Kniha A přesto říci životu ano (Viktor Emil Frankl)

Kniha A přesto říci životu ano (Viktor Emil Frankl)

Kniha A přesto říci životu ano (Viktor Emil Frankl) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

  • Název knihy: Kniha A přesto říci životu ano (Viktor Emil Frankl)
  • Elérhető fájlok: Kniha A přesto říci životu ano (Viktor Emil Frankl).pdf, Kniha A přesto říci životu ano (Viktor Emil Frankl).epub, Kniha A přesto říci životu ano (Viktor Emil Frankl).mobi
  • Jazyk knihy: Český jazyk
  • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Frankl, Viktor E.
A přesto říci životu ano

Zázraky na prahu pekla
Viktor E. Frankl
: A přesto říci životu ano: Psycholog prožívá koncentrační tábor. Přel. Josef Hermach, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2018, 5. vydání, 191 s.

Kniha, která byla v šedesátých letech 20. století v anglické verzi nejprodávanější knihou po Bibli, se vymyká ostatní takzvané koncentráčnické literatuře. Jednak tím, že její autor je terezínský a posléze osvětimský vězeň č. 119 104, slavný psychiatr, neurolog a zakladatel logoterapie Viktor Emil Frankl (1905–1997). A jednak tím, že naprostá většina jeho prožitků na hranici života a smrti mu paradoxně pomohla uchovat si vůli k životu, přežít a v místě, které bylo peklem na zemi, dokonce precizovat své dřívější myšlenky psychoterapeutické metody, jež dostala název logoterapie.

Frankl nebyl se svými vzpomínkami na koncentrační tábor a holokaust jediný. Z řady děl o šoa jmenujme knihu Treblinka, slovo jak z dětské říkanky od Richarda Glazara (Torst, 1994), soubor svědectví přeživších, editovaný Ivanem Lefkovitsem, Žiji se svou minulostí: Vzpomínky těch, kdo přežili holokaust (Oikoymenh, 2017) či různorodé výpovědi lidí, kteří se v některém z lágrů dočkali osvobození. Jejich vzpomínání, někdy rozsáhlé, ve většině případů spíš drobné, zaznamenal v rámci Spielbergova USC Shoah Foundation kameraman a spisovatel Jan Jelínek pod názvem A kde byl Bůh…? (Barrister & Principal, 2014). Kánon světové poválečné literatury nadto obsahuje řadu titulů z této oblasti, které se brzy po svém vydání staly ikonickými.

Viktor E. Frankl, Rakušan s českými kořeny, čestný doktor Karlovy univerzity (7. dubna 1994), rozdělil svou knihu A přesto říci životu ano: Psycholog prožívá koncentrační tábor (…trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager), která vyšla prvně v roce 1946, do dvou hlavních oddílů. První je soubor vzpomínek na Osvětim, rozvržených do tří fází: 1. Příjezd do tábora; 2. Život v lágru; 3. Po osvobození z lágru. Každá z fází sestává z jednotlivých kapitol, které chronologicky popisují to, co kromě Frankla zažily miliony jiných a o čem se po válce pomalu a v naprostém šoku dozvídal celý civilizovaný svět. Najdeme tu tisíckrát popisovaný příjezd do Osvětimi, selekci, první reakce zázračně přeživších, úvahy o apatii, o snech vězňů, o hladu, o sexualitě, o sebevraždě, o vraždě, o politice a náboženství, o umění v táboře, o závisti i štěstí, o touze po samotě, o každodenní přítomnosti smrti, o plánech na útěk, o vnitřní svobodě, o utrpení, o čekání či o psychologii lágrové stráže. Témat je však daleko víc. Druhý oddíl nazvaný Synchronizace v Birkenwaldu je virtuální rozprava několika osob (Benedikta alias Barucha Spinozy, Sokrata, Kanta, Kápa, Matky či Ernsta), které prožívají drama vězňů tábora a snaží se ho po způsobu filozofické, psychologické a teologické rozpravy pochopit.

Franklova kniha není, jak by se dalo předpokládat, odborná studie o tom, co zažil. Jeho svědectví, zaznamenané záhy po osvobození, není bohaté na detaily a jen těžko byste v něm hledali rozjitřené emoce a citové sdílení prožitků lidské bytosti, jež měla každý den a každou hodinu a každou minutu nad hlavou Damoklův meč téměř jisté smrti – v drátech elektrického vedení, v otrocké práci, skrze brachiální násilí dozorců nebo v plynové komoře. Frankl dokázal poodstoupit od tíhy vlastního utrpení, od nenávisti k věznitelům i ostatním vězňům, kteří mezi sebou zápasili o kousek chleba, o boty, o holý život. Tentýž přístup si podržel i po osvobození a návratu do Rakouska, když se pokoušel porozumět a pomoci těm, kteří ho ještě před pár měsíci trýznili anebo se v užším či širším ohledu – jeho spoluobčané – podíleli na hrůzách holokaustu. Své postoje prosté nenávisti vysvětloval ještě dávno po válce a vlastně do konce svého života. Proč neodešel do emigrace, jak mohl odpustit Němcům a Rakušanům a jak mohl dál a úspěšně pokračovat ve své práci a stát se jedním z nejrespektovanějších odborníků druhé poloviny 20. století. Franklův text není vizuální ani dokumentární, balancuje na pomezí beletrie a psychologické úvahy. Svým civilním, nepatetickým projevem však dokázal oslovit miliony čtenářů po celém světě.

