Kniha Romance pro křídlovku (František Hrubín)

Kniha Romance pro křídlovku (František Hrubín)

Kniha Romance pro křídlovku (František Hrubín) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

 • Název knihy: Kniha Romance pro křídlovku (František Hrubín)
 • Elérhető fájlok: Kniha Romance pro křídlovku (František Hrubín).pdf, Kniha Romance pro křídlovku (František Hrubín).epub, Kniha Romance pro křídlovku (František Hrubín).mobi
 • Jazyk knihy: Český jazyk
 • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Romance pro křídlovku

kniha od: František Hrubín

Kniha mě velmi mile překvapila. Příběh o nesmrtelnosti lásky a touze se mi velmi líbil. Autor navíc nutí čtenáře přemýšlet o pomíjivosti lidské existence. Vyhovoval mi nepravidelný rytmus a rým, nebyla to taková typická báseň. 🙂

Něco moc krásného. Oceňme způsob, jakým se motivy v průběhu skladby mění, jak se tytéž objekty mění v symboly úplně jiných skutečností.
Křídla – volnost, samostatnost, když se František poprvé řízne břitvou, kapka krve je oněmi křídly, později láska, touha po neuskutečnitelném („má křídla zřasená v krvi žil a cév šíleně tepají“)
Břitva – dospělost, vstup do další etapy života (František spekuluje nad tím, zda není darem nad jeho síly), později se k ní autor vrací jako k symbolu smrti (zatímco moje první břitva chtěla krev; v břitvě vždy bude něco z vraždy, ale břitva sama nemůže vraždit) a jako k symbolu očištění od smutných myšlenek
Kopr – když dá tatínek Františkovi břitvu, voní koprová omáčka, doprovází tak den, kdy vykročil do dospělosti; když sedí u okna a bdí, popisuje noc jako noc kopru, kopr spojuje svými květy, jež se podobají hvězdám, pozemský život s nebem; když se vydá na hrob jeho otce, kopr je první rostlina, která tam roste
Maringotka, popel doutníku, křídlovka, Viktorova čepice, doplňte si sami.

A ještě vyzdvihnu něco, co na Romanci vrhá stín skutečnosti a co ji pro mě odlišuje od příběhů povrchních lásek.
František byl bezhlavě zamilován, popis Teriny, jež se ve skladbě opakuje, je popisem dojmu, který v něm vyvolala ještě předtím, než spolu mluvili („Je všechno, co naráz zastavuje srdce, a přece to není smrt. A je všechno, čím člověk vždycky poprvé vydechne.“ ) Ve chvíli vzteku, kdy udeří Terinu čepicí, ale projde určitou desiluzí. Najednou vidí, že ve skutečnosti si vlasy nedokonale stříhá sama a že připomínají žito, běhá bosa, má nevybranou mluvu a lacině si maluje rty, skvrnka na její tváři najednou mu připadá ošklivá. Přiznává dokonce, že přes zimu prožívá několik lásek, jež nazývá chatrnými. Přesto se dalšího léta vydává na náves se štěstím, že ji znovu uvidí – ne už proto, že by byl zaslepen. A ze stejného důvodu bude o několik let později hledat její hrob.

Poněkolikáté a pokaždé jiné, pokaždé vystoupí do popředí jiný motiv. Tentokrát to jsou Františkovy děti, které jsem dříve prakticky nevnímala. A samozřejmě stárnutí a vlastní smrt.
(- křídlovka na pohřbu ať mi zahraje sólo,
neříkám hned, neříkám za měsíc,
neříkám za deset, ani za dvacet let,
a pak ji za mnou hoďte do hrobu!-)

Poprvé jsem četla jako mladá a pak už ve zralém věku. Pocity byly úplně jiné. Kolikrát člověk čte, tolik různých emocí vypluje na povrch.

Knihu jsem četla jenom kvůli maturitě. Nebavila mě a přišla mi hrozně zmatečná.

