Kniha Krysař (Viktor Dyk)

Kniha Krysař (Viktor Dyk)

Kniha Krysař (Viktor Dyk) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

 • Název knihy: Kniha Krysař (Viktor Dyk)
 • Elérhető fájlok: Kniha Krysař (Viktor Dyk).pdf, Kniha Krysař (Viktor Dyk).epub, Kniha Krysař (Viktor Dyk).mobi
 • Jazyk knihy: Český jazyk
 • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Krysař

kniha od: Viktor Dyk

Docela silný příběh o lidské chamtivosti, honbě za vlastním prospěchem, lásce i zoufalství. Povedená kniha 🙂

Knihu jsem si vyslechla ve verzi audio a byla to moc dobrá volba. Pověst, lépe řečeno obžaloba společnosti byla pro mě ve zvukové verzi daleko pochopitelnější. Příběh ubíhal příjemným tempem s mírně zasmušilým hlasem Vladislava Beneše, který tak trochu předjímal závěr díla.

Musel jsem přečíst ještě jednou, ale hvězdu nepřidávám.
Příběh hezký, ale – omluvte mě, zda jsem špatně pochopil – touha zničit město na základě typických vlastností lidí a pár nevyplaceným drobákům mi přišlo přes čáru. Asi už jsem moc zvyklý na chování našeho druhu, ale vyhladit obyvatelstvo za ješitnost tu, chamtivost támhle, závist zase tam, smilstvo tady, nedodržení dohody a vykrucování, očůrávání podepsaného dokumentu atd. mi přišlo moc, že jsem krysařovi nemohl fandit.
Ačkoli jsem často soucítil s padouchy, když byli okopáváni ze všech stran (Joker), tady ho vyburcovala sebevražda Agnes, kterou zavinila její vlastní promiskuita.
Myšlenky a jazyk hezký, knížka byla čtivá a občas skutečně k zamyšlení, ale autor by musel špatné vlastnosti obyvatel vylíčit mnohem hrozivěji, abych si s nadšením četl jak město pochoduje do propasti.

Jako povinná četba super, ale příběh utíkal moc rychle.

rychle plynoucí děj, doporučuji jako povinnou četbu

Klasika kterou jsem bohužel nikdy nečetla. Nějak jsem se nikdy k ni nedokázala dokopat, až teď. Kniha mi dlouho ležela v knihovně a po přečtení toho lituji. Moc se mi líbila.

Skvělá kniha s výborným koncem. Krysař je charismatický a jeho příběh vás nepřestane bavit. Jediné co mě na začátku trochu zarazilo, byl styl psaní a ona stará čeština, ale na tu jsem si zvykl rychle a při čtení už mě nerušila. Stojí za přečtení a pokud si chcete pustit film, tak si pusťte loutkové zpracování, které je na opravdu vysoké úrovni.

Krysař – rozbor díla k maturitě (5)

Kniha: Krysař

Přidal(a): Nununka

Autor Viktor Dyk (1877-1931)

Viktor Dyk byl příslušníkem generace buřičů – anarchistů. Byl to básník, prozaik , dramatik, kulturní a politický publicista, divadelní a literární kritik, překladatel z francouzštiny a němčiny. Studoval na gymnáziu, Po maturitě v roce 1896 začal studovat práva a studium ukončil v roce 1900 absolutoriem. Pád Badeniho vlády v roce 1897, prosincové národnostní bouře a stanné právo a reakce českých sociálně demokratických poslanců na státoprávní ohražení mladočechů, natrvalo ovlivnily Dykovu ideologickou orientaci. Tyto události se také staly inspirací Dykovy beletrie. V roce 1905 se Viktor Dyk definitivně rozhodl pro kariéru svobodného novináře a spisovatele. Od roku 1907 redigoval časopis Lumír. Od roku 1907 úzce spolupracoval s nově založeným Vinohradským divadlem. Po vypuknutí 1. světové války se Viktor Dyk stal členem nejužšího vedení strany a jednal s T. G. Masarykem. Po zastavení činnosti strany Samostatnosti v roce 1915 se Dyk začal věnovat překládání her pro Vinohradské divadlo. V Lidových novinách publikoval alegorickou prózu na pokračování Tajemná dobrodružství Alexeje Iványče Kozulinova. Za toto dílo byl vyšetřován “pro úmysl popouzet tiskem k nenávisti a opovržení ke státní správě”. Nakonec byl 20.11.1916 zatčen pro velezradu v aféře prof. Štěpánka a uvězněn v posádkovém vězení. Zde překládal francouzské prokleté básníky a psal poezii. V roce 1917 byl Dyk pro nedostatek důkazů propuštěn, ale vyšetřování se vedlo na svobodě. Stal se také členem spisovatelské rady a obnovil svoji publicistickou činnost a od roku 1917 pracoval jako redaktor v Národních listech.

