Kniha Manon Lescaut (Vítězslav Nezval)

Kniha Manon Lescaut (Vítězslav Nezval)

Kniha Manon Lescaut (Vítězslav Nezval) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

 • Název knihy: Kniha Manon Lescaut (Vítězslav Nezval)
 • Elérhető fájlok: Kniha Manon Lescaut (Vítězslav Nezval).pdf, Kniha Manon Lescaut (Vítězslav Nezval).epub, Kniha Manon Lescaut (Vítězslav Nezval).mobi
 • Jazyk knihy: Český jazyk
 • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Český-jazyk.cz aneb studentský underground ­

Nezval Vítězslav (*26.05.1900 – †06.04.1958)

Manon Lescaut (6)

Nakladatelství Československý spisovatel, 229 stran

MÍSTO A DOBA DĚJE:

Francie, možná doba života Antoine Francoise Prévosta

Des Grieux – rytíř rytíře řádu maltézského kříže, chce se stát duchovním, chudý, vyzrálý muž, věrný a zamilovaný, miluje Manon, vyžaduje po milence věrnost srdce i těla
Manon – krásná, 16 let, lehce se nechá okouzlit přepychem, zlatem a bohatstvím, neumí být věrná, nevyžaduje po milenci věrnost těla, potřebuje pozornost ostatních mužů, miluje život a chce si ho užít, je povrchní
Tiberge – věrný přítel Des Grieux, nemůže bez něj být, kněz, nepřeje si, aby byl Des Grieux s Manon, nevěří totiž Manon
Duval – vrchní komisař, bohatý a mocný
Duvalův syn – syn vrchního komisaře, bohatý

Rytíř Des Grieux se chce stát knězem, stejně jako jeho přítel Tiberge. Když Des Grieux poprvé spatří Manon, zamiluje se do ní. Manon do něj také. Manon je rodiči nucena vstoupit do kláštera. Rytíř Des Grieux chce s Manon utéct a žít s ní. Druhý den spolu odjíždějí do Paříže. Den předtím ale Manon poznala Duvala, který jí dal drahý náhrdelník. Des Grieux je zklamán a odchází k příteli Tibergeovi. Manon se za ním vydává na bohoslužbu, aby byli zase spolu. Manon se nechává vydržovat panem Duvalem a hodlá u něj bydlet i s rytířem. Předstírá, že Des Grieux je její bratr z venkova. Při večeři je Duval posazen na křeslo pod parohy. Duval ale díky Tibergeovi odhalí pravou totožnost rytíře Des Grieux. Manon a Des Grieux se prostřednictvím Tibergea seznámí se synem pana Duvala. Duval mladší je Manon okouzlen a "hříšná světice" Manon si jeho pozornost nechá líbit. Duval starší nechá Manon zatknout a pošle ji s prostitukami do Ameriky. Des Grieux jede s ní. Tiberge je jako kněz doprovází a žádá vedoucího cesty, aby to těm dvěma ulehčoval. Zesláblá Manon umírá.

 • veršované drama o 7 obrazech
 • inspirace románem A.F.Prévosta Manon Lescaut

Manon, podobná andělům,
Manon, pro niž zlořečím svým přátelům,
Manon. Milenko! Ach Manon! Dítě.
Manon, ach Manon, Manon! Miluji tě!

Čím to, že já, Manon,
tak šťastna jsem?
Čím to, že já, Manon,
se líbím všem,
co na mně lidé mají?
Mě nezajímají,
jen jeden, jen jeden, jen jeden.
Čím to, že já, Manon,
si přesto všímám jich?
Čím to, že já, Manon,
si tropím z nich ráda smích?
Každý mi něco slíbí,
mně se však, mně se líbí
jen jeden, jen jeden, jen jeden.
Čím to, že já, Manon,
ač je mi šestnáct let,
čím to, že já, Manon,
mám opustiti svět?
Vždyť život trvá chvíli,
ach, vždyť ten život milý
je jeden, jen jeden, jen jeden.

Kontrast mezi láskou vyspělého muže a láskou k životu mladé, nezkušené dívky, která si dostatečně neužila života.

Líbilo se mi to, ale časté refrény mi přišly zbytečné (jedna věc se zopakovala pětkrát).

