Kniha Bílá nemoc (Karel Čapek)

Kniha Bílá nemoc (Karel Čapek)

Kniha Bílá nemoc (Karel Čapek) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

 • Název knihy: Kniha Bílá nemoc (Karel Čapek)
 • Elérhető fájlok: Kniha Bílá nemoc (Karel Čapek).pdf, Kniha Bílá nemoc (Karel Čapek).epub, Kniha Bílá nemoc (Karel Čapek).mobi
 • Jazyk knihy: Český jazyk
 • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Bílá nemoc

kniha od: Karel Čapek

Můj první Čapek v životě a velmi pozitivní překvapení. Bílá nemoc mě překvapila svou čtivostí, svým poselstvím a tím, jak se soustředila na nosné téma a zbytečně neodbíhala od hlavní dějové linky. Jediné, co bych vytkl je na můj vkus moc ukvapený závěr, který přišel v podstatě ve stylu “deus ex machina”, jakoby autor nevěděl jak knihu vhodně zakončit. Celkově však hodnotím Bílou nemoc velmi kladným hodnocením a určitě si v budoucnu od Čapka ještě něco přečtu.

Bílá nemoc je mým oblíbeným Čapkovým dílem. O mnoho známější Válka s mloky se mi treba tolik nelíbí jako právě Bílá nemoc. Příběh o marné snaze něco zachránit, o hlouposti lidstva, .

Líbila se mi, má stále aktuální téma.

Dílo světového formátu, bravurně poukazuje na celou řadu lidských vlastností, ať už se bavíme o jednotlivcích nebo o rysech celé společnosti. Čte se příjemně, s přehledem se dá zvládnout za jedno odpoledne, přesto zanechá odkaz. Ideální četba k maturitě.

Maršál: Očekávám, že svou povinnost k vlasti splníte do poslední tečky.
Baron Krüg: Ano, Vaše Excelence.
Maršál (jde k němu): Na to mi dáte svou ruku.
Baron Krüg: Ne, maršále! Jsem malomocný!
Maršál: Já se nebojím, Krügu. V tom okamžiku, kdy bych se bál, přestanu být. vůdcem. Vaši ruku, barone Krügu!

Doporučuji všem maturantům:-)

Hlavní myšlenka knihy je podle mě výborná, hra je ale místy lehce naivní. Například si myslím, že kdyby přišli maršálovi vojáci do Galénovy ordinace, mohli si klidně nabrat dost léků pro barona i maršála a o nikoho jiného jim přeci nešlo. Na druhou stranu ale chápu, že tím Čapek nechtěl hru komplikovat, aby lépe vynikla hlavní myšlenka.

Tohle byla moje druhá knížka od Čapka, kterou jsem od něj přečetla.
V tomto díle nám je představena choroba jménem Bílá nemoc, která je smrtelná a nevyléčitelná. Projevuje se tak, že se na těle objeví necitlivá bílá skvrna, mnoho lidí na ni umírá v hrozných bolestech. Právě v této části na scénu přichází doktor Galén, který jde na kliniku za Maršálem. Galén se rozhodl léčit pouze chudé, protože jeho přesvědčení pramení z toho, že tito lidé nic ovlivnit nemohou, oproti tomu bohatí svými penězi mohou mnoha věcem zabránit. Doktor žádá výměnou za poskytnutí léků zastavení války, ke které se schyluje. Víc už psát nebudu, abych vám toho nevyzradila příliš…
Právě v této části příběh nabírá na obrátkách – svolí Maršál, aby zrušil válku, na kterou zbrojí? Bude lék doktora Galéna fungovat? Podaří se nastolit mír a nebo bude konec světa? To už si budete muset zjistit sami.
Do této knížky jsem se doma jednou začetla tak moc, že jsem neslyšela, že na mě někdo mluví
Můžu ji stejně jako R. U. R. doporučit všem, kteří váhají, jestli si ji dát do kánonu. Čte se rychle a bude vás určitě bavit.