Dílo Viktora Dyka

S dobou vypjatou národnostními konflikty 90. let 19. století se Dyk vyrovnával především v próze. Tuto dobu odmítal jako dobu zrazených ideálů a zbabělých kompromisů s přízemní realitou. Symbolismus 90. let poskytl Dykově tvorbě stylové východisko, z něhož se postupně vyvinul jeho osobitý sloh charakteristický strohým členěním textu na symbolické zkratky. Viktor Dyk psal ve dvou rovinách – např. rozpor ideálu a skutečnosti v rovině existencionální a společenské. Naturel Viktora Dyka byl spíše lyrický a jeho poezie umělecky předčila jeho prózu i dramata.

Debutoval 3 knihami Marnosti (A porta inferi, Síla života, Marnosti) – ovlivněn dekadencí, pocit marnosti, rozpor snu a skutečnosti, který řeší bojem za dopředu ztracenou věc. Má oblibu i v motivu středověkého rytíře (drobné verše).

Další sbírky poezie – Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice –kritika českého politického života

1915-1922 – protiválečná poezie

Válečná tetralogie – Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok

Sbírka Buřiči a smíření – epika, přechod od individua k národu

Drama – Zmoudření Dona Quijota

Rozbor díla Krysař

Žánr, období – novela, romantismus/novoromantismus

Námět – německá pověst ze 13. století, podle které krysař ze msty za to, že mu nevyplatili slíbenou odměnu, odvedl z města Hameln sto třicet dětí. V romantické a novoromantické literatuře se stala předmětem četných literárních zpracování, autoři přitom potlačovali její folklórní rysy a zdůrazňovali její symbolickou a nadčasovou platnost.

Děj -V Hammelnu se přemnožily krysy, proto radní povolali krysaře, který měl tajemnou píšťalu, pomocí níž odváděl krysy do řeky. Při příchodu do města se seznámí s Agnes a zamiluje se do ní (se stává zranitelnějším). Také Agnes se do krysaře zamiluje, ale je zasnoubená s Kristiánem, s nímž později otěhotní. Jednomu o druhém však nedokázala říct. Nad městem se tyčí vrch Koppel, na kterém je propast, jež vede do Sedmihradska. Pověst o této zemi se zde odedávna vyprávěla; je to symbol brány do lepšího světa, v němž není bolest, utrpení, neštěstí.
Krysař vyžene z města všechny krysy a žádá po konšelích odměnu, která byla smluvena na sto rubášů. Konšelé mu ji však odmítají dát, protože prý nemůže prokázat identitu. Krysař se jim chce pomstít, nakonec se ale rozhodne město kvůli Agnes ušetřit.
Agnes poví krysaři o dítěti a pošle ho pryč. Sama odchází na horu Koppel. Když se krysař dozví o osudu Agnes, rozhodne se, že se městu pomstí za to, že zabili jeho milovanou. Začne hrát na svoji píšťalu – ale ne jemně jako dřív – nyní hraje plným dechem, proto jde celé město za ním. Vede je do propasti. Ve městě zůstane pouze zaostalý Sepp Jörgen, který si zvuku píšťaly nevšiml. Vydá se za krysařem až další den, ale jde kolem domu, ve kterém slyší plakat dítě. Vezme ho a jde hledat ženu, která by mu dala napít.

