Kniha Jak je důležité míti Filipa (Oscar Wilde)

Kniha Jak je důležité míti Filipa (Oscar Wilde)

Kniha Jak je důležité míti Filipa (Oscar Wilde) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

 • Název knihy: Kniha Jak je důležité míti Filipa (Oscar Wilde)
 • Elérhető fájlok: Kniha Jak je důležité míti Filipa (Oscar Wilde).pdf, Kniha Jak je důležité míti Filipa (Oscar Wilde).epub, Kniha Jak je důležité míti Filipa (Oscar Wilde).mobi
 • Jazyk knihy: Český jazyk
 • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Český-jazyk.cz aneb studentský underground ­

Wilde Oscar (*16.10.1854 – †30.11.1900)

Jak je důležité míti Filipa (2)

Jack se vypraví do Londýna, aby požádal o ruku Gvendolínu, která jeho nabídku s radostí přijme, ale problém je v její matce a v tom, že se nejmenuje Filip, jak si říká ve městě a vydává se tak za svého neexistujícího mladšího bratra, jelikož chce být v očích své schovanky Cecílie spořádaným občanem. Jeho tajemství odhalí přítel Algernon a svěří se mu, že sám má vymyšleného, chronicky nemocného přítele Bunburyho. Příběh se zamotá, když se Algernon vydává jako Filip na venkov, aby poznal Cecílii, do které se zamiluje a přijíždí tam i Gvendolína a Jack. Příběh končí šťastně zasnoubením obou párů a Jack zjistí, že se vlastně doopravdy jmenuje Filip.

Jack Worthing (Filip) – zodpovědný, trochu zmatkař, miluje Gvendolínu a je ochoten pro ni udělat vše; jako malého ho nechali na nádraží v příruční brašně, později zjistí, že se jmenuje Filip a je starší bratr Algernona
Algernon Moncrieff – vtipný, důmyslný, zvědavý, velký jedlík, někdy až nenasytný, miluje Cecílii, kterou musel obtížně hledat, jelikož ji její poručník Jack držel v tajnosti na venkově
Gvendolína Fairfaxová – dcera lady Bracknellové, chytrá, trochu dětinská a namyšlená, na svou dobu asi i drzá k matce, miluje Filipa a za svou lásku je ochotná bojovat
Cecílie Cardewová – prostořeká, nepozorná, nestará se o učení, lákají ji zkažení lidé, miluje Algernona, ale má stejně jako Gvendolína vysněno, že bude milovat Filipa
lady Bracknellová – vypočítavá, povrchní, hodně jí záleží na společenském postavení lidí, velice pečlivě vybírá, koho si její jediná dcera Gvendolína vezme
slečna Prismová – vychovatelka Cecílie, chytrá, vzdělaná, docela tvrdě odsuzuje požitkářský život; líbí se jí doktor Chasuble
ThDr. Chasuble – reverend, laskavý, spravedlivý, líbí se mu slečna Prismová, ale zastává názor, že původní církev byla proti manželství

Jack: Nejmenuji se Filip, jmenuji se Jack.
Algernon: Vždycky si mi tvrdil, že se jmenuješ Filip. Každému tě představuji jako Filipa. Slyšíš na jméno Filip. Vypadáš jako by ses jmenoval Filip – děláš dojem, někdy, jako bys měl opravdu filipa. Je tedy úplný nesmysl říkat, že se Filip nejmenuješ. Máš to i na vizitkách. Tady zrovna jedna je. (Vytahuje vizitku z pouzdra.) "Filip Worthing, Londýn, Albany 4." Tu si ponechám jako důkaz, že se jmenuješ Filip, pro případ, že by ses to pokoušel popřít; mně, Gvendolíně, nebo komukoli jinému. (Schová si vizitku do kapsy.)
Jack: No tak dobrá, v Londýně se jmenuji Filip, ale na venkově se jmenuji Jack. A tohle cigaretové pouzdro jsem dostal na venkově.
(str. 13, nakladatelství ARTUR, Praha, 2005)

"Všechny bezvýznamnosti v životě máme brát vážně a všechno vážné máme brát s upřímnou a uváženou lehkovážností." (Oscar Wilde)

Kniha dokazuje, že někdy i lhář mluví pravdu.