Pro některé z nich, kteří se sami potáceli v nesnázích, byly jeho vzpomínky živou vodou. Jiní nedokázali pochopit pozitivitu, s níž čelil nejkrutějšímu prostředí novodobých dějin, jinak řečeno – jak se mohl vedle hald mrtvol a nekonečné míry násilí z toho ze všeho nezbláznit, přežít a po válce nadto úspěšně pokračovat a rozvíjet svou psychiatrickou praxi. Množství lágrových zážitků, vlastních i svých kamarádů, přetavil do psychiatrické metody, jíž pomohl uzdravit jen těžko spočitatelný okruh pacientů a čtenářů.

Klíčovým motivem Franklových vzpomínek a samozřejmě také jeho logoterapie je fakt, že člověk má přes různé vlivy a determinace (okolí, výchovu, sociální postavení, genetickou výbavu) vždycky, i v těch nejstrašnějších chvílích, svobodu volby. Řečeno jeho slovy: „Člověku lze v koncentračním táboře vzít všechno kromě jednoho: kromě nejvyšší lidské svobody, která mu dovoluje zaujmout k daným poměrům adekvátní postoj. A možnost výběru byla! Každý den a každá hodina v lágru dávaly tisíce příležitostí k vnitřnímu rozhodnutí, které bylo rozhodnutím pro nebo proti propadnutí člověka těm okolním silám, které hrozily uloupit mu to nejvlastnější, jeho vnitřní svobodu, a svést ho k tomu, aby se zřekl své svobody a důstojnosti a stal se pouhým míčem na hraní, pouhým objektem vnějších podmínek a nechal se od nich proměnit v typického koncentráčníka.“ Rozumí se samo sebou, že někdo tato Franklova slova považoval za vlastní a žil je (např. Rudolf Vrba, jeden z mála, kterému se podařilo uniknout z Osvětimi). Jiný je podrobil kritice, a to zvlášť v případě, kdy sice přežil, ale v krematoriích zůstali jeho nejbližší – děti, žena, rodiče. Není samozřejmě známo, kolik lidí Osvětim přežilo i díky podobnému přístupu k životu. Frankl si byl moc dobře vědom, že „ti nejlepší se nevrátili“. K těm, kdo sdíleli jeho osud, byl citlivý a empatický. Recenzovaná kniha je toho dokladem.

Vídeňský lékař vypráví svůj osud jako osud vězně-psychologa, jemuž bylo dáno v lágru, v Terezíně a zčásti i v Auschwitzu, „působit“ jako zdravotník (a přímo pomáhat nejubožejším). Sám byl ovšem vydán tak jako ostatní na milost a nemilost věznitelům, pro které byl člověk opravdu jen pouhým číslem. Jeho výpověď není dramatická. Nepřehání, nenadsazuje, a to přesto, že při šoa zahynula jeho matka, otec, bratr i manželka. Jako jediná bestiálnímu vraždění unikla sestra Stella. „Neradi mluvíme o svém zážitku,“ napsal ve své knize. Sám se této mlčenlivosti zbavil a psal, besedoval, přednášel do posledních dní svého života. Jeho kniha, někdy považovaná za jakýsi „experiment“, je vlastně podanou rukou všem, kteří holokaust prožili a přežili, jako vězňové i věznitelé. Je pobídkou, aby se člověk ani v hraničních situacích nevzdával, neboť, jak napsal v jednom ze svých pozdějších textů: „Život má smysl pro kteréhokoli člověka za jakýchkoli okolností.“ Svědomí je pro Frankla orgánem, jímž se „naplňuje zodpovědnost a smysl života“. Člověk je celý svůj život bytost hledající smysl (v díle, které má smysl; v prožitku, který otevírá nové cesty a jehož vrcholem je láska; v utrpení). Logoterapie mu v tomto hledání pomáhá, je účastná, v pravém slova smyslu – apelativní.

Knize předchází poučený úvod Ladislava Čumby. Jednoduché typografické zpracování dává vyniknout textu samotnému. Titul vychází, tak jako v předchozích edicích, ve výborném, čtivém a citlivém překladu teologa, biblisty, filozofa a katolického kněze Josefa Hermacha. Překlad prošel ve vztahu k originálu revizí Bohumily Kučerové. Páté vydání je dokladem, že o knihu je mezi čtenáři stále zájem. V houšti psychologické a populárně psychologizující literatury je A přesto říci životu ano, stejně jako další Franklovy práce (např. Lékařská péče o duši, Cesta 1995; Vůle ke smyslu, Cesta 1994), kniha, kterou se vyplatí číst nejen jako historickou vzpomínku na dobu dávno minulou, ale hlavně jako text o jednotlivém člověku, jenž se vždycky může rozhodnout pro život a pro hledání jeho smyslu.