Bílá nemoc – rozbor díla k maturitě (7)

Kniha: Bílá nemoc

Přidal(a): brumik

Umělecký text: Bílá nemoc

Literární druh

 • drama o třech aktech a čtrnácti obrazech (text připravený k předvádění na jevišti)

Literární žánr

 • tragédie (forma dramatu s vážným obsahem, hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě)

Jazykové prostředky

 • spisovný jazyk, psáno formou dialogu, používány latinské odborné výrazy z oblasti lékařství

Kompozice, vyprávěcí postup, časový úsek

 • místem děje je převážně nemocnice ve fiktivním státě a zemi (podobné Německo, Itálie), před 2. světovou válkou
 • vyprávěcí postup: ER forma, dialog

Hlavní myšlenka, nálada úryvku a celého díla, původ názvu díla

 • jeden člověk je bezmocný proti celému davu,
 • varování před nebezpečím fašismu, konflikt mezi demokracií a diktaturou
 • Galén, který přesvědčil maršála, aby ukončil válku, je však ubit fanatickým davem, když odmítá provolávat slávu válce, a jeho lék je rozdupán
 • Bílá nemoc – kvůli prvotnímu příznaku nemoci, kterým je bílá skvrna

Charakteristika postav

 • doktor Galén – šlechetný, neústupný, je proti válkám
 • maršál – velitel vojsk, bezohledný, nelidský
 • baron Krüg – ředitel továrny na výrobu zbraní, vydělává na utrpení druhých, onemocní bílou nemocí a zastřelí se.
 • dvorní rada prof. dr. Sigelius – ředitel kliniky, vypočítavý, nejradši by si Galénův objev přivlastnil,
 • otec, matka, syn – bezejmenná rodina, pracují u barona v továrně, matka onemocní bílou nemocí

Zařadit dílo do kontextu autorovy tvorby

 • jde o jedno z děl varujících před nástupem nacismu v Německu a stalo se posléze i jedním z důvodů plánovaného pronásledování autora gestapem

Zařadit dílo do kontextu doby

 • popudem k napsání tohoto dramatu z r. 1937 byl podle autorových slov “konflikt ideálů demokracie s ideály neomezených a ctižádostivých diktatur”

Období:

Vliv díla a jeho aktuálnost

 • dílo vzniká roku 1937 v období hrozící války a politické nestability celé Evropy, hrozba nacismu, Československo v případě hrozby útoku Německa spoléhá na smlouvu s Francii a Velkou Británií a také na smlouvu s Ruskem.
 • v roce 1937 vznikla i stejnojmenná filmová podoba díla, kterou režíroval Hugo Haas, který si v něm zahrál i hlavní postavu dr. Galéna
 • do podoby opery dílo přizpůsobil slovenský skladatel Tibor Andrašovan – Biela nemoc
 • uvedení hry v Národním divadle – 29.ledna 1937 – 29. června 1938 (počet představení: 84 x, Stavovské divadlo a Národní divadlo)

Život autora

 • Karel Čapek, český spisovatel, novinář, dramatik a fotograf, se narodil v roce 1890 v Malých Svatoňovicích v severovýchodních Čechách jako syn venkovského lékaře. Dětství prožil v Úpici v Podkrkonoší, kde měl otec od roku 1890 lékařskou praxi. Gymnázium studoval v Hradci Králové (1901-1905), v Brně a dále v Praze, kam se rodiče přestěhovali roku 1907. Od roku 1909 studoval na filozofické fakultě v Praze. Po vysokoškolských studiích se stal novinářem a psal zejména pro Lidové noviny. Hodně cestoval (Německo, Anglie, Francie a Španělsko) zvláště se svým bratrem Josefem, který na konci okupace zemřel v koncentračním táboře. Karel Čapek zemřel už o Vánocích v roce 1938. Ke konci života byl často napadán reakční částí české buržoazie, a to hlavně proto, že se postavil proti fašismu.

Dílo

 • Utopie Továrna na absolutno (1922), Věc Makropulos (1922), Krakatit (1924), Válka s mloky (1936)
 • Filosofie Hordubal, Povětroň, Obyčejný život (1934) – noetická (poznávací) trilogie
 • Antifašismus Matka (1937)
 • Pohádky Devatero pohádek (1931), Dášenka čili život štěněte (1933)
 • Jiné Měl sem psa a kočku (1939), Hovory s TGM (1928), Obrázky z Holandska (1932)