Dovolil bych si s čistým svědomím označit toto dílo Františka Hrubína za jeden z mnoha klenotů české literatury. Se všemi výtkami k opakování jednotlivých veršů se dá souhlasit, ale v kontextu celé povídky nakonec čtenáři vyvstane najevo, proč Hrubín tento způsob vyjádření používá. Doporučil bych všem, kteří mají při čtení knihy rádi květnaté popisy lidských vztahů. 🙂

Po přečtení mám smíšené pocity. Nemohu říct, že by se mi dílo nelíbilo, ale ani nelze říci, že by se mi přímo líbilo.
Četlo se poměrně dobře, ale určitým způsobem to na mě místy působilo až kýčovitě, což nekritizuji.
Velice zajímavé byly časové a místní skoky, které velmi obohatily celé dílo.

Nádherná kniha plná poetiky, lásky, ale i smutku. Strašně se mi líbila a mohu ji jedině doporučit.

Romance pro křídlovku – rozbor díla

Kniha: Romance pro křídlovku

Přidal(a): SoHigh

František Hrubín

František Hrubín byl významný český básník, tvůrce milostné a přírodní lyriky, autor veršů a pohádek pro děti, dramatik, prozaik a překladatel. Narodil se 17. Září roku 1910 v Praze v rodině stavitele. Od otcova narukování do války v roce 1914 rodina žila u matčina otce v Lešanech v Posázaví. Zde Hrubín vychodil obecnou školu. Zkušenost vázaná na rodovou chalupu (kterou nakonec získal do svého vlastnictví a na níž často pobýval) a na krajinnou i duchovní realitu lešanského okolí se mu stala celoživotní inspirací. Na gymnázium nastoupil v Praze a odmaturoval v roce 1932. Další studium na filosofické a pedagogické fakultě Univerzity Karlova však nedokončil. Pracoval jako knihovník, poté krátce na ministerstvu informací a od roku 1946 začal fungovat jako spisovatel z povolání. V roce 1956 na druhém sjezdu svazu československých spisovatelů vystoupil František Hrubín společně s Jaroslavem Seifertem s ostrou kritikou spojení politiky a umění a postoj vůči zakázaným autorům, což mělo za následek, že byl střídavě povolován a zakazován. Zemřel krátce po operaci na zhoubnou chorobu v roce 1971.

V Romanci pro křídlovku odkazoval František Hrubín na Ovidiovy Proměny. (touha po neuskutečnitelném)

Vliv na jeho tvorbu

Celoživotním inspirací se mu stala krajina lešanského okolí (Doušek života, U stolu, Romance pro křídlovku, Lešanské jesličky aj.). Druhým inspiračním zdrojem se mu stala pražská čtvrť Holešovice, kde bydlel od roku 1945 (Proměna, Až do konce lásky), třetím jihočeská krajina kolem Chlumu u Třeboně, kde pobýval (nakonec ve vlastním domě) od roku 1950 (Můj zpěv, Srpnová neděle aj.).

Další tvorba

Hrubín byl známý jako básník melodických veršů o přírodě, lásce a smrti. Část jeho díla odrážela i dění ve společnosti (Jobova noc, Řeka zapomnění…) nebo pocity z války (Hirošima).

Společensko-historické pozadí

Politická situace

Od roku 1948, tedy komunistickým únorovým převratem se zdeformoval literární vývoj. Literatura byla chápana jako služku komunistické strany. Musela se podřizovat politice. Objevují se politické čistky, procesy a popravy. Avšak, 60. léta 20. století byla doba znatelné projevy svobody. Období tzv. demokratizace, vyrovnávání se z hříchy předešlých let, návrat spisovatelů do literatury, prolomená cenzura…

Vše vyvrcholilo na konci 60. let Pražským jarem, kdy v čele stál Alexandr Dubček, symbol liberalizace společnosti, a autor úsloví “Socialismus s lidskou tváří”. Mohutné přeměny a euforie v nové pořádky vyvrcholily ostrou kritikou dosavadního komunistického systému v manifestu všem občanům země „2000 slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem“ (Ludvík Vaculík)

Základní principy fungování společnosti v dané době

Česká společnost v 60. Letech hrála velmi důležitou roli při prosazování demokratizace režimu. Více než 120 000 lidí podepsalo manifest 2000 slov.