Téma – Hlavním tématem je pobyt krysaře v Hamelnu, hanzovním městě, kde má výplatu vyhnat krysy z města. Ti nakonec skončí v „ráji“, zemi sedmihradské, po tom, co následují krysařovu píšťalu a spadnou do propasti na hoře Koppel. Vedlejším tématem je jeho láska k Agnes (díky které chce ušetřit město od zkázy po tom, co nedostal od městských radních zaplaceno za svůj splněný úkol) a s tím spojený vztah k dlouhému Kristiánovi (jeho sok, milenec Agnes). Dalším vedlejším tématem je osud rybáře Jörgena, který nemůže žít spořádaný život v Hamelnu (obyvatelé se mu smějí). Zde, na konci celého příběhu, se objevuje motiv poutníka, nikoli však za chimérou, nýbrž za zcela konkrétním cílem (pro svou prostoduchost odolává krysařově píšťale, je totiž příliš zakotven ve své realitě a díky tomu se snaží najít kojící ženu pro nemluvě, které zbylo spolu s ním jako jediné z celého města).

Postavy

Krysař – silná osobnost, individualita, člověk plný citu a zkušeností, chápavý, vykreslený jako romantický hrdina, nemá identitu, nízké povolání – vyvrženec společnosti. Motivavace jeho jednání – za úplatu vyhnat krasy z města (x radní odmítli zaplatit), láska k Agnes, chce se usadit (láska brání pomstě), ochota zabít všechny i sebe, manipulace s lidmi, likvidace města, nová generace – krasyř je představitelem starého řádu

Sepp Jörgen – krysařův protipól, vyvržencem pro svou zaostalost, neschopen zařadit se do společnosti. Motivace jednání – nerozumí písni krysaře, důležutější je pro něj reálno (pláč nemluvněte), pravý ryzí člověk, představitel nového řádu

Kompozice – chronologický postup v celém vyprávění, na konci příběhu zřetelná gradace, řetězová návaznost událostí

Vnitřní výstavba

Expozice – Krysařův příchod do hanzovního města, Hamelnu, jeho seznámení s městem a dívkou Agnes

Kolize – Vyhnání krys, nezaplacení krysaři, chce si s městem vyrovnat účty, ale rozhodl se jej ušetřit kvůli lásce k Agnes

Krize – Agnes řeší své problémy (vztahy ke svým milencům) sebevraždou

Závěr – Krysař se rozhodne Agnes následovat, při tom hraje na svou píšťalu a strhává tak do svého průvodu všechny obyvatele města (kromě Jörgena a jednoho nemluvněte). Krysař a jeho následovatelé končí v propasti. Po této události nachází Jörgen jedno opuštěné dítě a začíná mu hledat matku, která by mu mohla dát napít

Forma – autor je vypravěčem – vševědoucí vypravěč, er-forma

Jazyk – jen spisovný jazyk (ve vyprávění i v dialozích), cizí slova – pouze německá jména, jazykové prostředky – obrazná pojmenování, další slohové postupy – úvahový, popisný, dialogický, charakterizační

Symbolika – píšťala – řemeslo, sen o zemi sedmihradské, život, konflikt (krysař x město, umělec x společnost, sen x realita)

Vyznění – kritika a zesměšnění špatných charakterových vlastností lidí – krutost, ubohost, chamtivost, povrchnost, závist, zneužívání veřejných věcí, lhostejnost…,láska je hnací motor chování a jednání

Dykův pohled – fungování práva ve společnosti, láska, pomsta, silné osobnosti stojí nad davem, člověk by měl jít za skutečným cílem a ne žít ve snu


Další podobné materiály na webu:

Český-jazyk.cz aneb studentský underground ­

Dyk Viktor (*31.12.1877 – †14.05.1931)

Krysař (rozbor) (2)

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍHO KONTEXTU:

Dílo bylo vydáno na počátku 20. století, a to v roce 1915. Jedná se o období anarchistických buřičů.

