Kniha Smrt je mým řemeslem (Robert Merle)

Kniha Smrt je mým řemeslem (Robert Merle)

Kniha Smrt je mým řemeslem (Robert Merle) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

  • Název knihy: Kniha Smrt je mým řemeslem (Robert Merle)
  • Elérhető fájlok: Kniha Smrt je mým řemeslem (Robert Merle).pdf, Kniha Smrt je mým řemeslem (Robert Merle).epub, Kniha Smrt je mým řemeslem (Robert Merle).mobi
  • Jazyk knihy: Český jazyk
  • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Český-jazyk.cz aneb studentský underground ­

Merle Robert (*28.08.1908 – †28.03.2004)

Smrt je mým řemeslem

Román vypráví životní příběh Rudolfa Langa v rozmezí let 1913 až 1945. Malý Rudolf je deprimován svým přísným otcem, který si výslovně přeje, aby se Rudolf stal knězem a vykoupil tak hříchy celé své rodiny. Rudolf ale kvůli incidentu na školním dvoře ztratí víru v Boha a jeho jedinou církví se stává Německo, snaží se být prospěšný vlasti. Smysl života najde až v přísném a organizovaném vojenském životě, kdy se postupně účastní několika bitev a nakonec skončí nezaměstnaný a hladový a ve vězení. Před sebevraždou ho zachrání až vstup do NSDAP, členství ve straně mu znovu dává pocit sounáležitosti. Po nějaké době ho strana přeloží na statek barona von Jeseritze, který si mladíka svým způsobem oblíbí a nabídne mu vlastní statek, pokud bude schopen vše opravit. Rudolf dře a úkol nakonec splní, takže se stěhuje na statek, kde je svým vlastním pánem, se svou manželkou Elsou. Dále pokračuje v politické činnosti, potírá vliv komunistů a socialistů a cvičí údernou jednotku "Smrtihlavů", v podstatě jezdeckou eskadronu strany. I když nesplňuje fyzické požadavky přijmutí do SS, je v jeho případě udělána výjimka. Po nějaké době ho Himmler pověří novým úkolem, má vést koncetrační tábor v polské Osvětimi. Rudolf se bez rozmýšlení s celou rodinou přestěhuje a stará se o vedení tábora. Po nějaké době má pro něj Himmler nové poslání, chce, aby Lang vymyslel způsob, jak co nejneefektivněji zlikvidovat Židy, protože právě oni jsou největším nebezpečím pro čistou německou rasu. Rudolf proto vystaví plynové komory, kremační pece a veliké jámy, kde likviduje těla práce neschopných Židů. Vývoj ve válce je nicméně pro Německo nepříznivý a strana Rudolfa "uklidí" na zapadlý statek, kde se znovu stará o koně. Nakonec je polapen. postaven před lidový soud ve Varšavě, potom co Himmler spáchá sebevraždu, odsouzen a pověšen v Osvětimi na jedné ze šibenic, kterou dal sám vystavět pro vězně.

Autor na jednu stranu odsuzuje události v Německu, na druhou stranu ale sugestivně líčí tragédii jedince, který "pouze" podlehl přísnému vojenskému životu a systému rozkazů, jejich plnění a následujících trestů. Kniha je psychologickým obrazem Rudolfa Langa a líčí jeho mravní přerod z věřícího a utlačovaného dítěte na mechanicky poslouchajícího vojáka. Rudolfovi časté záchvaty, které se projevují ztrátou zraku a neschopností nezkresleně vnímat okolní svět, nám dávají tušit, že hlavní hrdina musel trpět menší duševní poruchou, která měla za důsledek chorobnou přesnost a dodržování denní rutiny, protože "výpadky" se objevovaly právě tehdy, když Rudolf narušil svůj zaběhaný rytmus.
Velmi důležitou roli sehraje v příběhu i Rudolfův otec, který je pro Langa obrazem, jež ho jako noční můra provází celým životem. Ne že by se ho Lang bál, ale v otci celoživotně vidí příklad a autoritu, kterou je nutné poslouchat bez odmlouvání. Za otce později považuje především Himmlera a tak ho ani nenapadne, že by rozkazu mohl neuposlechnout.

