Kniha Spalovač mrtvol (Ladislav Fuks)

Kniha Spalovač mrtvol (Ladislav Fuks)

Kniha Spalovač mrtvol (Ladislav Fuks) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

 • Název knihy: Kniha Spalovač mrtvol (Ladislav Fuks)
 • Elérhető fájlok: Kniha Spalovač mrtvol (Ladislav Fuks).pdf, Kniha Spalovač mrtvol (Ladislav Fuks).epub, Kniha Spalovač mrtvol (Ladislav Fuks).mobi
 • Jazyk knihy: Český jazyk
 • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Spalovač mrtvol

kniha od: Ladislav Fuks

Vybráno do Čtenářské výzvy – film jsem neviděla, takže jsem nevěděla, do čeho se pouštím. Morbidní příběh s hororovými prvky o panu Kopfrkinglovi, který se z milujícího manžela a otce rodiny, stane během mnichovské kapitulace a okupace vrahem nejen manželky, ale i syna, ale i udavačem a přisluhovačem fašistického režimu. Výborně napsáno!

„Co abych tě, drahá, oběsil?“ funguje vždy zaručeně, vždy mi naskočí husí kůže. K čemu může sloužit krásný jazyk? Knihy pana Fukse jsou všechny náročné.

Knížka skvěle ukazuje, jak se lidé můžou změnit v důsledku ideologie, se kterou se ztotožní. Nicméně od začátku mi byl pan Kopfrkingl nesympatický a od děje jsem očekávala víc. V porovnání s filmem, se mi film líbil víc a to díky hereckému obsazení.

Od knihy jsem očekával víc. Čekal jsem rozvinutější popis přerodu ve fašouna. Jak psala eliifa: dloho nic, a pak najednou šup. Od začátku ale měl Kopfrkingl znaky duševně narušeného jedince. Byl to v počátku maloměšťák (tak trochu otec Kondelík, ale to nebyl uchyl), a pak se zvrhl v nemyslící nástroj NSDAP.

celou dobu nic, až na konci se něco stane

Strašidelná kniha, a pritom napísaná tak poetickým jazykom.

Kdysi jsem “viděla” Spalovače mrtvol ve filmové podobě. Nedokoukala jsem, nešlo to. Měla jsem hrozně nepříjemný pocit z Hrušínského výrazu v obličeji. Po letech jsem si řekla, že ho zkusím knižně, ostatně, kniha je kniha.
Ladislav Fuks si neskutečně pohrál s jazykovou stránkou díla, ale přiznám se, že ač dílo hodnotím celkově jako velice zdařilé, některé přívlastky mi vyloženě lezly na nervy. zejména nadpozemská, nebeská a čarokrásná :o)

Kniha mě hodně nudila. Musel jsem se snažit abych to dočetl. To vše vychází z toho, že se v knize neděje nic významného. Až úplně na konci, to začalo být lehce zajímavé.

Spalovač mrtvol – rozbor díla k maturitě (7)

Kniha: Spalovač mrtvol

Přidal(a): Kristynyje, Andy

LADISLAV FUKS (1923 – 1994)

Významný český prozaik Ladislav Fuks se narodil v roce 1923 v Praze. Vyrůstal v rodině dominantního policejního úředníka, zato velmi milující a obětavé matky. Vzdor ke svému otci pak nastínil v několika jeho knihách. Největší životní krize ho ale teprve čekala v období dospívání, kdy si poprvé uvědomil svoji homosexuální orientaci (v koncentračních táborech mizí nejen židé a romové, ale také právě homosexuálové). Po většinu svého života strávil v osamění, jeho nejbližšími byli jen mladíci s kriminální minulostí živící se prostitucí. Nakonec se ale Fuks oženil s bohatou italkou, od které ovšem krátce po svatbě utekl a byl hospitalizován na psychiatrii. Jeho zajímavý život plný tajemství končí v roce 1994. Zajímavosti: Fuks byl silný kuřák a miloval italskou operu.