Rysy tvorby autora, dílo

 • v Čapkových dílech je obvykle patrný vliv pragmatismu, propaguje demokracii (demokratický proud), zdůrazňuje individualismus, vliv techniky na člověka. Dle rysů tvorby můžeme jeho tvorbu dělit na
 • a) díla zobrazující vnitřní život jedince, možnosti lidského poznání
 • b) utopická díla, kritika společnosti, obava ze zneužití
 • Typickým znakem jeho děl je využívání obrovské slovní zásoby, používání neobvyklých slov, několikanásobných větných členů a rozvitých souvětí. Čapek uměl velmi dobře využívat českého jazyka a jeho zvláštností.
 • Čapkovo rozsáhlé dílo obsahuje několik románů, přes osm divadelních her, několik próz, velké množství povídek, cestopisy, úvahy a v neposlední řadě články psané do lidových novin.
 • Obsah díla

  • Jistou zemi napadla epidemie bílé nemoci. Lékař Galén proti ní vynalezl účinný lék. Lék vydá jen tehdy, když se vlády zaváží, že již nikdy nebudou válčit. Hlava státu, v němž bílá nemoc vypukla – výbojný maršál – chce dobývat svět a před ničím se nezastavuje. Bílou nemocí je napaden hlavní zbrojař země baron Krüg. Galén jej odmítá léčit, dokud nebudou splněny jeho podmínky. Krüg žádá maršála, aby uzavřel mír. Ten však trvá na dalším zvýšení zbrojní výroby. Ani maršál nedonutí Galéna ke změně jeho stanoviska a i ve chvíli, kdy zpozoruje na sobě bílou skvrnu, fanatiky vyzývá k dalšímu výbojnému tažení. Teprve na naléhání své dcery a mladého Krüga, jehož otec se zastřelil, je ochoten uzavřít mír a splnit tak Galénovu podmínku, aby mohl být léčen. Galén přicházející k maršálovi je však ubit fanatickým davem, když odmítá provolávat slávu válce, a jeho lék je rozdupán. Další dějovou linku tvoří příběh rodičů (Matka, Otec) a jejich Syna. Zatímco rodiče mají obavy o svůj život, Syn se těší, až starší lidé zemřou, a uvolní tak místo mladším. Nepřipouští si hrůzu nemoci. Je to právě on, kdo zabije Galéna a rozdupe jeho lék.


  Další podobné materiály na webu:

  Bílá nemoc – rozbor díla k maturitě (2)

  Kniha: Bílá nemoc

  Přidal(a): Brendy

  Autor: Karel Čapek (1890 – 1938)

  • spisovatel, novinář (Lidové noviny), dramatik, režisér, prozaik, překladatel
  • * Malé Svatoňovice, otec venkovský lékař (→ Galén), matka sbírala lidovou slovesnost
  • bratr Josef – malíř, spisovatel – měli blízký vztah, sestra Helena – malířka
  • Gymnázium Hradec Králové – vyloučen kvůli kritice R-U, gymnázium v Praze, studoval filozofii, literaturu (Berlín, Paříž), vychovatel u hraběte
  • zpočátku psal spolu s Josefem, poté sám, psal role pro manželku Olgu Scheinpflugovou
  • přátelství s TGM (představitel prohradní politiky – stal se terčem) ® „pátečníci“
  • několikrát nominován na NC, nikdy ji však nezískal
  • 25. 12. 1938 – zemřel na zápal plic

  Kontext autorovy tvorby

  • Karel Čapek se věnoval mnoha literárním směrům, např. cestopisům, politickým a filozofickým dílům, překladům, pohádkám, dramatu i próze. Mezi jeho nejslavnější díla patří drama R.U.R., román Krakatit, drama Věc Makropulos, soubory povídek Povídky z jedné a druhé kapsy, román Válka s mloky, drama Bílá nemoc, drama Matka, pohádka Dášenka čili život štěněte, Hovory s T. G. Masarykem a další.
  • Ideály demokracie a humanity, myšlenky pragmatismu (jen to je pravdivé, co je užitečné a účelné pro život), nic nelze vyložit jen z jednoho hlediska (každý má svou pravdu), autobiografické prvky (sám byl svědkem výbuchu továrny -> Krakatit)

  Další významná díla:

  a) Novinářská činnost: fejetonista, vymyslel sloupek (= tematická obdoba fejetonu, kurzíva, aktuální téma, tvar sloupu, odlehčená forma)

  • Kritika slov, Zahradníkův rok, Jak se co dělá, Marsyas
  • cestopisy: Výlet do Španěl, Anglické listy, Cesta na sever

  b) Prozaická činnost

  Civilismus

  • spolu s Josefem: Zářivé hlubiny, Krakonošova zahrada
  • Trapné povídky

  Románové utopie

  • Krakatit, Továrna na absolutno, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Hovory s TGM

