Kniha Alchymista (Paulo Coelho)

Kniha Alchymista (Paulo Coelho)

Kniha Alchymista (Paulo Coelho) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

 • Název knihy: Kniha Alchymista (Paulo Coelho)
 • Elérhető fájlok: Kniha Alchymista (Paulo Coelho).pdf, Kniha Alchymista (Paulo Coelho).epub, Kniha Alchymista (Paulo Coelho).mobi
 • Jazyk knihy: Český jazyk
 • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Alchymista – rozbor knihy

Kniha: Alchymista

Spisovatel(ka): Paulo Coelho

Přidal(a): Monife

Literární druh: Prózapřipomíná přirozenou formu běžné řeči, Epikamá děj

Literární žánr: psychologický román – zaměření na vnitřní život

Forma: er-forma, ich forma se objevuje ve vnitřních monolozích

Jazyk: spisovná čeština, cizokrajné názvy – Maktub [arabské- “tak je psáno”]. Objevuje se přirovnání – putoval svobodně jako vítr, personifikace – řeč pouště.

Doba a místo:

Doba, ve které se příběh odehrává není jasně vymezena.

Místo děje Španělsko, poušť Sahara, u egyptských pyramid, Afrika.

Kompozice:

Roman je psán chronologicky, vyskytují se vzpomínek na rodný kraj a na dobrodružství, která prožil. Použity jednoduché věty. Jde o pochopení zákonů přírody a najití svého Osobního příběhu.

Hlavní postavy:

 • Santiago– pastýř, vzdělaný-uměl číst, učil se latinský, chytrý, odvážný, trpělivý, vnímavý, během příběhu se duševně vyvíjí
 • cikánka– pravdomluvná, má dar proroctví,
 • Angličan– zapálený do své práce, chce se stát alchymistou
 • Alchymista– moudrý průvodce, vzdělaný, spravedlivý
 • král– moudrý, všechno ví, vidí a zná věci, které ostatní nechápou
 • Fátima– arabská dívka, slušná, zdvořilá, věrná, zamilovaná do Santiaga
 • sklenář– snílek, dobrosrdečný, málo odvážný

Hlavní myšlenka díla:

Hlavní myšlenkou příběhu je, že každý by měl žít svůj Osobní příběh, člověk by si měl všímat znamení. “Když něco chceš, celý Vesmír se spojí, abys toho dosáhl”

Okolnosti vzniku díla:

 • Psychologický román – je typ románové tvorby, ve kterém je hlavním tématem niterný (psychologický) stav ústředních postav. Ty jsou obvykle velmi složité, ale čtenář se postupně dozvídá příčiny jejich myšlenek.
 • Magický realismus – je literární směr, ve kterém se prolíná reálná skutečnost s iluzivními prvky (sny, halucinace, mýty).

Autor

Paulo Coelho je brazilský spisovatel. Jeho rodiče nesouhlasili s tím, aby byl spisovatelem V mládí koketoval s drogami. Byl celkem třikrát poslán do psychiatrické léčebny. Celosvětovou proslulost mu přineslo pohádkové podobenství Alchymista vydané v roce 1988, které se stalo největším brazilským bestsellerem všech dob. V současné době je Paulo Coelho zvláštním poradcem UNESCO pro projekt duchovního sbližování a dialog mezi kulturami.

Vlastní názor

Moje první kniha od tohoto spisovatele. Jednoduchý příběh o tom, že by každý měl jít za svým snem a že ten sen se může splnit. Pro mě jedna z nejoblíbenějších knih, která donutí k zamyšlení nad vlastním životem a nad tím kam náš život vlastně směřuje. Myslím, že mi v hlavě ještě hodně dlouho zůstane: „Když něco chceš, celý Vesmír se spojí, abys toho dosáhl.“

Český-jazyk.cz aneb studentský underground ­

Coelho Paulo (*24.08.1947)

Alchymista (4)