Většina Fuksových děl je přímo inspirována autorovými zkušenostmi a zážitky – často se setkáváme se slabou osobou žijící ve svém vlastním světě, což se dá vysvětlit autorovou orientací (jako homosexuál k tomu byl přirozeně donucen dobou). Fuks byl prozaik, především psal prózu psychologickou s námětem úzkosti, ohrožení – inspirace 2.sv. válkou, holocaustem.

Další díla:

 • Mí černovlasí bratři, Pan Theodor Munstock, Zámek Kynžvart, Vévodkyně a kuchařka

Rozbor díla: Spalovač mrtvol

Literární žánr a jeho charakteristika

 • Novela = kratší prozaický útvar, který na rozdíl od románu rozvíjí pouze jednu dějovou linii
 • Odbočky od hlavní dějové linie a popisné pasáže jsou omezeny na minimum, příběh směřuje k výrazné pointě. Děj novely se obvykle odehrává v krátkém časovém úseku, v příběhu vystupuje omezený počet postav.

Karel a Marie jsou v zoo na místě, kde se před téměř dvaceti lety poznali. Zde se Karel projevuje jako velmi starostlivý otec, romantik, a tak trochu idealista. Děj se přesouvá do restaurace U Hroznýše, které ovšem Karel říká U Stříbrného pouzdra. Přesvědčí pana Strausse, který pracuje v cukrářství, aby lidem podsouval návrh na posmrtnou kremaci, z čehož mají oba určitý obnos peněz. Později navštíví celá rodina jakési panoptikum voskových figurín, kde madame Tussaud vypráví příběh z roku 1680 o morové ráně, a odráčkuje příběh ve verších.

Seznamujeme se s Karlovým dlouholetým přítelem Willim, který už zde Karlovi podsouvá proněmecké názory. Reinke tvrdí, že Hitler je geniální politik, což se Karlovi moc nelíbí.

Dostáváme se do práce (Chrámu smrti) Karla, kde je nám popsán proces kremace prostřednictvím nového zaměstnance pana Dvořáka, následně do ordinace pana Bettelheima, kde Karel přísahá věrnost své ženě.

Přichází mobilizace, Zinuška má narozeniny a na oslavu jsou pozváni její kamarádky, přítel a ona od otce dostane krásné černé hedvábné šaty. Mili a Karel jdou spolu s Wilhelmem na box, kde Wilhelm Karla přesvědčuje, že je Mili zženštilý a měl by se naučit boxovat. Přichází Vánoce a pan Reinke začíná mít silný vliv na Karla (Jsi jeden z nás. Jsi čestný, citlivý, odpovědný a hlavně7“ Willi se obrátil, „jsi silný a statečný. Čistá germánská duše. To, mein lieber Karl, ti nevezme nikdo. To si nemůžeš vzít, i kdybys stokrát chtěl, ani ty sám. Protože to máš shůry. Je to i tvůj dar. Tvé předurčení. Jsi vyvolený.).

Během zimy se Wilhelmovi podaří přesvědčit Karla, aby se dal k SdP („Proč jen ten Hitler v tom Německu tak pronásleduje Židy,“ řekl si v koupelně pan Kopfrkingl, „proč je tak pronásleduje, vždyť jsou to tak milí, laskaví a obětaví lidé. A teď už to vím, Willi mi to vysvětlil. Pronásleduje je proto, že jsou proti němu. Že jsou proti německému národu. Protože je to nešťastný, zbloudilý národ, který nechápe…“) Karel se převléká do masky žebráka a víceméně jde špehovat židy do Maislovy ulice k židovské radnici.