Kniha je psána v ich-formě, skoro formou deníku, která mapuje důležité události Langova života. Většina míst je označována jen prvními písmeny, Rudolf věděl, že všechny podstatné detaily jeho mise musely být utajeny.
Z celé knihy je patrná rezignace Langova lidství, pouze přizpůsobení se rozkazům a naprostá eliminace vlastního uvažování. Podobné vlastnosti čekával Lang i u svých podřízených.

Během procesu vykřikl prokurátor: "Zabil jste tři a půl miliónu lidí!" Požádal jsem o slovo a opravil ho: "Promiňte, zabil jsem jich jenom dva a půl miliónu." V sále se okamžitě ozval hluk a prokurátor křičel, že bych se měl stydět za svůj cynismus. Ale já jsem neudělal nic jiného, než že jsem upřesnil nesprávné číslo.

"Tak strašné rozkazy! Jak jste mohl. To je obludné. Ty děti. Ty ženy. Je vůbec možné, že jste nic necítil?"
S únavou jsem odpověděl: "Tuto otázku mi kladou neustále."
"A co obvykle odpovídáte?"
"To se dá těžko vysvětlit. Zpočátku jsem měl nepříjemný pocit, ale ten se postupně docela ztratil. Myslím, že to bylo nutné. Jinak bych nemohl pokračovat. Pochopte mě, bral jsem židy jenom jako jednotky, ale nikdy ne jako lidské bytosti. Soustředil jsem se na technickou stránku svého úkolu."
A po chvilce jsem dodal:
"Tak jako letec, který shazuje na město bomby."
Prohlásil rozzlobeně:
"Jeden letec nikdy nevyhladil celý národ."

Velmi sugestivní a silná knížka, která se na nacistické zločiny dívá i z druhé strany a snaží se nabídnout ucelený pohled na věc. Velice zajímavé, dobře se četlo.

Zdroj: Zuzana Mráziková, 04.02.2006

Smrt je mým řemeslem – rozbor díla k maturitě (3)

Kniha: Smrt je mým řemeslem

Přidal(a): Vendula Urbanová

Literární druh a žánr:

Román vyšel francouzsky poprvé roku 1952 (La mortestmonmétier), první vlna poválečné tvorby, realismus, židovská tématika, naturalismus

Spisovný jazyk, většina míst je pojmenována pouze velkými písmeny, vojenské termíny, přímá řeč, (kápo = dozorce vybraný z vězňů), hodnosti vojáků – v originále, takže nepřehledné, germanismy

Ich-forma, vypravěčem je hlavní hrdina, deníková forma – od dětství po smrt, slohový postup vyprávěcí i popisný

RUDOLF LANG (1913-1945)(ve skutečnosti Rudolf Hösse) – hlavní hrdina, je deprimován svým vlastním otcem, který ho nutí se stát knězem a vykoupit poté všechny hříchy rodiny, trpí psychickou poruchou – záchvaty špatného vidění, smyslem jeho života jsou pravidla, čestný, postavička bez názoru, zodpovědný otec dětí na druhou stranu vrah milionů židů

ELSA – manželka Rudolfa Langa, kterého si musela vzít, ačkoliv si ho nevybrala, nakonec se do něj však zamilovala, tvrdá žena, skromná