Zdroj: Pavla Čermáková, 23.09.2007

Manon Lescaut

kniha od: Vítězslav Nezval

Hra o sedmi obrazech podle románu Abbé Prévosta. Milostný příběh abbého Prévosta proměnil Vítězslav Nezval v jevištní báseň, v níž jde především o zachycení citových prožitků půvabné Manon a chudého rytíře Des Grieux. Manon, dychtivá přepychu a flirtu, přijímá obdiv a dary bohatých Duvalů a naivně si myslí, že tím pomá há svému chudému rytíři. Nejrůznější intriky však nakonec dohánějí milence k deportaci za moře a k záhubě. Vydáno ke 100. výročí básníkova narození. . celý text

Divadelní hry, Literatura česká
Vydáno 2001 , Mladá fronta více informací.

Komentáře (130)

Kniha Manon Lescaut

Už jenom za Manon odpouštím Nezvalovi Stalina! Pro mě nádherný text když si chci zlepšit den. Jindřich Štyrský mu vyčítal barvotiskovost, se zapojením ratia souhlasím, přesto příběhu a Nezvalovu básnickému jazyku vždy podlehnu.

Knížku jsem četla k maturitní zkoušce. Ačkoli nejsem milovník poezie, tak tato formou divadelní hry se mi poněkud zalíbila. Krásný romantický příběh.

Tedy, tedy. Před čtením jsem shlédla adaptaci místního divadla, mimochodem toho času velmi podařenou, takže podotýkám, že jsem byla připravena– jenže. Tento příběh lásky byl pro mne naprosto nepochopitelný.
Možná jsem jej měla brát více s nadsázkou, nicméně nerozuměla jsem pohnutkám hlavních protagonistů a některé pasáže jsem skutečně četla se zdviženým obočím. Mělo snad jít o parodii? Až tak ironicky na mne některé části působily. Znovu jsem si kladla otázku, jestli je Manon nemocná nebo jestli tomu, co říká, skutečně věří.
Ne, že by hra nebyla napsaná dobře, to opravdu ne. Musím ocenit kompozici veršů, opakování motivů ze začátku hry v jejím závěru což vytváří přirozený rámec díla a některé detaily, které jako by odkazovaly na Nezvalovo poetické období. Troufám si tvrdit, že Nezval zpracoval téma precizně, problém bych viděla už v původním námětu. S Manon je nemožné se ztotožnit, des Grieux je až příliš pošetilý. O služce, jejíž charakter je vrcholem typizace jakéhosi narcismu smíšeného se stupiditou nemluvě.
Četla jsem analýzu postavy Manon, ve zkratce tvrdící, že Manon rytíře upřímně miluje, jen chápe lásku jinak než on, a je proto jeho obviněními z nevěry zaskočena; že Manon je vlastně praktická žena, když se snaží myslet i na finanční stránku jejich vztahu; že Manon je sama, protože na rozdíl od rytíře nemá ani jednoho přítele. Tak jsem to ovšem já necítila, pro mě byla Manon naprosto nesympatická. Tento pocit ve mně nejvíce prohloubilo, když řekla Tibergovi, mimochodem oznamujímu, že se s ní její snoubenec rozchází: „Pane, hřeším jak vy dýcháte. Pozor, mohla bych vás ještě svést.“ Doufám, že to myslela sarkasticky.

Četla jsem patnáctiletá. Byl to úžasný zážitek, tím spíš, že jsem tehdy byla věkem blízká hrdince. Kdybych se pokoušela popsat knihu svými dnešními slovy, nebylo by to ono. Proto zkusím citovat svůj tehdejší deník, i přes jeho patos:

22. dubna 2013
Venku sprchlo a chvíli mocně hřmělo, vzduch voní jarem. Začetla jsem se do Manon Lescaut:
„Až zešeří se Amiens
Budou vonět v parku růže
A mně už žádný nepomůže
Ani Bůh ani svatý Damian"
Jsem opojena verši, atmosférou, postavami. Bylo by obtížné říci, jaké potěšení mi literatura skýtá. Ať žije duben, ať žije jaro.