Z portugalského originálu O Alquimista (1988), překlad Pavla Lidmilová, nakladatelství Argo, Praha, 1999, 141 stran

DOBA A MÍSTO DĚJE:

Dnešní doba, Španělsko, Afrika

CHARAKTERISTIKA HLAVNÍ POSTAVY:

Santiago – pastýř, umí číst, věrný, citlivý, odvážný, příběh popisuje jeho duševní přeměnu

Cikánka – prospěchářská, pravdomluvná
Král – všechno ví, moudrý, vidí, zná a cítí věci, které ostatní jen tak nechápou
Angličan – nadšený a zapálený do své práce, chce se stát pravým alchymistou
Sklenář – snílek a idealista, má sen, ale nechce si ho splnit, málo odvážný
Alchymista – moudrý průvodce, není přehnaně milý
Fátima – slušná, zdvořilá, věrná arabská dívka

Pastýř Santiago miluje své ovečky a životní stereotyp, jenž je s nimi spjatý, protože rád chodí po "světě" (tím myšleno po španělských pastvinách). V kostele s fíkovníkem uprostřed se mu dvakrát zdál stejný sen. Vystupovalo v něm dítě, které ukazovalo na egyptské pyramidy. Cikánka mu sen vyložila: musí jet k pyramidám, kde je pro něj ukrytý poklad. Santiago jí musel slíbit jeho část. Pastýř výkladu nevěřil. Pak se setkal s králem. Král znal celý Santiagův život, i věci, které nikdo znát nemohl. Pověděl mu, že najít poklad je jeho osudem, jeho "Osobním příběhem". Po rozhovoru s králem začal Santiago rozpoznávat znamení, která mu ukazují, jakým směrem se má vydat. I když byl ve Španělsku šťastný a měl smluvenou schůzku s dívkou, uvědomil si, že musí poslechnout svůj Osud a jít za svým Osobním příběhem. Ze začátku šlo všechno hladce, prodal své ovce a doplul do Afriky. Myslil si, že když jde za svým Osobním příběhem, dostane se snadno a rychle k pyramidám. Santiago byl naivní, přehnaně důvěřivý, a proto byl okraden. Neměl žádné peníze. Začal pracovat u neúspěšného sklenáře. Sklenář měl jeden velký sen – navštívit Mekku. Ale nechtěl svůj sen uskutečnit, chtěl o Mekce jenom snít a představovat si, jak ji vidí. Žil jenom pro sen. Santiago u něj strávil 2 roky a pomohl sklenářovi udělat ze sklenářství oblíbený cíl návštěvníků. Na svůj sen – poklad – už dávno zapomněl. Teď měl dost peněz, aby vyplul zpět do Španělska a koupil zpět všechny ovce. Setkává se s Angličanem, který chce cestovat pouští, aby našel Alchymistu. Angličan se snaží získat Kámen mudrců a Elixír věčného mládí a potřebuje, aby mu Alchymista poradil jak na to. Santiago pochopí v Angličanovi znamení, které ho posunuje blíže k pokladu, a cestuje s Angličanem pouští. Naučí se číst znamení přírody. Přijedou do oázy. Angličan najde Alchymistu, ale je z něj zklamán. Alchymista mu neporadil, jak má vyrobit Kámen mudrců, ale řekl mu jenom, ať to zkusí. Santiago se setkává s Fátimou. Pozná v ní ženu svého života. Z letu krahujců vyčte nebezpečí války a zachrání tím oázu. I když miluje Fátimu a chce s ní zůstat, chápe, že láska nebrání nikomu, aby si naplnil Osobní příběh. Santiagovým dalším průvodcem se stává Alchymista. Ukáže Santiagovi, jak jeho Kámen mudrců mění kov ve zlato. Tím mu chce dokázat, že si každý člověk může splnit svůj Osobní příběh. Změnit olovo ve zlato a být alchymistou je pouze jeho Osobním příběhem, ne Santiagovým, proto to Santiago ani nemá zkoušet. Santiago dojede až k pyramidám. Jeho srdce mu řekne, že poklad je na tom místě, kde se Santiago rozpláče. Santiago uviděl pyramidy a začal plakat. Na tomto místě neúnavně kopal v zemi. Nic nenašel. Objevili se u něj lupiči a našli u něj zlato, které mu dal Alchymista. Zbili ho. Přiznal jim, že hledá poklad. Lupiči se vysmáli jeho naivitě. Jeden z nich mu řekl, že na tom místě, kde teď kope, se mu zdál sen, že ve Španělsku v kostele s fíkovníkem uprostřed je zakopán poklad. Není přece ale tak hloupý, aby kvůli snu jel takovou dálku. Santiago se vrátil do Španělska a v kostele s fíkovníkem uprostřed vykopal poklad – spoustu zlata, drahých kamení a cenných masek. A vrátil se zpět za svou láskou – za Fátimou.