Základní znaky období

 • buřiči navazují na generaci české moderny
 • autoři uplatňují moderní básnické směry, avšak vyjadřují se srozumitelněji než autoři české moderny, užívají hovorovější, přirozenější jazyk; patří sem tyto směry:
 • realismus
 • dekadence
 • impresionismus
 • symbolismus
 • jejich metafory nejsou tak složité
 • vidí negativa společnosti, ale nepodléhají pesimismu, východisko nalézají ve vitalismu (láska k životu), kolektivismu, v lásce k rodné zemi i k národu
 • inklinace k bohémství, anarchismu – odsouzeni v “Procesu s Omladinou”
 • shromažďovali se v Neumannově vile na Olšanech, kolem časopisu Nový kult
 • Další autoři tohoto období

  František Gellner – Po nás ať přijde potopa
  Fráňa Šrámek – Modrý a rudý
  Karel Toman – Sluneční hodiny
  Stanislav Kostka Neumann – Sen o zástupu zoufajících

  CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍHO DÍLA:

  Lyrickoepická novela, psaná prostou řečí

  TEMATICKÁ SLOŽKA LITERÁRNÍHO DÍLA:

  Námět

  Záměr autora

  Motivy

  Povrchnost, nelidskost, přetvářka, milostné motivy, lidská odlišnost, hamižnost, honba za vlastním prospěchem

  Téma

  Základní lidské hodnoty; příběh krysaře, který přišel město očistit od krys

  Prostředí

  Německé město Hammeln a vrch Koppel

  Hlavní postavy

  Krysař – tajemný, osamělý poutník; má jen svou píšťalu, vyhání krysy; stojí sám proti ostatním; nemá jméno; usiluje o Ágnes – smysl života
  Ágnes – pohledná, krásná, citlivá, opětuje lásku krysaři; milenka i Kristiána; zoufalá, páchá sebevraždu
  Sepp Jörgen – mladý muž; urostlý, pohledný rybář, osamocený, zaostalý – zpomalený, hodný
  Dlouhý Kristián – majetnický; milenec Ágnes; chce si získat Ágnes skrze peníze; neví o krysaři a Ágnes

  Děj

  Do města Hammeln přichází krysař s píšťalou, aby z něho vyhnal krysy. Zamiluje se do mladé Ágnes, která se stává smyslem a láskou jeho života. Nechtějí mu však zaplatit za jeho práci ani domluvenou částku – sto rýnských. Rozzuřený odmítne menší částku a řekne jim, že se pomstí – odchází. Když se po chvíli vrací zpět do města, tak ho něco začne táhnout do tamější hospody. Najde tam záhadného cizince celého v černém. Jmenuje se Faustus z Wittenberka a pracuje pro ďábla. Říká mu, že jeho flétnou může dělat daleko lepší věci, než je vyhánění krys. Ágnes je však těhotná s Kristiánem, jehož nemiluje, neunese to a zabíjí se skokem ze skály. V krysařovi se vše zlomí, a tak zapíská na píšťalu ze všech sil. Všichni lidé z města šli za ním do propasti, až na rybáře Jörgena, jenž zachraňuje malé dítě.

  KOMPOZIČNÍ SLOŽKA LITERÁRNÍHO DÍLA:

  • er-forma
  • subjektivní přístup
  • dílo je psáno chronologicky
  • symboly:
  • píšťala – symbol moci
  • krysy – přetvářka, společenská špína
  • sedmihradské království – symbol splněných snů
  • Sepp Jörgen – symbol čisté duše – dá přednost dítěti
 • nezřetelný popis
 • neurčitá doba
 • vnitřní monology – sledujeme pocity postav
 • JAZYKOVÁ SLOŽKA LITERÁRNÍHO DÍLA:

  • jazyk spisovný, básnický, poetický
  • vnitřní monology – sledujeme pocity postav
  • archaismy, knižní výrazy, řečnické otázky, personifikace, opakování slovních spojení, převrácený slovosled, krátké odstavce
  • styl vyprávěcí, popisný a úvahový

  Kniha se mi četla velmi dobře, protože má – aspoň pro mě – poutavý obsah, ale je také srozumitelně napsaná. Jednoduše jsem musel celé dílo dočíst do konce, protože mě zajímalo, jak to všechno dopadne.

  Toto dílo je hodně čtené, nejspíše proto, že se v něm objevují prvky z dnešní doby, jako jsou přetvářka, materialismus a hlavně to, že lidé chtějí mít všechno jen pro sebe.

  Viktor Dyk je autor, jenž dokáže dokonale vystihnout problémy společnosti ve velmi zajímavém příběhu, který stojí za to si přečíst.

