Kniha Po nás ať přijde potopa (František Gellner)

Kniha Po nás ať přijde potopa (František Gellner)

Kniha Po nás ať přijde potopa (František Gellner) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

  • Název knihy: Kniha Po nás ať přijde potopa (František Gellner)
  • Elérhető fájlok: Kniha Po nás ať přijde potopa (František Gellner).pdf, Kniha Po nás ať přijde potopa (František Gellner).epub, Kniha Po nás ať přijde potopa (František Gellner).mobi
  • Jazyk knihy: Český jazyk
  • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Po nás ať přijde potopa

kniha od: František Gellner

Básnická sbírka Po nás ať přijde potopa je jedno z nejznámějších děl českého spisovatele Františka Gellnera, které bylo vydáno roku 1901, a zároveň je autorovým debutem.

Literatura česká, Poezie
Vydáno 2008 , Tribun EU více informací.

Komentáře (26)

Kniha Po nás ať přijde potopa

Pro mě osobně se jednalo o překvapení. Nečekala jsem od této kratičké knihy vlastně nic, půjčila jsem si ji ze zvědavosti. Některým veršům jsem asi neporozuměla zcela, ale i tak se mi mnoho z nich zalíbilo. Na první pohled mne zaujal název knihy a obálka, která je možná ne moc nápadná, ale vkusná. Poslední dobou mi vydání od knihovnicka.cz velmi vyhovuje jak nápaditými obálkami, tak zajímavými ilustracemi. Překvapila mě krátkost a výstižnost veršů. Čas od času se objevila slova, kterým jsem nerozuměla, jako třeba chiméra, ale právě to přidávalo veršům na dramatičnosti, kterou je Po nás ať přijde potopa plná. Již dříve jsem možná něco slyšela o tomto díle, ale netušila jsem, jakou náhodou se s ním jednou setkám. Není nad bezmyšlenkovité procházení knihovnou, které mne tak moc uklidňuje, často při něm naleznu něco, jako je tato krásná básnická sbírka. Jistě doporučuji nejen na četbu, ale i na zamyšlení se nad verši.

Vím, že jednou ke mně vkročí
cosi tiše za šera.
Vítězně se zadívá v mé oči
chiméra.
Vytuším, jí po bok sedna,
že se snášet začíná
z beder otců snaha bezvýsledná
na syna

Prosté básně, které mě svojí otevřeností několikrát pokousaly.
Cynismus, ironie, touha po silném citu, možná kritika vlastního bohémského života. A přesto tak srozumitelné.
Moje první ,,dobrovolné“ setkání s tímto básníkem. Určitě ne poslední.
Dejte básníkovi života a vzdoru do ruky zbraň – co udělá?
Nebude střílet, pouze vystoupí z řady
Po nás ať přijde potopa.

P.S: Děkuji mému dědu, také Františkovi, že se vrátil – byť oklikou přes Sibiř
Holohlavý a zbědovaný, nevystoupil z řady, vrátil se, nic víc…
P.P.S: A proto jsme se po sto letech mohli setkat i my dva, pane Gellnere.

Upřímná poezie. O životě. O pravdě. Pokud se v díle najdete, budete mít pocit, že vám Gelner mluví z duše. Pro vaši duši. A budete to všechno cítit. V sobě. A bude to nezapomenutelné.
S tímto dílem pociťuji, že ta poezie přece jenom nebude tolik špatná a nesnesitelná, jak jsem si myslela. Bravo.

Poprvé jsem se s autorem setkal před skoro 50 lety na gymnasiu. Tento dekadentní básník a navíc místní rodák se stal rázem mým oblíbencem. Pokud bylo volné zadání recitace, vždy jsem měl něco od něj. A i dnes při opětovném čtení neztrácí verše nic ze své krásy a působnosti. Především hned na úvodní báseň by si měl člověk vzpomenout při každém napití dobrého vína. Tedy vlastně denně 🙂 .

Tohle je aspoň poezie! Skutečná, upřímná, plná a naplněná, na nic si nehraje, přinutí vás přemýšlet. Gellner je úžasný autor a právě ta jeho anarchistická mysl je to, co dělá z jeho děl DÍLA a myšlenek MYŠLENKY.