Kontext dalších druhů umění

60.léta znamenala uvolňování situace i v dalších druzích umění. Docházelo k navazování kontaktů se západní kulturou, výtvarnému i hudebnímu umění se dostávalo více svobody, otevíral se prostor pro experimenty. V malířství se uplatňovala abstraktní malba, ale také umění nové figurace, malíři se inspirovali i americkým pop-arte, vycházejícím z populárního masového umění komiksu a reklamy. Sochařská tvorba byla v tomto období zaměřena zejména na hledání nových výtvarných materiálů a netradičních způsobů jejich zpracování. V architektuře převládalo masové stavebnictví, vznikala velká sídliště a nákupní střediska, velký rozkvět zaznamenal bytový design. 60.léta se stala zlatou érou populární hudby. Mladí zpěváci, např. Karel Gott, Waldemar Matuška, Helena Vondráčková či Václav Neckař se sdružovali kolem divadel Semafor a Rokoko. (zdroj: Maturita 2011, edice odmaturuj, didaktis)

Kontext literárního vývoje

60. Léta 20. Století představovala pro českou literaturu částečnou rehabilitaci. V politice došlo k oslabení moci komunistické strany. V literatuře se tato situace projevila především prolomením cenzury. Vycházely díla do té doby zakázané, zakázaní autoři měli rozšířené publikační možnosti. Spisovatelé zdůrazňují osobní prožitek, hledají nový způsob vyjádření svých pocitů, reagují na schematismus a dogmatismus. Byly vydávány knihy i ze zahraničí. Mnozí básníci byli ovlivněni existencionalismem, jiní se vracejí k poezii před rokem 1948, zejména k meditativní poezii, přírodní lyriky.

Rozbor díla: Romance pro křídlovku

FORMA :

Literární druh

 • Romance pro křídlovku je lyricko-epická báseň (obsahuje děj, vypráví příběh, v němž se objevují postavy, prostředí, situace, ale zároveň vyjadřuje dojmy a city)
 • V epických pasážích se objevují vystřižené dialogy, monology
 • Výrazovou formou je poezie – nepravidelný rytmus a rým – prozaizace verše
 • Literárním žánrRomance (autor něžně vzpomíná na svou lásku), ale baladického charakteru (tragické vyústění) – žalostná romance

Literární směr

 • Dílo patří mezi jedno z významných českých poezii 20.století, vydané roku 1962, patří tedy k pozdním dílům Františka Hrubína
 • Obecně se do žádného směru nezařazuje

Organizace jazykových prostředků

 • Jazyk – jednoduchý jazyk a významově srozumitelný; propojení různých stylových rovin: obecná čeština ( v přímé řeči) až hovorová; básnické prostředky (lyrické metafory); symboly (břitva, křídlovka…)
 • Nepravidelný verš a rým; volný verš

TÉMATICKÁ VÝSTAVBA

Motivy:

 • Křídla – volnost, radost, euforie, touha po neuskutečnitelném
 • Křídlovka – na pouti (první láska); na hřbitově (loučení s Terinou – smrt)
 • Letní noci, dny a popisy přírody (periodicky se v celé básni opakují – noční objetí, kopřivy, půlnoční kopr…)
 • Láska a smrt (života a smrti) – nesmrtelná láska
 • Břitva – symbol dospělosti (neustále spekuluje nad tím, zda unese břemeno dospělosti – odpovědnost k umírajícímu dědečkovi X láska k Terině)
 • Vesmír – vesmírné krásy, hvězdy, černá obloha…

Kontrasty: život X smrt, touha X skutečnost, fyzická láska X platonická láska, očekávaná smrt X náhlá smrt, zábava (pouť) X klid (příroda)…

Vypravěč

 • vyprávění je v ich-formě
 • Františka můžeme ztotožnit s Františkem Hrubínem – autobiografické dílo

Děj:

Hlavní postavou je dvacetiletý František, který se zamiluje do dívky od kolotoče, Terina. Spolu s ní přijela do Lešan (ústřední místo básně) pouť. Viktor pracuje na střelnici a taky má velice rád Terinu. František zároveň zažíval fyzickou lásku s živelnou dívkou Tonkou. V porovnání se současným citem k Terině si ale uvědomuje, že Tonka byla pro něj pouhým chtíčem, nikoli však upřímnou láskou. Mezitím se musí také starat o svého nemocného dědečka, který je po mrtvici a vidí osoby, které jsou již dávno po smrti a František si na ně musí hrát a odpovídat za ně. Zmatený dědeček pořád chce jít domů, i přes to, že už doma je. Když přijde domů 27.srpna z poslední krásné noci s Terinou, dědeček ho poznává. Krátce na to však umírá. O tři roky později se František opět setká s Terinou a společně sní o tom, že by se mohli vzít. Když za Františkem přijde Terina ve Viktorově čepici, žárlil a tou čapkou ji dokonce uhodil. Tím končí jejich schůzky. Další rok František již očekává příjezd kolotočářů. Uvidí však jenom Viktora, který mu sdělí, že Terina zemřela v zimě na záškrt. Po mnoha letech se náhodou setká František s Viktorem. Rozhodnou se společně znovu zavzpomínat na Terinu. Viktor se ještě vrátí pro křídlovku, aby ji naposled zahrál.

Kompozice

 • Báseň je rozdělena do několika jednotlivých kapitol, které jsou označeny přesným datem. Dílo je psáno stylem deníkových zápisů.
 • Kompozice není chronologická; technika filmového střihu; prolínání všech třech časových rovin.
 • Přítomnost děje představuje datum 28. Srpen 1930. Je dáno ještě konkrétním časovým určením dnes v noci či dnes ráno. Datem 27. srpen 1930 už ale zasahuje do minulosti. Budoucnost je ve skladbě prezentována daty červen 1933, kdy se odehrává Lešanská pouť a červen 1934, kdy přijíždí další Lešanská pouť. Do budoucnosti odkazuje i závěr skladby, který se odehrává na přelomu 40. a 50. let.
 • Všechny časové roviny skladby se mohou konfrontovat ještě s časem, v němž Hrubín skladbu tvoří, a který je uveden pod skladbou: srpen – listopad 1961
 • Objevují se opakování pasáží, které představovaly silný zážitek Františka.
 • Básník se vrací ke své první lásce, kterou nyní chlapec prožívá, a která pro něj představuje současnost. Básník ze své pozice staršího, toho, kdo už má tyto zážitky za sebou, odkazuje v chlapcově přítomnosti do budoucnosti. Chlapec jakoby vzpomínal na budoucnost.

Postavy

 • František – je vypravěčem a básníkem; stará se o nemocného dědečka; miluje Terinu; rád se toulá
 • Terina – velmi mladá dívka od kolotoče; miluje Františka, ale umírá na záškrt; je velmi romantická, básník z ní cítí čistotu
 • Viktor – také žije u kolotočů; nabíjí pušky na střelnici a hraje na křídlovku; má velice rád terinu a chce se s ní oženit
 • Tonka – je opakem Teriny, svým způsobem velmi hrubá zkušenější žena; je vulgární a svádí Františka; pro něj představuje fyzickou náhražku za Terinu
 • Františkův dědeček – je po mozkové příhodě; realitu už nevnímá a žije ve svém vlastním světě; po rozpoznání svého vnuka záhy umírá

Časoprostor

 • Děj se odehrává v Okolí řeky Sázavy v datech 27. -28. srpna 1930, 1933-1934 a 1961

Hlavní myšlenka

 • Nesmrtelnost lásky a touhy; láska naplňuje život (zřasená krev v žilách jeho křídel – cit, který mu proudil celým tělem, ho nutí „letět dál“)
 • Pomíjivost lidské existence (kontrast – mládí X stáří, láska X smrt)

Inspirace daným dílem

 • V roce 1966 byla báseň filmově přepracovaná režisérem Otakarem Vávrou. Film získal kromě řady domácích ocenění i Zvláštní cenu poroty a Stříbrnou medaili na mezinárodním filmovém festivalu v Moskvě 1967 a Stříbrnou sirénu na Přehlídce československých filmů v Sorrentu 1969. Hlavní roli Vojta ztvárnil Jaromír Hanzlík. Ve srovnání filmu s básní je kompozice filmu chronologická, čímž ztrácí význam časovosti básně. Ve filmu se ztrácí i motiv křídla.
 • Divadelní zpracování se dostává na scéně Stavovského divadla až v roce 1997.
 • Autorem scénáře byl sám František Hrubín.

