři kamarádi
 • Miluj bližního svého- romány, oslava přátelství a lásky (=jediné pozitivní hodnoty, které prověřila válka)
 • Černý obelisk – osudy vojáků z 1. sv. války, návrat z války
 • Jiskra života, Čas žít, čas umírat – tematiky nástupu fašismu, koncentrační tábory, 2. světová válka

Literárně historický kontext

Světová literatura 1. pol. 20. stol

 • reakce na 1. světovou válku, meziválečná literatura, reakce na 2. světovou válku
 • po válce hluboký společenský i duchovní otřes – výrazná stopa i v literatuře
 • otřesné zkušenosti a strašné zážitky z války
 • svědectví, varování pro další generace
 • blízký autorům „ ztracená generace “ – generace, zničena válkou, přestože unikla jejím granátům – ztráta ideálů o životě, smrti, demokracii, neumějí se začlenit zpátky do společnosti

Další autoři:

Rozbor díla: Na západní frontě klid

 • generační román, autobiografické rysy (využil své zkušenosti z 1.světové války)
 • kniha se rychle stala bestsellerem
 • osudy studentů bojujících na frontě
 • naturalistické válečné scény, líčení zranění a duševního utrpení, úvahy o smyslu života i války, vzájemné zabíjení -> ztráta iluzí, protest proti nesmyslné válce
 • tragika nenaplněného života
 • slova v úvodu knihy : „Tato kniha nemá být ani obžalobou, ani vyznáním. Má být toliko pokusem podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou – i když unikla jejím granátům.“
 • líčení ztráty životních >ztracené generace
 • neexperimentuje s časovou rovinou

Literární druh, žánr a směr

literární druh:

 • epika – děj, časové a příčinné souvislosti, vypravěč + postavy

literární žánr:

 • román- rozsáhlý příběh psaný prózou, hlavní a vedlejší dějové linie, epizody, mnoho postav (vyvíjí se), do děje vstupuje vypravěč

literární směr:

 • realismus pravdivý obraz tehdejší doby, bez příkras
 • spisovný jazyk , převažuje řeč autora
 • vyprávění většinou v ich- formě, závěr v er- formě
 • vulgární výrazy

Jazykové prvky:

 • Enumerace – sytí a spokojení
 • Zdrobnělina – jablíčiko
 • Nářečí – musili
 • Cizí slova – frajtr (svobodník)
 • Zastaralá slova – fysika
 • Oslovení – ty starej košťále
 • Hovorová slova – dyť
 • Přirovnání – tlustý jako křeček v zimě
 • Jednotky míry – půl libra
 • Personifikace – vítr si hraje

téma:

 • západní fronta v období 1.světové války, mladí muži, kteří narukovali se zde trápí, válka ničí jejich představy o životě
 • nesmyslnost a absurdita války

motivy:

 • válka, přátelství, konflikt mládí a smrti, ztráta iluzí, protest, snaha přežít, drsnost doby, umírání, změna hodnot

myšlenka díla:

 • ukázat realitu války, utrpení a bídu, ale zároveň silné přátelské vztahy

prostředí:

 • válečná bojiště západní fronty (hranice Francie a Německa), 1.světová válka

Hlavní postavy:

Pavel Bäumer

 • mladý gymnazista, v 18 letech narukuje se spolužáky do války
 • válka ho změní k tvrdšímu
 • uprostřed války dostal dovolenou, ale nedokázal se vrátit do běžného života
 • přátelé pro něj znamenali mnoho, často pro ně riskoval život, způsobil si zranění, aby s nimi mohl zůstat
 • často vzpomíná na školní dny
 • silná povaha, soucitný s ostatními (pomáhá mladším vojákům, obdaruje ruské zajatce)
 • během války dojde ke zpochybnění jeho dřívějších hodnot, ztratí iluze o životě i o válce, zažije strach

Albert Kropp

 • bývalý spolužák Pavla, dostanou se spolu do kláštera, léčí si zranění, nakonec mu amputují nohu a on život vzdává

Müller

 • bývalý spolužák, vláčí sebou všude učebnice a sní o maturitě

František Kemmerich

 • umírá na začátku knihy

Katcza

 • Stanislav Katczinský, nejlepší přítel, naučí Pavla, jak se o sebe postarat, je hlavou party

Kantorek

 • bývalý třídní učitel, nabádal chlapce, ať se nahlásí do války, sám pak skončil u útvaru, když to Pavel viděl, tak mu šikanu přál – vinil ho ze ztráty mladých životů a zažitého utrpení

Himmelstoss

 • velitel výcviku, nejdřív chlapce šikanoval, pak mu dali najevo, že si to nenechají líbit, časem ho válka obměkčila