  Zdroj: Lukáš S., 28.11.2013

  Český-jazyk.cz aneb studentský underground ­

  Dyk Viktor (*31.12.1877 – †14.05.1931)

  Krysař (celá kniha / e-book)

  Na serveru Český-jazyk.cz si můžete přečíst kompletní text této novely, rozdělené do kapitol (vydání: Československý spisovatel, Praha, 1958, 109 stran).

  STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU DÍLA:

  Dyk v postavách občanů města Hameln zesměšňuje malodušnost a hrubost, zneužívání veřejných funkcí, lhostejnost k neštěstí druhých, samoúčelný iluzionismus, konvenci a maloměšťáckou počestnost. Vidí však i skutečnost, jež má určitou hodnotu: lásku, jíž krysař nalézá u Agnes. Pro lásku chtěl ušetřit město, avšak vidí marnost jakéhokoliv snažení, a proto dá plně zaznít písni touhy, která probudí v hamelnských sny o zemi sedmihradské a která je vyláká do propasti. Krysař ztrácí píšťalu, symbol života, ztrácí možnost zpívat, ztrácí sama sebe, zbývá jen smrt. Umírá se svým snem a otevírá prostor pro nový svět, do něhož sám nepatří.

  Podrobnější obsahy díla Krysař naleznete v sekci čtenářský deník pod heslem Viktor Dyk.

  Krysař – rozbor díla k maturitě

  Kniha: Krysař

  Přidal(a): Adam

  Období: česká literatura od počátku 20. století do roku 1918

  • Anarchisté – buřiči – podle sociálního a myšlenkového hnutí. Poprvé se tento pojem objevil u Viktora Dyka. Dále také: Karel Toman, František Gellner, aj.
  • Důraz na svobodu jedince, odmítání společenské nespravedlnosti a konvencí spojených s usedlým měšťanským způsobem života, antimilitarismus (zbrojení proti válce), bohémství, tuláctví vytlačovaly z jejich básní složitou obraznost či volný verš.
  • Svůj program, v němž důležité místo měla propagace „volné lásky“ (protiklad tradiční představy o manželství a roly ženy), představovali v Neumannem řízeném časopise Nový kult.
  • K seskupení kolem S.K. Neumanna nepatřil Viktor Dyk, jehož životní styl a představy o umělecké tvorbě byly vzdáleny bezstarostnosti a bohémství většiny ostatních anarchistů.
  • Próza v tomto období probudila čtenářský zájem i u děl Viktora Dyka a jeho novela Krysař.

  O autorovi: Viktor Dyk (1877 – 1931)

  Narozený u Mělníka, v rodině s „panským“ původem (což mělo vliv na vztahy se spolužáky – celoživotní pocit osamocení). Po ukončení studií (gymnázium, právnická fakulta) se stal novinářem a spisovatelem. Dále také básník, dramatik a prozaik.

  Z počátku své tvorby byl ovlivněn dekadencí, dále na něho měla také vliv Macharova útočná kritika české společnosti.

  Byl také aktivním politikem. Přispíval do Světozoru (1895).

  Zapojoval se do domácího odboje, byl zatčen a vězněn. Zastával velmi konzervativní názory, sblížil se s nacionalistickou pravicí, odmítal Masarykovu politickou orientaci.

  Pro jeho dílo jsou typické momenty deziluze, rozpor mezi snem a realitou, gesta individuální vzpoury a satirický pohled na skutečnost.

  rozpor mezi velkým snem a malou skutečností

  nevzdává se snu, i když ví, že bojuje za ztracenou věc

  zapojuje do básní svůj intelekt – nepracuje se symbolem, jen s nápovědou

  Z díla:

  • Básnické sbírky – A porta inferi, Síla života, Marnost (vyšly pod jedním názem = Marnost)
  • Prozaická díla:
  • Povídky – Stud, Zlý vítr
  • Novela – Krysař
  • Dramatická tvorba – Ondřej a drak, Epizoda, Posel

  Rozbor díla Krysař

  Novela Krysař vychází z námětů staré německé pověsti (pravděpodobně ze 13. století) a pohádky.