Nejlépe bylo by vzdálit se
a nikdy se nenavrátit,
svým bližním a nejbližším ztratit se
a sám sobě se ztratit.

Ideál pro toho cynika ve mně. ❤️

Verše cynické, nihilistické, dekadentní, přímočaré, přímo vybízející ke zhudebnění, čehož pár muzikantů dokázalo využít. Verše i pro nepoetu dobře stravitelné a pro mladého neukotveného literárního objevitele je setkání s Gellnerem událostí srovnatelnou s nálezem Gutenbergovy Bible.
95% (je nás 184 hodnotících s průměrem 85%).

… Děkuji bohu a děkuji čertu
za plaché chvíle prchavý dar.
Života číši jsem naklonil ke rtu,
piju z ní smutek a bolest a zmar.

Fantastické rýmy, kterými nás František Gellner zahltil, dávají zcela zapomenout často pesimistickému, až depresivnímu pojetí básní.
Nicméně, najdou se i klenoty opačné, nebo nekonfliktní, z kterých čiší radost ze života.
Osobně vyzdvihuji báseň POZDRAV RODNÉMU KRAJI a do dětských let mě navrátila báseň MILUJU SEVERNÍ NEBE, jež hudebně ztvárnila skupina Katapult, i když malinko pozměnila koncepci básně.
Gellner byl pro mě samotného skvělý básník a člověk.

Po nás ať přijde potopa! – krátký rozbor díla

Kniha: Po nás ať přijde potopa!

Přidal(a): Denisa.L

František Gellner se řadí mezi české básníky na přelomu 19. a 20.století, konkrétně mezi generaci tzv. buřičů. Buřiči byli anarchisticky orientovaní, spojoval je radikalismus, bohémský život, revolta a existenční nezajištěnost. Mezi znaky anarchismu patří odmítnutí autority stáu a marxismu, individualismus, svoboda jednice, propagace volné lásky, emancipace žen, odpor k maloměštáctví a antimilitarismus. Vůdčí osobností buřičů byl Stanislav Kostka Neumann (Apostrofy hrdé a vášnivé, Satanova sláva mezi námi). Dalšími buřiči jsou Šrámek (Života bído, proč tě mám rád), Toman (Torzo života) a Viktor Dyk (Milá sedmi loupežníků). Buřiči publikovali v časopise S.K.Neumanna Nový kult.

František Gellner nebyl jen básník, ale také redaktor Lidových novin, překladatel a malíř. Zpočátku se prezentoval jako zhýralý mladík a bohém, pak se trochu „uklidnil“. Zpočátku 1. světové války musel narukovat a byl prohlášen za nezvěstného. Mezi jeho další hodnotné dílo patří Radosti života.

Po nás ať přijde potopa! je drobná básnická sbírka obsahující přes 30 krátkých básní. Titul sám vyjadřuje filozofický postoj celé sbírky: život se žije právě těď a tady, není třeba dbát svazujících pravidel a zvyklostí, je nutné se od nich naopak odprostit a užívat dne.

Gellner využívá běžný slovník – hovorové výrazy, dialekt, obecná čeština, vulgarismy. Zpravidla krátké věty, využívá opakování a refrénů. Rým je většinou střídavý nebo sdružený. Oproti symbolismu jsou Gellnerova pojmenování přímá, výrazy čerpají z běžného života.

Mezi typické znaky Gellnerových básní obecně patří forma osobní zpovědi, autenticita, rezinace, bohémství, strohost, prostota, věcnost, rčení, vulgarismy, odstup od všech ideálů a jednoduchá čtyřverší.

Gellnerovy texty, podobně jako texty Šrámka či Dyka, byly zhudebněny a hrály se v kabaretech.


Další podobné materiály na webu:

Po nás ať přijde potopa! – rozbor díla k maturitě

Kniha: Po nás ať přijde potopa!

Přidal(a): MaestroM

LITERÁRNÍ DRUH, ŽÁNR, SMĚR/SLOH:

Osobní lyrika – poezie – básně, popěvky

Díla vycházejí na přelomu 19. a 20.st.

generace tzv. anarchistických buřičů

Básně se podobají písničkám, jsou jednoduché, mají krátké verše, většinou i krátké strofy, některá strofa se i opakuje jako refrén, nepoužívá obrazná pojmenování, ale pojmenovává přímo, básně mají písňovou formu.