HEIDRICH LANG – Robertův fanaticky věřící otec

BERTA a GERTA – Rudolfovi sestry s kterými nemá potřebu se stýkat

Román začíná v roce 1913 v Německu. Dvanáctiletý Rudolf Lang žije společně s matkou, sestrami, silně věřícím (až fanatickým) otcem a služkou. Navštěvuje křesťanskou školu, jeho otec ho vychovává velmi tvrdě a oznámí mu, že musí být knězem, aby vykoupil hříchy celé rodiny (ale hlavně svého otce). Rudolf ale kvůli incidentu na střední škole ztratí víru a chce být vojákem.Poté co se dvakrát pokusí utéct na frontu, začne vypomáhat v nemocnici, kde mu jeden velitel za jeho oddanost rozkazům nabídne vojenskou službu, i přestože Rudolfovi ještě nebylo ani 16. Rudolfovým smyslem života se stane organizovanost a řád vojenského života. Účastní s několika bitev (jako poddůstojník v Turecku atd.), nakonec ale skončí ve vězení za přímou účast při popravě Kadowa.Z vězení ho ale propustí o něco dříve. Práci však má špatnou, je hladový, vyčerpaný. Před sebevraždou ho zachrání až vstup do Národně socialistické německé strany dělníků (NSDAP). Po nějaké době je poslán na statek barona von Jeseritze, tam dělá podkoního. Nakonec dostane úkol zrenovovat starý rozbořený statek někde v bažinách. Von Jeseritze přinutí Rudolfa, aby se oženil, poté Rudolfovi statek věnuje. Rudolf a jeho žena Elsa hospodaří na statku, jak se dá, mají 3 děti. Rudolf mezitím trénuje jezdeckou údernou jednotku strany, stane se členem Bundu.Za své organizační schopnosti je Rudolf Himmlerem pověřen úkolem založení a vedení koncentračního táboru v Osvětimi. Lang samozřejmě uposlechne rozkaz a s celou rodinou se přestěhují do Osvětimi. Po vybudování tábora dostane od Himmlera nový úkol: co nejefektivněji zlikvidovat Židy. Rudolf proto vybuduje plynové komory, Židům řekne, že jde o dezinfekční místnost, ve které se osprchují. Vše propracuje zcela automaticky.
Poté co Německo začíná jistě prohrávat, strana Rudolfa schová na zapadlý statek, kde se stará o koně. Nakonec ho ale dva američtí vojáci chytí, Rudolfa vydají po nějakém čase do Polska, kde je postaven před lidový soud ve Varšavě. Tam je odsouzen k oběšení na šibenici, kterou dal v Osvětimi postavit pro vězně.

Chronologicky, deníková forma, občasná retrospektiva – vzpomínky z dětství

z počátku situováno do německé křesťanské rodiny, posléze se přemisťuje střídavě do vojenského a civilního života

Období Rudolfova života 1913-1945

Význam sdělení (hlavní myšlenky díla):

Zobrazení nacistického režimu i z druhé strany. Autor se snaží nabídnout ucelený pohled na věc, oběť i pachatele zároveň. Rozhodně neobhajuje nacistické zločiny! Na jednu stranu odsuzuje události v Německu, na druhou stranu ale líčí tragédii jedince, který „pouze“ podlehl režimu a oddal se své zemi a rozkazům. Autor tedy chce donutit čtenáře, aby si uvědomil, že každá mince má dvě strany.

LITERÁRNÍ HISTORIE– společensko-historické pozadí vzniku

Ustanovena 4.republika (1946 – 1958) – výplod nové vlády (komunisti + sociální demokraté), 4.4.1949 vznik NATO ve Washingtonu(severoatlanská obranná aliance- zajištění míru a rovnováhy v Evropě, je mezi nima Francie),

Základní principy fungování společnosti v dané době:

Na prvních poválečných volbách mohly poprvé volit i ženy, rozsáhlá modernizaci a rozvoji průmyslu, konzervatismus (klade důraz na soukromé vlastnictví, řád a tradice)

Kontext dalších druhů umění:

* vyjádření psychických stavů, instinkt, spontánní emoce, duchovní nebo fyzická energie

Tašismus – vznik v 50. letech 20. stol. zejm. ve Francii- malíři vytvářeli barevné skvrny v širokých tazích štětce – směr podobný surrealismu, ABSTRAKCE –v malířství (Pablo Picasso), HUDBA –Elvis Presley – američan, ARCHITEKTURA –

Kontext literárního vývoje:

*silný inspirační zdroj – tragédie války

NOVÝ ROMÁN/antiromán( francie)-Skutečnost je v něm redukována na popis jevů a věcí, bez příčinné a časové chronologie. Není konkrétní vypravěč, postavy nejsou pojmenovány (Robbe-Grillet).Kontext židovské tématiky (WillianStyron – Sophiina volba; Arnošt Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou)