Jak dané dílo inspirovalo další vývoj literatury

 • Báseň Romance pro křídlovku se v době svého vydání podílela na vytváření literatury 60. let 20. století, výraznější vliv na další vývoj české literatury však neměla.


Další podobné materiály na webu:

Kniha: Romance pro křídlovku – František Hrubín

Kniha: Romance pro křídlovku
Autor: František Hrubín

Předpokládaný termín doručení dle zvoleného dopravce:
GLS: 20.2.2020
Česká pošta: 20.2.2020

Osobní odběr
Předpokládané připravení zboží proběhne v odpoledních hodinách dle zvoleného místa v termínu:
Ostrava: 19.2.2020
Ostatní výdejny: 20.2.2020
Uloženka: 20.2.2020

Pozn.: doručení nebo připravení na výdejním místě závisí na nejpomalejším produktu ve Vaší objednávce.‘, -80, 15);” onmouseout=”hide_help();”>Kdy zboží dostanu


90%
1 hodnocení
0 recenzí
počet hodnocení
90 % celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí
Nakladatelství: » MAŤA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015
Počet stran: 77
Rozměr: 15 cm
Úprava: ilustrace, portréty
Vydání: Vydání první
Spolupracovali: doslov napsal Zdeněk Slabý
ilustrovala Adriana Rohde Kabele
Skupina třídění: Česká poezie
Jazyk: česky
Vazba: kniha, vázaná vazba
Datum vydání: 05.11.2015
ISBN: 9788072872084
EAN: 9788072872084

František, lyrický hrdina básnické skladby Františka Hrubína, navštíví o prázdninách svého dědečka. Přijíždí za ním v době vesnické poutě a u řetízkového kolotoče potkává svou první velkou lásku. Terina jeho cit sice opětuje, ví ale, že nemá žádnou perspektivu, protože se podle zvyklostí se musí provdat za člověka z branže. I proto František naváže důvěrný vztah s Tonkou, provdanou vesnickou ženou, která ho přitahuje svou pudovou smyslností. Srdcem zůstává u Teriny a i když se oba milují, hořce si uvědomuje, že ona nesmí porušit zažité tradice a jejím manželem se proto nejspíš stane Viktor, obsluhující střelnici. Františkovy předpoklady se bohužel vyplní, navíc ke konci letních měsíců umírá jeho dědeček. Po letech se František setká s Viktorem, který mu sdělí smutnou zprávu o Terinině předčasném skonu. Hrubínova poéma, rozehraná na pozadí žhavé sázavské krajiny, je působivým příběhem, v němž se v časových rovinách prolínají v silných emotivních záběrech obrazy života a smrti, symbolizované i tóny žesťového nástroje, jenž umí vyjádřit radost a veselí stejně tak jako smutek a žal. Poéma českého básníka, spisovatele a dramatika, pocházející z roku 1962, je příběhem prvního milostného vzplanutí v koloritu žhavého prázdninového léta.

Romance pro křídlovku představuje lyrickoepický vrchol Hrubínovy básnické tvorby. Příběh z autorova mládí, kde vzpomíná na svou první lásku. Doslov Zdeněk Slabý

Romance pro křídlovku – rozbor díla (2)

Kniha: Romance pro křídlovku

Přidal(a): Lucka, Martin

Autor: František Hrubín (*17.09.1910 – †01.03.1971)

Narodil se v Praze, ale své mládí prožil v Lešanech v Posázaví. Studoval na několika gymnáziích v Praze, po maturitě (1932) se neúspěšně pokoušel vystudovat filozofii a pedagogiku na Karlově univerzitě. Od roku 1934 byl zaměstnán v Městské knihovně v Praze a později na ministerstvu informací. V roce 1946 se stal spisovatelem z povolání.

Roku 1939 se oženil, později měl dvě děti.

Výrazně se podílel na založení dětského časopisu Mateřídouška, v letech 1945–1948 ho redigoval.

Na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů (1956) spolu s Jaroslavem Seifertem odvážně kritizoval spojení literatury a politiky, zastali se zde nejen perzekuovaných, ale i zavřených spisovatelů. Toto vystoupení vedlo nejprve k zákazu literární činnosti, velice brzy mu bylo povoleno překládat a psát literaturu pro děti, jeho samostatná tvorba procházela různými obdobími zákazů a vydávání.