Verše jsou prosté, mají pravidelný verš i rým a blíži se prozaickému sdělení. Jsou napsány formou popěvku nebo písně. Používá banální rýmy, nepoetická slova, častá je u něho i nemetaforičnost (na rozdíl od symbolistů). Svými verši chce vědomě šokovat poklidné měšťanstvo, užívá vulgarismy. Ve své básnické tvorbě hojně využívá dobových forem lidové zábavy (kuplety, šansony).

Slovní zásoba obsahuje hovorové prvky, prvky obecné češtiny, vulgarismy, „jazyk ulice – jazyk hospod a kaváren“

TÉMATICKÁ VÝSTAVBA:
Lyrickým subjektem je sám autor,Otevřenost sdělení je až šokující. Zdánlivě autor sám sebe v očích čtenářů snižuje. Píše o sobě kriticky a s cynismem, ale cynikem není, pouze se pokouší sám sebe moralizovat. Na dně však hluboká touha po opravdovém citu – tzv. „něžný cynik“.

Oprošťuje od „veškerých zbytečných poetismů“ a píše poezii velice přímou s minimem složitých obrazů, důležité je vyjádřit myšlenku, přesně a nezkresleně.

Motivem je šokovat, provokovat. Obrovská nechuť povrchnímu a pokryteckému mešťáckému způsobu(stylu) života.

Vyjadřuje skeptický postoj ke společnosti, hořkost nad životem, zklamání nad dobou. Cynizace svého života a svého životního postoje. Život zde dne na den, ironizace vyšších ideálů.

Myšlenky anarchismu (úsilí o neomezenou svobodu člověka a odmítání autority státu), antimilitarismu(odmítání války) a vitalismu (oslava života a přírody).

Zobrazil pocity mladé předválečné generace.

Život v období Rakousko-Uherské monarchie ztěžoval českým umělcům život. Veškerá protimonarchistické tendence v dílech zakázány,trestány nebo cenzurovány. Řešení politiky císaře či nesouhlas s jakkoukoliv činností monarchie na veřejnosti nepřípustný. Toto vše navíc s pokleslou morálkou měšťnastva, jež žije porchním, maloduchým a pokryteckým životem, dává za vznik skupině lidí nazvaných “anarchističí buřiči”, kteří se začali objevovat na přelomu 19. a 20.století. Mimo Gellnera mezi ně patřil také Viktor Dyk, Fráňa Šrámek, Karel Toman či S.K.Neumann.

František Gellner se narodil roku 1881 v Mladé Boleslavi. Byl to básník, prozaik, kreslíř a karikaturista. Vystudoval gymnázium, nadále studoval techniku ve Vídni, poté malířství v Mnichově, Paříži a Drážďanech. Žil bohémským životem.

Usadil se v Brně a jako karikaturista a fejetonista Lidových novin se také angažoval v politice. R. 1914 byl odveden do války. A poslán na haličskou frontu. V září 1914 prohlášen za nezvěstného, přesné datum a místo jeho úmrtí neznámo.

Radosti života (1903)

Nové verše (1919)

Potulná národ (1926)

Dobové kritiky Gellnera odsoudily s odmítavostí a podrážděností. Poukazovaly na nemorálnost, nízkost, vulgaritu a monotematičnost jeho prvotiny. Nadšení sklidil poze u blízkého okruhu přátel z básnický a uměleckých kruhů. Přijetí širší veřejností přišlo až spo jeho smrti s nástupem další a další generace čtenářů.

Dnes je již Gelner uznáván jako jeden z nejv.básníků české poezie 20.st. Jeho dílo bylo zhudebněno mnoha umělci: Jaromír Nohavica, Visací zámek, Pepa Nos, Vladimír Mišík, Katapult, Volant atd.