Karel začíná navštěvovat čistě německé Casino, mluvit německy, což dříve nedělal a mluvit o Hitlerovi jako o Vůdci a o Německu jako o Říši. Právě na srazu v německém Casinu ho Reinke přesvědčí, že se musí zbavit své ženy. („Lakmé,“ řekl Willi a napil se, „tvá černovlasá Lakmé, na které to každý pozná, říkala jednou, že se u vás mluví jen česky, když jsem jí připomenul tvou německou krev. Tvá černovlasá Lakmé byla vždycky na velkých rozpacích a nesvá, když jsem byl u vás a připomenul ti tvé němectví. Tvá Lakmé vždycky tvrdila, že na jménech nezáleží… ovšem, když se za svobodna jmenovala Sternová. Tvá Lakmé ti chtěla zamlčet můj lístek s pozváním na box, měla ho zastrčený v kredenci u talířků, ovšem, chtěla překazit, abyste viděli s Milim Vůdcův sport. Nebyla nadšena tvým vstupem do SdP letos v únoru, a to byl nejvyšší čas, v březnu přišel Vůdce. To, že se u vás mluvilo vždy česky, jsi nezavinil ty, ale ona, protože je Židovka. To, že jsi v sobě necítil německou krev, také není tvá vina, ale její, tlumila ji v tobě, protože je Židovka. Co asi říkala, když jsi šel v březnu jako žebrák do Maislovy ulice, to nevím, co říkala, když jsi byl přijat do NSDAP, to vědět radši ani nechci. Zajímalo by mě, co asi řekne, když budeš posílat děti do německých škol. Dnes už vidím aspoň jedno, jaký neblahý vliv má na Miliho. Ten chlapec je tak měkký, skoro zženštilý, copak to na něm nevidíš?“)

Pak navštíví celá rodina Kopfrkinglova rozhlednu a upírá pohled za Říp, za Krkonoše, tam kde je Říše. Následuje víceméně vražda manželky, kterou lstí (pokazil se ventilátor, byla na něm smyčka, za kterou se muselo zatáhnout, ale muselo se přitom stát na židli) oběsil a nahlásil to jako sebevraždu. Miliho se zbavil tak, že ho vzal na prohlídku do krematoria, kde byl tou dobou již ředitelem, ubil ho železnou tyčí a strčil do rakve k členovi SS.

Pak zůstane sám s dcerou a jednou jí povídá: „Likvidace Čechů je v zájmu našeho národa a lidstva. V zájmu nového šťastného a spravedlivého řádu, který Vůdce buduje.“

V této době se už ovšem téměř zblázní, myslí si, že je Buddha, že spasí svět, a tak je „třemi anděli“ odvezen do psychiatrické léčebny. Přitom vidí, jak se jeho dřívější židovští přátelé vrací domů.

 • Děj je chronologický
 • Kniha je členěná do 15ti kapitol, jednotlivé kapitoly i scény (např. návštěva panoptika, zápas v boxu, vycházka na rozhlednu) jsou propojeny stále se vracejícími motivy (např. motiv růžolící dívky v černých šatech, tlustého pána)
 • Stále se opakují i některé slovní obraty a přívlastky (např. motiv snubního prstenu, novinové titulky, motiv hudby)
 • Čtenář brzy zjišťuje, že za všudypřítomnou vlídností se skrývá tragická skutečnost, že slova neodpovídají kruté realitě a skrývají i něco jiného, než se na první pohled zdá.
 • Propojuje reálný svět s iluzemi, sny a halucinacemi (návštěva tibetského vyslance)

Vrstva tematická a myšlenková

 • Téma:Změna člověka, pod vlivem historických událostí a nátlaku, od mírumilovnéhočlověka, který má rád svoji rodinu až po vraha, který ji celou zabije, ideologie moci
 • Motiv: Informování o vlivu hrůznosti války na lidskou psychiku
 • Děj: Praha, Casino, Krematorium
 • Čas:Období okupace Čech Nacistickým Německem (1937 – 1938)

