Kniha Sophiina volba (William Styron)

Kniha Sophiina volba (William Styron)

Kniha Sophiina volba (William Styron) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

 • Název knihy: Kniha Sophiina volba (William Styron)
 • Elérhető fájlok: Kniha Sophiina volba (William Styron).pdf, Kniha Sophiina volba (William Styron).epub, Kniha Sophiina volba (William Styron).mobi
 • Jazyk knihy: Český jazyk
 • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Sophiina volba – rozbor díla k maturitě (5)

Kniha: Sophiina volba

Přidal(a): Lachtan

William Clark Styron

Narodil se v roce 1925 v městečku Newport News ve Virginii. Jeho otec byl typický jižan, a to se vším všudy. Matka učila svého syna milovat klasickou hudbu, což se jí s úspěchem podařilo. Autor neváhal a zúčastnil se druhé světové války. Vstoupil do armády a bojoval v Tichomoří (přímé akce se však díky svému mladistvému věku nezúčastnil). Když skončila válka, začal studovat na Dukeově univerzitě. Po dokončení studií začal pracovat jako redaktor, ale tato práce mu příliš nevyhovovala. Proto není divu, že se začal věnovat pouze psaní. Postavil se na vlastní nohy a stává se jen spisovatelem. Sám sebe citoval jako “amerického spisovatele s jižanským zázemím”. Autor během svého života napsal pouze 4 romány, zato velmi úspěšné, a za některé získal i ocenění.

Dílo

Jeho romány se zabývají otázkami trestu a viny, čímž jako by navazoval na tvorbu F. M. Dostojevského, jeho přístup k jižanskému prostředí je ovlivněn dílem W. Faulknera. Dalším stěžejním tématem jeho děl je rasismus, který se ukazuje ve zcela nečekaných a v té době i šokujících souvislostech a řeší otázky holocaustu a otroctví a hledí kritickým pohledem na válku.

Napsal tyto romány:

 • Ulehni v temnotách,Zapal tentodům,Doznání Nata Turnera a poslední – nejznámější – Sophiina volba.
 • Kniha Sophiina volba je dodnes světový bestseller a byla i úspěšně zfilmovaná.
 • Za příběh knihy Doznání Nata Turnera dostal dokonce Pulitzerovu cenu. Není to ovšem jeho jediné ocenění – získal i literární ocenění American Book Award a National Magazine Award.
 • Roku 1985 ho potkala katastrofa, nervově se zhroutil a musel se léčit z depresí. Ze svých depresí se snažil pomoci psaním, sepsal zpověď Viditelná temnota. Styron podlehl své dlouhodobě nemoci a umírá v nemocnici na zápal plic.

Zařazení autora:

 • Představitel Jižanské prózy (autoři, kteří pocházejí z Jihu Spojených států, dozvuky otroctví, rasová diskriminace, násilí, tělesně a duševně postižení lidé, důraz na zemědělství, silná víra – protestantství)
 • Zobrazuje druhou světovou válku ve světové literatuře

Znaky poválečné literatury:

 • Reakce na válku – nejkrvavější konflikt i následky, protest proti krutosti války, oslava hrdinství a statečnosti, vlastenectví a přátelství (rozdíl mezi prvními reakcemi na válku východních a západních spisovatelů)
 • Časté pocity ohrožení, úzkosti, odcizení, deziluze
 • Hledání jistot v jiné než moderní civilizaci
 • Literatura ovlivňuje zjištění, že racionální přístup ke světu nestačí k jeho pochopení
 • Situace ve světě vede až ke katastrofickým představám
 • Témata: sexuální problematika, drogy, násilí a brutalita

Sophiina volba

Rok vzniku nebo prvního vydání díla:

 • roku 1979, česky v roce 1984

Forma: Próza

Literární druh:

 • Epika – o skutečnosti vypravuje (to je stejné i pro drama, nikoli pro lyriku). Má děj, příběh, určení, časové a příčinné souvislosti. Příběh rozvíjen vypravěčem a postavami.

Literární žánr:

 • Román – rozsáhlý příběh psaný prózou, hlavní a vedlejší dějové linie, epizody, mnoho postav (vyvíjejí se), do děje vstupuje vypravěč. Na rozdíl od povídky nebo novely je román co do rozsahu delší a komplikovanější.