Robert Merle se narodil 28. srpna v roce 1908 v alžírském městě Tébeasa a zemřel 28. března 2004, historický autor, překladatel, dramatik.Za knihu Meč a láska dostal cenu Jeana Giona a za dílo dílo Víkend na Zuydcoote dostal Goncourtovu cenu V roce 1918 se přestěhoval s rodinou do Francie. Zde vystudoval filosofii a anglistiku. Později se stává profesorem a vyučuje. Po vypuknutí války narukoval. Bojoval v bitvě u Dunkerque, a to v roce 1940, bohužel byl v této bitvě zajat. Díky této špatné zkušenosti napsal své úspěšné dílo Víkend na Zuydcoote ( zfilmováno)HenrimVerneuilem, za které získal ocenění, a to Goncourtovu cenu.Byl třikrát ženatý a z těchto manželství měl 6 dětí.Psal především válečné romány, ale i utopie a dokonce sci-fi, válečné romány

Hlavní náměty: zlo, útisk, války a lidská psychika,psal o lidech, kteří byli na špatné straně, avšak nevěděli o tom ( Smrt je mým řemeslem)

Vliv na dané dílo:

Druhá světová válka

Vliv na celkovou tvorbu:

Vlastní zkušenost s válkou

Další autorova tvorba:

ROMÁNY:Víkend na Zuydcoote – 1949;Smrt je mým řemeslem – 1952,;Malevil – 1972, utopická sci – fi

TŘINÁCTIDÍLNÁ FRESCA: Osudy Francie- Francie v období náboženských konfliktů v 16. a 17. Století

ROMÁNY ZALOŽENÉ NA STUDIU ODBORNÝCH MATERIÁLŮ: Růže života – 1995
Lilie a purpur – 1997;Sláva a nebezpečí – 1999;Spiknutí a úklady – 2001;Meč a lásky – 2003

DRAMATA: Sisyfos a smrt; Vláda žen

* Až delfín promluví – 1967, aktuální román v duchu science fiction, připomíínající zneužitím delfínů pro vojenské účely např. Čapkovu Válku s mloky.

Inspirace daným literárním dílem ( film, dramatizace, aj.)

Některé romány byly zfilmovány:
Víkend na Zuydcoote(Francie / Itálie, 1964, Režie:HenriVerneuil); Malevil (Francie / Západní Německo, 1981, Režie: Christian de Chalonge); Smrt je mým řemeslem (Západní Německo, 1977; Režie: Theodor Kotulla)


Další podobné materiály na webu:

Robert Merle

francouzská, 1908 – 2004 statistiky

Populární knihy

Komentáře (13)

Francouzský deník ‘Le Monde’, 1. dubna 2004, pět dní po jeho úmrtí, Merleho nazval : "největším spisovatelem populární literatury ve Francii".
Souhlasím, za mě jím bez námitek byl. je. V obdivuhodné společnosti všech slavných francouzských velikánů se na čestném předním místě nachází zcela zaslouženě.

Dědictví otců .. Malevil, Muži pod ochranou .. Víkend na Zuydcoote .. Útok na kasárna .. Za sklem .=. Historický román .. Sci-fi .. Válečné .. Literatura naučná, Biografie a memoáry .. Román — — Myslím, že jen málokterý autor dokázal tak mistrně a nádherně psát v tolika rozličných žánrech, jako écrivain français Robert Merle.

Před 30 lety jsem se dostala k četbě Sci-fi Malevil. Neřešila jsem autora,kniha mě úplně pohltila, napínava, barvite vylicena apokalypsa. Někdy na začátku milénia jsem viděla dokument českých autorů s Robertem Merlem. Úžasný člověk, kultivovaný, moudrý, díky za to, co jste zde zanechal, mistře.

Byla mi doporučena jeho kniha MALEVIL – kterou jsem zatím nečetla .
Tak jsem zvědavá.