. za všechny poklady světa nedám jediný Váš vlas, za všechna mladá svá léta jedinou z vašich řas. jedna z nejlepších her české tvorby vůbec, kterou mám ve své knihovně dokonce ve třech vydáních a zážitek z ní je v živém divadelním provedení vždy fenomenální (doporučuji ve ztvárnění Petrem Štěpánkem a Janou Preissovou). Nesporně vrchol Nezvalova díla a hra, která mě neomrzí ani po sté, kdy ji čtu či vidím, přičemž tento pocit mám pouze u Shakespearových her. to mluví za vše.

Kdo nebyl nikdy bláznivě zamilovaný, nepochopí ☺

Pro mne se jedná zatím o jednu z nejlepších divadelních her, co jsem četla. Verši, kterými autor promlouval ke čtenáři, byly úchvatné. Nejznámější pasáž i ve mě zanechala velmi příjemné emoce. Jelikož jsem knihu četla během hodin ve škole, byla pro mne částečně i dobrodružstvím, přímo jsem se zamilovala do vydání z roku 1972. Stránky rychle ubíhaly a bylo mi až smutno, když jsem si uvědomila, že kniha brzy skončí. Ráda bych někdy shlédla i divadelní zpracování.

Kniha krásná, četla jsem jí někdy na střední škole a dodnes si na ní pamatuji. Bohužel v mém případě patří do sekce – jednou přečíst, zapamatovat si, založit do knihovny a ponechat na památku 🙂

Český-jazyk.cz aneb studentský underground ­

Nezval Vítězslav (*26.05.1900 – †06.04.1958)

Manon Lescaut (4)

Rytíř des Grieux – mladík pocházející z urozené rodiny, maltánský rytíř, který touží stát se abbém. Je naivní, prchlivý a o světě má velké iluze. Krásná Manon mu zamotá hlavu tak, že naprosto zapomene na svůj dosavadní studentský život a rozhodne se žít po jejím boku, i když by to znamenalo ztrátu veškerého pohodlí a přepychu.
Manon Lescaut – šestnáctiletá arraská dívka, která je velmi půvabná a zároveň si je svých předností vědomá. Díky své naivitě, dívčí kráse a jisté míře vypočítavosti je schopná naklonit si jakéhokoliv muže. Rytíře des Grieux miluje, ale její cit je zvláštního druhu – zatímco rytíř od ní žádá věrnost po všech stránkách, ona si ho zavazuje pouze věrností srdce a sama se tímto krédem řídí. Manon také nadevše na světě zbožňuje přepych a peníze, které získává tím, že klame svoje nápadníky.
Tiberge – blízký des Grieuxův přítel ze studií, který se opravdu stane knězem a vykonává svoji duchovní povinnost. Zároveň ale opatruje des Grieuxe a střeží jeho kroky, protože si je vědom mladické nerozvážnosti a pomatení rozumu láskou. Tiberge des Grieuxe miluje a zpočátku doufá, že bude schopen dovést ho zpět na správnou cestu, když ale uvidí, že jeho smyslem života je Manon, pomáhá nešťastné dvojici překonat všechny nepřízně osudu.
Marcela – je Manonina služka, která se ze všeho nejvíc bojí toho, že kvůli lhaní zoškliví. Chodí proto donášet na svoji paní a vyzradí des Grieuxovi všechny Manoniny milostné avantýry.
Pan Duval – prokurátor soudního dvora, kterého Manon poblázní natolik, že jí dává peníze a drahé šperky, aby se vetřel do její přízně. Pan Duval je první Manonin milenec, se kterým dívka podvede ubohého des Grieuxe.