Témata a motivy:

 • Druhá světová válka, životní volby, pocity viny, ztracené duše

Hlavní postavy:

 • Stingo – vypravěč příběhu. Je inteligentní, milý, sympatický, hodný, vnímavý. Umí naslouchat a poradit. Je mladý, takže spoustě věcí ještě nerozumí a ani v citové stránce si není příliš jistý.
 • Sophie – velice komplikovaná osobnost. Přitažlivá a citlivá žena, která se i přes hrůzy, které zažila, snaží žít šťastný a spokojený život a není zatrpklá. Miluje hudbu a Nathana, přestože jí občas ubližuje. Nedokáže v sobě utišit pocit viny, a proto v závěru volí smrt jako vysvobození.
 • Nathan – člověk dvou tváří. Na jedné straně inteligentní, sečtělý, vtipný, příjemný a sympatický muž, na druhé straně krutý tyran a bezohledný despota. Za své psychické onemocnění nemůže, ale zhoršuje ho tím, že užívá drogy.

Doba a místo děje:

 • Rok 1947; před 2. světovou válkou; za 2. světové války, New York; Polsko; koncentrační tábor Osvětim

Jazykové prostředky

 • Próza
 • V popředí je syntaktické členění promluvy, logická stavba vět, obvyklá intonace, gramatická pravidla
 • Připomíná přirozenou formu běžné řeči
 • Základní stavební jednotka je věta zapisovaná do řádek
 • Typické pro vyprávění nebo v dramatu, pro vypravěče a postavy, text je členěn do odstavců, kapitol
 • Prózu nelze ztotožňovat s epikou (epika může být prozaická i veršovaná)

Slovní zásoba:

 • Z větší části je dílo psáno hovorovým jazykem do něhož vstupují cízí slova (Das Land des Lächelns, la mer á lómbre…), vulgarismy (kurva, děvka…) a básničky. objevuje se zde velmi často přímá řeč.

V románu se prolínají 2 časové roviny:

 • 1. časová rovina, kterou představuje spisovatel Stingo jako vypravěč. Odehrává se v Brooklynu, USA.
 • 2. časová rovina, která nám přibližuje válečnou a předválečnou dobu, jíž prožila sama Sophie. Odehrává se v Polsku. Vypravěčkou je zde Sophie.

Obsah

Děj románu se odehrává v roce 1947 v jednom brooklynském pensionu zvaném Růžový palác. Setkávají se zde hlavní postavy. Sophie, její přítel Nathan a Stingo, který je po celý román vypravěčem. Stingo se rychle spřátelí s tímto párem. Shledává Sophii jako velice atraktivní a inteligentní a po celou dobu románu je do ní platonicky zamilovaný. Nathan působí na Stinga jako okouzlující muž. Jenomže všechno má své mouchy. Nathana brzy pozná z té horší stránky a to, když je Sophie svým přítelem zmlácena a je jí nadáváno nejsprostším způsobem. Ale tuhle epizodu všichni přejdou a žijí si dál svůj život. Během relativně poklidného života v Brooklynu se Stingo dozvídá o Sophiině minulosti. Nedozví se vše najednou a také se hned nedozví pravdu ve všem, protože Sophie se za svou minulost stydí. Takže rozkouskovaně se dozví celý její příběh o tom, jak se dostala do koncentračního tábora Osvětim a jak to tam prožívala. Jednoho dne vezla pro svou matku v Polsku maso, protože byla nemocná a Sophie jí chtěla alespoň nějak pomoci. Jenže zrovna ten den byl obrovský zátah na Židy a Poláky celkově. Tahle nešťastná náhoda způsobila přesun Sophie a jejích dětí do koncentračního tábora. Protože není Židovka, tak její přesun není tak tragický a nezemře při něm tolik lidí. Hned na nástupišti čeká důstojník SS, který odděluje lidi na práci a do plynových komor. Sophie se mu moc líbí a tak jí dovolí si vybrat, které z jejích dětí má přežít. Ta se ale nemůže rozhodnout a důstojník chce poslat obě děti na smrt. Pod tlakem se Sophie rozhodne pro staršího chlapce jménem Jan a mladší holčička je poslána na smrt. Sophie je od Jana oddělena hned na začátku. Nějakou dobu je v táboře jako řadový vězeň. Když se ale zjistí, že umí perfektně německy a francouzsky, tak je poslána do domu důstojníka Hosse. Podmínky se jí zlepší, ale znova zde zažívá pohlavní zneužívání a stále trpí hladem. Jednoho dne se odhodlá za Hossem zajít a požádat ho, aby zachránil Jana, to on ale nemůže slíbit, a tak si na něm Sophie vynutí alespoň slib toho, že Jana ještě jednou uvidí. Hoss tedy povolí, protože má pro Sophii slabost. Nikdy se tak ale nestane, protože důstojník svůj slib nedodrží.