Moje první kniha byla Malevil. Byla jsem tak unesená, že jsem okamžitě vyhledala další tituly. Pak jsem náhodou v televizi zaslechla již probíhající rozhovor s člověkem, jehož názory a myšlenky mi byly tak blízké a já jen čekala na konec pořadu, abych zjistila o koho jde. Byla jsem velice překvapená a nadšená. Byl to můj nejoblíbenější autor. Díky výprodeji knih se mi nyní daří dát dohromady jeho díla. Plně souhlasím s komentářem čtenáře Valyk a Dejno Dejno.
Nejen literární génius a umělec ale úžasný Člověk !

Robert Merle je mým nejoblíbenějším autorem. Když soudím podle jeho myšlenek a také podle jednoho pořadu, který jsem o něm – s ním viděla v televizi, byl to i Člověk s velkým Č. Velice inteligentní a ztotožnila bych se i s níže uvedeným, že to byl génius. Co si získavá především můj obdiv je, jak se dokáže dostat do nitra věci – vidět všechny souvislosti a vylíčit lidské vlastnosti. Umí vidět věci, tak jak jsou, cítit je, vcítit se a pak to dokonale předat čtenáři. Prostě velký člověk a umělec.

Plně se ztotožňuji s tím, co napsal čtenář Valyk. Mám celou sérii o Petrovi ze Sioraku , jak postupně vycházela, tak jsem si ji kupovala. Nemá chybu ! Zrovna tak chválím Malevil, Smrt je mým řemeslem. Až delfín promluví je krásná a zajímavá kniha, kterou jsem si přečetla také dávno a před dvěma lety koupila.

k maturitním otázkám jsem se snažila prokousat Malevilem. První třetina byla poměrně úmorná, neb to bylo vlastně jen popisování kdo co kdy kde s kým jak a nač. Pak se děj rozvinul a pohltil mne natolik, že jsem ho hltala jedním dechem.

Český-jazyk.cz aneb studentský underground ­

Merle Robert (*28.08.1908 – †28.03.2004)

Smrt je mým řemeslem (2)

  • prozaické dílo začínající v 2. desetiletí 20. století (1913) a končící 2 roky po ukončení 2. světové války (2. dubna 1947)
  • bezprostředně reaguje na hrůzy 2. světové války a zločiny spáchané v ideologii nacismu
  • z počátku situováno do německé křesťanské rodiny, posléze se přemisťuje střídavě do vojenského a civilního života
  • psáno ich-formou

Román začíná v roce 1913 v Německu. Dvanáctiletý Rudolf Lang žije společně s matkou, sestrami, silně věřícím (až fanatickým) otcem a služkou. Navštěvuje křesťanskou školu, jeho otec ho vychovává velmi tvrdě a oznámí mu, že musí být knězem, aby vykoupil hříchy celé rodiny (ale hlavně svého otce). Rudolf ale kvůli incidentu na střední škole ztratí výru a chce být vojákem.
Poté co se dvakrát pokusí utéct na frontu, začne vypomáhat v nemocnici, kde mu jeden velitel za jeho oddanost rozkazům nabídne vojenskou službu, i přestože Rudolfovi ještě nebylo ani 16. Rudolfovým smyslem života se stane organizovanost a řád vojenského života. Účastní s několika bitev (jako poddůstojník v Turecku atd.), nakonec ale skončí ve vězení za přímou účast při popravě Kadowa.
Z vězení ho ale propustí o něco dříve. Práci však má špatnou, je hladový, vyčerpaný. Před sebevraždou ho zachrání až vstup do Národně socialistické německé strany dělníků (NSDAP). Po nějaké době je poslán na statek barona von Jeseritze, tam dělá podkoního. Nakonec dostane úkol zrenovovat starý rozbořený statek někde v bažinách. Von Jeseritze přinutí Rudolfa, aby se oženil, poté Rudolfovi statek věnuje. Rudolf a jeho žena Elsa hospodaří na statku, jak se dá, mají 3 děti. Rudolf mezitím trénuje jezdeckou údernou jednotku strany, stane se členem Bundu.
Za své organizační schopnosti je Rudolf Himmlerem pověřen úkolem založení a vedení koncentračního táboru v Osvětimi. Lang samozřejmě uposlechne rozkaz a s celou rodinou se přestěhují do Osvětimi. Po vybudování tábora dostane od Himmlera nový úkol: co nejefektivněji zlikvidovat Židy. Rudolf proto vybuduje plynové komory, Židům řekne, že jde o dezinfekční místnost, ve které se osprchují. Vše propracuje zcela automaticky.
Poté co Německo začíná jistě prohrávat, strana Rudolfa schová na zapadlý statek, kde se stará o koně. Nakonec ho ale dva američtí vojáci chytí, Rudolfa vydají po nějakém čase do Polska, kde je postaven před lidový soud ve Varšavě. Tam je odsouzen k oběšení na šibenici, kterou dal v Osvětimi postavit pro vězně.