V prvním obraze se des Grieux a Tiberge loučí se studenty, kteří odjíždějí na prázdniny. Des Grieux přenocuje v krčmě, kde potká Manon, kterou její bratranec Pierre přivezl, aby vstoupila do kláštera a stala se jeptiškou. Des Grieux se do dívky na první pohled bezhlavě zamiluje, Manon propadne jeho kouzlu také, a oba se smluví, že společně ještě té noci utečou. V hostince ale Manon potkává i pana Duvala, od kterého se nechá obdarovat drahým náhrdelníkem.
Ve druhém obraze si Manon a des Grieux pronajmou byt v Paříži. Marcela vyzradí rytíři, že za Manon chodí jistý pán, des Grieux se na dívku rozhněvá, vyčte jí její lehkomyslnost a nevěru a odejde od ní, aby se stal abbém. V tomto obraze se také setkáváme s pohádkou o králi, který měl rád med a nechal na svém nose sedět vosu, kterou Manon vypráví svému rytíři, aby ho uspala.
Ve třetím obraze přichází Manon za knězem des Grieuxem do chrámu, aby ho odprosila a přiměla ho se k ní vrátit. Obměkčený rytíř uvěří jejím slovům, prodá duchovní šat a odchází žít s Manon.
Ve čtvrtém obraze donutí Manon des Grieuxe, aby s ní navštívil pana Duvala, kterému napovídala, že je její bratr. Celá lež ale vyjde najevo, Duval se strašlivě rozzlobí, protože Manon celou dobu finančně sponzoroval a myslel si, že se stane jeho ženou, a hrozí, že je oba nechá zavřít. Dvojice utíká.
Pátý obraz se odehrává ve venkovském bytě Manon a des Grieuxe a začíná rozhovorem Tiberge s rytířem o stálosti žen. Tiberge rytíře přesvědčuje, aby od Manon odešel, jeho takový nápad ale rozhněvá. Manon se snaží rytíře přesvědčit o své věrnosti, a proto pozvou Duvala syna, který jim má zaručit beztrestnost. Duval mladší pozve dívku do Opery, nakonec ale oba skončí v jeho bytě a pošlou k des Grieuxovi Duvalovu milenku Modestu jako náhradu. Rytíř se rozzuří a chce od své milé znovu odejít.
Šestý obraz začíná scénou, kdy des Grieux přijde do Duvalova domu poté, co vlastníka vyláká ven Tiberge. Des Grieux chce v cizím bytě strávit s Manon noc, a proto podplatí služku, aby najala muže, kteří mají Duvala mladšího zbít. Všechno se ale prozradí, na scéně se objeví Duval starší a zatýká Manon. Des Grieuxe nechává svobodného kvůli úctě k jeho urozenému původu.
V sedmém obraze odchází Manon jako trestankyně do Havru, odkud má být převezena k Mississippi. Zničený des Grieux ji doprovází, Tiberge jde s výpravou tajně jako kněz a podplácí velitele, aby poskytl dvojici na cestě úlevy a nechal je spát pohromadě. Vysílená Manon vyzná des Grieuxovi naposled lásku a umírá na vyčerpání.

Manon je můj osud, Manon je můj osud,
Manon je všecko, co neznal jsem dosud.
Manon je první a poslední můj hřích,
nepoznat Manon, nemiloval bych.
Manon je motýl. Manon je včela.
Manon je růže hozená do kostela.
Manon je všecko, co neztratí nikdy svůj pel.
Manon je rozum, který mi uletěl.
Manon je dítě, Manon je plavovláska.
Manon je první a poslední má láska.
Manon, ach Manon, Manon z Arrasu!
Manon je moje umřít pro krásu.

Hra je psána krásnou češtinou, některé pasáže (viz ukázka) jsou chronicky známé. Velmi pěkné a čtivé dílko, které se dodnes objevuje v repertoáru divadel.

Zdroj: Zuzana Mráziková, 06.04.2006

Manon Lescaut – rozbor díla k maturitě

Kniha: Manon Lescaut

Přidal(a): L.

Vítězslav Nezval (1900 – 1958)

Vítězslav Nezval byl český básník, dramatik. prozaik, vůdčí představitel avantgardní poezie v první polovině 20. století, poetismu a surrealismu. V roce 1953 byl jmenován národním umělcem Československé republiky, byl držitelem zlaté medaile Světové rady míru. Jako člen Devětsilu (surrealistická skupina, která propagovala poetismus) byl Vítězslav Nezval nejvýznamnějším představitelem poetismu. Po válce se angažoval ve prospěch socialisticky orientované kultury. Experimentuje ve všech literárních formách.