Všechny tyhle a mnohem podrobnější detaily se Stingo dozví po nejhorším útoku Nathana. Sophie je z toho špatná, začne hodně pít a zároveň vyprávět celý svůj příběh. Se Stingem se rozhodnou utéct na jih, odkud vypravěč pochází a tam se schovat před Nathanem. Stingo už se těší, že zde dopíše román o jihu. Ještě než utečou, má Stingo důležitý hovor od Nathanova bratra, ve kterém se dozví, že Nathan lže Sophii i jemu celou dobu, co se znají. Ve skutečnosti nepracuje jako vědec a hlavně je závislý na drogách a odtud pocházely všechny jeho nebezpečné stavy. Po tomto sdělení už teda Sophie se Stingem utečou. Po kusu cesty se ubytují v hotelu. Sophie tam ale ráno už není. Když se Stingo zase dostane do Brooklynu, zjistí, že Sophie utekla za Nathanem, bez kterého nemohla být, a že spolu spáchali sebevraždu.

Inspirace knihou:

 • Film Sophiina volba – romantické drama od režiséra Alana J. Pakuly natočené roku 1982. V roli Sophie Meryl Streepová (získala Oscara a Zlatý glóbus), dále Kevin Kline a Peter MacNicol.

Citát

Jelikož Sophii v tu chvíli už vyschly slzy, zvolna se vzpamatovávala. Natáhla ruku a vtiskla mi do dlaně můj kapesník, který se zatím proměnil v provlhlý žvanec. Přitom jsem poprvé zahlédl na opáleném, lehounce pihovatém předloktí vytetované šarlatové číslo, jež tvořilo nejméně pět číslic, číslo sice příliš malé, abych je přečetl ale provedené zřejmě přesně a odborně.“


Další podobné materiály na webu:

Sophiina volba – rozbor díla k maturitě (3)

Kniha: Sophiina volba

Autor: William Styron

Přidal(a): Broskev

William Clark Styron, Jr.

 • 11.6.1925 – 1.11.2006, americký autor

Narodil se roku 1925 v Newport News ve Virginii. Otec byl typický Jižan a babička ještě pamatovala vlastní otroky. Matka, po které zdědil lásku ke klasické hudbě, ovšem pocházela ze Severu. Byl významný americký prozaik, představitel tzv. jižanské prózy. Ve druhé světové válce vstoupil do americké armády, kde se zúčastnil bojů v Tichomoří. Po válce vystudoval Dukeovu universitu. Poté krátce působil pro několik nakladatelství jako nakladatelský redaktor. Tato činnost ho neuspokojovala, proto se začal věnoval vlastní tvorbě.

V žádném jeho románu nechybí tragický podtón, každý je bolestnou sondou do hlubin lidské duše. Autor ve svých dílech hledá odpovědi – často kontroverzní – na nezodpovězené otázky holokaustu nebo otroctví, nabízí kritický pohled na válku či náboženský fundamentalismus.

Za svou knihu Doznání Nata Turnera obdržel v roce 1968 Pulitzerovu cenu. Sophiina volba je dodnes bestsellerem, úspěšná byla i její filmová verze. Kromě Pulitzerovy ceny je Styron rovněž nositelem literárních ocenění American Book Award (1980) a National Magazine Award (1989).

V roce 1985 se Styron nervově zhroutil a začal se léčit z depresí. Vedlejším produktem jeho uzdravení se stala ponurá, ale skvěle napsaná zpověď Viditelná temnota. Skonal po dlouhé nemoci na zápal plic.