Jeho tvorba je široká-od básní lyrických(Hirošima,Zpíváno z dálky),přes lyricko-epické skladby(Proměna,Romance pro křídlovku),k dramatům(Srpnová neděle,Křišťálová noc) a prozám (Zlatá reneta).Považován za zakladatele moderní české poezie pro děti (Říkejte si se mnou,Špalíček pohádek,Dvakrát 7 pohádek)

Literární směr a kontext:

 • Romance pro křídlovku patří k pozdním dílům Fr.Hrubína-bilancování jednoho života,nešťastné lásky
 • Jeden z velikánů českého básnictví 20.st., obecně se do žádného směru nezařazuje
 • V roce 1956 na 2.sjezdu spisovatelů přednesl projev ve kterém kritizoval schématizmus tehdejší oficiální literatury a požadoval svobodu vyjadřování pro umělce
 • Dílo bylo vytvořeno mezi srpnem a listopadem roku 1961, tedy ve třetím období literatury po roku 1945, kdy dochází k oživení společenského života a
  literatury v důsledku 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu. Ten byl velmi důležitý, protože byl po Stalinově smrti. Na sjezdu došlo k projevu na téma Stalinova kultu osobnosti, tedy období zlomení kultu osobnosti nejen Stalina, ale i K. Gottwalda.

Politická situace

 • Dílo vznikalo v 3. fázi české literatury po roce 1945, v 60. letech.
 • V době, kdy dochází k oživení společenského života a literatury v důsledku 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu. Ten byl velmi důležitý nejen kvůli smrti Stalina, ale především došlo k projevu na téma Stalinova kultu osobnosti, tedy období zlomení kultu osobnosti nejen Stalina, ale i K Gottwalda. Právě Hrubín s Jaroslavem Seifertem tvrdě kritizovali na 2. sjezdu Svazu československých spisovatelů (1956) spojení literatury a politiky.
 • Uvolnění v politice i v kultuře, které se projevuje na jedné straně mj. politickým osamostatněním mnoha bývalých evropských kolonií, na druhé straně mj. kulturní a společenskou revoltou mládeže.

Kontext dalších druhů umění

 • Hudba – směr bigbeat (2 elektrické kytary, basová kytara, bicí), vznik v Anglii.
 • Ostatní druhy (sochařství, architektura) – uvolnění, autoři již nebyli nuceni tolik do děl začleňovat ideologický podtext; v sochařství a architektuře – uvolněná atmosféra, tzv. Bruselký styl – použití skla, oceli, platu, barev, prvků geometrie.

Rozbor díla: Romance pro křídlovku

 • Autobiografické (zasadil to do prostředí,kde vyrůstal,také zažil 1.lásku,autor také František,jeho děda také mrtvici)
 • Druh: Poezie
 • Žánr: Poéma (rozsáhlejší lyrickoepická veršovaná skladba závažnějšího obsahu-zde láska a smrt),báseň má epické rysy,zároveň lyrika (citlivé vnímání přírody,popis teriny-milostné okouzlení)
 • Kompozice: Rozdělení do několika časových rovin(prázdniny 1930,poutě v Lešanech 1933 a 1934,rok 1961),není chronologicky uspořádána.Jednotlivé kapitoly jsou označeny přesným datem (21 datumů).František a básník je tatáž osoba.V chlapcově přítomnosti se promítá budoucnost,což je vlastně básníkova minulost.
 • Styl: rafinované obměňování a opakování některých úseků:Sedím v okně a bdím,musím bdít,sedím v okně s koleny u brady,bdím(když mu zemřel děda),Mých 20 let,dvacet zlatoploutvých ryb.
 • Vizuální stránka: začátek sloky je posunutý na konec předešlého verše
 • Romance: Autor vzpomíná na svou lásku (vzpomíná něžně a laskavě)-má však tragické vyústění-je to žalostná romance(možná by proto bylo lepší nazvat to balada-další kdo prohazoval názvy byl např. Jan Neruda
 • Obecně o díle: Časté kontrasty mezi: Život X smrt,touha X skutečnost,fyzická láska X veliká platonická láska,očekávaná smrt starého člověka X smrt mladého děvčete,prostředí přírody(klid) X Poutě (zábava) Poutě-veselí X osamocení,hledání něčeho jiného,kontrast lidských životů-veselý X smutný
 • Často také požívá: metafory,básnické přívlastky,paralelismus,symboly-břitva(symbol dospělosti)křídlovka,příroda-symbol koloběhu života,citlivé vnímání přírody