Každý člověk má svůj Osobní příběh. Srdce každému napoví, co je jeho Osudem a za čím má člověk jít. Santiago měl v Osobním příběhu, že má najít poklad. Sice ho měl doma, ale Osud ho zavedl až do Egypta, protože se MUSEL naučit a poznat některé věci – musel se naučit mluvit se svým srdcem, pochopit zákony života, vidět pyramidy, potkat Fátimu a Alchymistu. Santiago měl možnost vzdát se svého snu, ale neudělal to. Kdyby to udělal, nesplnil by si svůj Osobní příběh.

Někdy se dějí věci, které se nám zdají špatné a zbytečné. Nechápeme, proč se dějí. Někdy je lepší neptat se, proč se staly. Později to pochopíme. Některé "špatné" věci nám zachraňují život.

Člověk, který příliš sní, vykresluje si svůj sen různými barvami, fantazíruje a představuje si sebe i druhé při splnění svého snu, si ho nechce uskutečnit. Kdyby si ho vyplnil, neměl by proč žít. Takový člověk si nesplní svůj Osobní příběh.

V životě potkáváme lidi, kteří hrají nějakou roli. I když nechápeme, proč se dostali do našeho života, jsou důležití. Nemusíme chápat proč.

Kdo chce žít Osobní příběh druhého a kdo závidí, neprožije si ten svůj.

"A jaká je největší lež na světě?" vyzvídal překvapeně pastýř.
"Tahleta: že v určité chvíli své existence ztratíme vládu nad svým životem, a ten pak podléhá osudu. "

Pastýř nevěděl, co je to ten Osobní příběh.
"To je to, co jsi odjakživa chtěl dělat. Každý člověk zkraje mládí ví, jaký je jeho Osobní příběh. V té době je všechno jasné a možné a lidé se nebojí snít a přát si to, co by v životě rádi dělali. Jak však čas plyne, jakási tajemná síla se snaží dokázat, že Osobní příběh uskutečnit nelze."
Starcova slova nebyla pastýři příliš jasná. Chtěl se však dozvědět, co jsou to ty "tajemné síly"; kupcova dcera nebude chtít věřit svému sluchu, až jí to bude vyprávět.
"Jsou to síly, které se zdají být zlé, ale v podstatě tě učí, jak uskutečnit svůj Osobní příběh. Připravují tvého ducha a tvou vůli, protože na této planetě platí jedna veliká pravda: ať jsi kdokoli a děláš sokoli, když něco doopravdy chceš, je to proto, že se toto přání zrodilo v duši Vesmíru. Je to tvé poslání na Zemi."
"I kdyby to třeba bylo jen chodit po světě? Nebo vzít si dceru obchodníka s látkami?"
"Nebo hledat poklad. Duše světa se živí štěstím lidí. Anebo naopak neštěstím, závistí, žárlivostí. Splnit svůj Osobní příběh je jedinou povinností člověka. Vše je jedno.
A když něco chceš, celý Vesmír se spojí, abys své přání uskutečnil."