  Krysař odhaluje chování „počestných“ občanu, odkrývá jejich skutečné povahy. Jeho tragický příběh lásky (zamilování se do Agnes zahubí myšlenky být pouhým vyděděnce, putujícím od města k městu bez stálého domova) a pomsty ale nevyznívá jen jako deziluze. V postavě prosťáčka Seppa Jörgena dává lidem naději v možnost nápravy a smíření. Účinnost Dykova novoklasicistického stylu je v jeho jednoduchosti a strohosti, předznamenává tak baladickou prózu 30. let 20. století.

  Literární druh:

  Literární žánr:

  • novela – krátký text s překvapivým koncem

  Výrazová forma:

  Literární směr:

  • novoromantismus- sny, ideály, iluze, lyrické pasáže, hrdina
  • novoklasicismus – spisovatelé se zajímají o formu, symbolismus

  Téma:

  • Láska – když člověk ztratí lásku, ztrácí důvod žít, život Krysaře, Konšelé Strumm a Frosch – Cokoli jsi slíbil, splň, neboť mnohem lépe je neslibovat, než po slibu, co připověděno, nesplnit – Kazatel

  Hlavní myšlenka:

  • Autor velmi dobře poukazuje na měšťáctvo – konšely Strumma a Frosche, kteří slíbili Krysaři odměnu, poté ji však zapírali, kritika a zesměšnění měšťanů

  Motivy:

  • Láska, pomsta, iluze, sobectví, povrchnost, touha, sebevražda

  Symboly:

  • Flétna, krysy, země sedmihradská

  Místo a čas:

  • Z minulosti, příběh se odehrává v době hanzovních měst (v blíže neurčené), ve městě Hameln, do kterého přichází krysař, hlavní hrdina.

  Postavy:

  • Krysař – vyrovnaná, silná osoba; individualista, moudrý, zkušený, chápavý, plný citů, vykreslený jako romantická postava x bez identity, nízké povolání
  • Kristián – milenec Agnes. Doufá, že až nabude dědictví, plně získá srdce Agnes (Agnes však touží po lásce, ne penězích). Kristián nemá vůbec ponětí, co se odehrává mez Agnes a krysařem.
  • Sepp Jörgen – protiklad Krysaře (jsou si blízcí povoláním – rybář x krysař), vyděděnec, prostoduchý mládenec, neschopný zařadit se do společnosti. Společnost se mu posmívá pro jeho jednoduchost. Vše si uvědomoval až další den.
  • Agnes – milenka Kristiánova. S příchodem krysaře poznává lidské hodnoty (zamiluje se). Otěhotní s Kristiánem (dítě s ním nechce).

  Děj:

  Hlavní postavou celého příběhu je krysař, je zvláštní už tím, že nemá jméno. Krysař putuje po světě a pomocí své kouzelné píšťaly vyhání krysy. Dostává se do hanzovního města Hameln, které je krysami zamořeno a domluví se s konšely, že je za úplatu vyžene.
  Další důležitou postavou je zde rybář Sepp Jörgen, poněkud zpomalený, těžkopádný hoch, kterému se všichni obyvatelé města posmívají.
  Viktor Dyk celý příběh vystavěl na úplné rozdílnosti těchto hrdinů: krysař je typická romantická postava pod vlivem kouzelné píšťaly, kdežto Sepp je prostý, obyčejný člověk, který, i když slyší píšťalu, tak ji nepodlehne a obětuje se pro dítě.
  Krysař zbavil město krys, ale konšelé odmítají zaplatit slíbenou částku. Tvrdí, že smlouva je neplatná, poněvadž krysař nemůže prokázat svou totožnost a při dohodě nikdo nepronesl “k tomu mi dopomáhej Bůh”. Krysař má moc se pomstít, ale rozhodl se město ušetřit kvůli krásné Agnes, do které se zamiloval. Jejich “štěstí” však naruší Dlouhý Kristián, což je Agnesin “původní milenec” (znásilní ji). Agnes to řekne krysařovi a poprosí ho, aby odešel z města. Agnes je velmi nešťastná a rozhodne se, že “půjde do Sedmihradska” (podle pověsti člověk, který na hoře Koppel skočí do propasti, se podzemní cestou dostane do Sedmihradska, tj. země kde neexistuje hřích ani vina, bolest ani žal). Když se to dozví její matka, zešílí.
  Když se o Agnesině smrti dozvěděl krysař, rozhodl se, že město neušetří a začal nahlas hrát na svou kouzelnou píšťalu. Zvuk píšťaly má zvláštní moc – lidé ho chtějí slyšet a jdou za ním, přitom si představují, že jdou do Sedmihradska…v propasti skončí krysař a všichni obyvatelé města Hameln, až na Seppa Jörgena – jelikož ten je pomalejší a dochází mu vše o den později, tak jde na Koppel až druhý den. Cestou uslyší plakat hladové dítě a vezme je s sebou. Také on “chce jít do zaslíbené země Sedmihradské”, ale nakonec se rozhodne zůstat s dítětem, které ho potřebuje. A vydá se hledat ženu, která by dítě nakrmila.