Hlavní postava: Karel Kopfrkingl

 • pan Kopfrkingl – zaměstnanec krematoria, vystupuje jako umírněný a tolerantní člověk, podivín, živitel rodiny, abstinent, velice pečlivý, vzdělaný v literatuře i v hudbě, má rád umění, milující manžel i otec, velmi oddaný́ svéprácia také́ ovlivněn svou prací. např. vyprávěl, jak je lidské tělo spalováno, když se konala rodinná́ oslava či Štědrovečerní večeře, neustále romantizuje (manželce říká Lakmé, nechává si od ní říkat Roman, používá výrazy jako nebeská, nadoblačná, něžná, čarokrásná, nejdříve dobrý otec, pilný́ zaměstnanec krematoria, miluje umění; posléze vrah, udavač, rasista, násilník
 • Wilhelm Reinke – přítel Kopfrkingla, čistokrevný Němec, člen NSDAP, nacistický fanatik, přemlouvá K. ke vstupu do strany, egoistický, povyšující se, manipuluje s lidmi
 • Marie, Lakmé – žena pana Kopfrkingla, hodná, milá, tichá Židovka
 • Mili – 14 letý syn, toulavý, šikanovaný
 • Zina – 16 letá dcera, klavíristka, nadaná
 • Další – doktor Bettleheim, pan Strauss, pan Dvořák, personál krematoria (Vrána, Beran, Zajíc, Lišková)

Celkem se v díle objevuje poměrně mnoho postav a náhodní kolemjdoucí se objevují mnohokrát (růžolíví dívka v černých šatech, silnější muž s červeným motýlkem, dáma v klobouku s korály, která neustále způsobuje pozdvižení).

 • autor, hodně monologů pana Kopfrkingla

Vrstva jazykově stylistická

 • Jazyk je striktně spisovný a to i v řeči postav. Působí trochu uměle a tím děsivě. Opakující se motivy: Růžolící dívka v černých šatech, starší žena v brýlích, starý muž s červeným motýlkem, černé šaty s krajkovým límečkem (Zina i Lakmé), hysterická žena a flegmatický muž, reklama na opravnu závěsů. Časté opakování variací jedné a té samé věty (Jsem abstinent, Chudák syn našeho souseda alkoholika, Mili spal ve stohu). Toto opakování navozuje dojem hry na jevišti s omezeným počtem herců, kteří se objevují v různých rolích na stále stejné scéně. Často používá neobvyklá oslovení typu nadoblačná, nebeská.
  Dílo je psáno pomocí složité metafory a symboliky
 • Často se objevují německé výrazy a prostředí není zbytečné popisováno
 • Poklidný děj se postupně zrychluje a na posledních 20ti stranách vrcholí – smrti členů rodiny jsou velmi rychlé a nečekané – jsou předkládány velmi stroze
 • Hororovou atmosféru navozuje prostředí krematoria, opakující se motivy smrti, pohřbů a spalovacích pecí.
 • Stylistická charakteristika textu- groteskní, morbidní, prvky realismu, protifašistické, funkční styl je umělecký, používají oslovení (čarokrásná),
 • Slovní zásoba- spisovní čeština, věty jsou jednoduché i souvětí, přímá řeč, monology(hlavní postava), cizí slova (z němčiny), nářečí (gatě), archaismy (almara), Makaronismus(něco česky, něco německy), oslovování lidí zdrobnělinami (Zinuška), oslovování vznešenými přídavnými jmény (drahá, nebeská, něžná, blažená).

Odkaz na skutečnosti mimo text

Dobová kritika nepřijala Fuksova díla jednoznačně kladně, psychologická próza s tématy holocaustu nebyla zdaleka pro každého. Jako nežidovský spisovatel se ale tímto počinem dokázal vžít do pocitů židovské menšiny a věnovat tomuto tématu značnou část jeho díla.
Spalovač mrtvol vyšel v roce 1967, tedy v době v níž došlo k jistému oslabení moci komunistické vlády, a tím k částečnému uvolnění kontroly nad oficiálně vydávanými pracemi. Je patrné, že se mimo jiné zabýval tématikou druhé světové války, lze je tedy zařadit do linie tzv. druhé vlny válečné prózy.

Podobní autoři: Klaus Mann- Mefisto

Vztah díla k současnosti

 • Novela Spalovač mrtvol se v době svého vydání podílela na vytváření literární a kulturní atmosféry 60. let 20. století, výraznější vliv na další vývoj české literatury však neměla.
 • Kniha byla zfilmovaná Jurajem Herzem v roce 1968, v hlavní roli byl Rudolf Hrušínský.