Zdroj: Pavla Čermáková, 05.06.2007

Alchymista – rozbor díla k maturitě

Kniha: Alchymista

Přidal(a): Einka

Literární druh:

Epika – o skutečnosti vypravuje (to je stejné i pro drama, nikoli pro lyriku). Má děj, příběh, určení, časové a příčinné souvislosti. Příběh rozvíjen vypravěčem a postavami.

Literární žánr:

Psychologický román je typ románové tvorby, ve které je hlavním tématem vniterný (psychologický) stav ústředních postav. Ty jsou obvykle velmi složité, ale čtenář se z příběhu postupně dozvídá příčiny jejich myšlenek i chování a na konci je obvykle odhalení nebo osvobození od nějaké duševní trýzně.

Próza

– V popředí je syntaktické členění promluvy, logická stavba vět, obvyklá intonace, gramatická pravidla

– Připomíná přirozenou formu běžné řeči

– Základní stavební jednotka je věta zapisovaná do řádek

– Typické pro vyprávění nebo v dramatu, pro vypravěče a postavy, text je členěn do odstavců, kapitol

– Prózu nelze ztotožňovat s epikou (epika může být prozaická i veršovaná)

Slovní zásoba :

• Je zde použita spisovná čeština

• V knize se neobjevuje moc uměleckých prostředků

• Paulo Coelho zde používá přirovnání („Fátima je důležitější než poklad“)

• Nachází se zde také personifikace („řeč pouště, Duše světa cítí“)

Obsah

Vypravěč: Santiago

Děj a kompozice:

– Kompozice je chronologická – autor dodržuje časovou posloupnost

– Přímá řeč, nepřímá řeč

Hlavní postavy:

– Santiago – pastýř, umí číst, věrný, citlivý, odvážný, příběh popisuje jeho duševní přeměnu

– Cikánka – prospěchářská, pravdomluvná

– Král – všechno ví, moudrý, vidí, zná a cítí věci, které ostatní jen tak nechápou

– Angličan – nadšený a zapálený do své práce, chce se stát

– Sklenář – snílek a idealista, má sen, ale nechce si ho splnit, málo odvážný

– Alchymista – moudrý průvodce, není přehnaně milý

– Fátima – slušná, zdvořilá, věrná arabská dívka

Doba a místo děje:

Doba, ve které se příběh odehrává není jasně vymezena. Dá se jen usuzovat, že to muselo být nejdříve po roce 1887. Španělsko, Afrika

Společensko-historické pozadí

MAGICKÝ REALISMUS

• proud moderní prózy, který je založen na magickém a mytologickém výkladu skutečnosti, ovlivněn tradicemi příslušné kulturní oblasti

• od poloviny 50. Let se používá ve vztahu k hispanoamerické literatuře (= španělsky psaná literatura vznikající na území Ameriky)

• často se mluví o „zázračném reálnu“

• u některých autorů stojí mýtus a literatura proti sobě, u jiných se prolínají

• v tajemném světě děl magického realismu se prolíná mytické vesmírno s každodenností tragédie s komičnem, smyšlenka s realitou, život se smrtí

Další autoři této doby – Michail Bulgakov – Mistr a Markétka, Günter Grass – Plechový bubínek, Jiří Kratochvíl – Uprostřed noci zpěv, G. G. Márquez – kronika ohlášené smrti

Paulo Coelho

– populární brazilský spisovatel, novinář, psal texty písní

– v mládí měl problémy s drogami

– Paulo Coelho vedl život plný extrémů. Jeho mládí je poznamenáno rebelstvím. Patřil mezi hippie

– Jeho touhou bylo psát, ale to mu rodiče neschvalovali a proto ho posílali do psychiatrické léčebny

– jmenován zvláštním poradcem programu UNESCO pro duchovní sbližování a dialog mezi kulturami