Kniha se mi líbila. Je zábavná a jsou v ní docela dobré hlášky. V příběhu se pořád něco děje, takže se rozhodně nenudíme.

Zdroj: Tereza Vernerová, 12.10.2007

Jak je důležité míti Filipa – rozbor díla

Kniha: Jak je důležité míti Filipa

Přidal(a): voldy

Podtitul:

Triviální komedie pro seriozní lidi

Dějinné souvislosti:

Světová literatura na přelomu 19. a 20. století. Konec 19. století je ve znamení velkých změn vedoucích ke katastrofickým představám a chaosu. Rychlé životní tempo, konkurenční boj a růst sociálních problémů vytvářejí společenské klima plné pesimismu a beznaděje. Dochází tak k nejistotě, neklidu a často se mluví o krizi myšlení a kultury vůbec. Další spisovatelé této doby: Walt Whitman, Paul Verlaine (prokletí básnici, umřeli ale o pár let dříve).

Autor:

Oscar Wilde (1854-1900) – anglický prozaik, dramatik, básník a esejista irského původu.

Život autora:

Jeho otec byl přední irský oční a ušní chirurg. Jeho matka byla úspěšná spisovatelka a irská nacionalistka (politcký směr vycházející z přesvědčení o výjimečnosti a zravidla i nadřazenosti vlastního národa). Studoval filologii v Dublinu a na Oxfordu, kde začal psát své verše a seznámil se s dekadentními názory. Žil svobodně, bez konvencí a bez ohledu na viktoriánskou společnost, čímž často pobuřoval (nosil sametové kalhoty po kolena, hedvábné punčochy se slunečnicí v klopě). Oženil s celkem bohatou ženou, která mu tímto umožnila žít relativně v luxusu. Měl dva syny, které měl velmi rád. Seznámil se s lordem Alfredem Douglasem a 4 roky poté byl obžalován z homosexuality, která byl v Anglii ilegální. Žena se od něj odvrátila a změnila sobě i synům příjmení. Po návratu z vězení se nechal přejmenovat na Sebastiana Melotha a potuloval se po Evropě, převážně ve Francii. Zemřel v bídě s podlomeným zdravím na meningitidu.

Dílo autora:

Mezi jeho významná díla patří jediný Wildův román Obraz Doryana Graye, odlišný životní postoj v protikladu k dobové morálce, zdůrazňuje osobitý systém hodnot: cesta ze životní nudy a konvenční společnosti vede přes smyslové prožitky a

cynické soustředění na vlastní život. Také napsal sbírku pohádek – Šťastný princ a jiné pohádky. Mezi známá dramata patří: Ideální manžel, Vějíř lady Windermerové

Rozbor literárního díla

Literární druh a žánrové zařazení: drama – komedie (satira – mnoho satirických prvků)

Námět: Jako inspirace stačila autorovi tehdejší společnost.

Myšlenka: nemáme si vše v životě tolik brát, jak různé bezvýznamnosti, tak i horší těžkosti. “Všechny bezvýznamnosti v životě máme brát vážně a všechno vážné máme brát s upřímnou a uváženou lehkovážností.” (Oscar Wilde)

Téma: vymyšlení fiktivní osoby, i lhář může mluvit někdy pravdu

Děj:

Dva mladíci, John Worthing (v čr Jack) a Algernon Moncrieff způsobí nedorozumění tím, že si vymyslí fiktivní osoby – Jack si vymyslí zhýralého bratra Ernesta (v ČR Filipa) a Algernon Burnburyho. Jack se v Londýně vydává za Filipa (fiktivního Algernonova bratra) a uchází se o ruku Algernonovy sestřenice Gwendoliny Fairfaxové. Její matka, lady Bracknellová, však ženicha důkladně zpovídá. Když pátrá po jeho původu musí Jack nakonec přiznat, že je nalezenec (kdosi ho uložil do velké brašny v úschovně londýnského nádraží), čímž jí způsobí šok. Algernon odjede na venkov, kde se zamiluje do Jackovi schovanky Cecilie Cardewové, vydávaje se též za zhýralého bratra Filipa. Jeho tajemné existence Cecilii přitahuje. Když na venkovské sídlo přijede Gwendolina, a setká se s Cecilií dojde k dalšímu nedorozumění. Obě dívky milují Filipa a musí si uvědomit, kterého vlastně. Poté na venkov přijíždí i lady Bracknellová. V Cecíliině vychovatelce slečně Prismové pozná chůvu, jež se kdysi starala o dítě její sestry a zmizela s ním. Vysvětlí si dávný omyl – chůva zaměnila rukopis románu za dítě, jež se tak místo něj ocitlo v nádražní úschovně. Tak vyjde najevo, že Jack je Algernonův starší bratr, opravdu pokřtěný jako Filip. Hra končí zásnubami. Tato rozverná komedie není však pouze hrou, kde nelze nic brát vážně. Ve své podstatě se vysmívá konvenci, omezenosti, puritánskému svatouškovství a sentimentalismu anglické ,,vyšší‘‘ společnosti.

Postavy:

Jack Worthing – právník,zodpovědný, trošku zmatkuje, miluje Gwendolinu a je ochoten pro ní udělat vše, jako malého ho nechala na nádraží, celý život si myslí, že je sirotkem, ale na konci zjistí, že je starším bratrem Algernona

Algernon Moncrieff – vtipný, důmyslný muž, který miluje jídlo a Cecílii, kterou těžce hledal, protože její poručník Jack ji měl v utajení na venkově

Gwendolina Fairfax – dcera lady Bracknellové, stále je trochu dětská, poměrně namyšlená, chytrá, na svou dobu asi i drzá ke své matce, miluje Filipa

Cecílie Cardew – prostořeká, nezajímá se o učení, nepozorná, lákají jí zkažení lidé, miluje Algernona

lady Bracknellová – vypočítavá, povrchní, hodně jí záleží na společenském postavení lidí, velice pečlivě vybírá, koho si její jediná dcera Gvendolína vezme

slečna Prismová – vychovatelka Cecílie, chytrá, vzdělaná, docela tvrdě odsuzuje požitkářský život; líbí se jí doktor Chasuble

Kompozice díla:

Děj se odehrává v autorově současném Londýně (byt Algernona) a na venkovském sídle ve Wooltonu. Děj je chronologický a je rozdělen do 3 dějství.

Jazyk a styl uměleckého díla:

Celé dílo je psané spisovnou češtinou, bez vulgarismů, ironické dialogy, břitký humor, ironie,epigramy (kritická, vtipná satirická báseň s pointou ostře se vyjadřující k určité události, osobě nebo jevu), sarkasmus, paradoxy, aforismy (krátký literární útvar, který obsahuje krátké pořekadlo, vtip,…)

Výrazová forma:

Hodnocení díla:

Dílo mi přišlo velice chytrá a docela zábavné, i když sem si myslela číst nějaké pasáže dvakrát, protože zápletka, s kterou autor přišel je opravdu, tak jednoduchá až se nad ní musíme kolikrát dlouho zamýšlet.


Další podobné materiály na webu:

Jak je důležité míti Filipa – rozbor díla (4)

Kniha: Jak je důležité míti Filipa

Přidal(a): ToMys

Oscar Wilde: Ocsar Wilde byl anglický spisovatel, novinář, prozaik, eseista, básník,
dramatik, který se narodil 16.října.1854. Byl irského původu. Od mládí
zastával svérázné a radikální názory. V lidech neviděl špatné či dobré
vlastnosti, ale rozděloval je na zábavné a nudné. Po úspěšném studiu klasické
filologie na univerzitě v Dublinu pokračoval v Oxfordu. Ve společnosti byl
vítán pro svůj šarm a svou eleganci. Byl velmi kreativní a vynikal
neuvěřitelnou fantazií. Ačkoli se nacházel na vrcholu slávy, měl ženu a 2 děti,
byla za sodomii (=pohlavní styk se zvířaty) odsouzen ke dvěma rokům těžkých
prací a skončil ve vězení kvůli své homosexualitě. Zemřel 30.listopadu.1900
v Paříži.