Viktor E. Frankl

Vystudoval medicínu na Vídeňské univerzitě, během studia se specializoval na neurologii a psychiatrii. Tvrdil, že přestal poslouchat své učitele a naučil se naslouchat svým pacientům a učit se od nich. V roce 1938, když Rakousko obsadili Němci, musel kvůli židovskému původu přestat léčit „árijské" pacienty. Ač¬koli mohl mladý Frankl uprchnout do zahraničí, zůstal kvůli svým blízkým, kteří povolení vycestovat nedostali. V roce 1942 byl odvelen do koncentračního tábora. V průběhu války byl vězněn v Terezíně, Osvětimi a Türkheimu. Za pobytu v koncentračních táborech se mu začaly rýsovat hlavní myšlenky logoterapie. Organizoval tajná setkání a přesvědčoval spoluvězně, že budou-li mít pro co žít, přežijí. On sám myslíval na svou odbornou práci a promýšlel rukopis své knihy. Po návratu z koncentračního tábora zjistil, že z celé nejbližší rodiny přežila jen jeho sestra. Ještě v roce 1945 sepsal knihu A přesto říci životu ano. O rok později začal vést neurologickou kliniku ve Vídni, kde pracoval až do roku 1971. V roce 1955 získal titul profesora neurologie a psychiatrie na vídeňské univerzitě. Založil také Rakouskou lékařskou společnost pro psychoterapii. V roce 1961 se stal hostujícím profesorem na Harvardově univerzitě, ale přednášel a vedl semináře na řadě dalších univerzit po celém světě. Obdržel 29 čestných doktorátů. Publikoval 39 knih, které byly přeloženy do 40 jazyků.

Rakouský neurolog a psychiatr, zakladatel existenciální analýzy a logoterapie.

Vystudoval medicínu na Vídeňské univerzitě, během studia se specializoval na neurologii a psychiatrii. Tvrdil, že přestal poslouchat své učitele a naučil se naslouchat svým pacientům a učit se od nich. V roce 1938, když Rakousko obsadili Němci, musel kvůli židovskému.

Viktor E. Frankl

Filter

Hľadanie zmyslu života (Napriek všetkému povedať životu ÁNO)

Na sklade, posielame ihneď

Len málo kníh zanechá v čitateľovi taký silný dojem ako kniha Hľadanie zmyslu života. Autor, svetoznámy neurológ a psychiater Viktor E. Frankl, ju napísal po prepustení z koncentračného tábora a hoci sa mu zážitky z neho stali hlavným podkladom.

Na sklade, posielame ihneď

Utrpenie z nezmyselného života

Posielame do štyroch dní

Každá doba má svoju neurózu a každý doba potrebuje svoju psychoterapiu. Skutočne, dnes už nie sme ako v časoch Freuda konfrontovaní so sexuálnou, ale s existenciálnou.

Posielame do štyroch dní

Neuvedomený Boh (Psychoterapia a náboženstvo)

Posielame do 11 dní

Dielo svetoznámeho psychológa Viktora Frankla o psychológii a náboženstve. V knihe dominuje zreteľ na existenciu duchovnej dimenzie človeka a orientácia na hodnoty posilňujúce vôľu k životu a pozitívnu životnú orientáciu.

Posielame do 11 dní

Teorie a terapie neuróz

Po obecném výkladu neuróz autor dělí duševní poruchy na endogenní psychózy, psychosomatická onemocnění, funkční onemocnění a neurózy reaktivní, iatrogenní, psychogenní, noogenní a kolektivní. Výraz noogenní neurózy odráží Franklovo přesvědčení, že.

od 10,56 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Utrpení z nesmyslnosti života (Psychoterapie pro dnešní dobu)

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha obsahuje přednášky z let 1957–1975, v nichž se jako červená nit táhne otázka člověka po smyslu života. Viktor Frankl je přesvědčen, že utrpení z pocitu hluboké nesmyslnosti a ochromující prázdnoty života je specifickou nemocí naší doby. Vytvořil.

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Lékařská péče o duši

Kniha je kultovním dílem tzv. logoterapie – léčbou smyslem. Moderní psychoteraupetická metoda je v publikaci vyložena nejsystematičtěji a nejinstruktivněji v obecném i specifickém plánu.

od 7,58 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prožitek hor a zkušenost smyslu

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Strach z lezení působil na známého neurologa a psychiatra jako koření života. "Copak si člověk musí od sebe nechat všechno líbit? Nemůže být silnější než strach? V horách dostávají myšlenky volný průběh a vlastně není.

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Co v mých knihách není (Autobiografie)

Posielame do 8 dní

Ve vzpomínkách a reflexích autor popisuje své dětství a mládí ve Vídni a svou činnost jako mladý lékař nervové kliniky mezi oběma světovými válkami. Zvlášť aktuální je popis jeho pobytu ve čtyřech různých koncentračních táborech.

Posielame do 8 dní

Vôľa k zmyslu

Posielame do 11 dní

Kniha obsahuje prednášky Viktora Frankla rázne poukazujúce na necitlivosť a odcudzenosť postmoderného človeka, na jeho utrpenie z nedostatku zmyslu, na prostredie relativizmu, ktoré mätie a v ktorom človek stráca orientáciu a nevie si.

Posielame do 11 dní

Man’s Search For Meaning (The classic tribute to hope from the Holocaust)

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

A prominent Viennese psychiatrist before the war, Viktor Frankl was uniquely able to observe the way that both he and others in Auschwitz coped (or didn’t) with the experience. He noticed that it was the men who comforted others and who gave away their ..

Nejlepší psychologické knihy, které mění pohled svět

Existují knihy, které mají tak silný a poučný obsah, že dokáží změnit způsob, jakým se člověk dívá na svět kolem sebe. O některé z nich se navíc dodnes opírá celá řada odborníků. Zabrouzdejte do světa psychologie a obohaťte se o zajímavé postřehy a teorie. Možná vám to pomůže dívat se na věci z větší perspektivy anebo pochopit, proč se někteří lidé chovají tak, jak se chovají. Vyberte si některou z následujícího seznamu nejlepších psychologických knih.