– Ve svých knihách, jejichž hrdiny jsou převážně lidé hledající změnu v životním stereotypu, nabádá k duchovnímu rozvoji a zodpovědnému přístupu k životu

– Píše také fejetony uveřejňované v mnoha světových novinách

– Francouzský ministr kultury jmenoval Coelha rytířem Řádu umění a literatury

Díla: Poutník – Mágův deník (román), Alchymista (román), Pátá hora (román), Čarodějka z Portobella (román), Vítěz je sám (román)

Alchymista

MYŠLENKA DÍLA:

Každý člověk má svůj Osobní příběh. Srdce každému napoví, co je jeho Osudem a za čím má člověk jít. Santiago měl v Osobním příběhu, že má najít poklad. Sice ho měl doma, ale Osud ho zavedl až do Egypta, protože se musel naučit a poznat některé věci – musel se naučit mluvit se svým srdcem, pochopit zákony života, vidět pyramidy, potkat Fátimu a Alchymistu. Santiago měl možnost vzdát se svého snu, ale neudělal to. Kdyby to udělal, nesplnil by si svůj Osobní příběh.

Někdy se dějí věci, které se nám zdají špatné a zbytečné. Nechápeme, proč se dějí. Někdy je lepší neptat se, proč se staly. Později to pochopíme. Některé “špatné” věci nám zachraňují život.

Člověk, který příliš sní, vykresluje si svůj sen různými barvami, fantazíruje a představuje si sebe i druhé při splnění svého snu, si ho nechce uskutečnit. Kdyby si ho vyplnil, neměl by proč žít. Takový člověk si nesplní svůj Osobní příběh.

V životě potkáváme lidi, kteří hrají nějakou roli. I když nechápeme, proč se dostali do našeho života, jsou důležití. Nemusíme chápat proč.

Kdo chce žít Osobní příběh druhého a kdo závidí, neprožije si ten svůj.

Obsah

Alchymista je příběh chudého španělského chlapce Santiaga – pastýře, který se svým stádem ovcí putuje španělskou Andalousií a dvakrát po sobě se mu zdá tentýž sen o pohádkovém pokladu, skrytém kdesi u egyptských pyramid. Na základě zvláštního setkání se sálemským králem se rozhodne své stádo prodat a vydat se do Afriky k pyramidám přesně podle svého snu. …- Trčím tu mezi ovcemi a pokladem,- napadlo ho. Musí se rozhodnout mezi tím, na co si zvykl, a tím, co by rád měl…Pastýř začal větru závidět jeho svobodu a uvědomil si, že i on ji může mít. Nic mu nebrání, jen on sám. Ovce, kupcova dcera i andaluské pláně jsou jen stupně v jeho Osobním příběhu.

Jenže těsně po svém příjezdu do cizí a neznámé země je okraden o všechny peníze. Nezbývá mu tedy nic jiného než sehnat si nějakou práci. Zkouší to u prodavače skla. Den co den u něj leští sklenice, až ho napadne, že by v nich mohli kolemjdoucím podávat osvěžující čaj. Nejen že by tím lidi přilákali, ale navíc by si lidé jistě všimli, jak krásně čaj ve skle vypadá a sklenáři by to pomohlo zvýšit obrat. Prodavač uposlechne Santiagovy rady a zanedlouho se jeho krámek stane vyhlášeným. Santiago navíc rychleji získává peníze potřebné k návratu do Španělska a ke koupi stáda ovcí. Nakonec však mění své rozhodnutí a jde dál za svým snem. Kupuje si velblouda a přidává se ke karavaně mířící k pyramidám. Cestou se seznamuje s životem pouště a se znameními, které duny písku člověku poskytují, pokud se on dobře dívá. Také poznává Angličana, který putuje do pouštní oázy neboť se dozvěděl o velmi starém Alchymistovi, který tam žije a který by mu mohl prozradit tajemství o přeměně železa ve zlato – cílové metě všech alchymistů. Při cestě však vypukne válka mezi pouštními kmeny a karavana se musí po dobu jejího trvání uchýlit do bezpečí oázy, která má statut neutrálního území. Santiago zde potkává arabskou dívku Fátimu, do které se zamiluje a ona jeho lásku opětuje.