DALŠÍ DÍLA

 • Ulehni v temnotách (zabývá se rozpadem rodiny)
 • Dlouhý pochod
 • Zapal ten dům (příběh umělce, který se marně snaží utéci moci peněz, která je zde považována za korumpující)
 • Doznání Nata Turnera ( jako první nečernošský spisovatel se pokusil popsat pohnutky, které vedly k černošskému povstání Nata Turnera, ke kterému došlo v roce 1831. Dílo není kronikou tohoto povstání, zároveň toto povstání neodsuzuje, ale považuje ho za čin zoufalých lidí.)
 • This Quiet Dust, and Other Writings (eseje)
 • Viditelná temnota: Memoáry šílenství) (autobiografické dílo o Styronových problémech s depresí)
 • Ráno na pobřeží (povídky)

Literární kontext:

 • Kniha spadá do proti-totalitní literatury 20. století
 • Do knihy je zpracován odraz druhé světové války na americkou literaturu

Rozbor díla: Sophiina volba

 • Rok vzniku nebo prvního vydání díla: roku 1979, česky v roce 1984
 • Druh: epika
 • Žánr: psychologicky filozofický román
 • Forma: próza
 • Název Sophiina volba je odvozen od děje, kdy Sofie musí několikrát velice těžce volit.

MOTIV

 • Autor zde chtěl poukázat na nebezpečí fašismu. A že válka člověka ovlivní i dlouho poté co skončila. A to, jak po hmotné a zdravotní stránce tak zejména po stránce duševní.
 • Dílo řeší problém mladé Polky Sophie, která prožila léta v koncentračním táboře, a to na ni zanechalo veliký vliv. Sama se s tím pořád nedokáže vyrovnat a nepomáhá jí ani její milenec. Sophie je typickým příkladem člověka, který něco takového zažil.

Tématická výstavba

Celkové téma:

 • Osud polské ženy Sophie, která vyrůstala pod neustálým tlakem svého otce, který zbožňoval Němce a vyznával antisemitistické ideály. Dokonce vymyslel plán pro vyhlazení Židů, kterého se nakonec stal obětí on sám, jeho zeť, dcera i vnoučata.

Hlavní téma: 3 volby

 • Děti – Musí se rozhodnout, které z dětí nacisté v koncentračním táboře zabíjí. Jinak zabíjí obě
 • Smrt – Celý život po koncentračním táboře bojuje s vinou, kterou si dává za smrt svých děti. Smrt je pro ni východisko.
 • Otec – antisemitista (zastánce vyvražďování lidských ras); od mala její vzor volba zda se přiklonit k jeho názoru nebo ho rozumově odsoudit

Vedlejší témata:

 • Stingova snaha o napsání úspěšného románu, jeho sexuální neschopnost a neopětovaná láska ke krásné Sophii. Otázky trestu a viny, které se neustále objevují v skrytém podtextu celého příběhu a na které musí čtenář přijít sám (objevují se ve všech Styronových dílech – nejspíše jizva na srdci, kterou způsobila smrt jeho matky v dětství, se kterou se nikdy nedokázal vyrovnat).

POSTAVY

 • Stingo – vypravěč, začínající jižanský spisovatel, hodný, trpělivý, osamocený; je to člověk, jenž není sobecký, snaží se pomoci; touží po lásce i sexu; zamilovává se do Sophie, díky níž poznává, že život v Evropě byl rozdílný než jeho život na americkém jihu
 • Sophie – polská emigrantka, vzpamatovává se z hrůz holocaustu a snaží se začít nový život v USA; spolu s Nathanem bydlí v Růžovém paláci, do kterého se nestěhovává Stingo, později věrný přítel Sophie; její život je jedním velkým kolotočem; z celého příběhu se dozvídáme, že Sophiin život v Polsku nebyl procházkou růžovým sadem
 • Nathan – Sophiin žárlivý milenec, narkoman a schizofrenik; je závislý na Sophii a ona na něm; Nathan si neuvědomuje svou nemoc, a to je příčinou jeho nevyzpytatelnosti – často Sophii ubližuje, protože si myslí, že je mu nevěrná, že mu lže.

PROSTŘEDÍ

 • Rok 1947, převážně Brooklyn. Sophiiny vzpomínky na meziválečné Polsko, koncentrační tábor Osvětim a tábor pro uprchlíky ve Švédsku. Příběh vypráví spisovatel Stingo roku 1967.