A přesto říci životu ano – Viktor Emil Frankl

Svazek A přesto říci životu ano představuje spojení dvou textů zakladatele logoterapie a psychiatra s českými kořeny Viktora Emanuela Frankla. Ten ve svém díle popisuje, jakými fázemi odlidštění si museli procházet vězni koncentračních táborů. Ačkoli zažili věci, které si většina z nás ani neodkáže představit, tato strašná zkušenost jim otevřela cestu k porozumění vlastnímu životu.

V knize se objevují také Franklovy osobní zážitky z tábora smrti, které se mísí s pomyslným dialogem tří filosofů, kteří mu byli blízcí. Konkrétně se jedná o Sokrata, Spinozu a Kanta. V knize se čtenáři dočtou například to, že i v extrémních situacích, jakými byly tábory smrti, zůstává v člověku určitý prostor pro svobodu a odpovědnost, čehož se nesmí za žádnou cenu vzdát. Autor knihy A přesto říci životu ano je toho názoru, že nic nemůže zdolat člověka, který si vědomě přeje mít životní cíl.

Duše moderního člověka – Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung napsal spoustu naučných knih. Mezi ty nejzajímavější bezesporu patří Červená kniha, ale za zmínku rozhodně stojí i dílo Duše moderního člověka. V této knize nás autor seznamuje s mnoha životními otázkami, které se týkají lidských vztahů, snů, vizí, myšlenek, duše či hrozivé smrti. Současně Jung klade důraz na základní problémy současné psychologie a zabývá se psychiatrickou činností jako takovou.

Jung se při tvorbě svých knih inspiroval duchovnem, mytologií, filosofií i náboženstvím. Je považován za zakladatele analytické psychologie. Má také významný podíl na zkoumání příčin a léčby schizofrenie. Patří navíc k nejvýznamnějším osobnostem psychologie, z jejíž poznatků dodnes čerpá velká spousta odborníků.

Výklad snů – Sigmund Freud

Ačkoli byla tato kniha napsána téměř před sto lety, lze i po takové době tvrdit, že v mnoha ohledech nebylo toto dílo dodnes překonáno. Výklad snů od známého psychoanalytika Sigmunda Freuda se stal inspirací pro mnoho odborníků. Každého z nás už napadlo, proč se nám zdají sny. Někteří z nás o nich dokonce přemýšlejí a snaží se přijít na jejich skrytý význam.

Ačkoli nám tato kniha nezodpoví otázky na to, co přesně se nám zdálo a co naše sny znamenaly, vysvětlí nám, co všechno sen umí, jak ho chápat a co z něj lze vyčíst. Freud se navíc zabývá i svými vlastními sny a kniha se také velmi přibližuje vědeckému výzkumu. A přestože zprvu možná nezaujme, pokud se začtete, přečtete ji od začátku až do konce.

Kniha o duši – Thomas Moore

Co je Kniha o duši? Pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy všedního života. Autor Thomas Moore se ve svém díle Kniha o duši překvapivě nezaměřuje na ideu duše, ale na konkrétní způsoby, jak o duši pečovat během všedního dne. Inspiraci nachází v Platónových spisech, u renesančních básníků i ve Freudově a Jungově psychologii.

Kniha je zaměřena spíše sexuálně, ačkoli s velmi rozmanitým pojetím. Thomas Moore zde zdůrazňuje, že sexualita je jednou z nejdůležitějších součástí života. Dílo je tak vhodnou volbou zejména pro ty, kteří mají větší zájem o sebepoznání a nevadí jim příklady ilustrované z mytologie i filosofie ani transparentnost ohledně myšlenek o duši sexu.

Mít, nebo být? – Erich Fromm

Chcete přemýšlet o světě a cítíte, že s ním není něco v pořádku? Sáhněte po knize Mít, nebo být od Ericha Fromma, psychologa, sociologa a filosofa světového jména, který podobně jako vědci varuje před vyčerpáním přírodních zdrojů. V této knize autor předkládá analýzu naší orientace na vlastnění majetku.

Pohrává si s myšlenkou, že nás ostatní lidé zajímají jen v momentě, kdy z nich můžeme něco mít, obvykle jmění, slávu nebo rozkoš. Za tyto způsoby však také draze platíme, a to úzkostí a stresy, morální a psychickou degradací, citovou deprivací i beznadějí. Možná vás to překvapí, ale o Erichu Frommovi se psalo, že je apoštolem lidskosti a soucitu. Přesvědčit vás o tom může ve své knize, která srozumitelně osvětlí mnohé problémy lidské psychiky.

Umění milovat – Erich Fromm

I následující kniha patří mezi díla Ericha Fromma. Hlavním tématem je tentokrát láska, a to v různých podobách. Tento cit podle autora představuje základ tvořivé síly, aktivní péči o život, odpovědnost za život a úctu k němu. Praktický prožitek lásky má pak podobu čistě osobního zážitku, který může každý z nás pociťovat na zcela individuální úrovni.

Aby mohl člověk lásku cítit, je nutné, aby nejprve překonal vlastní narcismus a následně získal schopnost osvojit si objektivní obraz, to jednoduše řečeno znamená, aby viděl věci a lidi takové, jací ve skutečnosti jsou. Umění milovat rovněž záleží na schopnosti růst a vyvinout tvůrčí orientaci vůči světu i sobě samému. Tento niterní proces současně vyžaduje radikální společenskou změnu, která umožní splynutí milující povahy člověka s jeho společenskou existencí.