Další podobné materiály na webu:

Spalovač mrtvol – rozbor díla k maturitě (5)

Kniha: Spalovač mrtvol

Přidal(a): LF-SM

Ladislav Fuks

 • Narodil se 1923 a zemřel 1994 v Praze.
 • Jako homosexuál byl nucen k přetvářce. Byl svědkem osudu svých židovských přátel z gymnázia, kam chodil a sám byl právě kvůli své orientaci také v ohrožení.
 • Později se stavil na stranu komunistického režimu.
 • Jeho ženou se stala bohatá Italka Giuliana Limiti a svatba proběhla v bazilice Santa Maria Maggiore v Miláně. Na svatební hostině svedl rumunského číšníka, s nímž ze svatby uprchl a patrně i strávil noc. Když se poté dostal do Prahy, nechal se hospitalizovat na psychiatrii, aby unikl před svou rozezlenou novomanželkou.

Začlenění knihy do kontextu autorovy tvorby, okolnosti vzniku:

 • Pro Fuksovu prózu je typické prostupování reálných událostí sny, iluzemi a halucinacemi, ztvárňujícími lidské nitro zdeformované úzkostí nebo fixní ideou. Jeho tvorba je silně poznamenána válečnou a židovskou problematikou, konfliktem bezbranného lidství s násilím a zlem.
  Jeho tvorbu můžeme rozdělit do dvou období
 • 1. etapa tvorby (1958-1972)
 • 2. etapa od 70. let
 • Patřil mezi nejvýznamnější prozaiky časopisu Květen.
 • Rozbor díla: Spalovač mrtvol

  Období vzniku, literární směr; podobná díla, autoři:

  • Dílo vzniklo v roce 1967. Kniha se řadí k druhé vlně literatury ovlivněné druhou světovou válkou.
   Podobná díla Fukse – Mí černovlasí bratři, Pan Theodor Munstock
   Podobní autoři – Klaus Mann a dílo Mefisto – přerod složité osobnosti komunisty talentovaného provinčního herce v nacistu po nástupu nacismu v Německu

  Celková charakteristika:

  • Psychologický horor s prvky černého románu a grotesky.

  Hlavní téma:

  • Protagonistou románu je vzorný otec rodiny a zaměstnanec krematoria (pan Kopfrkingl), který se pod vlivem fašistické ideologie mění z podivína v psychopata a vraha svých nejbližších.

  Obsah:
  „Příběh se odehrává v Praze na konci 30. let, tj.v době mnichovské kapitulace a okupace. Pan Kopfrkingl pracuje v krematoriu už dvacet let a jeho zaměstnání ho ovlivňuje i v jeho světovém názoru. Svou prací je ovlivněn natolik, že i při narozeninách své dcery vypráví, jak se spalují těla. Tiché krematorium pro něj znamená přesný řád života a smrti. Blízkými přáteli rodiny Koprfkinglů jsou manželé Reinkovi. S Willym bojoval pan Kopfrkingl v první světové válce, oba neměli rádi násilí. Po Willyho vstupu do Sudetoněmecké strany se jejich názory rozcházely, ale přáteli i nadále zůstali. Willy ho brzy přesvědčí, že Hitler je dobrý, protože pomohl Rakousku a pomůže i nám, že Židé jsou nepřátelé Říše, a že by si měl uvědomit svou německou krev a nebýt zbabělý, protože pouze stoprocentní lidé bojují. Milimu dává za vzor Hitlerjugend a box jako sport, který se líbí Vůdci. Pan Kopfrkingl si pod vlivem Willyho uvědomuje nejen svou německou krev, ale i to, že jeho žena je židovka, svého syna najednou vidí jako naprostého slabocha. Karel se velmi rychle přemění z člověka tolerantního, který nikdy neodsuzoval lidský původ a chování, na zarytého fašistu, člena SdP a později i NSDAP, který špehuje Židy a udává bývalé přátele. Z přesvědčení, že Židé jsou nebezpeční a špinaví, zabije svou ženu – oběsí ji v koupelně a nahlásí to jako sebevraždu. Brzy zjišťuje, že ani jeho děti mu nejsou dost dobré – jsou čtvrteční Židé a nevzali by je do německého gymnázia, proto svého syna umlátí kovovou tyčí a zatluče ho do rakve společně s mrtvým mužem a nechá ho proměnit v popel. Teprve po těchto činech se cítí dokonale šťastný. Díky svým “výkonům” pro Říši je Kopfrkingl povýšen na ředitele krematoria, později je mu nabídnuta funkce experimentátora nových plynových žárovišť – plynových komor. Když se chystá zabít neboli „vysvobodit z utrpení“ svou dceru Zinu, zdá se mu, že ho navštíví tibetský velvyslanec, že je Budha, a že spasí svět. Poté je odveden „třemi anděly“ do sanitky, která ho odváží do blázince. Závěrečná scéna se odehrává v květnu 1945, kdy pan Kopfrkingl pozoruje zástupy lidí, vracejících se z koncentračních táborů v domnění, že také tyto ubohé spasil: “Šťastné lidstvo. Spasil jsem je. Jistě už nikdy nebude na světě pronásledování, nespravedlnost a utrpení, jistě už ne, ani koně… Pánové teď nastává ten nový řád.” “