Další díla: Obraz Doriana Graye (1891)
Vějíř lady Windermerové (1892)
Bezvýznamná žena (1893)
Ideální manžel (1894)
Balada o žaláři v Readingu (1898)

Hlavní postavy: Algernon Moncrieff
Je synovcem lady Brackneltové a miluje Cecilii. Vymyslel si postavu
Bunburyho, aby mohl jezdit z města.

John Worthing
Je poručníkem Cecilie, miluje Gvendolinu. Když byl malý, nalezl ho
lord Worthing v brašně, v úschovně zavazadel, na nádraží ve Victorii.
V Londýně si nechává říkat Filip, ale na venkově John nebo Jack.

Lady Brackneltová
Matka Gvendoliny. Pro dceru chce co nejlepšího nápadníka (dobré
společenské postavení, co největší majetek), proto je jí proti mysli, když
musí přijmout nabídku ke sňatku od Johna Worthinga.

Baronesa Gvendolina Faireazová
Dcera lady Brackneltové a sestřenice Algernona Moncrieffa. Miluje
Johna Worthinga.

Cecílie Gardewová
Johnova schovanka, miluje Algernona Moncrieffa.

Lane
Sluha v Londýně u pana Moncrieffa.

Merriman
Komorník na sídle ve Wooltonu.

Slečna Prismová
Vychovatelka Cecilie. V mládí nešťastnou náhodou zaměnila svůj
rukopis s malým dítětem, které dala do cestovní brašny a rukopis do
kočárku.

Čas a místo odehrávání: Děj probíhá v roce 1894. V Londýně, byt Algernona, a později na
venkovském sídle ve Wooltonu.

Motiv: V díle jsou obsaženy motivy lásky, společenského postavení, lháře.

Obsah: Celý příběh se odvíjí od nedorozumění, které kolem sebe vytvořili dva mladí
kamarádi, Algernon Moncrieff a John Worthing, když si vymysleli fiktivní
postavy, pod kterými se v určité společnosti vydávali.
John Worthing je ve městě známý jako Filip, aby si mohl užívat života a nezatížil
tím svou pravou identitu. Jenže se zamiluje do Gvendolíny, Algernovy sestřenice,
která je okouzlena jeho falešným jménem, jenž vyvolává představy rytíře. Chce se
s ní zasnoubit, ale to se nelíbí Gvendolíniné matce, Lady Bracknellové. Ta
neuznává Filipův původ. Měl být toži kdysi nalezen na nádraží ve Victorii
v opuštěném košíku.
John (alias Jack) odjíždí na své venkovní sídlo, kde ho znají jako Filipova staršího
bratra Jacka. Zde na něj čeká jeho přítel Algernon, který se vydává právě za Filipa.
Algernon se tam seznámí s Cecílií Cardewovou, Jackovou schovankou. Zamilují
se do sebe a zasnoubí se. „Filip“ je tak zasnoubený se dvěma ženama. To vyjde
najevo, když na venkov přijede i Gvendolína.
Gvendolína se seznámí s Cecílií a obě se začnou chlubit se svým zasnoubením. Vše
se tak provalí. Oba muži se snaží situaci nějak vyřešit a přiznávají se, že ani jeden
z nich není Filip. Obě dívky se však do svých „Filipů“ zamilovaly i kvůli jménu.
Muži se domluví na překřetění na Filipy.
V tom přijíždí lady Bracknellová navštívit svou dceru. Potká tam vychovatelku
Cecílie, slečnu Prismovou, kterou zná již dlouhá léta. Byla totiž chůvou syna její
sestry a jednoho dne jejím synovcem zmizela. Slečna Prismová řekne svůj příběh,
jak dítě omylem nechala v košíku na nádraží. Vyjde tak najevo, že Jack je
skutečně dobrého původu a navíc i Algernův bratr.