Pantomima

 • teoretický manifest, Podivuhodný kouzelník, Básně noci – básně Edison a Akrobat (poetismus); Absolutní hrobař, Matka naděje, 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida (surrealismus); Pět minut za městem (vlastenectví); Stalin, Zpěv míru (komunistické)

Proletářská poezie – poetismus – surrealismus – vlastenecká poezie – komunistická, budovatelská poezie

 • Karel Teige, Jaroslav Seifert, Konstantin Biebl

Poetismus

 • jediný avantgardní mezinárodně uznávaný směr českého původu. Roku 1924 ho vytvořili Karel Teige a Vítězslav Nezval. Inspirován hravostí dadaismu. Stal se nejenom uměleckým směrem, ale i životním stylem, uměním bavit se a žít. Základem poetistické tvůrčí metody je hra, rozumem nekontrolovaná řada volných asociací. Hravost, optimismus, sklon k parodii, zlehčování. Časopis RED. Poetismus je metoda, jak nazírat svět básní (jednoduchá, složena z asociací, volný verš, rým udržovat, vnímat všemi smysly)

Surrealismus

 • literární a umělecký směr založený na snaze spontánně a bez rozumového kontroly vypovědět o tom, co se děje v lidském povědomí. Základem je psychický automatismus. Ponory do snového světa, osvobození od logiky. Zakladatel: A. Breton

Rozbor díla: Manon Lescaut

 • Tato divadelní hra je dramatizací románu francouzského spisovatel A. Prévosta (18.století).
 • Manon Lescaut byla napsána na oslavu českého jazyka
 • Láska Manon a rytíře Des Grieux (kontrast)
 • Nezval drama vytvořil na žádost E. F. Buriana na konci roku 1939.
 • I když je osud milenců smutný a Manon umírá, svým vyzněním přinášela hra divákům i čtenářům v protektorátu útěchu. V době německé okupace, kdy byl český jazyk vytlačován z veřejného života, drama silně působilo poetickou krásou Nezvalovy češtiny.
 • Kompozičně je hra založena na villonské baladě (Lyrická forma složená ze 3 strof a 7 až 12 verších a závěrečného poslání, zpravidla v rozsahu poloviny předešlé strofy. Poslání je zakončené veršem, který se refrénovitě opakuje na konci každé strofy.)
 • Opakování jedné pasáže, rýmu, verše
 • Veršované drama o sedmi obrazech (- scény)

Postavy

 • rytíř Des Grieux – mladý, naivní šlechtic, který předtím, než poznal Manon, chtěl zasvětit svůj život církvi. Manon neskutečně miluje a je schopen pro ni udělat cokoliv (natolik zaslepený láskou, že si o Manon myslí, jak je nevinná…)
 • Manon Lescaut – krásná, 16 let, lehce se nechá okouzlit přepychem, zlatem a bohatstvím, neumí být věrná, nevyžaduje po milenci věrnost těla, přestože miluje Des Grieuxe, nechce se vzdát šperků a přepychu, který jí nabízí Duval, lehkomyslná, všemi obdivovaná
 • Tiberge – kněz; chce, aby se D.G též stal knězem (má ho velice rád); škodí jim i pomáhá
 • Duval – vrchní komisař, bohatý a mocný, chce Manon
 • Duval mladší – syn vrchního komisaře, bohatý

Jazyk

 • próza i verše
 • spisovný jazyk, archaismy, přirovnání, hyperbola, anafora, metafora, epizeuxis, . . .

Místo děje:

Konflikt postav (rozdílné pojetí životního stylu)

 • Svět lásky a hry x svět přísné askeze, nepřístupný hrám
 • Básnická řeč – plná vroucích apostrof Manon x chladná próza Tiberga

Obsah díla

Hra začíná na nádvoří zájezdní hospody v Amiensu. Studenti odjíždí na prázdniny a jen Tiberge a rytíř des Grieux zůstávají. Jsou rozhodnuti vstoupit do semináře. Des Grieux však potkává krásnou Manon z Arrasu, kterou rodiče poslali do kláštera. Zamilují se. Útěk do Paříže. Když se des Grieux na chvíli vzdálí, seznamuje se Manon s panem Duvalem, který ji propůjčí nádherný náhrdelník. Des Grieux se vrací a odjíždí s Manon do Paříže.

V Paříží se Manon stále stýká s Duvalem. Tiberge to nahlásí rytíři. Ten opouští Manon a vstupuje do semináře. Chce věrnost duše i těla.