  Členění díla:

  • Kniha se člení do 15ti kapitol.

  Kompozice díla:

  • Chronologická. Poklidný děj knihy se postupně zrychluje až přechází na posledních dvaceti stranách ve vyvrcholení.

  Hlavní postavy:

  • Karel Kopfrkingl – „nekonečně něžný“ a hodný člověk, zaměstnanec pražského krematoria, nekuřák, abstinent, citlivý člověk, pečlivý a starostlivý otec rodiny, který má pro každého pochopení. Je vzdělaný v hudbě i literatuře, používá nadnesené výrazy. Ženě říká Lakmé, něžná, nebeská, nadoblačná. Děti jsou slunné, božské a úchvatné, kočka čarokrásná. Sám si nechává říkat Romane. Rád si pročítá svou oblíbenou knihu o Tibetu, z které čerpá svou životní filozofii („člověk z prachu vzešel a v prach se obrátí“ ).
  • Marie – (Lakmé) – manželka, poloviční Židovka, tichá, nevýrazná, bojácná
  • Dcera Zina
  • Syn Milivoj
  • Manželé Reinkovi – přátelé
  • Willy – přesvědčí pana Kopfrkingla, že Hitler je dobrý a Židé jsou nepřátelé, manipulátor, intrikář, stoupenec Sudetoněmecké strany

  Forma, literární druh:

  Jazyk:

  • Kniha je napsaná ve třetí osobě – vypráví ji autor. Často se vyskytuje přímá řeč.

  Zajímavosti:

  • Dílo uvozeno mottem italského spisovatele G. Papiniho : „Největší lstí ďábla je, když sám o sobě prohlašuje, že není.“
  • Kniha byla zfilmována Jurajem Herzem v roce 1968. V hlavní roli Rudolf Hrušínský.

  Ukázka s rozborem:

  • Smrti členů rodiny jsou velmi rychlé a nečekané, autor je předkládá velmi stroze.
  • Pod vlivem Willyho si uvědomuje svou německou krev, že jeho žena je židovka, a že Židé jsou nepřátelé Říše. Proto ji zabije.

  „ Je tu horko, “ řekl pan Kopfrkingl v koupelně a postavil židli pod ventilátor, „asi jsem to přehnal s topením. Otevři ten ventilátor, drahá.“ Když Lakmé vylezla na židli, pan Kopfrkingl jí pohladil lýtko, hodil jí smyčku na krk a s něžným úsměvem jí řekl: „Co abych tě, drahá, oběsil?“ Usmála se na něho dolů, snad mu dobře nerozuměla, on se usmál též, kopl do židle a bylo to. (…) A sobě v duchu řekl: Litoval jsem tě, drahá, litoval. Byla jsi skleslá, zamlklá, ale já jsem tu oběť jako Němec přinést musel. Zachránil jsem tě drahá, před utrpením, které by tě jinak čekalo. Jinak bys byla, nebeská, s tou svou krví v tom novém, šťastném, spravedlivém světě trpěla…


  Další podobné materiály na webu:

  Spalovač mrtvol – rozbor knihy

  Kniha: Spalovač mrtvol

  Spisovatel(ka): Ladislav Fuks

  Přidal(a): Michaela

  1)kulturní a literárně historický kontext

  – česká próza 2. pol. 20. století

  – válečná próza – židovská tématika

   nejhorší situace byla v 50. letech, kdy komunisté upevňovali svou moc a likv >Arnošt Lustig– Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

  Jan Otčenášek- Romeo, Julie a tma

  Josef Škvorecký– Zbabělci

  Bohumil Hrabal– Ostře sledované vlaky

  2) autor

  osoba

  Ladislav Fuks (1923, Praha – 1994, Praha)

  – syn policejního důstojníka

  – český spisovatel, prozaik – autor psychologické prózy se zaměřením na druhou světovou válku a holokaust

  – pracoval v papírnách v Bělé pod Bezdězem a v Praze, poté ve Státní památkové péči

  – studia filosofie a psychologie

  – během studií působil na táborech pro středoškoláky jako vychovatel

  – sňatek s Italkou, poté utekl → blázinec

  rysy díla: prostupování reálných událostí sny, iluzemi a halucinacemi, ztvárňujícími lidské nitro zdeformované úzkostí nebo fixní ideou

  – jeho tvorba je silně poznamenána válečnou a židovskou problematikou, konfliktem bezbranného lidství s násilím a zlem

  Dílo

  • Mí černovlasí bratři – osudy 5 gymnazistů během války
  • Návrat z žitného pole – o emigraci
  • Vévodkyně a kuchařka – silně autobiografický historický román – poslední dílo
  • Smrt morčete – sbírka deseti povídek – odlišné prozaické typy jako např. „humoresky“
  • Pan Theodor Mundstock- židovská tématika

  3) vlastní rozbor (stránka obsahová)

  Téma

  Celkové téma

  Postupný rozvrat osobnosti vlivem nacistického režimu, schizofrenie

  Hlavní téma

  Protagonistou románu je vzorný otec rodiny a zaměstnanec krematoria, který se pod vlivem fašistické ideologie mění z podivína psychopata a vraha svých nejbližších

  Idea – základní myšlenka díla

  Poukázat na vliv nacistů a jejich manipulací s lidmi

  Námět

  Upozornění na blízkost zla, které je v lidech zakořeněno, stačí málo, aby se ZLO probudilo (fašismus)

  Charakteristika prostředí

  přírodní:

  Praha- byt Kopfrkingla

  U Hroznýše (U stříbrného pouzdra)

  společenské: prostředí maloměstských rodin

  :bohatí X obyčejní X chudí

  Charakteristika postav

  Karel Kopfrkingl (Roman): fanatický člověk zaměstnaný v krematoriu. Řídí se frází „Z prachu jsme vzešli, v prach se zase obrátíme“. Práci spalovače dělá s nadšením a láskou. Bohužel se nechá unést režimem, hlavně jeho přítelem a spáchá na své rodině nejhorší činy – začne udávat a vraždit. Nekouří, nepije, miluje svoji rodinu.

  Willy Reinke: namyšlený, zlý, manipuluje s lidmi, na německé straně, přemlouvá Karla, aby se k nim přidal a Židé jsou nepřátelé

  Milivoj (14) a Zina (16) (syn a dcera Kopfrkingla)

  Lakmé (Marie)= něžná, božská (manželka Kopfrkingla) – židovka, milující žena, tichá a nevýrazná

  Vztahy mezi postavami

  Děj

  Děj Spalovače mrtvol se odehrává v předválečné Praze a celý se točí okolo postavy Karla Kopfrkingla, zaměstnance krematoria. Jedná se o mírného, klidného a rozumného člověka, který se s pomocí východní filosofie smířil se svou prací a naučil se ji chápat jako službu lidské duši. Výborně si rozumí se svou ženou Marií, kterou má nadevše rád a nazývá ji přívlastky jako nebeská, čarokrásná atp. S pozvolným prostupováním nacistických myšlenek českou společností se však i tento dobromyslný člověk nechává zviklat, ovlivněn především přítelem Wilhelmem Reinkem a jeho apelováním na Kopfrkinglovu německou krev. Karel tak postupně přebírá rasistické názory ze svého okolí – přeměna osobnosti vyvrcholí ve chvíli, kdy oběsí svou dříve milovanou manželku, neboť se dozví, že je po matce Židovka. Následně zavraždí i svého syna, protože byl neduživý a nevhodný pro armádu. Teprve dcera otcův útok přežije a Kopfrkingl je okamžitě odvezen do ústavu pro duševně choré.