Po vypuknutí první světové války se Pavel se svými spolužáky z gymnázia rozhodne na popud svého profesora vstoupit do armády. Po desetinedělním výcviku plném Himmelstossova šikanování prodělávají zákopové boje na západní frontě – v první linii. Pavlovu rotu tvoří až na výjimky mladí a nezkušení chlapci. Časem zjišťují, že už vlastně neumí nic jiného, než bojovat. V zákopech se Pavel setkává i s Himmelstossem a Kantorkem. Jako první z Pavlových přátel zemře Kemmerich po amputaci nohy. Po odpočinkovém táboře Pavel odjede na měsíční dovolenou domů, kde nachází matku umírající na rakovinu. Pavel je znovu na frontě a při jedné průzkumné hlídce se schová do kráteru od granátu, kam však skočí jeden Francouz Duval a Pavel ho bez váhání zabije, čehož později velmi lituje. Je to první člověk, kterého zabil rukou (předtím jen střílel). Večer se Pavel proplíží zpět na frontu. Müler zemře na přímý průstřel břicha světlicí. Pak Pavlova rota dostává za úkol hlídat vyklizenou vesnici se skladem jídla, kde si alespoň odpočinou. Záhy jsou ale překvapeni dělostřeleckou palbou. Pavel s Albertem jsou zraněni a převezeni do jedné nemocnice, kde Albert po amputaci nohy umírá. Je léto roku 1918. Na frontě je očekávána mohutná ofenzíva. Z Pavlových přátel zbývá už jen Katczinský, který je při jednom útoku postřelen do nohy. Pavel ho na ramenou odnese do nemocnice, kde zjišťuje, že Kat dostal ještě jeden zásah – střepinou do hlavy, na jehož následky na Pavlových zádech zemřel. Pavel Bäumer umírá v říjnu 1918, v tak tichý a klidný den, že oficiální zprávy z fronty už jen oznamují “Na západní frontě klid.” Smrtí hlavního hrdiny v poslední den války kniha končí.

 • kompozice : chronologická
 • prvky retrospektivy , kdy Pavel vzpomíná na minulost
 • psáno ich-formou, pouze závěr o smrti Pavla je v er-formě
 • rozděleno na kapitoly
 • gradace díla
 • závěr uzavřený – smrt Pavla

Okolnosti vzniku a vliv díla

 • dílo oslavuje lidskou solidaritu, vzniklo jako popis válečného stavu a psychiky mladých lidí ve válce se zakomponovanými vlastními zkušenostmi
 • na základě knihy byl r. 1930 natočen stejnojmenný film, který získal Oscara (režisérem Lewis Milestone, podruhé zfilmováno r. 1979 režisérem Delbertem Mennem


Další podobné materiály na webu:

Český-jazyk.cz aneb studentský underground ­

Remarque Erich Maria (*22.06.1898 – †25.09.1970)

Na západní frontě kl >

 • literární druh: epika
 • literární žánr: román

V tomto Remarquově románu nacházíme válku jako zničující sílu, jež znamená pro obě strany fronty jen bídu, utrpení a smrt. Historicko-politický průběh války i její vojenský význam jsou zmíněny jen v náznacích a nepatří tak mezi ústřední dějové motivy. Spisovatel neusiluje o vypořádání se se společenskopolitickými činiteli nebo s aspekty války. Jeho cílem bylo vzbudit pomocí emotivního zobrazení válečných krutostí a hrůz nechuť vůči válce. Odmítnutí a současně vnímání války jako nepřítele člověka jsou charakteristické i pro hlavní postavy románu.

Vydalo nakladatelství Ikar v Praze roku 2011. Z německého originálu Im Westen nichts Neues přeložila Ivana Parkmanová. Počet stran: 183. ISBN: 978-80-249-1395-7.

Po vypuknutí první světové války se Paul Bäumer, vypravěč celého příběhu, rozhodne na nátlak svého okolí (hlavně pak učitele tělocviku Kantorka) přihlásit se svými kamarády jako dobrovolník na frontu. Jejich počáteční nadšení se ale brzy vytratí.

Po desetidenním výcviku plném šikanování a ponižovaní se jeho rota dostává na západní zákopovou frontu. Velkým vzorem je pro mladé nezkušené vojáky velitel roty Stanislav Katczinsky. Přesto všichni Paulovi kamarádi jeden po druhém postupně umírají.

Po odpočinkovém táboře smí Paul odjet na dvoutýdenní dovolenou. Zjistí, že jeho matka umírá na rakovinu, přemýšlí o životě a často se zaobírá otázkou, proč válčí nebo zda je jejich země v právu, či nikoliv. Postupně přichází na to, že již není schopen začlenění do normálního života.

Když se znovu dostane na frontu, při jedné průzkumné hlídce se najednou ocitne sám zblízka v boji muž proti muži s francouzským vojákem. Smrtelně ho zraní, ale poté mu ováže ránu a lituje svého skutku.