Jak si l >

Někteří lidé tuto knihu považují za první skutečně vědecké dílo z oboru psychologie všedního dne. Kniha Jak si lidé hrají je dílo amerického specialisty v sociální psychiatrii a představuje utříděnou sbírku výstižných popisů stereotypních mechanismů, které u lidí slouží jako náhrada za opravdové prožívání nefalšovaných důvěrných vztahů.

Aby mohla kniha vzniknout, spojil Eric Berne své odborné schopnosti s literárním nadáním, srozumitelným jazykem sepsal složitou tématiku a připravil tak četbu, v níž nechybí poučení ani inteligentní zábava. Kniha velice originálním a názorným způsobem analyzuje běžné situace mezilidských vztahů v rodině a v pracovním kolektivu.

Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše – John Gray

To, že jsou muži a ženy v mnoha ohledech rozdílní, je veřejně známý fakt. S touto myšlenkou koneckonců pracuje i John Gray ve své knize Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, kde obě pohlaví popisuje jako návštěvníky z jiných planet. Ženy jako Venušanky a muže jako Marťany, kteří spolu dobře vycházeli. Respektovali totiž, že pocházejí odjinud. Pak je ale postihla ztráta paměti a na svůj rozdílný původ zapomněli.

Touto metaforou autor vysvětluje konflikty mezi muži a ženami a ukazuje, jak se odlišnost mezi pohlavími může projevit a bránit navázání uspokojivých milostných vztahů. Na základě svých mnohaletých zkušeností z oblasti poradce párů i jednotlivců navíc radí, jak neutralizovat rozdíly ve stylu komunikace, v citových potřebách i způsobech chování a dosáhnout tak většího porozumění mezi partnery.

Atlas pokrčil plecami – Ayn Rand

Kniha s nezvyklým názvem Atlas pokrčil plecami od filosofky a spisovatelky Ayn Rand u nás zatím vyšla pouze ve slovenštině a je považována za vrchol její celoživotní kariéry. Autorka do něj zabudovala prvky záhady, mravnosti, metafyziky, politiky, ekonomiky a samozřejmě i lásky a sexu. Náplní díla je pak také otázka toho, jaký vliv mají na svět šikovní lidé a jak se na nich ostatní přiživují.

Autorka vysvětluje, proč se tak děje a přichází s konspirační teorií o tom, co by se stalo, kdyby tito lidé začali stávkovat. Kniha čtenářům pomůže pochopit myšlení, motivaci i činy kladných a záporných postav. Pokud jste si navíc vědomi ubývající svobody a narůstající vládní moci a tyto skutečnosti vás nenechávají klidnými, je toto dílo určeno přesně vám.

Jednejte jako dáma, myslete jako muž – Steve Harvey

O rozdílnosti obou pohlaví pak pojednává i kniha Jednejte jako dáma, myslete jako muž, kterou napsal americký moderátor a bavič Steve Harvey. Ten za svou kariéru potkal už hodně skvělých žen, které byly krásné, vtipné a chytré, ale co se týče partnerských vztahů, dělaly jednu chybu za druhou. Jak je to možné? Podle Harveyho to má naprosto jednoduché vysvětlení. Nechaly si totiž radit od žen, nikoli od mužů.

Přitom je to právě opačné pohlaví, které jim dokáže efektivně pomoci. Moderátor se proto pomocí své knihy snaží ženy zasvětit do mozkového softwaru mužů a přesvědčit je, aby změnily způsob svého myšlení. Napoví jim navíc, jak diagnostikovat mamánka, kdy muže představit dětem a jak poznat, jestli to se vztahem myslí opravdu vážně.

Nenašli jste v našem přehledu vaši nejoblíbenější knihu? Podělte se o ni s námi v komentářích!

A pЕ™esto Е™Г­ci Еѕivotu ano (5. vydГЎnГ­)

Psycholog proЕѕГ­vГЎ koncentraДЌnГ­ tГЎbor

Viktor E. Frankl

Popis kniha , vazba: broЕѕovanГЎ , vГ­ce

DoporuДЌenГЎ cena 279 KДЌ, Sleva 10 %

DostupnГ© formГЎty
ePUB Mobi PDF

Kniha spojuje dva slavnГ© texty Viktora E. Frankla (1905–1997), psychiatra s ДЌeskГЅmi koЕ™eny a zakladatele logoterapie. Spis Psycholog proЕѕГ­vГЎ koncentraДЌnГ­ . vГ­ce

PodrobnГ© informace – A pЕ™esto Е™Г­ci Еѕivotu ano (5. vydГЎnГ­)

Autor: Viktor E. Frankl
Nakladatel: KarmelitГЎnskГ© nakladatelstvГ­
Rok vydГЎnГ­: 2019
Popis zboЕѕГ­: kniha , vazba: broЕѕovanГЎ , poДЌet stran: 196 , hmotnost: 0,250 kg
ObjednacГ­ ДЌГ­slo: 102130
EAN: 9788075660220
ISBN: 978-80-7566-022-0
Edice: Osudy
TГ©mata:
KlГ­ДЌovГЎ slova: judaismus-holokaust vГЎlka psychologie