Kompoziční plán: Děj je chronologický a je rozdělen do 3 dějství.

Jazykový plán: Dílo je psáno spisovnou češtinou, bez vulgarismů. Typická je zde ironie,
sarkasmus, paradox. Obsahuje také epigramy.

Současné adaptace: Jak je důležité míti Filipa (komedie, Velká Británie, 1952)
Jak je důležité míti Filipa (komedie, Česká republika, 1979)

Úryvek z knihy: Lady Bracknellová: Obávám se, že ta zpráva, kterou vám dávám velmi
nerada, vás nikterak nepotěší. Jste… jsi syn mé ubohé sestry paní
Moncrieddové, tedy starší bratr Algernonův.
Jack: Algyho starší bratr! Tak já přece jen mám bratra! Já to věděl, že mám
bratra. Já to vždycky říkal, že mám bratra. Cecílie, jak jen jsi mohla
zapochybovat, že mám bratra? (Popadne Algernona.) Pane doktore, můj
nešťastný bratr! Slečno Prismová, můj nešťastný bratr. Gvendolíno, můj
nešťastný bratr. Algy, ty ničemo, teď se ke mně budeš chovat uctivěji!
Jakživ jsi se mnou nejednal bratrsky.
Algernon: Nu, až do dneška ne, to připouštím, chlapče. Ačkoli na to, že
jsem v tom neměl praxi, jsem dělal, co jsem mohl. (Potřese Jackovi
rukou.)

Citace úryvku: WILDE, Oscar. Jak je důležité míti Filipa. 5. vyd. Praha: ARTUR, 2008, s. 87. D, sv. 22. ISBN 978-80-87128-16-9

Můj vlastní názor: Kniha se mi velice líbila. Četla se hezky a měla zajímavou zápletku
s obdivuhodným koncem.

Citace: WILDE, Oscar. Jak je důležité míti Filipa. 5. vyd. Praha: ARTUR, 2008. D, sv. 22. ISBN 978-80-87128-16-9.

www.wikipedie.cz
www.spisovatele.cz
www.cesky-jazyk.cz

Michaela Kartousová, 3.A


Další podobné materiály na webu:

Jak je důležité míti Filipa

Kniha ( měkká vazba )

 • Skladem 5+ ks
 • Doručení ZDARMA od 899 Kč, ve středu 19.2. u Vás doma (Typy doručení)
 • Osobní odběr zítra po 15:00 ZDARMA, ( Vyberte prodejnu )

151 Kč s DPH
Ušetříte 18 Kč Běžně 169 Kč

Lehkovážná komedie pro vážné lidi Divadelní hra anglického spisovatele irského původu Oscara Wildea z roku 1895 . Konverzační komedie o třech dějstvích se satirickými prvky. Dílo charakterizují mistrné dialogy plné ironie,sarkasmu,paradoxů a aforismů .Hlavními hrdiny jsou Algernon Moncrieff a Jack Worthing. A pak je tu ještě Gvendolína Fairfaxová,… Přejít na celý popis

Drobek má knížky pro všechny dětské zvídavé hlavičky. Právě teď je koupíte se 40% slevou Více informací

Lehkovážná komedie pro vážné lidi

Divadelní hra anglického spisovatele irského původu Oscara Wildea z roku 1895 . Konverzační komedie o třech dějstvích se satirickými prvky. Dílo charakterizují mistrné dialogy plné ironie,sarkasmu,paradoxů a aforismů .
Hlavními hrdiny jsou Algernon Moncrieff a Jack Worthing. A pak je tu ještě Gvendolína Fairfaxová, Algernonova půvabná sestřenice. Jack se do ní bláznivě zamiluje a touží se s ní zasnoubit. V Londýně vystupuje pod pseudonymem Filip, pod kterým ho zná i Gvendolína. Unešená tímto krásným jménem se sňatkem souhlasí. Její matku, Lady Bracknellovou, ale znepokojuje Jackův nejasný původ. Byl totiž nalezen v cestovní tašce na nádraží Viktoria. Pozve si ho proto na snubní rozhovor a rozhodne, že musí najít alespoň jednoho z rodičů…