  4) stránka formální

  Žánr a útvar

  Literární druh: epika

  Literární žánr:hororová novela

  Literární forma: próza (psychologická)

  Doba a místo děje: místo: Praha

  • čas: 2 roky před válkou – začínající fašismus (1937-1938)

  Formální rozdělení

  Kniha se člení do 15- ti kapitol

  Kompozice- chronologická, lineární (bez vedlejších epizod)

  Typ vypravěče- er-forma

  Poklidný děj se postupně zrychluje, až přechází na posledních dvaceti stránkách ve vyvrcholení

  Podstatnou část knihy tvoří vnitřní monology hlavní postavy, které jsou však často psány v uvozovkách a může tedy jít o samomluvu.

  Jazykové postupy

  striktně spisovná čeština

  citově zabarvená slova, vulgarismus, frazeologismi, slovní humor, metafora, odborné výrazy, hovorové výrazy, trpné tvary sloves

  epiteton (básnický přívlastek), přirovnání, paralelismus (2 rozdílné jevy postavené vedle sebe), antiteze (přirovnání protikladem), metafora (pojmenování na základě podobnosti), personifikace (oživení neživé věci), metonimie (pojmenování na základě věcné spojitosti), eufenismus (zjemění), hyperbola (nadsázka), oxymoron (kontrast- spojení slov protichůdného významu), ironie (užití slov opačného významu), sarkasmus (zesílená ironie), alegorie (jinotaj- skrytý význam)

  Úryvek k rozboru:

  „Však jde o život věčný,“ přerušil ho Willi teď už trochu rázně, „o věčný život našeho národa. O věčnou německou říši, povolanou k tomu, aby spasila lidstvo a nastolila nový, šťastný řád. Dnes rozhodujeme o šťastném osudu Evropy a nevím, komu by to mohlo být jedno. Německým otcům a matkám rozhodně ne,“ ohlédl se po Milim, který šel pomalu za nimi s letáčkem v ruce.

  „Mili,“ ohlédl se též pan Kopfrkingl a pak s úsměvem řekl:

  „Rozhodujeme o šťastném osudu Evropy?“

  • použité jazykové prostředky

  řeč přímá: „Rozhodujeme o šťastném osudu Evropy?“

  dialog: Willi a Kopfrkingl

  oxymóron: věčný život

  promluva Williho – apelující, snaží se přesvědčit své posluchače uhlazenými slovy

  manipulace – „…nevím, komu by to mohlo být jedno.“

  řečnická otázka: „Rozhodujeme o šťastném osudu Evropy?“

  5) přijetí díla

  Filmová adaptace z roku 1968 od Juraje Herzla, hlavní postavu si zahrál pan Hrušínský – režisér se soustředil na detaily z knihy jako gesta, setkání s lidmi, jejich přemýšlení.

  Naštěstí je válka, už pár let pryč, tak jsou to jen vzpomínky, ale pořád se může stát, že síla moci dokáže z člověka udělat zrůdu

  • pravděpodobný adresát

  Spíše starší generace. Ti, kteří zažili válku a komunismus, mladá generace to nezná, zároveň se alespoň dozví, co se dělo

  • vysvětlení názvu díla

  Ladislav Fuks svým názvem poukazuje na hlavní postavu, Karla, který pracuje v krematoriu, a tudíž spaluje mrtvoly.

  EP76 ladislav fuks – spalovač mrtvol

  Popis:
  Čau! Dneska se podíváme na život a dílo významného českého prozaika Ladislava Fukse. Podíváme se na průřez jeho tvorbou …

  “>

  Leave a Reply