Rytmus, verš, rým

 • Kromě posledních odstavců je text psán volným veršem, který je charakteristický pro díla moderní poezie. Rytmický příznak a rým je oslaben či zrušen. V některých úsecích se ale i trochu objevuje) se blíží básni v próze, významová složka je nadřazena rytmu.

Motivy

 • V díle objevují především motivy přírody –řeka, louka (děj se odehrává na venkově )
 • Dále motivy lásky (romantiky) – láska, měsíc, hvězdy, půlnoc.
 • Největším motivem je ale křídlovka – je to symbol smrti a života – hraje jak na oslavách, tak i na pohřbech.

Slovní zásoba

 • Srozumitelný jazyk, není složitě zašifrovaný,sklouzává i k hovornosti-promluvy Tonky (nadávala i vodě-ty jeden parchante), zajímavé je, že je tam obecná čeština i básnické prostředky
 • Typická slovní zásoba pro poezii se zde nenachází, v díle převládá prozaická slovní zásoba. Objevují se zde personifikace, eufemismy, epitetony, přirovnání. Autor přechází od lyrických metafor až k hovornosti, častému opakování a nejrůznějším obměnám.
 • Lyrické metafory

Lyrický subjekt

 • Vzpomíná na své mládí a na svou první lásku
 • Ukazuje vnitřní rozpor mezi touhou po mladé, nezkušené dívce a touhou po zkušené zralé ženě

Vypravěč

 • hlavní hrdina, mladičký student František
 • Ich forma

Kompozice

 • Dějová výstavba je založena na milostném trojúhelníku. Ústřední téma je však pojetí dvou rozporů, života a smrti. Kompozice je velmi náročná, text je psán jako vzpomínka, pohled do minulosti, s prolínáním do přítomnosti a svým způsobem i do budoucnosti. Text se jeví jako skládanka či jako volně pojatá koláž, jelikož jednotlivé kapitoly nejsou řazeny postupně, ale chaoticky. Kontinuitu příběhu zajišťuje pouze opakování jednotlivých motivů a datum psané na začátku každé kapitoly. V některých úsecích působí text velmi neuspořádaně i po vizuální stránce, jelikož začátek sloky je posunutý na konec předešlého verše. Báseň je tedy velmi zajímavě graficky zpracována.

Časoprostor:

 • Okolí řeky Sázavy (inspiroval se rodným krajem). Děj se odehrává na pozadí pouti, zábavy, ale i skutečných, pojmenovaných míst – Lešan a Netvořic. Prostředí poutí a zábavy v nás může vzbuzovat pocit hledání, osamocení, nenalezení smyslu bytí. Na druhou stranu v sobě nese zábavu, hravost vytržení z každodenního života. V rozporu s tím se zde nachází příroda, symbol ticha, míru, odpočinku.
 • Báseň je psána zpětně, retrospektivně, jako deníkový zápis, a proto nechybí datace jednotlivých dnů.
 • Na konci básně je dokonce uvedeno, kdy byla napsána. Děj není ucelený, dostáváme pouze útržky dění, autorových vzpomínek.
 • 1930-1961 (31 let) -> převážně se pohybují v letech 1930, 1933, 1934 nejvíce pozornosti je dána 27. a 28. srpnu 1930.