Další podobné materiály na webu:

Kniha: Po nás ať přijde potopa – František Gellner

Kniha: Po nás ať přijde potopa
Autor: František Gellner

Předpokládaný termín doručení dle zvoleného dopravce:
GLS: 25.2.2020
Česká pošta: 25.2.2020

Osobní odběr
Předpokládané připravení zboží proběhne v odpoledních hodinách dle zvoleného místa v termínu:
Ostrava: 24.2.2020
Ostatní výdejny: 25.2.2020
Uloženka: 25.2.2020

Pozn.: doručení nebo připravení na výdejním místě závisí na nejpomalejším produktu ve Vaší objednávce.‘, -80, 15);" onmouseout="hide_help();">Kdy zboží dostanu


80%
2 hodnocení

90%
1 recenze
počet hodnocení
83 % celkové hodnocení
2 hodnocení + 1 recenze
Nakladatelství: » MAŤA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015
Počet stran: 64
Rozměr: 140×110
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Česká poezie
Jazyk: česky
EAN: 9788072871988

František Gellner zaujímá nekompromisní postoj snad ke všemu, co ho obklopuje. Tato vlna znechucení se ale nese i na vlnách smutku, pocitů outsiderství a nepatřičnosti, marného hledání místa, kde by člověk zakotvil. I proto může básník furiantsky zvolat titulní heslo, které však vychází i z přesvědčení, že smrt je na dosah, že obchází kolem nás a tak jedinou cestou, jak se smířit s jejím příchodem, je užívat si života dokud to jde. "Čas nudný v hospodě zabíjím," vzlyká nad pivem v prasklé sklenici a vzápěti sleduje dav prostitutek, který se "hrne" v přízračném soumraku kolem hospodských oken. Alkohol a prodejné ženy se střídají s rezignujícími úšklebky, s nimiž hledí do nevábných zítřků, záchvaty veselosti se mění v melancholické teskné předtuchy. Ve čtyřiatřiceti číslech Gellner s neobyčejnou přesností, s krutou úsečností a s otevřeností rozkládá "veteš vzpomínek", v níž "hladové vášně unavené bojem", truchlivé duše i prohýřené noci podávají portrét člověka, jemuž sice "svět podlamuje síly", ale on se ho ani přes tuto skutečnost nedokáže úplně zřeknout. Prvotina významného českého básníka, prozaika a kreslíře, poprvé vydaná roku 1901, je výrazem autorova svébytného vyjádření vztahu ke světu a společnosti.

Básnická sbírka Po nás ať přijde potopa je jedno z nejznámějších děl českého spisovatele Františka Gellnera, které bylo vydáno roku 1901, a zároveň je autorovým debutem.

Po nás ať přijde potopa

Kniha ( pevná vazba )

  • Skladem 1 ks
  • Doručení ZDARMA od 899 Kč, ve středu 19.2. u Vás doma (Typy doručení)
  • Osobní odběr ZDARMA, zítra po 15:00 ( Vyberte prodejnu )

132 Kč s DPH
Ušetříte 16 Kč Běžně 148 Kč

Básnická sbírka Po nás ať přijde potopa je jedno z nejznámějších děl českého spisovatele Františka Gellnera, které bylo vydáno roku 1901, a zároveň je autorovým debutem.

Drobek má knížky pro všechny dětské zvídavé hlavičky. Právě teď je koupíte se 40% slevou Více informací

Básnická sbírka Po nás ať přijde potopa je jedno z nejznámějších děl českého spisovatele Františka Gellnera, které bylo vydáno roku 1901, a zároveň je autorovým debutem.

Bestseller v knihy Dobrovský

10857. v e-shopu | 16475. minulý týden

Hodnocení čtenářů

4.2 z 5 7 hodnocení čtenářů

2× 5 hvězdiček 2× 4 hvězdičky 2× 3 hvězdičky 0× 2 hvězdičky 1× 1 hvezdička

Přidejte své hodnocení knihy

Hodnocení našich knihkupců: 4.4 z 5

1 z 5 hvězdiček Oldřiška Schüllerová 5. září 2017

Trochu nechápu, jak jsme tohle mohli mít v povinné četbě k maturitě. Některé básně byly opravdu úchylné.

Pomohla vám tato recenze? Ano 40

Kniha, MAŤA, 2015, 9788072871988

3 z 5 hvězdiček Petra 21. září 2017

V podstatě autobiografická zpověď. Čerpá z hospod a barů.

Pomohla vám tato recenze? Ano 22

Kniha, MAŤA, 2015, 9788072871988

4 z 5 hvězdiček Beltrix 26. února 2019

Ač jsem obvykle básnický nečtenář, tak Gellner patří mezi těch několik málo autorů, kteří mě baví. Jeho básničky mají sympatickou formu, díky čemuž si některé z nich pamatuju dodnes.