Bestseller v knihy Dobrovský

1534. v e-shopu | 1618. minulý týden | 147. nejlepší dosažené 01.09.2019

3. v Světové divadelní hry | 4. minulý týden | 3. nejlepší dosažené 07.02.2020

Jak je důležité míti Filipa – rozbor díla k maturitě

Kniha: Jak je důležité míti Filipa

Rozbor přidal(a): nikol

Jak je důležité míti Filipa (r.1895)

Téma a motiv

 • Téma: VYMYŠLENÍ fiktivní osoby, i lhář může mluvit někdy pravdu (autor se inspiroval tehdejší společností)
 • Motiv: motivy lásky, společenského postavení, lháře

Časoprostor

-rok 1894 v Londýně, byt Algernona a později na venkovském síle ve Wooltonu

Kompoziční výstavba

– postup je chronologický, díle je rozděleno do 3 dějství

Literární druh a žánr

 • literární druh-drama
 • literární žánr-komedie (satira-mnoho satirických prvků)

Vypravěč

-psáno formou scénáře (dialogů), tj.postavy,promluvy, scénické poznámky

Postavy

Hlavní postava

 • John (Jack)Worthing – později zjišťuje, že se jmenuje Filip (v originále Ernest), John je Algernonův starší bratr

Vedlejší postavy:

Algernon Moncrieff-důmyslný,vtipný,miluje Cecílii

Gvendolína Fairfaxová-dcera Lady Bracknellové,bystrá, ale nafoukaná, miluje Jacka

Cecílie Cardewová-miluje Algernona, je fascinovaná zkaženými lidmi

Lady Bracknellová-povrchní dáma, důkladně vybírá manžela pro dceru Gvendolínu

slečna Prismová-vychovatelka Cecílie, odsuzuje požitkářský život

ThDr.Chasuble-reverend, líbí se mu slečna Prismová, ale církev je proti manželství

Vyprávěcí způsoby

-je použito častých otázek, hodně oslovení (jméno/titul-např.Lady Braknellová nebo „této Augusto“)

– je použita přímá řeč – dialogy (často ironické)

Jazykové prostředky

-spisovná čeština, bez vulgarismů, ironie, břitký humor,

-užito také familiérního jazyka mezi přáteli, rodinnými příslušníky a milenci (Algy, milý kamaráde, miláčku….)

-vykání (mezi milenci, mezi pánem a sluhou)

-neologismy=nové vytvořené slovo-např.bunburista-je to člověk, který si vytvořil fiktivní postavu, která mu umožňuje žít dvojí život

-bonmoty=užito vtipných slov, vtipu

-slovní hříčky=např.“Napřed mi podej moje pouzdro. Tumáš, a ty mi podej vysvětlení.“

Kontext autorovy tvorby

Oscar Wilde (1854-1900)

–anglický prozaik,dramatik,básník,esejista irského původu

-komedie „Jak je důležité míti Filipa“ byla napsána v r.1895, má realistické prvky→patří k Wildovo vrcholným dílům po románu „Obraz Doriana Graye“.

-díla Oscara Wilda: divadelní hry-Vévodkyně z Padovy, Salome

-próza- Obraz Doriana Graye, Strašidlo Cantervillské

– Oscar Wilde patří mezi představitele „anglické dekadence“ – směr konce 19 a počátku 20.století.

DEKADENCE=úpadek (směr 19.a 20.století). Typické znaky dekadence: vyjadřuje nálady: smutek, melancholie, marnost, pocity rozkladu,smrti.

