Kniha Sen noci svatojánské (William Shakespeare)

Kniha Sen noci svatojánské (William Shakespeare)

Kniha Sen noci svatojánské (William Shakespeare) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

 • Název knihy: Kniha Sen noci svatojánské (William Shakespeare)
 • Elérhető fájlok: Kniha Sen noci svatojánské (William Shakespeare).pdf, Kniha Sen noci svatojánské (William Shakespeare).epub, Kniha Sen noci svatojánské (William Shakespeare).mobi
 • Jazyk knihy: Český jazyk
 • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Sen noci svatojánské

kniha od: William Shakespeare

Athénský král Théseus chystá sňatek s královnou Amazonek Hipolytou. Několik dní před svatbou ke králi přichází měšťan Egeus s dcerou Hermií s prosbou, aby domluvil dceři, že si má vzít za muže Demetria. Hermie však miluje Lysandra. Ani králova domluva nepomohla. Hermie se domluví s Lysandrem, že spolu utečou k tetičce a tajně se vezm ou. Mezitím divadelní ochotníci připravují na královskou svatbu divadelní hru. Představení nacvičují v lese. V tutéž dobu se královna lesních víl Titanie pohádá se svým manželem, králem Oberonem. Oberon posílá svého služebníka, skřítka Puka, pro čarovnou bylinu. Potřou-li se spícímu člověku bylinou víčka, zamiluje se do prvního člověka, kterého po probuzení spatří. . celý text

Literatura světová, Divadelní hry
Vydáno 1994 , Dilia Orig. název

A M >, 1600

Komentáře (57)

Kniha Sen noci svatojánské

2020/5
Je to Shakespeare, co víc říct? 🙂 Jsem trošku zklamaná, protože po začátku R&J, který byl vážně vtipný, je tohle o něco slabší kafe. Má to nepromyšlené části, které bych se neodvážila napsat ani do školní slohovky, ale to už tak u klasik bývá. Líbí se mi ta šílená překombinovanost. Hra ve hře, zamilovaní každý do každého. Některé repliky jsou prostě ze zlata.

Možná jsem divná, ale tohle se vůbec nedalo číst. Měla jsem zmatek jak v postavách, tak v ději, a kdyby neměl Sen pár stran, ani ho nedočtu.

Nebyl to úplně můj šálek kávy

Moc se mi líbila atmosféra Snu noci svatojánské. Četla jsem překlad Josefa Václava Sládka, byl trochu komplikovanější, ale i tak komedie svoji funkci splnila.

„Tak já, ta zeď, vše sehrál, jak má být,
a když je konec, zeď už musí jít.“

Pobavilo mě, jak přesně vystihl Shakespeare pasáž, ve které se hádají dvě hlavní hrdinky, Helena a Hermie. Helena se utápí v sebelítosti a předkládá Hermii jejich společnou minulost. Dramaticky jí vyčítá, že jejich přátelství tak lacině zahazuje („Ta všecka tajemství, ty hodiny!“). Hermie se taky projevuje takřka typicky žensky, když za příčinu sporu, bez toho, aby na něj kdokoli narážel, začne považovat svůj nízký vzrůst („Že já tak malá jsem a zakrslá? Mluv, malovaná tyčko májová, jak malá jsem?“)

A ještě bych dodala zajímavost: Sen noci svatojánské je jednou ze tří Shakespearových her, které nemají zjistitelnou literární či dramatickou předlohu (zbývající dvě jsou Marná lásky snaha a Bouře). Shakespeare si zápletku i divadelní situace Snu vymyslel sám, nicméně inspiroval se v Ovidiových Proměnách příběhem Pyrama a Thisby. Jinou významnou inspiraci Snu představuje Geoffrey Chaucer a jeho Canterburské povídky– Chaucerova Rytířova povídka začíná portrétem Thesea, slavného vévody a pána Athén, který chrabrostí a válečnickou lstí dobyl království Amazonek a pojal za manželku jejich královnu Hippolytu.