V létě roku 1918 padne jako poslední z Paulovy roty velitel Katczinsky, Paul se ho pokusí zachránit, ale bezúspěšně. Zůstane nakonec sám, zničený smrtí Katczinského a válkou obecně. Začíná se psychicky hroutit a příběh končí jeho smrtí v říjnu 1918.

CITACE Z POSLEDNÍ STRANY KNIHY:

"Padl v říjnu 1918, v den, jenž byl na celém bojišti tak tichý, že se zpráva vrchního velitelství omezila na větu: Na západní frontě klid."

HLAVNÍ MYŠLENKA DÍLA:

Snaha ukázat na nesmyslnost a absurditu války, utrpení vojáků, ale i civilních občanů. Román neukazuje heroický boj vojáků na frontě, ale soustřeďuje se na jejich utrpení a nesmyslnost celého konfliktu.

Paul Bäumer – vypravěč, zosobnění samotného Remarquea; mladý gymnazista, pochází z velmi chudé rodiny, je dobrosrdečný a soucitný; ve válce ztratí iluze o životě
Stanislav Katczinsky – asi třicetiletý Polák, velitel roty; pro vojáky je velkou oporou; nejlepší Paulův přítel, naučí ho, jak se o sebe postarat; z každého problému dokáže najít řešení, je velmi vynalézavý
Albert Kropp – bývalý Paulův spolužák; během bitvy přijde o nohu, léčí se poté v klášteře a přemýšlí o sebevraždě

Kantorek – bývalý třídní učitel Paula; přesvědčil kluky k vlastenecké oddanosti a odchodu na frontu; nakonec sám skončil u útvaru
František Kemmerich – první mrtvý z Paulovy bývalé třídy; zemřel na následky střelné rány do nohy
Leer – nejzkušenější z Paulových spolužáků; nosí plnovous a libuje si v děvčatech
Tjaden, Müller, Detering – další Paulovi spolužáci

PROSTŘEDÍ A DOBA DĚJE:

Příběh se odehrává během 1. světové války ve Francii a v Německu na západní frontě. Končí na podzim roku 1918, těsně před porážkou Německa.

Děj je rozdělen na 12 kapitol, kniha má 183 stran. V příběhu se prolínají dějové a úvahové části. Závěr je uzavřený, kniha končí smrtí vypravěče.

KOMPOZICE A VYPRÁVĚCÍ FORMA:

Příběh je psán z většiny chronologicky. Paulovy vzpomínky na domov, výcvikový tábor a začátky na frontě jsou psány retrospektivně v odstavcích. Celá kniha je psána ich-formou, až na poslední větu o Paulově smrti, která je ve třetí osobě.

Příběh graduje a v knize se postupně zvyšuje napětí. Děj je pěkně čtivý, někdy trochu zdlouhavý, a to kvůli častým odbočkám a úvahám.

Autor využívá spisovnou češtinu a vojenský slang, v dialozích vojáků se objevuje hovorový jazyk či archaismy. Použitím vulgárních výrazů zvyšuje napětí v příběhu.

STYLOVÉ ROZVRSTVENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY, LEXIKÁLNÍ, SYNTAKTICKÉ A TEXTOVÉ PROSTŘEDKY:

Velká váha je dána na popisy osob, míst i pocitů. Převažují monology autora, které prolínají dialogy vojáků. Věty jsou převážně v delších souvětích. Často je k vidění ironie jako už v samotném názvu Na západní frontě klid. Místy – při popisování zraněních vojáků či postřelených zvířat – je román velmi naturalistický. Využívány jsou rovněž přirovnání i personifikace.

OKOLNOSTI VZNIKU DÍLA:

Kniha byla vydána v roce 1929 (nevázané vydání už v roce 1928), během jednoho roku byly vytištěny přes dva miliony knih. V roce 1933, po nástupu nacismu v Německu, byly všechny knihy od Remarquea prohlášeny za zakázané a hromadně páleny.

První světová válka způsobila v celé Evropě hluboký společenský otřes. Ovlivnila také literaturu. Válečná tematika si klade za cíl vylíčit válečné hrůzy a varovat před nimi. Řada spisovatelů se angažuje v protiválečném hnutí. Dílo je silně ovlivněno válkou. Literatura směřuje k větší snaze zachytit skutečnost co nejplastičtěji. Je také ovlivněna světovou hospodářskou krizí.

Ernest Hemingway – americký spisovatel, mezi jehož nejznámější díla patří Stařec a moře a Komu zvoní hrana.
Franz Kafka – pražský, německy píšící spisovatel židovského původu; napsal spoustu povídek, ale také román Proměna
Romain Rolland – francouzský dramatik, prozaik, literární kritik a hudební historik; jeho historický román Colas Breugnon (česky Dobrý člověk ještě žije) se odehrává za vlády Ludvíka XIII.
Francis Scott Fitzgerald – americký spisovatel, bojující v první světové válce; za jeho nejznámější dílo se pokládá Velký Gatsby

Erich Maria Remarque se pokládá za "autora ztracené generace", avšak neměli bychom jej do této skupiny autorů zařazovat, jelikož se narodil v Německu.