– představitelé „dekadence“-tzv.“prokletí básníci“: – Verlaine, Mallarmé

Wilde, Oscar – Jak je důležité míti Filipa

Lehkovážná komedie o třech dějstvích. Hra je součástí knihy, ve které jsou též hry Salome a Ideální manžel. Děj probíhá v r. 1894, kdy se první dějství odehrává v bytě Algernona Moncrieffa v Londýně, druhé v zahradě venkovského sídla ve Wooltonu a třetí v salónu ve Wooltonu.

Oscar Wilde (1854-1900) – V r. 1884 se oženil s hezkou Constance Lloydovou, s kterou měl dva syny, ale po zasvěcení do homosexuálních praktik v nich bohužel nalezl zalíbení. R. 1891 se seznámil s lordem Alfredem Douglasem, do kterého se bláznivě zamiloval a kvůli němu se dostal před soud. V Anglii byl důvěrný styk osob stejného pohlaví odsuzován a Wilde byl odsouzen na dva roky do vězení. Ty dva roky ve vězení ho poznamenaly a ztratil zdraví i sebevědomí. Po propuštění přežíval ve Francii a do Anglie se již nevrátil. V exilu napsal „Baladu o žaláři v Readingu“, ale honoráře za ni ho neuživili. Dál se stýkal s Douglasem, což ho přepravilo o přízeň manželky i obou synů. V r. 1900 zamřel v ubohém hotelu v Paříži v 46 letech. Od r. 1880 se pokoušel psát pro divadlo. Hry „Vera aneb Nihilisti“ a „Vévodkyně z Padovy“ se mu nepovedly, ale hra „Salome“ měla úspěch. V Anglii se hra na jeviště nedostala kvůli katolicko biblickým charakterem. V r. 1892 složil úspěch s komedií „Vějíř lady Windermerové“ a o rok později s „Bezvýznamnou ženou“. Třetí úspěšnou hrou se stal v r. 1895 „Ideální manžel“. V době, kdy se nad jeho hlavou začala shlukovat mračna, psal svou poslední hru „Jak je důležité míti Filipa“. Hra byla nejdříve napsána do 4dějstvích s postavou soudního vykonavatele, který měl Filipa zatknout pro dluhy. Na londýnské jeviště se dostala v r. 1957 a ukázalo se, že vyškrtnutá postava a zhuštění do 3dějstvích, má větší spádnost děje a ještě účinnější humor v zápletech. Hra měla premiéru 14. února 1895, která měla veliký úspěch. Když Wilde musel do vězení, společnost ho zavrhla a také se zúčastnila rozkrádání jeho majetku. Ztratil se i začátek hry „Florentská tragédie“ z níž zbylo jen torzo. Wildovy hry se na krátký čas přestaly hrát. Pak už nikdy nezmizely a v překladech jim na celém světě diváci nepřestávali tleskat.
novela: „Strašidlo Cantervilské“
„ Zločin lorda Arthura Savila“
pohádky, eseje: „Intence“
román: „ Obraz Doriana Graye“