  Noetický prvek

  • Hordubal, Povětroň, Obyčejný život

  Protinacistická díla

  • Válka s mloky, První parta, Život a dílo skladatele Foltýna, Kniha apokryfů

  c) Tvorba pro děti

  • Dášenka čili život štěněte, Devatero pohádek

  d) Dramatická činnost

  • Loupežník, Ze života hmyzu – s Josefem
  • R.U.R., Věc Makropulos, Matka

  Společensko-historické pozadí

  • uvedeno na scénu dvacet měsíců před podepsáním Mnichovské dohody, dva a půl roku před začátkem druhé světové války = před nástupem nacismu, před kterým varovalo
  • konkrétně reaguje na hrozbu války a varuje před nastolením a nadvládou nacismu a s ním spojeným “vykořisťováním”, nenávistí

  Zařazení autora, znaky období

  • Literatura 1. poloviny 20. století (česká meziválečná literatura)
  • Demokratický proud:
  • V 20. – 30. letech 20. století
  • Důraz kladen na poznávací (noetickou) stránku díla, členění literatury, vznik nových uměleckých proudů
  • Mezi autory demokratického proudu ve 30. letech 20. století patřili: Eduard Bass (Cirkus Humberto, Klapzubova jedenáctka); Karel Poláček (Bylo nás pět); Josef Čapek (Stín kapradin)
 • Pragmatismus – filozofický směr, vzniká v USA, snaží se najít absolutní pravdu. Univerzální pravda neexistuje, je tolik pravd, z kolika zorných úhlů se na ni díváme. Pravdivé je to, co je užitečné. V Česku psali do Lidových novin, byli názorově blízcí T. G. Masarykovi.
 • Literární skupina
  • Klub demokratický, skupina literátů kolem lidových novin – generace pragmatiků (autoři demokratického proudu byli tzv. pragmatisté).
  • Další autoři, kteří tvořili ve stejné době

   Rozbor díla: Bílá nemoc

   Obecná charakteristika díla Bílá nemoc

   • Druh: drama – protinacistické
   • Žánr: tragédie

   Tematická výstavba

   • Námět a téma: varování před nacismem, nesmyslnost války, hlavním tématem je epidemie bílé nemoci, na kterou se nedaří najít lék. Není ale skutečnou tělesnou nemocí, ale symbolicky znázorňuje „nakaženou“ mysl. Jeden člověk nezmůže nic proti davu lidí.
   • Místo děje: vymyšlená země (místo není nijak blíže určeno)
   • Doba děje: autorova současnost – doba, kdy nacismus dosáhl největší síly

   Postavy:

   • Dr. Galén – byl ve válce a snaží se zabránit válce tím, že ošetřuje jen chudé lidi, kteří jsou proti boji, ví, co je válka, jaké nese oběti, odvážný, pomáhá druhým, naivní, laskavý, naivní, silná povaha, statečný (odporuje maršálovi, pod hrozbou vězení)
   • Dr. Sigélius – doktor, který nechá léčit Galéna ve své nemocnici, složení léku mu však není známo, panovačný, krutý, nekompromisní, snaží se najít lék
   • Maršál – diktátor, neústupný, zbabělý, nelidský, bezohledný (společné s Krügem), zlý, krutý, panovačný, touží po moci, až když sám onemocní, je schopen svůj názor na válku změnit, typický nacista, opak dr. Galéna
   • Baron Krüg – majitel zbrojařské továrny, který také onemocní Bílou nemocí, chce, aby ho Galén zachránil, ten však chce mír a dává podmínku, ve které se jedná o mír v zemi, Maršál nechce na podmínku o míru přistoupit, a proto se baron zastřelí, nejbližší přítel Maršála, podobná povaha jako Maršál

   Myšlenky

   • varování před nebezpečím nacismus, úpadkem společnosti
   • nemoc má symbolický význam – nemoc = nacismus, nemoc mysli, bílá = čistota rasy, bílá skvrna = hluboký rozvrat bílé rasy, který Čapek v >