Pomohla vám tato recenze? Ano 0

Kniha, MAŤA, 2015, 9788072871988

5 z 5 hvězdiček Tereza Korbová 8. února 2019

Na gymplu to byla moje nejoblibenejsi basnicka sbirka vubec. Ted uz jsem z toho sice vyrostla, ale porad se ke Gellnerovi velmi rada vracim.

Po nás ať přijde potopa

Anotace

Básnická sbírka Po nás ať přijde potopa je jedno z nejznámějších děl českého spisovatele Františka Gellnera, které bylo vydáno roku 1901, a zároveň je autorovým debutem.

Čtenářské recenze

Funkce je dostupná pouze pro přihlášené

Omlouváme se, ale hodnotit a komentovat knihy můžete pouze jako registrovaný uživatel po přihlášení.
Přihlašte se, nebo se zaregistrujte, pokud nemáte účet.

Buďte první a podělte se o vlastní zkušenost s knihou. Pomůžete tisícům nerozhodných čtenářů.

Po nás ať přijde potopa!

kniha od: František Gellner

Pro mě osobně se jednalo o překvapení. Nečekala jsem od této kratičké knihy vlastně nic, půjčila jsem si ji ze zvědavosti. Některým veršům jsem asi neporozuměla zcela, ale i tak se mi mnoho z nich zalíbilo. Na první pohled mne zaujal název knihy a obálka, která je možná ne moc nápadná, ale vkusná. Poslední dobou mi vydání od knihovnicka.cz velmi vyhovuje jak nápaditými obálkami, tak zajímavými ilustracemi. Překvapila mě krátkost a výstižnost veršů. Čas od času se objevila slova, kterým jsem nerozuměla, jako třeba chiméra, ale právě to přidávalo veršům na dramatičnosti, kterou je Po nás ať přijde potopa plná. Již dříve jsem možná něco slyšela o tomto díle, ale netušila jsem, jakou náhodou se s ním jednou setkám. Není nad bezmyšlenkovité procházení knihovnou, které mne tak moc uklidňuje, často při něm naleznu něco, jako je tato krásná básnická sbírka. Jistě doporučuji nejen na četbu, ale i na zamyšlení se nad verši.

Vím, že jednou ke mně vkročí
cosi tiše za šera.
Vítězně se zadívá v mé oči
chiméra.
Vytuším, jí po bok sedna,
že se snášet začíná
z beder otců snaha bezvýsledná
na syna

Prosté básně, které mě svojí otevřeností několikrát pokousaly.
Cynismus, ironie, touha po silném citu, možná kritika vlastního bohémského života. A přesto tak srozumitelné.
Moje první ,,dobrovolné“ setkání s tímto básníkem. Určitě ne poslední.
Dejte básníkovi života a vzdoru do ruky zbraň – co udělá?
Nebude střílet, pouze vystoupí z řady
Po nás ať přijde potopa.

P.S: Děkuji mému dědu, také Františkovi, že se vrátil – byť oklikou přes Sibiř
Holohlavý a zbědovaný, nevystoupil z řady, vrátil se, nic víc…
P.P.S: A proto jsme se po sto letech mohli setkat i my dva, pane Gellnere.

Upřímná poezie. O životě. O pravdě. Pokud se v díle najdete, budete mít pocit, že vám Gelner mluví z duše. Pro vaši duši. A budete to všechno cítit. V sobě. A bude to nezapomenutelné.
S tímto dílem pociťuji, že ta poezie přece jenom nebude tolik špatná a nesnesitelná, jak jsem si myslela. Bravo.

Poprvé jsem se s autorem setkal před skoro 50 lety na gymnasiu. Tento dekadentní básník a navíc místní rodák se stal rázem mým oblíbencem. Pokud bylo volné zadání recitace, vždy jsem měl něco od něj. A i dnes při opětovném čtení neztrácí verše nic ze své krásy a působnosti. Především hned na úvodní báseň by si měl člověk vzpomenout při každém napití dobrého vína. Tedy vlastně denně 🙂 .