TYP

 • Sophie – vyznačuje skupinu lidí, kteří zažili život v koncentračním táboře

IDEA

 • Nachází se zde filosofické úvahy o nacismu, koncentračních táborech a varování, že přítomnost a budoucnost souvisí s minulostí, že velké viny a zločiny nelze promlčet. Román odhaluje zrůdnost fašismu, jeho ničivý vliv nejen na fyzické utrpení jedince, ale zejména na destrukci lidské psychiky.

DĚJ

 • Stingo se přestěhuje do Růžového paláce v Brooklynu, kde se snaží napsat román. Postupně je vtažen do dramatického vztahu mezi Sophií a Nathanem. Sophie mu vypráví svůj životní příběh o hrůzách holocaustu, o svých dětech a svých volbách, které musela udělat. Pro Stinga je Sophie bohyní, touží po ní. Vztah Sophie a Nathana prochází krizí, Sophie se uchyluje do Stingovy náruče. Spolu se rozhodnou, že odjedou na jih. Sophie nakonec Stinga opouští a navrací se zpátky ke své velké lásce – Nathanovi. Stingo se vydává Sophii hledat a nalézá ji v náručí Nathana – oba mrtvé.

Kompoziční výstavba

 • Slohový postup vyprávěcí, úvahový i popisný. Celý příběh není řazen chronologicky, ale i retrospektivně.
 • Celé vystavěné jako antické drama. Pevná struktura antického osudu →nemůže svému osudu uniknout

V románu se prolínají 2 časové roviny:

 • 1. časová rovina, kterou představuje spisovatel Stingo jako vypravěč. Odehrává se v Brooklynu,USA. – ich forma
 • 2. časová rovina, která nám přibližuje válečnou a předválečnou dobu, jíž prožila sama Sophie. Odehrává se v Polsku. Vypravěčkou je zde Sophie. – retrospektivní

Jazyková výstavba a kompozice

 • Ich-forma, próza, nejdetailnější fakta, historické popisnosti, otevřenost v oblasti sexu a erotiky, autobiografičnost, v řeči Sophie jsou viditelné chyby, které vyplývají z jejího cizího původu – časování sloves, vid sloves.
 • Text je členěn na kapitoly, odstavce, jako je to typické například pro drama.
 • Z většiny je toto dílo psané hovorovým jazykem se vstupem cizích slov, například němčiny, francouzštiny.
 • Dále zde vstupují také vulgarismy a básničky. Dost často také přímá řeč.
 • Věty jsou dlouhé, složité, časté závorky, vložení jedné věty do druhé. Děj se dozvídáme postupně, celkem složitě.

Inspirace dílem

Stejnojmenný film Sofiina volba

 • Režie: Alan J. Pakula
 • Originální název: Sophie’s Choice
 • Žánr: Drama, Romantický
 • Světová premiéra: 8. prosince 1982
 • Rok výroby: 1982 v USA
 • Hlavní role: Meryl Streep- Sophie Zawistowski, Peter Macnicol-Stingo, Kevin Kline- Nathan Landau

ÚRYVEK

Doktor trochu vrávoral. Naklonil se na okamžik k nějakému svému vojenskému poskokovi, který v ruce držel podložku s lejstry, a něco mu šeptal, zatímco se soustředěně dloubal v nose. Eva se prudce přitiskla k Sophii a rozplakala se. „Takže ty věříš v Krista spasitele?“ řekl jí doktor těžkým jazykem, ale hlasem podivně věcným, jako přednášející, který zkoumá poněkud nejasný aspekt nějakého axiomatu. Pak pronesl cosi, co ji na okamžik dokonale mystifikovalo: „Copak neřekl: ,Nechte maličkých přijíti ke mně‘?“ Otočil se k ní zády, s úpornými trhavými pohyby opilce.
Sophie, zajíkající se hrůzou, užuž měla na jazyku nějakou tupou odpověď, když jí doktor řekl: „Smíš si nechat jedno děcko.“
„Bitte?“ vyjekla Sophie.
„Smíš si nechat jedno děcko.“ Opakoval. „Druhé půjde pryč. Které si chceš nechat?“
„Chcete říct, že si musím sama zvolit?“
„Jseš Polka, nejsi židovka. Máš výsedu – máš volbu.“
Jakékoli uvažování jako by v ní ustrnulo, přestalo. Pak cítila, jak se pod ní podlomila kolena. „Já nemůžu volit! Já přece nemůžu volit!“ začala křičet. Dobře se pamatovala, jak se tehdy rozkřičela! Ani mučení andělé nekřičeli tak hlasitě do lomozu pekelných muk. „Ich kann nicht wählen!“ vykřikla.
Doktor si uvědomil, že výstup vzbuzuje nežádoucí pozornost. „Neřvi!“ poručil jí. „Dělej a řekni, jak ses rozhodla. Vyber jedno krucihiml, anebo tam pošlu obě. A dělej!“
Vůbec tomu všemu nemohla věřit. Vůbec nevěřila, že tu najednou klečí na tom drsném cementu, tiskne k sobě obě děti tak zoufale, že má pocit, jako by jejich kůže měla i přes vrstvy šatů rázem srůst s její. Nemohla tomu věřit, totálně, až k hranici pomatení mysli. A její neschopnost uvěřit se zračila i v očích hubeného Rottenführera s voskovou pletí, doktorova pomocníka, ke kterému náhle z nevysvětlitelných důvodů upírala prosebný zrak. I on byl zřejmě ohromen a opětoval její údiv pohledem široce otevřených očí s překvapeným výrazem, jako by chtěl říct: Já tomu taky nerozumím.