   Jazyková výstavba

   • jazyk: spisovná čeština, latina – názvy nemocí, anglické a německé fráze
   • krátké scénické poznámky (popisují, co člověk v dané chvíli dělá)
   • psáno formou dialogů (velice živé), není zde velké množství charakteristiky postav (vlastnosti známé z jejich promluv), fantastický motiv, metafory, časté označení, nářečí
   • symbolika:
   • Maršálova země = nacistické Německo
   • malá země, proti které se válčí = Československo
   • bílá nemoc = úpadek společnosti, manipulace s l >

   Kompoziční výstavba

   • chronologicky, 3 akty, 14 obrazů, předmluva – autor seznamuje s důvodem napsání díla
   • vykonstruovaná zápletka, tragický konec

   Vlivy na tvorbu

   • Čapek si jako jeden z mála, uvědomoval nebezpečí, které pro tehdejší Evropu představovalo Hitlerovo Německo

   Kritika a vliv díla

   • dílo bylo zfilmováno a několikrát převedeno do divadelní podoby
   • 1937 stejnojmenný film – režie a hlavní role: Hugo Haas
   • na motivy této knihy byla natočena i opera
   • nacistické skupiny – napadají ho za jeho díla, pravděpodobně uspíšily jeho smrt

   Srovnání

   • protiválečná díla: Matka, Válka s Mloky

   Obsah

   1.dějství – DVORNÍ RADA

   Mezi lidmi propukla nová nemoc → projevuje se bílými skvrnami na těle a poté se projevuje jako lepra nebo mor. Postihuje zejména lidi nad 45 let a smrt nastává asi po 5 měsích. Nemoc je smrtelná → neexistuje na ni žádný lék. Tyto informace se dozvídáme s rozhovoru, který dělá reportér s nejvýznamnějším doktorem státu Sigeliem. Poté, co reportér odejde, přijde k Sigeliovi chudý lékař, který říká, že na bílou nemoc našel lék a na Sigeliově klinice by chtěl lék ověřit. Sigelius nechce nejprve na jeho podmínky, že léčbu bude dělat sám bez ostatních lékařů a v oddělené místnosti, přistoupit, ale nakonec mu zkoušku povolí a k dispozici mu dá pokoj č.13.

   Poté se ocitáme v rodině, kde čte otec ranní rozhovor s doktorem Sigeliem. Otec je radikální a z nemoci má strach → nemocné by odvezl do izolace. Matka je zas moc hodná, a tak nemocným pomáhá. Jejich syn a dcera spatřují v nemoci zase výhody → lepší pracovní místa, lepší byty, apod, když staří lidé zemřou.

   Na pokoji č.13 se brzy začnou lidé uzdravovat a doktor Sigelius vydává úspěchy doktora Galéna za své. Sigelius se tak proslaví, že kliniku navštíví sám Maršál. Sigelius přijímá jeho chválu a z lékařů vystoupí Galén a řekne Maršálovi, že lék našel on a že ho lidem dá pouze v tom případě, když Maršál slíbí, že nebude válka. Pokud to neodsouhlasí, bude Galén léčit pouze chudé a bezvýznamné lidi. Sigelius ho za tyhle řeči vyžene a doufá, že lék najde sám.

   2.dějství – BARON KRÜG

   Otec čte opět noviny a čte o léku dr.Galéna. Objevený lék mu ale moc velkou radost nedělá, protože díky nemoci dostal lepší místo v práci. Lepší místo dostal také přítel dcery, a tak si rodina, s výjimkou matky, nemoc v podstatě chválí. Otec odsuzuje Galéna za to, že chce mír, ale matka ho chápe. Nakonec vyjde najevo, že matka má také bílou nemoc. Otec ji vezme ke Galénovi, ale ten ji odmítne vyléčit, protože otec je ředitelem zbrojovky. Onemocní také majitel zbrojovky baron Krüg. Ten se převleče za chudáka a jde za dr.Galénem. Galén ho ale pozná a chce, aby zajistil mír. Baron jde pak za Maršálem a prosí ho, aby ukončil válku a podepsal příměří. Maršál odmítne, ale zavolá si Galéna a chce ho uplatit. Maršál se snaží také proto, že Krüg je jeho přítel a hlavně jeho synovec chodí s Maršálovou dcerou. Dějství končí tím, že se dozvíme, že se baron Krüg zastřelil.