ZÁVĚR A OSOBNÍ STANOVISKO:

Autor na jednu stranu odsuzuje nacistickou ideologii, ale na straně druhé popisuje tragický osud jednotlivce (Rudolfa Langa), který "jen" podlehl vojenskému režimu života a v důsledku toho "pouze uposlechl rozkaz od Himmlera". V knize je rozbor osobnosti Rudolfa Langa a jeho přechod z křesťanské víry na "víru nacismu".
Z nesčetných náznaků (Rudolfovy výbuchy hněvu, nekontrolovatelné záchvaty) lze usuzovat, že Lang byl mírně duševně narušený. A to že útěchu hledal v až chorobném dodržování organizovaného režimu mě v tom jen utvrzuje, neboť jeho záchvaty se dostavily právě, když narušil svůj zaběhnutý režim.
Kniha též poukazuje na Langovo velké negativní ovlivnění jeho otcem. Z celé knihy na mě ale hlavně sálá postupný úpadek a následná rezignace Langovy lidskosti a toho jak se z něj nakonec stal, ve své podstatě, "lidský robot na realizaci rozkazů", jenž nakonec postrádá vlastní uvažování.
Kniha je napsaná velmi sugestivně a čtenáře si k sobě upoutá do poslední věty, autor ukazuje nacismus z jiného úhlu pohledu, ale neobhajuje ho.

Zdroj: Bára Vodáková, 31.01.2009

Robert Merle

francouzská, 1908 – 2004 statistiky

Populární knihy

Komentáře (13)

Francouzský deník ‘Le Monde’, 1. dubna 2004, pět dní po jeho úmrtí, Merleho nazval : "největším spisovatelem populární literatury ve Francii".
Souhlasím, za mě jím bez námitek byl. je. V obdivuhodné společnosti všech slavných francouzských velikánů se na čestném předním místě nachází zcela zaslouženě.

Dědictví otců .. Malevil, Muži pod ochranou .. Víkend na Zuydcoote .. Útok na kasárna .. Za sklem .=. Historický román .. Sci-fi .. Válečné .. Literatura naučná, Biografie a memoáry .. Román — — Myslím, že jen málokterý autor dokázal tak mistrně a nádherně psát v tolika rozličných žánrech, jako écrivain français Robert Merle.

Před 30 lety jsem se dostala k četbě Sci-fi Malevil. Neřešila jsem autora,kniha mě úplně pohltila, napínava, barvite vylicena apokalypsa. Někdy na začátku milénia jsem viděla dokument českých autorů s Robertem Merlem. Úžasný člověk, kultivovaný, moudrý, díky za to, co jste zde zanechal, mistře.

Byla mi doporučena jeho kniha MALEVIL – kterou jsem zatím nečetla .
Tak jsem zvědavá.

Moje první kniha byla Malevil. Byla jsem tak unesená, že jsem okamžitě vyhledala další tituly. Pak jsem náhodou v televizi zaslechla již probíhající rozhovor s člověkem, jehož názory a myšlenky mi byly tak blízké a já jen čekala na konec pořadu, abych zjistila o koho jde. Byla jsem velice překvapená a nadšená. Byl to můj nejoblíbenější autor. Díky výprodeji knih se mi nyní daří dát dohromady jeho díla. Plně souhlasím s komentářem čtenáře Valyk a Dejno Dejno.
Nejen literární génius a umělec ale úžasný Člověk !