  Kompozice:

  • chronologická – přímá návaznost děje

  Jazyk:

  Spisovný jazyk, archaismy, krátké věty, tázací věty (komunikace se čtenářem), občas přeházený slovosled. Využití nepřímých pojmenování – personifikace („A vody míjejí a míjejí a šeptají důvěrná konejšivá slova bolesti truchlící tam na břehu.“) – a řečnických figur (řečnické otázky). Dyk často užívá opakování, jímž se zvyšuje naléhavost a nezvratná osudovost děje. Dále také pracuje se zvukovými prostředky (píseň píšťaly). Tajuplná atmosféra novely („Oh země sedmihradská!“ – l >

  Vypravěčem je sám autor – vnější nezávislý pozorovatel děje er-forma, spisovná čeština, řečnické otázky, vyskytují se archaismy – Kateřina padla do mdlob (omdlela), brát zřetele – ohled, konšel – člen městské nebo obecní rady, krev kolotala – proudila, tekla, voním k růžím – přivonět, čichat, bol – bolest, trápení, jitro – ráno.

  Umělecké prostředky:

  • Krysař jde jako Ahasver z města do města – přirovnání, Daleko, daleko, až k novým obzorům letělo jeho pyšné a prudké srdce, Řeka plyne. Plyne, nerušená osudy, Je ticho..ticho – epanastrofa.

  Textové prostředky:

  • Styl vyprávěcí střídá styl popisný, charakterizační i úvahový (prostřednictvím hlavní postavy, krysaře). Dialogy, monology. Řeč postav je přímá.

  Citát z knihy:

  “…Jak dlouho hledala toho dne, jak marně hledala! Ptala se nejprve sousedů: Neviděli jste Agnes? Šla ulicemi Hameln a zastavovala chodce. Odbyli ji nevrle, odpovídali vyhýbavě. Viděli ji, ale nepamatují si už, zdali tomu dlouho. Šla tudy, nemohu však říci, zdali včera nebo dnes. Občané Hameln mají jiné starosti než všímati si ledajaké dívčiny jdoucí ulicí. Svěsila hlavu a šla, tázajíc se znova: Neviděli jste Agnes, neviděli jste mé dítě?
  Řekli jí pouze, že šla k řece. V ulici poblíž řeky bydlil Kristián. Věděl snad Kristián o ní?…” (str. 58)

  Mějte ženy, ale nedopouštějte, aby ženy měly vás“; „Šaty dělají člověka“; „I síly se mohou vrátit, čas se ale nikdy nevrátí“

  Krysař = kouzelník – dokáže manipulovat s lidmi, likvidací města připravuje nový život; představitel starého města

  Sepp Jergen = člověk ryzího charakteru, čistá duše; odolá snu, jde za realitou (skutečná hodnota života); představitel nového světa (reálného)

  Vyznění díla:

   Kritika se zesměšnění l >

  Kritika díla

  • dílo se dočkalo velkého ohlasu ve společnosti


  Další podobné materiály na webu:

  EP61 viktor dyk – krysař

  Popis:
  Čau! Dnes se podíváme na Dykovu novelu Krysař, což je jedno z nejlepších světových zpracování tradiční německé pověsti o …

  “>

  Leave a Reply