   3.dějství – MARŠÁL

   Maršál se sejde s ministry, kteří mu sdělují, jak jsou obyvatelé nespokojení s válkou a válce se chtějí vyhnout i další státy, které chtějí mír. Všichni mají strach z nemoci. Maršál má poté projev k lidem, a když se bojovně tluče do hrudi, zjistí, že dotyk necítí. Jeho dcera a její přítel (mladý Krüg) se vyděsí, ale Maršál se vrátí na balkon a projev dokončí. Mladí lidé jsou nemotivováni a zpívají slávu maršálovi. Poté ho dcera utěšuje, že mu sežene lékaře a vše bude v pořádku, ale Maršál to odmítá – chce vést válku. Do domu přijde Sigelius a Maršál odejde do ložnice, poté, co odejde, přijdou špatné zprávy z bojů. Napadený stát se začal bránit a jiné státy mu pomáhají. Poté se vrátí Maršál a je nešťastný z výsledků vyšetření (→ zbývá mu asi 6 týdnů života). Navíc se dozví výsledky z bojů. Maršál se rozhodne mobilizovat další ročníky a sám se chce postavit do popředí bojů. Mladý Krüg mu to nechce dovolit a zavolá dr.Galénovi, aby okamžitě přijel. Maršál prvně jeho návštěvu odmítá, ale nakonec mu do telefonu slíbí, že válku ukončí a uzavře mír. Doktor Galén tedy jede do domu Maršála. Před domem je stále ještě dav lidí, který nadšeně oslavuje válku. Galén jim to vyvrací, říká, že bude mír. Tak se na něj nahrne spousta lidí, kteří ho chtějí umlčet. Celá hra končí tím, že rozvášněný dav Galéna ušlape.

   Můj názor

   • Dílo se mi velice líbilo. Čapek patří k mým nejoblíbenějším autorům, líbí se mi protinacistické zaměření tohoto díla a jeho nadčasovost. Za zajímavou považuji symboliku bílé nemoci.
   • Kniha se dobře četla, je psána spisovným jazykem – tedy jazykem zcela nenáročným. Jednoduše vystihuje pocity a myšlenky lidí.
   • Soustu lidí zarazil špatný konec knihy. Mě vůbec. Myslím si, že vzhledem k tomu, jaká byla politická situace v knize a autorově současnosti a také vzhledem k tomu, že se jedná o kritiku nacismu, tak to vlastně ani dobře dopadnout nemohlo.

   Ukázka

   Dr. Galén: Ne! Válka ne! Nesmí být žádná válka! Poslyšte, ne, válka nesmí být!
   Výkřiky: Co to říkal? Zrádce! Zbabělec! Mažte ho!
   Dr. Galén: Musí být mír! Pusťte mne – já jdu k maršálovi –
   Výkřiky: Urazil maršála! Na lucernu! Zabte ho!
   Hlučící zástup se zavře kolem Doktora Galéna. Zmatená vřava.
   Zástup se rozestupuje. Na zemi leží Dr. Galén a jeho kufřík.
   Syn kopne do něho: Vstávej, potvoro! Koukej mazat, nebo –
   Jedem ze zástupu klekne k ležícímu: Počkat, občane. Ono je po něm.
   Syn: Žádná škoda. O jednoho zrádce míň. Sláva maršálovi!
   Zástup: Ať žije maršál! Maršál! Mar-šál!
   Syn otevře kufřík: Hele, byl to nějaký doktor! Rozbíjí lahvičky s léky a dupe na ně. Tak! Ať žije válka! Ať žije maršál!”


   Další podobné materiály na webu:

   Český-jazyk.cz aneb studentský underground ­

   Čapek Karel (*09.01.1890 – †25.12.1938)

   Bílá nemoc (rozbor) (3)

   • drama o třech aktech ve 14 obrazech

   Vydalo nakladatelství Artur v Praze roku 2009 (2. vydání tamtéž). Počet stran: 91. ISBN: 978-80-87128-28-2.

   Karel Čapek byl český novinář, spisovatel, dramatik, překladatel a politik. Narodil se roku 1890 v Malých Svatoňovicích nedaleko Trutnova do rodiny lékaře Antonína Čapka. V Praze vystudoval Filozofickou fakultu UK a začátkem dvacátých let se uchytil v Lidových novinách spolu s bratrem Josefem (malíř, grafik). Znal se s prezidentem Masarykem, byl členem Pátečníků a stal se předsedou české sekce PEN klubu. Ve druhé polovině třicátých let veřejně vystupoval proti fašismu a nacismu, což vedlo k politickým útokům ze strany českých pravicových extremistů. Začátku druhé světové války se nedožil, zemřel v prosinci 1938 na zápal plic.