Postavy:

 • František – Mladý kluk,který se rád toulá, otec by z něj chtěl mít ale učitele,fyzicky miluje Tonku, bláznivě miluje Terinu,je hodný,stará se o dědečka,děj začíná,když je mu 20 let
 • Terina – prostá dívka od kolotočů; zamiluje se do Františka,ale umírá na záškrt
 • Viktor – také žije u kolotočů; chce si Terinu vzít za ženu,je to jakási tradice,že kolotočáři se berou mezi sebou
 • Tonka – starší žena; svádí Františka,ale je na něj hrubá
 • Františkův dědeček – starý muž; umírá a František u něho bdí

Vedlejší:

Obsah:

Kniha je o 20letém Františkovi,po kterém chce otec,aby se stal učitelem,kdežto on se raději toulal a zažíval fyzickou lásku s děvčetem jménem Tonka,vždy se scházeli u řeky a užívali si náhodných doteků v proudech vody.Pro Františka to ale nebyla jen bezstarostná léta,protože se staral o dědečka po mrtvici,který už vůbec neřešil okolí,co slyšel,hned zapomněl,mluvil jen s nebožtíky,které znal zamlada,a tak Františkovi nezbylo nic jiného než za ně odpovídat a starat se o něj,což bylo vcelku náročné,protože vždy zčistajasna začal křičet domů a František ho musel třeba o půlnoci obléct a jít s ním na procházku.

Celý příběh začíná tím,jak mu poprvé otec půjčí břitvu a František se tím stává dospělým.V Blešanech začala pouť,kde si vyhlídne František dívku od kolotočů,celých deset dní tam za ní chodí,nechává se vozit na kolotoči,ona k němu vždy přiskočí a užívají si to.Osmělí se jí oslovit až poslední den.Ona se ho zeptá,zda-li nemá holku,ale on to zapře a dají si pusu.Mezitím se dědečkovi udělá líp,procitne,po měsíci pozná Františka a zemře,František posílá otci telegram a běží se rozloučit s terinou.(1930).Po 3 letech se Terina vrací do Lešan,kde se více sbližuje s Františkem.Mezitím je hlídá Viktor(kluk od kolotočů,který si chce Terinu vzít).Jednou Terina přiběhne s třešněma v jeho čepici a nasadí si ji na hlavu,to Františka urazí,strhne jí ji z hlavy a hodí ji po ní.Chudák Terina neví,co si má myslet,sebere se a uteče.

Další rok 1934 ji František netrpělivě očekává,hrozně moc se na ni těší,ale když přijde,Viktor mu sdělí,že tu Terina není,že zemřela v zimě na záškrt.

V roce 1961 se František potká v hospodě s Viktorem,jedou do Lešan,kde zpívají a vzpomínají na Terinu. A tak se 2 sokové sblíží.

Když chce najít její hrob,tak mu hrobník řekne,že si to pamatuje,ale ten hrob už tam není.

V průběhu celého příběhu Viktor hraje na křídlovku(na pouti,i na konci,když Terinu uctívají),což je symbol průběhu života,protože kolotočáři na ní hrají při narození, svatbách,pohřbech,provází je celý život.

Význam sdělení

 • Ve svém poválečném díle se Hrubín vrací k tématice vztahu dětství a dospělosti, nevinnosti a hříchu, nevědomosti a poznání. Ústředním bodem jeho tvorby je snaha vrátit se do minulosti a začít žít znovu, tentokrát již bez chyb a hříchů. V Romanci pro křídlovku ukazuje nemožnost takového návratu a osudovou předurčenost lidského života – láska je tu v těsném sepětí se smrtí, mládí se stářím, budoucnost s minulostí.

Zfilmováno:

 • Režie: Otakar Vávra,Čssr,1966,česká verze 84 minut

Inspirace pro další vývoj literatury

 • Jisté odkazy můžeme nalézt v díle Jiřího Bigase „Místečko“, ve kterém vypráví v 28 povídkách osudy různých postav, které nastavují zrcadlo lidské společnosti. Nejedná se jen falešnou morálku, ale především o zlo, které je v každém z nás.

Kritika

 • Ve své době byl Hrubín kritizován za přílišný pesimismus ve svých dílech.
 • Posouzení aktuálnosti – dílo je jednoznačně nadčasové, aktuální, lidé se zamilovávali a zamilovávají se stále, také byli a jsou zužovány různými strastmi

Srovnání s jiným dílem

 • V tomto díle lze nalézt podobné prvky jako u díla Romeo a Julie (nenaplněná láska, okolí lásce nepřeje, smrt hlavní hrdinky apod.)


Další podobné materiály na webu:

Leave a Reply