Robert Merle je mým nejoblíbenějším autorem. Když soudím podle jeho myšlenek a také podle jednoho pořadu, který jsem o něm – s ním viděla v televizi, byl to i Člověk s velkým Č. Velice inteligentní a ztotožnila bych se i s níže uvedeným, že to byl génius. Co si získavá především můj obdiv je, jak se dokáže dostat do nitra věci – vidět všechny souvislosti a vylíčit lidské vlastnosti. Umí vidět věci, tak jak jsou, cítit je, vcítit se a pak to dokonale předat čtenáři. Prostě velký člověk a umělec.

Plně se ztotožňuji s tím, co napsal čtenář Valyk. Mám celou sérii o Petrovi ze Sioraku , jak postupně vycházela, tak jsem si ji kupovala. Nemá chybu ! Zrovna tak chválím Malevil, Smrt je mým řemeslem. Až delfín promluví je krásná a zajímavá kniha, kterou jsem si přečetla také dávno a před dvěma lety koupila.

k maturitním otázkám jsem se snažila prokousat Malevilem. První třetina byla poměrně úmorná, neb to bylo vlastně jen popisování kdo co kdy kde s kým jak a nač. Pak se děj rozvinul a pohltil mne natolik, že jsem ho hltala jedním dechem.

Kniha: Smrt je mým řemeslem – Robert Merle

Kniha: Smrt je mým řemeslem
Autor: Robert Merle

Předpokládaný termín doručení dle zvoleného dopravce:
GLS: 19.2.2020
Česká pošta: 19.2.2020

Osobní odběr
Předpokládané připravení zboží proběhne v odpoledních hodinách dle zvoleného místa v termínu:
Ostrava: 18.2.2020
Ostatní výdejny: 19.2.2020
Uloženka: 19.2.2020

Pozn.: doručení nebo připravení na výdejním místě závisí na nejpomalejším produktu ve Vaší objednávce.‘, -80, 15);" onmouseout="hide_help();">Kdy zboží dostanu


93%
3 hodnocení
0 recenzí
počet hodnocení
93 % celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí
Nakladatelství: » Naše vojsko
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015
Počet stran: 306
Rozměr: 208,0×140,0x27,0 mm
Vydání: 1. české vyd.
Spolupracovali: z francouzského originálu . přeložil A.J. Liehm
Skupina třídění: Francouzská próza
Hmotnost: 0,387kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná s přebalem matná
Datum vydání: 201510
Nakladatelské údaje: Praha, Naše vojsko, 2005
ISBN: 978-80-206-0768-3
EAN: 9788020607683

Román realisticky zobrazuje události v Německu v letech 1913 – 1945 pohledem nacistického pohlavára a mnohonásobného vraha. Vypravěč, syn bohatého bavorského obchodníka, se měl stát na otcovo přání knězem, vstoupil však do armády a sloužil jako dragoun v Turecku. Po válce nemůže najít práci a přihlásí se tedy k nacistům. V roce 1923 je odsouzen do vězení za politickou vraždu v Porúří, okupovaném Francouzi. Po propuštění je jako zaměstnanec bohatého statkáře organizátorem nacistických bojůvek a konečně se stává důstojníkem SS v Dachau, odkud je přeložen do Osvětimi. Od roku 1942 je Rudolf Lang velitelem tohoto tábora, kde se v praxi zkoušejí metody masového vyvražďování lidí.

Světoznámý román Smrt je mým řemeslem je sugestivní zpovědí Rudolfa Langa (ve skutečnosti Rudolfa Hoesse), který během svého působení v koncentračních táborech dohlížel na smrt nespočtu lidí. Na jedné straní milující otec a manžel se stal pro miliony lidi symbolem zla a smrti – byl to muž, jenž postupně ztratil víru v boha, ale našel novou: v Německo.

Norbert Lichý jako Mistr slova v audioknize Smrt je mým řemeslem

Popis:
Audiokniha http://bit.ly/lichy-smrt-je-mym-remeslem Edice Mistři slova je plná literárních pokladů. Naše nejlepší herecké hlasy, …

Leave a Reply