Další podobné materiály na webu:

Kniha: Sophiina volba – William Styron

Kniha: Sophiina volba
Autor: William Styron

Předpokládaný termín doručení dle zvoleného dopravce:
GLS: 19.2.2020
Česká pošta: 19.2.2020

Osobní odběr
Předpokládané připravení zboží proběhne v odpoledních hodinách dle zvoleného místa v termínu:
Ostrava: 18.2.2020
Ostatní výdejny: 19.2.2020
Uloženka: 19.2.2020

Pozn.: doručení nebo připravení na výdejním místě závisí na nejpomalejším produktu ve Vaší objednávce.‘, -80, 15);" onmouseout="hide_help();">Kdy zboží dostanu


96%
18 hodnocení

87%
3 recenze
počet hodnocení
94 % celkové hodnocení
18 hodnocení + 3 recenze
Nakladatelství: » Knižní klub
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015
Počet stran: 720
Rozměr: 207 x 137 x 45 mm
Vydání: Vyd. 9., V Euromedia Group 3.
Spolupracovali: přeložil Radoslav Nenadál
Skupina třídění: Americká próza
Vazba: Vázaný
Hodnocení: 11. nejlépe hodnocená kniha
Datum vydání: 1. 1. 2015
Nakladatelské údaje: Praha, Knižní klub, 2015
ISBN: 978-80-242-4724-3
EAN: 9788024247243

Autor vypráví tragický příběh z podzimu 1947, kdy se v newyorském penziónu setkává začínající spisovatel s polskou emigrantkou, která přežila koncentrační tábor, a s charismatickým židovským vědcem. Osobní tragédie hrdinky je podbarvena zážitky, jimiž prošla a které jí znemožňují návrat k normálnímu životu. Věcné pasáže z Osvětimi se dostávají do souvislostí s americkým rasismem a vědomím, že konec války neukončil utrpení a traumata přeživších obětí. Kniha je působivou výpovědí o zlu a destruktivních silách v lidské psychice, o problému viny a kolektivní odpovědnosti za to, čeho se může dopustit člověk na druhém člověku. Rozsáhlý psychologický román zpracovává originálním způsobem etický aspekt 2. světové války a nacistických vyhlazovacích táborů z pohledu Američana.

Dnes již klasický román světové literatury začíná okamžikem, kdy se Stingo, mladý jižanský spisovatel, přistěhuje do brooklynského penzionu, aby tam pracoval na svém románu. Brzy však začne být téměř proti své vůli vtahován do citového dramatu, které se odehrává mezi jeho sousedy, Nathanem a Sophií. Neurotický, přecitlivělý Žid Nathan se propadá stále hlouběji do zničující duševní choroby a krásná Polka Sophie, která prošla Osvětimí, je navždy poznamenaná prožitým utrpením. Zatímco Stingo sleduje, jak během jediného manhattanského léta a podzimu osudy Sophie a Nathana směřují ke svému nevyhnutelnému tragickému závěru, poslouchá Sophiino vyprávění o minulosti, z něhož se po částech vynořuje děsivý, krutě realistický obraz společenského zla, které páchá nenapravitelné škody na lidské duši.

Leave a Reply