Podle knížky byl v roce 1930 natočen stejnojmenný film (režie Lewis Milestone), který získal Oscara.
Podruhé byl příběh zfilmován v roce 1979 režisérem Delbertem Mennem.

Zdroj: Jakub Hájek, 20.05.2018

Na západní frontě kl >Erich Maria Remarque

Jedno z nejlepších děl, jaké jsem kdy četla. Na střední škole jsem k němu byla skeptická, neměla jsem vůbec zájem o antimilitaristickou literaturu. Ale po maturitě jsem se rozhodla doplnit si vzdělání a přečíst Na západní frontě klid. A nemohla jsem udělat lépe. Kniha je velmi čtivá, některé pasáže jsem doslova hltala. Remarque popsal válku a život na frontě tak reálně, že jsem občas i plakala. Určitě doporučuju, toto dílo by měl mít přečtené každý.

Skvělá kniha. Vracím se k ní

Ke knize jsem přistupovala se skepsí, jelikož jsem četla kousek Sbohem armádo a to se mi nelíbilo. Na začátku ale umřel jeden z vojáků a Remarque to napsal tak, že mi z toho bylo smutno a emočně mě to vtáhlo do knihy. Zachytil psychiku vojáků a lidí nezúčastňujících se v boji, která pro některé čtenáře přinese nové světlo na to, že ona ta válka není jen o nějakých vítězstvích, ale že v ní trpí reální lidé. Doufejme, že my si ničím podobným nebudeme muset projít.
Mohu doporučit, jako jednu z lepších knih povinné četby.

Úžasné, geniálne, dychberúce, úderné.
Všetky tieto súperlatívy ma napádajú po prečítaní tohto diela.
Celú knihu vyjadruje hneď jej úvodné motto:
„Táto kniha nechce byť ani obžalobou ani vyznaním. Chce sa iba pokúsiť vydať svedectvo o generácii, ktorú zničila vojna-i keď unikla jej granátom.“
Odlúčenie, hlad, hrôza, strach, vši, krysy, nebezpečenstvo, zranenia, smrť boli na obidvoch stranách bojujúcich a obidve prežívali dôsledky a nezmyselnosť vojny rovnako.

Nadčasové dielo k čomu možno prispelo aj rozprávanie v 1. osobe prítomného času, kedy som pri čítaní veľmi často mala pocit, že celý dej sa odohráva v súčasnosti a o výpovednej sile celého rozprávania už ani nehovoriac.

Jedna z “kultoviek povinneho citania pre mladez”. Vdaka takejto pecati cloveku od knihy idu ruky okamzite prec a ako idete ocami policou knih, pri povinnom citani sa vam zahmli a vytesnite vnem. 🙂 Obidete. Ono to bude tym ze do povinnych knih sa dostavali stovky knih z dovodu ideologickeho, alebo narodno-hrdeho-statnymi-cenami-oceneneho autora. Avsak!! Avsak su tu knihy kde naozaj literarna kvalita a umenie rozpravat putavo prevazuju a preto tam su. Vid Remarque, Hemingway, Saint-Exupery.
Na zapade klud som zhltol. Myslienka odsudenia vojny je jasna, ano, je to plus vdaka comu to tiez mame v citankach, ale je to velka literatura jasnostou, priamostou, uzasne lahko putavo jednoducho opisany osud mladych ludi ktori sa narodili v zlej dobe. A to sa moze stat kazdemu, ved ked vas rodicia miesaju, netusia ze co sa stane za 18 rokov. Remarque cele dielo venoval odsudeniu tejto nespravodlivosti. Lenze na postavach tak blizkych citatelovi, ze to ma naozaj dopad. Je to farebne, plne detailov, zive, smutne, skutocne. Proste dar vediet pisat.

Určite by som túto knihu zaradil do zoznamu kníh, ktoré by si mal každý prečítať. Zmení vám to pohľad na svet.

I přes to jak je kniha obsahové jedinečná jsem měla velký problém se do ní začíst. Taky se mi dostala do rukou s ne úplně líbivým překladem a dala mi zabrat. Bohužel.

❖ NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID | Erich Maria Remarque | Rozbor knihy | LUKAS IV. HOUSE

Popis:
SOCIÁLNÍ SÍTĚ ❖ Facebook: https://www.facebook.com/YT.lukas.IV.house Instagram: https://www.instagram.com/lukas.iv.cosplay/ …

“>

Leave a Reply