   Čapkova próza a dramata patří k mezi vrcholná díla české meziválečné literatury. Dodnes aktuální jsou utopistické romány Továrna na absolutno, Krakatit (1922) a Válka s mloky (1936), hlubší filozofické otázky Čapek rozebírá v noetické trilogii: Hordubal, Povětroň, Obyčejný život. Z povídkových děj stojí za zmínku především soubor humorně laděných příběhů Povídky z jedné a druhé kapsy. K významným Čapkovým dramatům patří utopistické R. U. R., alegorická hra Ze života hmyzu, pacifistická Bílá nemoc a protifašistické drama Matka. K další tvorbě patří cestopisy (Italské listy, Obrázky z Holandska) a dětské knihy (Devatero pohádek, Dášeňka čili život štěněte).

   Bílá nemoc měla premiéru roku 1937. Pro svůj antifašistický charakter se stala jedním z důvodů pro plánované zatčení autora gestapem. Ve stejném roce byl natočen podle hry film, hlavní role a režie se ujal Hugo Haas.

   Drama Bílá nemoc tematicky odráží dobu, kdy bylo napsáno. Čapek opouští defenzivní stanovisko a ostře kritizuje nejen ideje sílícího fašismu, ale i následky tohoto režimu. Příkladem může být otec rodiny, který raději nechá manželku zemřít na bílou nemoc, než aby přistoupil na Galénovu podmínku a vzdal se místa v továrně na výrobu válečných strojů. Změnu autorova postoje dále dokládá tragický konec, jenž nenabízí žádné východisko; pokud se národ nevzpamatuje včas, není již od totality úniku. Závěr dramatu zároveň varuje před silou zaslepeného davu, která dokáže strhnout i inteligentní a zásadové jedince. Čapek skrze Galéna také vyjadřuje názor, že pro mír je potřeba podstoupit určité oběti.

   Vedlejší téma, kterým se hra zaobírá, jsou generační rozdíly. Tento stále aktuální problém nabývá díky pandemii zásadního významu, neboť mladí nemoc skrytě (a někteří zcela nepokrytě) vítají. Zpřístupní jim totiž pracovní místa, na která by se za běžných podmínek stěží dopracovali. Autor však v mladých nevidí hrozbu pro starší obyvatele, naopak se domnívá, že právě nová generace by mohla zastavit nesmyslné války a jiná zvěrstva, kterých se dopouštěli jejich předchůdci (viz Aneta a baron Krüg mladší).

   Dílo v žádném případě neparoduje ani nezesměšňuje skutečné osobnosti. Maršál má sice reálný předobraz, ale není cílem ho nějak shazovat či k němu vzbuzovat nenávist.

   dr. Galén – vynálezce léku proti bílé nemoci; své pozice chce využít k vynucení celosvětového míru, nehledí na osobní prospěch, brání zájmy chudších vrstev; ve svém konání je neústupný, schází mu však průbojnost a rozhodnost v mluveném projevu – jedná se o takzvaného nehrdinského hrdinu
   maršál – klasický diktátor (předobrazem A. Hitler), odmítá neposlušnost, válka je pro něj povinností, ani smrt přítele není překážkou; zlomí ho teprve nákaza bílou nemocí
   dvorní rada prof. dr. Sigelius – vedoucí přední kliniky ve státě, dbá především na své profesní renomé a na politické postavení, není mu cizí protekční chování; jeho vědecká čest přerůstá v aroganci, zdraví pacientů nepovažuje za prioritu
   baron Krüg – majitel zbrojařských závodů, maršálův přítel; v zásadě souhlasí s válčením, ale převládá u něj zdravý rozum – není zfanatizovaný, nepovažuje válku za vyšší poslání (na rozdíl od maršála)
   otec – typický zástupce střední vrstvy, zcela důvěřuje obrazu předkládanému médii, kariéru staví v konečném důsledku před rodinu

   Drama se odehrává v blíže neurčené době, o místě děje se autor taktéž nezmiňuje. Chce si tak zachovat neutralitu a zároveň podtrhnout symbolickou rovinu díla.