Manon na svého milence čeká před sakristií a opět ho svede. Chtějí se pomstít panu Duvalovi. Des Griuex se vydává za Manonina bratra. Při večeři donutí Duvala posadit se na židli pod parožím. Přichází však Tiberge a Duval se dozvídá, že mladý muž u večeře není bratr, ale milenec krásné Manon. Mladý pár Duvalův byt opouští a upadá tak v nemilost soudního prokurátora.

Milenci žijí v bytě na pařížském venkově. Manon odmítá svého dalšího nápadníka, italského šlechtice. Tiberge přesvědčuje des Grieuxe, aby pozval Duvalova syna na večeři a zbavil se tak nenávisti pana Duvala. Duvalův syn se ukáže, avšak nepovečeří. Manon bere s sebou do opery, plán vzápětí mění a odveze ji k sobě do bytu. Manon pošle za des Griuexem milenku Duvalova syna. Po svém milenci požaduje pouze věrnost srdce.

Tiberge vyláká Duvala mladšího z bytu a des Grieux se tam vydá za Manon. Podplacení sluhové zbijí a zadrží Duvala mladšího, o čemž se dozví Duval starší a zajme Manon a jejího milence. Na přímluvu Tiberge propouští rytíře des Grieux a Manon je poslána do Ameriky. Des Grieux jede s ní.

Poslední obraz se odehrává v přístavní krčmě. Tiberge se nakonec rozhoduje milencům pomoci a zařizuje, aby mohl být des Grieux nablízku Manon, která v krčmě v jeho náruči umírá.


Další podobné materiály na webu:

Manon Lescaut

SlavnГ© Nezvalovo bГЎsnickГ© drama Manon Lescaut, kterГ© je dramatizacГ­ PrГ©vostova stejnojmennГ©ho romГЎnu, vzniklo v roce 1940 pro Burianovo D34 a na ДЌeskГЅch jeviЕЎtГ­ch se ГєspД›ЕЎnД› objevuje dodnes. VГ­ce

 • NenГ­ skladem
 • Doprava ZDARMA nad 699 KДЌ.
 • OsobnГ­ odbД›r na prodejnГЎch.

Anotace

SlavnГ© Nezvalovo bГЎsnickГ© drama Manon Lescaut, kterГ© je dramatizacГ­ PrГ©vostova stejnojmennГ©ho romГЎnu, vzniklo v roce 1940 pro Burianovo D34 a na ДЌeskГЅch jeviЕЎtГ­ch se ГєspД›ЕЎnД› objevuje dodnes.

Manon Lescaut

InspirovГЎn romГЎnem AbbГ© PrГ©vosta stvoЕ™il bГЎsnГ­k VГ­tД›zslav Nezval romantickГЅ klenot, divadelnГ­ hru o nekoneДЌnГ© lГЎsce ЕЎestnГЎctiletГ© Manon a rytГ­Е™e maltГ©zskГ©ho Е™ГЎdu des Grieux. BГЎsnickГ© hodnoty textu a skotaДЌivГЎ dД›jovost navГЎzaly. VГ­ce

 • NenГ­ skladem
 • Doprava ZDARMA nad 699 KДЌ.
 • OsobnГ­ odbД›r na prodejnГЎch.