Kniha spojuje dva slavnГ© texty Viktora E. Frankla (1905–1997), psychiatra s ДЌeskГЅmi koЕ™eny a zakladatele logoterapie. Spis Psycholog proЕѕГ­vГЎ koncentraДЌnГ­ tГЎbor vznikl bД›hem necelГЅch dvou tГЅdnЕЇ v prosinci 1945. Autor v nД›m popisuje, jakГЅmi fГЎzemi odlidЕЎtД›nГ­ museli vД›zni prochГЎzet a jakou oporou jim byl duchovnГ­ rozmД›r Еѕivota. Hra Synchronizace v Birkenwaldu z roku 1948, napsanГЎ pЕЇsobivГЅm skicovitГЅm zpЕЇsobem, je myЕЎlenkovГЅm i literГЎrnД›-dramatickГЅm experimentem. PropojujГ­ se v nД›m Franklovy osobnГ­ zГЎЕѕitky z vyhlazovacГ­ho tГЎbora s pomyslnou reflexГ­ a ЕѕivГЅm dialogem tЕ™Г­ filozofЕЇ, kteЕ™Г­ mu byli blГ­zcГ­ – Sokrata, Spinozy a Kanta. Podle Frankla vЕѕdycky zЕЇstГЎvГЎ v ДЌlovД›ku prostor svobody a odpovД›dnosti, kterГ©ho se nesmГ­ za ЕѕГЎdnou cenu vzdГЎt, a to i v extrГ©mnГ­ situaci: „Nic nemЕЇЕѕe udolat ДЌlovД›ka, kterГЅ si vД›domД› pЕ™eje mГ­t ЕѕivotnГ­ cГ­l.“

Viktor E. Frankl

Viktor Emanuel Frankl (1905–1997), neurolog a psychiatr, zakladatel existenciální analýzy a logoterapie. Na základě své praxe dospěl k tomu, že jednou z hlavních potřeb člověka je „mít pro co žít“, touha po smyslu. Bezprostředně po válce vydal své slavné dílo A přece říci životu ano, které od té doby vychází neustále v nových vydáních a jazycích. Z dalších jeho knih vyšla česky např. Lékařská péče o duši, Člověk hledá smysl nebo Psychoterapie a náboženství.

CelГ© kilometry klopГЅtГЎme, brodГ­me se ve snД›hu, klouЕѕeme na zledovatД›lГЅch mГ­stech, vzГЎjemnД› se podpГ­rГЎme, zachycujeme a vleДЌeme dГЎl, nepadne uЕѕ ani slovo, ale my bД›hem tГ© hodiny vГ­me: kaЕѕdГЅ z nГЎs teДЏ myslГ­ na svou Еѕenu. ДЊas od ДЌasu vzhlГ­ЕѕГ­m k nebi, na nД›mЕѕ blednou hvД›zdy, anebo tam, kde za stД›nou mrakЕЇ zaДЌГ­nГЎ svГ­tat. Ale mЕЇj duch nynГ­ zaplЕ€uje postava, vyvolanГЎ onou ГєЕѕasnД› Еѕivou pЕ™edstavivostГ­, jakou jsem v normГЎlnГ­m ЕѕivotД› vЕЇbec nepoznal. HovoЕ™Г­m se svou Еѕenou. SlyЕЎГ­m, jak mi odpovГ­dГЎ, vidГ­m ji, jak se usmГ­vГЎ, vidГ­m jejГ­ vyzГЅvavГЅ povzbudivГЅ pohled, a pЕ™estoЕѕe je jen mojГ­ pЕ™edstavou, jejГ­ pohled teДЏ zГЎЕ™Г­ vГ­ce neЕѕ slunce, kterГ© prГЎvД› vychГЎzГ­.

Tu mnou probleskne myЕЎlenka. PoprvГ© ve svГ©m ЕѕivotД› si uvД›domuji pravdu toho, co tolik myslitelЕЇ povaЕѕovalo za moudrost vydestilovanou ze svГ©ho Еѕivota a co opД›vovalo tolik bГЎsnГ­kЕЇ: pravdu, Еѕe lГЎska je to poslednГ­ a nejvyЕЎЕЎГ­, k ДЌemu se ДЌlovД›k mЕЇЕѕe vzepnout. ChГЎpu teДЏ smysl toho nejvyЕЎЕЎГ­ho, toho nejzazЕЎГ­ho, ДЌemu mЕЇЕѕe dГЎt vГЅraz lidskГ© myЕЎlenГ­, bГЎsnictvГ­ a – vГ­ra: vykoupenГ­ skrze lГЎsku a v lГЎsce. ChГЎpu, Еѕe ДЌlovД›k, i kdyЕѕ mu uЕѕ na tomto svД›tД› nezbГЅvГЎ vЕЇbec nic, mЕЇЕѕe bГЅt blaЕѕenГЅ, byЕҐ i jen na okamЕѕik, kdyЕѕ se ve svГ©m nejhlubЕЎГ­m nitru odevzdГЎ obrazu milovanГ©ho ДЌlovД›ka. V tГ© nejtragiДЌtД›jЕЎГ­ vnД›jЕЎГ­ situaci, do nГ­Еѕ je ДЌlovД›k postaven, kdy se uЕѕ nemЕЇЕѕe realizovat tГ­m, co dokГЎЕѕe, v situaci, v nГ­Еѕ jeho jedinГЅ vГЅkon spoДЌГ­vГЎ v opravdovГ©m utrpenГ­, ryzГ­m utrpenГ­. V takovГ© situaci je ДЌlovД›k schopen sГЎm sebe naplnit lГЎskyplnГЅm vnitЕ™nГ­m patЕ™enГ­m na obraz milovanГ©ho ДЌlovД›ka, kterГЅ nosГ­ ve svГ© duЕЎi.