Tohle je aspoň poezie! Skutečná, upřímná, plná a naplněná, na nic si nehraje, přinutí vás přemýšlet. Gellner je úžasný autor a právě ta jeho anarchistická mysl je to, co dělá z jeho děl DÍLA a myšlenek MYŠLENKY.

Nejlépe bylo by vzdálit se
a nikdy se nenavrátit,
svým bližním a nejbližším ztratit se
a sám sobě se ztratit.

Ideál pro toho cynika ve mně. ❤️

Verše cynické, nihilistické, dekadentní, přímočaré, přímo vybízející ke zhudebnění, čehož pár muzikantů dokázalo využít. Verše i pro nepoetu dobře stravitelné a pro mladého neukotveného literárního objevitele je setkání s Gellnerem událostí srovnatelnou s nálezem Gutenbergovy Bible.
95% (je nás 184 hodnotících s průměrem 85%).

… Děkuji bohu a děkuji čertu
za plaché chvíle prchavý dar.
Života číši jsem naklonil ke rtu,
piju z ní smutek a bolest a zmar.

Fantastické rýmy, kterými nás František Gellner zahltil, dávají zcela zapomenout často pesimistickému, až depresivnímu pojetí básní.
Nicméně, najdou se i klenoty opačné, nebo nekonfliktní, z kterých čiší radost ze života.
Osobně vyzdvihuji báseň POZDRAV RODNÉMU KRAJI a do dětských let mě navrátila báseň MILUJU SEVERNÍ NEBE, jež hudebně ztvárnila skupina Katapult, i když malinko pozměnila koncepci básně.
Gellner byl pro mě samotného skvělý básník a člověk.

Po nás ať přijde potopa! – krátký rozbor díla

Kniha: Po nás ať přijde potopa!

Přidal(a): Denisa.L

František Gellner se řadí mezi české básníky na přelomu 19. a 20.století, konkrétně mezi generaci tzv. buřičů. Buřiči byli anarchisticky orientovaní, spojoval je radikalismus, bohémský život, revolta a existenční nezajištěnost. Mezi znaky anarchismu patří odmítnutí autority stáu a marxismu, individualismus, svoboda jednice, propagace volné lásky, emancipace žen, odpor k maloměštáctví a antimilitarismus. Vůdčí osobností buřičů byl Stanislav Kostka Neumann (Apostrofy hrdé a vášnivé, Satanova sláva mezi námi). Dalšími buřiči jsou Šrámek (Života bído, proč tě mám rád), Toman (Torzo života) a Viktor Dyk (Milá sedmi loupežníků). Buřiči publikovali v časopise S.K.Neumanna Nový kult.

František Gellner nebyl jen básník, ale také redaktor Lidových novin, překladatel a malíř. Zpočátku se prezentoval jako zhýralý mladík a bohém, pak se trochu „uklidnil“. Zpočátku 1. světové války musel narukovat a byl prohlášen za nezvěstného. Mezi jeho další hodnotné dílo patří Radosti života.

Po nás ať přijde potopa! je drobná básnická sbírka obsahující přes 30 krátkých básní. Titul sám vyjadřuje filozofický postoj celé sbírky: život se žije právě těď a tady, není třeba dbát svazujících pravidel a zvyklostí, je nutné se od nich naopak odprostit a užívat dne.

Gellner využívá běžný slovník – hovorové výrazy, dialekt, obecná čeština, vulgarismy. Zpravidla krátké věty, využívá opakování a refrénů. Rým je většinou střídavý nebo sdružený. Oproti symbolismu jsou Gellnerova pojmenování přímá, výrazy čerpají z běžného života.

Mezi typické znaky Gellnerových básní obecně patří forma osobní zpovědi, autenticita, rezinace, bohémství, strohost, prostota, věcnost, rčení, vulgarismy, odstup od všech ideálů a jednoduchá čtyřverší.

Gellnerovy texty, podobně jako texty Šrámka či Dyka, byly zhudebněny a hrály se v kabaretech.


Další podobné materiály na webu:

Po nás ať přijde potopa – František Gellner

Popis:
Vážení přátelé, vítejte u dalšího čtení poesie… Dnes Vám budu předčítat vybrané básně

“>

Leave a Reply

vázaná
1. vydání, 2015
Skladem