Anotace

InspirovГЎn romГЎnem AbbГ© PrГ©vosta stvoЕ™il bГЎsnГ­k VГ­tД›zslav Nezval romantickГЅ klenot, divadelnГ­ hru o nekoneДЌnГ© lГЎsce ЕЎestnГЎctiletГ© Manon a rytГ­Е™e maltГ©zskГ©ho Е™ГЎdu des Grieux. BГЎsnickГ© hodnoty textu a skotaДЌivГЎ dД›jovost navГЎzaly na etapu Nezvalovy avantgardnГ­ poezie. Hra se stala v dobД› svГ©ho vzniku (1940) revoluДЌnГ­ udГЎlostГ­ tehdejЕЎГ­ kultury. HereckГ© obsazenГ­ zvukovГ© verze slavnГ© dramatickГ© pЕ™edlohy dГЎvГЎ tuЕЎit, Еѕe pЕЇjde o mimoЕ™ГЎdnГЅ posluchaДЌskГЅ zГЎЕѕitek. LibuЕЎe Е afrГЎnkovГЎ jako Manon je zde zosobnД›nГ­m nД›hy, tГ©mД›Е™ dД›tskГ© lehkomyslnosti, mГЎmenГ­ a sladkГ© koketnosti, Viktor Preiss v roli zamilovanГ©ho rytГ­Е™e pЕ™edvГЎdГ­ zГЎvratД› milostnГ© vГЎЕЎnД›, jГ­Еѕ vЕЎechno obД›tuje. Hudba Eduarda DouЕЎi, interpretovanГЎ kvartetem Bohuslava MartinЕЇ, v souznД›nГ­ s textem umocЕ€uje naЕЎi pЕЇvabnou nahrГЎvku, kterГЎ mГЎ ЕЎanci oslovit mladГ© posluchaДЌe a seznГЎmit je tГ­m nejpЕ™Г­jemnД›jЕЎГ­m zpЕЇsobem s vrcholy ДЌeskГ© poezie a literatury. LibuЕЎe Е afrГЎnkovГЎ a Viktor Preiss v romantickГ©m milostnГ©m dialogu.

Manon Lescaut

Kniha ( měkká vazba )

 • Poslední kusy lze odebrat pouze na vybraných prodejnách
 • Doručení Doručení domů není možné
 • Osobní odběr ZDARMA, zítra po 15:00 ( Vyberte prodejnu )

229 Kč s DPH

 • Audiokniha 212 Kč s DPH Nedostupné
 • Kniha ( měkká vazba ) 110 Kč s DPH Nedostupné

Drobek má knížky pro všechny dětské zvídavé hlavičky. Právě teď je koupíte se 40% slevou Více informací

Slavné Nezvalovo básnické drama Manon Lescaut, které je dramatizací Prévostova stejnojmenného románu, vzniklo v roce 1940 pro Burianovo D34 a na českých jevištích se úspěšně objevuje dodnes.

Bestseller v knihy Dobrovský

14244. v e-shopu | 14705. minulý týden

75. v SŠ – povinná četba | 75. minulý týden

Hodnocení čtenářů

4.2 z 5 13 hodnocení čtenářů

4× 5 hvězdiček 3× 4 hvězdičky 4× 3 hvězdičky 1× 2 hvězdičky 0× 1 hvezdička

Přidejte své hodnocení knihy

Hodnocení našich knihkupců: 4.4 z 5

5 z 5 hvězdiček Luboš Šlapanský 5. září 2017

Úžasné dílo, které Vás pohladí, přečteno jedním dechem a nejednou.

Pomohla vám tato recenze? Ano 87

Kniha, Artur, 2011, 9788087128725

5 z 5 hvězdiček Markéta Němcová 7. září 2017

Jedna z mých dalších srdcovek. Možná, že mě tolik nedostal ani ten děj a příběh, ale lehkost veršů, které se vám prostě vryjí do paměti.

Pomohla vám tato recenze? Ano 64

Kniha, Artur, 2011, 9788087128725

3 z 5 hvězdiček MICHALAT. 6. září 2017

Nějak mi to nesedlo. Čtení mě nebavilo a hlavní hrdince jsem šťastný konec nijak zvlášť nepřála. Znovu bych si dílo nepřečetla.

Pomohla vám tato recenze? Ano 63

Kniha, Artur, 2011, 9788087128725

3 z 5 hvězdiček Lucie Javůrková 11. září 2017

Knížka k maturitě – není špatná 🙂

Pomohla vám tato recenze? Ano 61

Kniha, Artur, 2011, 9788087128725

2 z 5 hvězdiček ella 12. února 2019

Na čtení této knihy jsem se těšila, ale poměrně mě zklamala. Hlavní hrdinka mi byla hrozně nesympatická.

Pomohla vám tato recenze? Ano 0

Kniha, Artur, 2011, 9788087128725

3 z 5 hvězdiček Jarmila Verebelyová 7. února 2019

Zajímavá kniha kterou jsem brala jako k povinné četba byla jedna stačí slabších knih přesto měla zajímavý příběh a smutný konec

Manon Lescaut Nezval Lucerna 1988

Popis:
"Setkání u dostavníku" z nahrávky hry

Leave a Reply