ZdenД›k A. Eminger, iLiteratura.cz napsal(a)

ZГЎzraky na prahu pekla

Kniha, která byla v šedesátých letech 20. století v anglické verzi nejprodávanější knihou po Bibli, se vymyká ostatní takzvané koncentráčnické literatuře. Jednak tím, že její autor je terezínský a posléze osvětimský vězeň č. 119 104, slavný psychiatr, neurolog a zakladatel logoterapie Viktor Emil Frankl (1905–1997). A jednak tím, že naprostá většina jeho prožitků na hranici života a smrti mu paradoxně pomohla uchovat si vůli k životu, přežít a v místě, které bylo peklem na zemi, dokonce precizovat své dřívější myšlenky psychoterapeutické metody, jež dostala název logoterapie.

Frankl nebyl se svými vzpomínkami na koncentrační tábor a holokaust jediný. Z řady děl o šoa jmenujme knihu Treblinka, slovo jak z dětské říkanky od Richarda Glazara (Torst, 1994), soubor svědectví přeživších, editovaný Ivanem Lefkovitsem, Žiji se svou minulostí: Vzpomínky těch, kdo přežili holokaust (Oikoymenh, 2017) či různorodé výpovědi lidí, kteří se v některém z lágrů dočkali osvobození. Jejich vzpomínání, někdy rozsáhlé, ve většině případů spíš drobné, zaznamenal v rámci Spielbergova USC Shoah Foundation kameraman a spisovatel Jan Jelínek pod názvem A kde byl Bůh…?(Barrister & Principal, 2014). Kánon světové poválečné literatury nadto obsahuje řadu titulů z této oblasti, které se brzy po svém vydání staly ikonickými.

Viktor E. Frankl, Rakušan s českými kořeny, čestný doktor Karlovy univerzity (7. dubna 1994), rozdělil svou knihu A přesto říci životu ano: Psycholog prožívá koncentrační tábor (…trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager), která vyšla prvně v roce 1946, do dvou hlavních oddílů. První je soubor vzpomínek na Osvětim, rozvržených do tří fází: 1. Příjezd do tábora; 2. Život v lágru; 3. Po osvobození z lágru. Každá z fází sestává z jednotlivých kapitol, které chronologicky popisují to, co kromě Frankla zažily miliony jiných a o čem se po válce pomalu a v naprostém šoku dozvídal celý civilizovaný svět. Najdeme tu tisíckrát popisovaný příjezd do Osvětimi, selekci, první reakce zázračně přeživších, úvahy o apatii, o snech vězňů, o hladu, o sexualitě, o sebevraždě, o vraždě, o politice a náboženství, o umění v táboře, o závisti i štěstí, o touze po samotě, o každodenní přítomnosti smrti, o plánech na útěk, o vnitřní svobodě, o utrpení, o čekání či o psychologii lágrové stráže. Témat je však daleko víc. Druhý oddíl nazvaný Synchronizace v Birkenwaldu je virtuální rozprava několika osob (Benedikta alias Barucha Spinozy, Sokrata, Kanta, Kápa, Matky či Ernsta), které prožívají drama vězňů tábora a snaží se ho po způsobu filozofické, psychologické a teologické rozpravy pochopit.

Franklova kniha není, jak by se dalo předpokládat, odborná studie o tom, co zažil. Jeho svědectví, zaznamenané záhy po osvobození, není bohaté na detaily a jen těžko byste v něm hledali rozjitřené emoce a citové sdílení prožitků lidské bytosti, jež měla každý den a každou hodinu a každou minutu nad hlavou Damoklův meč téměř jisté smrti – v drátech elektrického vedení, v otrocké práci, skrze brachiální násilí dozorců nebo v plynové komoře. Frankl dokázal poodstoupit od tíhy vlastního utrpení, od nenávisti k věznitelům i ostatním vězňům, kteří mezi sebou zápasili o kousek chleba, o boty, o holý život. Tentýž přístup si podržel i po osvobození a návratu do Rakouska, když se pokoušel porozumět a pomoci těm, kteří ho ještě před pár měsíci trýznili anebo se v užším či širším ohledu – jeho spoluobčané – podíleli na hrůzách holokaustu. Své postoje prosté nenávisti vysvětloval ještě dávno po válce a vlastně do konce svého života. Proč neodešel do emigrace, jak mohl odpustit Němcům a Rakušanům a jak mohl dál a úspěšně pokračovat ve své práci a stát se jedním z nejrespektovanějších odborníků druhé poloviny 20. století. Franklův text není vizuální ani dokumentární, balancuje na pomezí beletrie a psychologické úvahy. Svým civilním, nepatetickým projevem však dokázal oslovit miliony čtenářů po celém světě.

Pro některé z nich, kteří se sami potáceli v nesnázích, byly jeho vzpomínky živou vodou. Jiní nedokázali pochopit pozitivitu, s níž čelil nejkrutějšímu prostředí novodobých dějin, jinak řečeno – jak se mohl vedle hald mrtvol a nekonečné míry násilí z toho ze všeho nezbláznit, přežít a po válce nadto úspěšně pokračovat a rozvíjet svou psychiatrickou praxi. Množství lágrových zážitků, vlastních i svých kamarádů, přetavil do psychiatrické metody, jíž pomohl uzdravit jen těžko spočitatelný okruh pacientů a čtenářů.