CHARAKTERISTIKA POSTAV:
John Worthing – smírčí soudce, zamiloval se do Gvendoliny. Je poručníkem Cecilie, když byl malý nalezl ho lord Working v brašně v úschovně zavazadel na nádraží ve Victorii. Z vyprávění je jasné, že je bratr Algernona. Říká si Filip, ale jen v Londýně, na venkově si říká John nebo Jack. Vymyslel si svého bratra Filipa, o kterém ví jen na venkově, aby mohl jezdit do Londýna.
Algernon Moncrieff – má radost, když šíří zmatek, zamiloval se do Cecilie a je synovcem lady Bracknellové. Vymyslel si postavu Bunburyho, aby mohl jezdit z města. Na venkově se vydává za Filipa.
Dr. Chausuble – kněz na venkově, měl pokřtít Johna a Algernona na jméno Filip.
Merriman – komorník na sídle ve Wooltonu
Lane – sluha v Londýně u Algernona.
Lady Brackneltová – matka Gvendoliny, chce pro dceru nejlepšího nápadníka a je jí proti mysli, když musí přijmout nabídku ke sňatku od Johna pro svoji dceru. Zajímá se jen o společenské postavení a o to kdo má jaký pozemek a majetek.
Baronesa Gvendolina Faireazová – dcera Brackneltové a sestřenice lorda Algernona. Miluje Johna, ale myslí si, že se jmenuje Filip. Když se seznámí s Cecílií je zmatená, ale má ji ráda, začnou si říkat „sestřčko“.
Cecilie Gardewová – Johnova schovanka, zamilovala se do Algernona a sama se s ním již dávno než ho poznala zasnoubila. Myslela si, že se jí představil Johnův zkažený bratr. Nerada se učí německý jazyk.
slečna Prismová – Ceciliina vychovatelka, v mládí nešťastnou náhodou zaměnila dítě ( John ) za svůj rukopis, který dala do kočárku a dítě do cestovní brašny. Když se vše vysvětlí, cítí se provinile.

DĚJ:
Děj tříaktové hry s hravě dvojznačným titulem (Jak je důležité býti Ernestem-Jak je důležité být vážný) se točí kolem nedorozumění, která způsobují dva přátelé–Jack Worthing a Algernon Moncrieff. Mladí gentlemani si vymysleli fiktivní osoby–Jack kdesi na venkově přítele Bunburyho a Algernon zhýralého bratra Filipa, jejichž existence jim umožňuje různé eskapády. Při pobytu v Londýně se Jack vydávaje se za Filipa seznámí s Algernonovou sestřenicí Gvendolínou Fairearovou a zamiluje se do ní. Gvendolina souhlasí se zasnoubením, neboť je mimo jiné okouzlena jeho jménem. Její méně romantická matka lady Bracknellová se však pídí po jeho původu a Jack přiznává, že je nalezenec, kterého kdosi odložil do úschovny zavazadel na nádraží Victoria. Matka, šokována takovou výstředností, mu káže obstarat co nejdřív důvěryhodného rodiče. Algernon zjistí, že na přítelově venkovském sídle žije Jackova schovanka Cecilie, navštíví v jeho nepřítomnosti dům, vydávaje se za zkaženého bratra Filipa. Do Cecilie se na prvý pohled zamiluje a Cecilie, přitahovaná už dlouho tajemnou existencí neznámého Filipa, do něho též. Objevuje se tu Gvendolina a obě dívky se rychle spřátelí. Po krátkém nedorozumění a zápase o Filipa se vše vyjasní. Přijíždí lady Bracknellová a poznává v Ceciliině vychovatelce slečně Prismové chůvu, která pečovala o dítě její sestry, s nímž před léty beze stopy zmizela. Prismová vysvětluje jak omylem zaměnila rukopis svého románu za svěřené dítě, a tak se nemluvně ocitlo v nádražní úschovně. Toto dítě je Jack, ve skutečnosti Algernonův starší bratr, vskutku pokřtěný jako Filip. Oba mladé páry se zasnubují.

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:
Hra je psána spisovnou češtinou, obsahuje anglická jména – Jack, Algernon a příjmení- Bracknellová.
Na začátku hry je Jack jmenován Filipem, ale autor od tohoto jména opustil
V knize nejsou obsaženy ani vulgarismy
žlutá růže – nazývána Maréchal Niel

VLASTNÍ HODNOCENÍ:
Kniha se mi velice líbila. Autor zde používá stejné jméno a to způsobuje menší zmatek, ale vše se nakonec vyjasní. Celkový děj je poutavý a komický. Už to, že se dva přátelé vydávají za osoby, které nikdo osobně nezná a nakonec se chtějí pokřtít stejným jménem, aby se zalíbili svým slečnám, je komické. Čtenář se u této hry velice zasměje, proto ji všem doporučuji.

MLUVENÉ SLOVO Wilde, Oscar Ideální manžel KOMEDIE

Popis:

Leave a Reply