Čas plyne, boje neustávají a Santiago, kromě čtvrthodiny denně, kterou tráví s Fátimou, nemá co na práci. Začne se více věnovat dění v poušti, studuje její chod a život. Přitom si jednou všimne zvláštního letu dvou krahujců. Náhle se mu v jediné chvilince objeví před očima obraz napadené oázy. Uvědomuje si, že toto znamení nemusí být pravdou, ale přesto sdělí svou vidinu kmenovým vůdcům oázy. Oni jako muži pouště jsou zvyklí sledovat její znamení, jen jim není jasné, proč by je měl vidět také neznámý cizinec. Navíc v oázách se kmeny navzájem nenapadají. Nakonec se rozhodnou údajnému nebezpečí čelit, avšak v případě, že jejich zbraně nepromluví, přijde o život sám Santiago….Kráčel tiše. Ničeho nelitoval. Zemře-li zítra, bude to proto, že Bůh nechce budoucnost změnit. Zemře však až poté, co se přeplavil přes průliv, co pracoval ve sklenářství, poznal mlčení pouště a oči Fátimy. Od té doby, co odešel z domova, prožívá naplno každičký den. Zemře-li zítra, nic už se nezmění na tom, že jeho oči viděly mnohem víc než oči jiných pastýřů, a Santiago na to byl pyšný…

Oáza je ale opravdu napadena a díky připravenosti bojovníků zachráněna. Těsně po bitvě se chlapci zjevuje impozantní arab…Na koni seděl černě oděný jezdec se sokolem na rameni. Na hlavě měl turban a celý obličej mu halil šátek.Vypadal jako posel z pouště, ale síla jeho osobnosti předčila vše, co kdy Santiago zažil…a on se tak seznamuje se samotným Alchymistou. Ten mu nabízí svůj doprovod až k pyramidám navzdory zuřícím bojům. Cestou ho učí, jak naslouchat svému srdci či jak správně číst znamení, která člověku vesmír ukazuje, aby došel až k naplnění svých snů…když něco chceš, celý Vesmír se spojí, abys své přání uskutečnil…

Jejich pouť je však přerušena bojujícím kmenem, který je zajímá jako vyzvědače. Alchymista se jim snaží situaci vysvětlit a přitom jim sdělí, že Santiago se umí proměnit ve vítr. Bojovníci jsou překvapeni a zároveň ochotni je propustit, pokud jim přeměnu předvedou. Santiago je zděšen – on se přeci ve vítr proměnit neumí. Celý den medituje v pouštní samotě. Večer před shromážděným kmenem prosí o pomoc poušť, vítr i slunce. Zvedá se obrovská bouře, která celé okolí zahalí. V momentu, kdy se vítr utiší, Santiago stojí na druhém konci tábora. Oba tedy mohou pokračovat dále. Těsně před pyramidami Alchymista hocha opouští a ten jde sám až na místo skrytého pokladu. Marně však celou noc kope. Právě když se chtěl dát znovu do kopání přepadnou ho tři arabové a chtějí po něm zlato. Na pokraji svých sil jim Santiago poví o svém snu a oni ho nechají, protože jednomu z nich se právě na tomto místě zdál dvakrát stejný sen o pokladu, zakopaném ve Španělsku…Santiago namáhavě vstal a ještě jednou pohlédl k pyramidám. Pyramidy se na něho usmály a on se srdcem plným štěstí jim ten úsměv oplatil. Našel poklad, protože Santiago pochopí, že poklad nalezne tedy doma, vyzvedne si u mnicha kus zlata na cestu, doma nalezne v kostelíku poklad, desátek odevzdá cikánce a vrátí se do oázy pro svou Fátimu.