Klíčovým motivem Franklových vzpomínek a samozřejmě také jeho logoterapie je fakt, že člověk má přes různé vlivy a determinace (okolí, výchovu, sociální postavení, genetickou výbavu) vždycky, i v těch nejstrašnějších chvílích, svobodu volby. Řečeno jeho slovy: „Člověku lze v koncentračním táboře vzít všechno kromě jednoho: kromě nejvyšší lidské svobody, která mu dovoluje zaujmout k daným poměrům adekvátní postoj. A možnost výběru byla! Každý den a každá hodina v lágru dávaly tisíce příležitostí k vnitřnímu rozhodnutí, které bylo rozhodnutím pro nebo proti propadnutí člověka těm okolním silám, které hrozily uloupit mu to nejvlastnější, jeho vnitřní svobodu, a svést ho k tomu, aby se zřekl své svobody a důstojnosti a stal se pouhým míčem na hraní, pouhým objektem vnějších podmínek a nechal se od nich proměnit v typického koncentráčníka.“ Rozumí se samo sebou, že někdo tato Franklova slova považoval za vlastní a žil je (např. Rudolf Vrba, jeden z mála, kterému se podařilo uniknout z Osvětimi). Jiný je podrobil kritice, a to zvlášť v případě, kdy sice přežil, ale v krematoriích zůstali jeho nejbližší – děti, žena, rodiče. Není samozřejmě známo, kolik lidí Osvětim přežilo i díky podobnému přístupu k životu. Frankl si byl moc dobře vědom, že „ti nejlepší se nevrátili“. K těm, kdo sdíleli jeho osud, byl citlivý a empatický. Recenzovaná kniha je toho dokladem.

Vídeňský lékař vypráví svůj osud jako osud vězně-psychologa, jemuž bylo dáno v lágru, v Terezíně a zčásti i v Auschwitzu, „působit“ jako zdravotník (a přímo pomáhat nejubožejším). Sám byl ovšem vydán tak jako ostatní na milost a nemilost věznitelům, pro které byl člověk opravdu jen pouhým číslem. Jeho výpověď není dramatická. Nepřehání, nenadsazuje, a to přesto, že při šoa zahynula jeho matka, otec, bratr i manželka. Jako jediná bestiálnímu vraždění unikla sestra Stella. „Neradi mluvíme o svém zážitku,“ napsal ve své knize. Sám se této mlčenlivosti zbavil a psal, besedoval, přednášel do posledních dní svého života. Jeho kniha, někdy považovaná za jakýsi „experiment“, je vlastně podanou rukou všem, kteří holokaust prožili a přežili, jako vězňové i věznitelé. Je pobídkou, aby se člověk ani v hraničních situacích nevzdával, neboť, jak napsal v jednom ze svých pozdějších textů: „Život má smysl pro kteréhokoli člověka za jakýchkoli okolností.“ Svědomí je pro Frankla orgánem, jímž se „naplňuje zodpovědnost a smysl života“. Člověk je celý svůj život bytost hledající smysl (v díle, které má smysl; v prožitku, který otevírá nové cesty a jehož vrcholem je láska; v utrpení). Logoterapie mu v tomto hledání pomáhá, je účastná, v pravém slova smyslu – apelativní.

Knize pЕ™edchГЎzГ­ pouДЌenГЅ Гєvod Ladislava ДЊumby. JednoduchГ© typografickГ© zpracovГЎnГ­ dГЎvГЎ vyniknout textu samotnГ©mu. Titul vychГЎzГ­, tak jako v pЕ™edchozГ­ch edicГ­ch, ve vГЅbornГ©m, ДЌtivГ©m a citlivГ©m pЕ™ekladu teologa, biblisty, filozofa a katolickГ©ho knД›ze Josefa Hermacha. PЕ™eklad proЕЎel ve vztahu k originГЎlu revizГ­ Bohumily KuДЌerovГ©. PГЎtГ© vydГЎnГ­ je dokladem, Еѕe o knihu je mezi ДЌtenГЎЕ™i stГЎle zГЎjem. V houЕЎti psychologickГ© a populГЎrnД› psychologizujГ­cГ­ literatury je A pЕ™esto Е™Г­ci Еѕivotu ano, stejnД› jako dalЕЎГ­ Franklovy prГЎce (napЕ™. LГ©kaЕ™skГЎ pГ©ДЌe o duЕЎi, Cesta 1995; VЕЇle ke smyslu, Cesta 1994), kniha, kterou se vyplatГ­ ДЌГ­st nejen jako historickou vzpomГ­nku na dobu dГЎvno minulou, ale hlavnД› jako text o jednotlivГ©m ДЌlovД›ku, jenЕѕ se vЕѕdycky mЕЇЕѕe rozhodnout pro Еѕivot a pro hledГЎnГ­ jeho smyslu.

ZdenД›k A. Eminger, kЕ™esЕҐanskГЅ teolog

7 KNIH, KTERÉ MI ZMĚNILY ŽIVOT

Popis:
V tomto videu vám představuji 7 knížek, které zásadním způsobem změnily to, jak se dívám na život. Jaké jsou vaše oblíbené …

Leave a Reply