   Hlavním motivem hry je boj s bílou nemocí, specifickým typem malomocenství, postihující především starší obyvatelstvo. Lék zná pouze dr. Galén, který po neshodě s dvorním radou Sigeliem léčí pouze chudé a po bohatých vyžaduje, aby využili svého politického vlivu a zabránili maršálovi započít válku. Přimlouvá se u něj i baron Krüg, neboť je jedním z postižených pandemií a doktor ho nepřijal do léčení. Maršál však baronovu prosbu odmítne a posílá pro Galéna. Vyhrocený rozhovor obou mužů končí ve chvíli, kdy dorazí zpráva, že baron spáchal ze zoufalství sebevraždu. Následně objeví maršál během projevu na své hrudi bílou skvrnu (příznak onemocnění) a postupně, za přispění své dcery Anety a mladého barona Krüga, dochází k závěru, že konat mír je stejně velké dílo jako vést válku.

   Galén je povolán zpět, ale na cestě je ušlapán za vlastizrádné řeči zfanatizovaným davem, ke kterému před chvíli maršál promlouval.

   Bílá nemoc je tříaktová divadelní hra se čtrnácti obrazy a prvky tragédie. Jedná se o moderní drama, tzn. že nedodržuje pravidlo tří jednot. Hlavní dějová linie postupuje chronologicky, paralelně s ní jsou řazeny dialogy nemocných a obrazy, ve kterých vystupují otec s matkou a dětmi – charakter těchto částí je spíše epizodický, mají za úkol dokreslit situaci. Ke konci druhé aktu hra nabírá spád, gradace však není jejím hlavním stavebním principem. Do děje čtenáře uvede rozhovor malomocných a následné interview s dvorním radou (úvod), ve zbytku prvního jednání se rozvíjí zápletka – neshoda Galéna se Sigeliem, doktorův záměr zbavit svět válek (kolize). Ve druhém dějství dochází k prvotní krizi, kterou baron Krüg vyřeší sebevraždou. K vyvrcholení celé hry dochází až ve třetím aktu, kdy se objeví nákaza i u maršála (krize). Tato krize končí smírně, diktátor je ochoten vzdát se válčení (peripetie). V samotném závěru je však jediná naděje rozbita běsnícím davem (katastrofa). Tuto klasickou výstavbu lze pozorovat i u jednotlivých aktů (s názvy Dvorní rada, Baron Krüg a Maršál). Například ve druhém aktu: úvod – Galén neléčí bohaté; zápletka – Krüg onemocní, maršál ani Galén mu nepomohou; krize – Galén u maršála; rozuzlení – baron se zastřelí.

   Promluvy postav jsou psány spisovným jazykem, míra hovorovosti závisí na společenské vrstvě, ze které dotyčný pochází (chudí malomocní × Krüg). Způsob vyjadřování pomáhá dotvářet charaktery – Galén často přerušuje své výpovědi (aposiopese, znázorněno třemi tečkami), popř. je přerušen jinými (pomlčka) a používá slovní vycpávky (že ano), zatímco maršál mluví rozhodně, ale často frázovitě (Nebyli by to první mrtví na mé cestě.).

   Galén odmítá vyhovět maršálovi a vyléčit barona Krüga:

   DR. GALÉN: Je mně hrozně líto, pane. Vaše Excelence. ale to opravdu nejde. Já. já musím trvati na své podmínce –
   MARŠÁL: Doktore, jsou prostředky, kterými lze lidi přinutit. aby splnili rozkazy.
   DR. GALÉN: Podívejte se, vy mě můžete dát zavřít, že ano, ale –
   MARŠÁL: Dobře. (Sahá po zvonku.)
   DR. GALÉN: Poslyšte, pane, nedělejte to! Já mám tolik pacientů – Zabijete je, když mne dáte zavřít!
   MARŠÁL (pouští zvonek): Nebyli by to první mrtví na mé cestě. Ale vy si to ještě rozmyslíte. (Vstane a jde k němu.) Člověče, jste blázen – nebo takový hrdina?
   DR. GALÉN (couvá): Ne prosím, já – Hrdina jistě ne; ale já byl na vojně. jako lékař. a když jsem viděl tolik lidí umírat. tolik zdravých lidí, že ano –
   MARŠÁL: Já byl také na vojně, doktore. Ale já jsem tam viděl lidi bojovat za vlast. A já jsem je přivedl zpátky jako vítěze.
   DR. GALÉN: To je právě to. Já jsem v >

   “>

   Leave a Reply