Román Alchymista jako “cesta za snem” má vlastně formu obecně platného, symbolického příběhu, přesvědčujícího o smyslu každého jedinečného života v celém vesmíru. Jde o symbolické naznačení cesty k sobě, do vlastního nitra, kde je ten pravý “zakopaný poklad”. Zároveň Alchymista působí jako optimistické poselství, kdy svou duchovní sílou nalezenou v každodenních činech můžeme překonávat strach, pohodlnost, sobectví a omezenost.


Další podobné materiály na webu:

Alchymista

Posledná zmena: 17.02.2020 02:41

Vydavateľ: IKAR
Jazyk: slovenský
Formát: Kniha
Počet strán: 152
Poradie vydania: 1.
Lepšia cena: 8,32 € (vrátane DPH)
Vaša cena: 8,51 € (vrátane DPH)
Bežná cena: 9,90 €
Ušetríte: 1,39 € (zľava 14%)
Lepšia cena

 • Sledovať titul
 • Informuj priateľa
 • Recenzie (0)
 • Komentáre (56)

Obsah knihy: Alchymista

Španielskemu pastierovi Santiagovi sa prisní sen o poklade pod egyptskými pyramídami. Hoci spočiatku neverí, že by ho našiel, zhoda náhod a stretnutia s tajomnými bytosťami ho presvedčia, aby sa na cestu k pyramídam vydal. Na konci tejto cesty ho však čaká oveľa väčší poklad: naučí sa vnímať znamenia osudu a počúvať svoje srdce.
Pútavé rozprávanie o chlapcovi, ktorý sa nebál naplniť svoj Osobný príbeh, si získalo srdcia všetkých generácií čitateľov. Symbolický a svojím dosahom i magický príbeh z roku 1988 je v 65 jazykoch najúspešnejším brazílskym románom.

Dostupné verzie titulu

Alchymista Elektronická kniha

Detaily o knihe

Názov: Alchymista

Originálny názov: O Alquimista

Objednávací kód NA200603

Produkt je zaradený do žánrov:

ISBN: 978-80-551-1644-0

EAN: 9788055116440

Rok a mesiac vydania: 2007/12

Počet strán: 152

Väzba: Knihy viazané

Formát, hmotnosť: 132 × 205 mm, 288 g

Alchymista

Kniha ( pevná vazba )

 • Poslední kusy lze odebrat pouze na vybraných prodejnách
 • Doručení Doručení domů není možné
 • Osobní odběr ZDARMA, zítra po 15:00 ( Vyberte prodejnu )

198 Kč s DPH

 • Kniha ( Polotuhá flexo ) 248 Kč s DPH Skladem (vybrané prodejny)
 • Kniha ( pevná vazba ) 198 Kč s DPH Skladem (vybrané prodejny)
 • Audiokniha ( CD ) 268 Kč s DPH Skladem (vybrané prodejny)

Poznejte Monu Kasten, královnu romantického čtení. Její knížky teď objednáte za 149 Kč Více informací

Román Alchymista – největší brazilský bestseller všech dob – byl dosud přeložen do 34 jazyků a prodalo se ho na 10 milionů výtisků. Takřka pohádkové vyprávění o cestě španělského pastýře za zakopaným pokladem, vycházející z příběhu o splněném snu ze sbírky Tisíc a jedna noc, je zároveň výzvou k naplnění vlastního osudu i poznáním posvátnosti světa, v němž žijeme. Na cestě za oním dvojím pokladem, plné zkoušek a důležitých setkání, je třeba dbát všech znamení a s neustálou trpělivostí a odvahou ( jako alchymista sledující proměnu obyčejného kovu ve zlato) přetvořit samu svou osobnost. Vydání čtvrté v Argu třetí.

Bestseller v knihy Dobrovský

5186. v e-shopu | 5237. minulý týden

Hodnocení čtenářů

4.4 z 5 146 hodnocení čtenářů

95× 5 hvězdiček 29× 4 hvězdičky 17× 3 hvězdičky 4× 2 hvězdičky 6× 1 hvezdička

Přidejte své hodnocení knihy

Hodnocení našich knihkupců: 3.9 z 5

5 z 5 hvězdiček Lucie Jandová 3. září 2017

Úžasná kniha, kterou jsem přečetla jedním dechem. Krásný příběh pastýře s filozofickými otázkami života. Paulo Coelho je zaručením jedinečného čtenářského zážitku.

Pomohla vám tato recenze? Ano 195

Kniha, Argo, 2005, 9788072036974

5 z 5 hvězdiček Lucie Pospíšilová 12. září 2017

Moc hezká kniha k zamyšlení. Od autora jsem toho četla víc, ale Alchymista a Poutník jsou pro mne nejlepší. Hezký příběh plný myšlenek a poselství. Například také to,že poklad je někdy jinde,než se zdá.

Pomohla vám tato recenze? Ano 188

Kniha, Argo, 2005, 9788072036974

5 z 5 hvězdiček Vendula E. 11. září 2017

Opravdu krásná kniha. Moje první od autora. Bylo to krásné a povznášející čtení. Všechny paralely a i poučení jsem snad našla. A byla jsem mile překvapena. Kniha opravdu pohladí po duši.

Pomohla vám tato recenze? Ano 183

Kniha, Argo, 2005, 9788072036974

4 z 5 hvězdiček Lathenie 11. září 2017

Krásná kniha, kterou už generace četly, a generace číst budou. Každý vlastně jdeme za svým pokladem, že?

Pomohla vám tato recenze? Ano 183

Kniha, Argo, 2005, 9788072036974

5 z 5 hvězdiček Iva PS 10. září 2017

Každý by měl mít v knihovně a každý by si měl přečíst.

Pomohla vám tato recenze? Ano 183

Kniha, Argo, 2005, 9788072036974

4 z 5 hvězdiček Léňa 8. září 2017

Krásná kniha, která Vás donutí se zamyslet.

Pomohla vám tato recenze? Ano 179

Kniha, Argo, 2005, 9788072036974

5 z 5 hvězdiček Petra Coufalová 9. září 2017

Alchymista je kniha, která v sobě nese (podle mého názoru) prosté poselství a to naslouchání vlastnímu já, které se nenechává manipulovat okolím. Svou jednoduchostí však zůstává skryto a každý hledá pouze složitosti, proto mi nevadilo, že se některé myšlenky opakovaly. Kniha je psaná lehce, což je vzhledem k tématu rozhodně kladným bodem.

Pomohla vám tato recenze? Ano 177

Kniha, Argo, 2005, 9788072036974

5 z 5 hvězdiček 5. září 2017

Myslím, že tohle je kniha, která zaručeně stojí za přečtení. Každý si v ní najde nějaký kousek pro sebe =)

Pomohla vám tato recenze? Ano 177

Kniha, Argo, 2005, 9788072036974

4 z 5 hvězdiček 9. září 2017

Knížka v sobě nese hlubší poselství, než se na první pohled zdá.

Pomohla vám tato recenze? Ano 174

Kniha, Argo, 2005, 9788072036974

4 z 5 hvězdiček adask2000 9. září 2017

Moje prní kniha od autora. Četla se mi kupodivu špatně, louskala jsem ji dlouho a to hlavně proto, že mě dějově příliš nebavila. V knize byla spousta krásných a dobrých myšlenek, zkušeností a pravd, ale ani to mě nedonutilo neodložit ji. Donutila mě ale zamyslet se nad sebou a svým životem, což je plus.

Alchymista – Kniha, ktorá ti zmení život – Paulo Coelho

Popis:
► GoodVibes Instagram: https://www.instagram.com/goodvibes.sk/

► TEST zhmotni si gumenú kačku: https://youtu.be/sEkJVB1qoW4 …

Leave a Reply