„Ó, učte mne, jaký to pohled máte
a čím tluk jeho srdce ovládáte!“
„Naň mračím se, on miluje mne dál.“
„Kéž úsměv můj v tom umění se znal!“
„Já klnu mu, jej k lásce jen to pudí.“
„Mé motlitby kéž takou vroucnost budí!“
„Víc nenáviděn, víc mi chodí vstříc.“
„Víc milován, mne nenávidí víc!“
„Ne mojí vinou tak se zapomíná.“
„Však vaší krásou- kéž to moje vina!“

Od Williama Shakespeara jsem už četla Romea a Julii, ale musím se přiznat, že tohle dílko mě nadchlo víc. Sice se mi po rozmotání situace už nechtělo číst dál, ale jsem ráda, že jsem tuto knížku dočetla. Divadelní představení na konci prostě stojí za to.
SPOILER: Zeď je asi nejvtipnější postava

Asi jsem čekal něco jiného. Možná by pomohlo to vidět, ale při čtení jsem si říkal už jen pár stránek a bude po všem.

Miluju to. Chtěla bych to vidět v divadle.
A až budu mít děti, tak v našem čtecím repertoáru nebude chybět zjednodušená verze tohohle úchvatného příběhu.

Aneb co dokáže skřítkovo spletení si dvou mužských postav 🙂 A jakou z toho měl ještě radost. Kouzelné a velice příjemné.

Sen noci svatojánské – rozbor díla k maturitě

Kniha: Sen noci svatojánské

Přidal(a): Lucka

AUTOR

 • *1564, Stratford-upon-Avon
 • anglický herec, básník a dramatik
 • v 18 letech se oženil s Anne Hathaway; dcera Susannah, dvojčata Hamnet a Judith
 • krátce po narození dvojčat se stěhuje do Londýna, kde začíná jeho tvorba
 • hrál ve společnosti Služebníci lorda komořího, se kterými v roce 1600 postavil divadlo Globe
 • kolem roku 1613 se vrací zpátky do Stratfordu
 • †1616, Stratford-upon-Avon
 • dodnes se vedou spory o autorství jeho děl; jako možní autoři či spoluautoři jsou uváděni Christopher Marlowe, Francis Bacon, či Edward de Vere
 • další spory jsou také vedeny o Shakespearově možné bisexualitě (jejíž náznaky lze nalézt v Sonetech)
 • psal blankversem (jambický pětistopý verš)

Dramata : lze rozdělit do tří kategorií

komedie: raná tvorba, využívá motivy převleků a záměn osob, časté jsou postavy silných žen

Zkrocení zlé ženy, Dva muži z Verony, Sen noci svatojánské, Kupec Benátský, Mnoho povyku pro nic, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový

historická dramata: inspirace antikou či anglickou historií

Richard II., Richard III., Jindřich VI., Jindřich VIII.

tragédie: životní zklamání, zejména po smrti syna Hamneta

Romeo a Julie, Julius Caesar, Hamlet, Othello, Macbeth, Král Lear, Coriolanus

Pohádky : Bouře, Zimní pohádka

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

 • hra napsána v r. 1595
 • drama, komedie
 • členěno na pět jednání, které se dále dělí na jednotlivé scény

Místo a čas děje:

 • Athény o prvomájové noci (anglický název „A Midsummer Night’s Dream“ – středo-letní noc, odkazuje k období mezi 1. květnem a 31. červencem, ne konkrétně na 24. červen)
 • Theseus: Vévoda Athén, zasnouben s Hippolytou.
 • Hippolyta: Královna Amazonek, zasnoubena Theseovi.
 • Lysandr: Hermiin nápadník, ve všem se vyrovná Demetriovi, až na vůli otce.
 • Hermia: Zamilovaná do Lysandra, slíbena Demetriovi.
 • Demetrius: Dříve se namlouval Heleně, pak si ho Hermiin otec vybral pro dceru.
 • Helena: Zamilována do Demetria, než poznal Hermii, dvořil se jí.
 • Klubko: Jeden z herců, poněkud nafoukaný chytrolín.
 • Oberon: Král elfí/vílí říše, momentálně ve sporu se svou paní.
 • Titánie: Královna elfí/vílí říše, král se na ni zlobí kvůli chlapci, o něhož se ona stará.
 • Puk: Sluha Oberona, rozverný, poťouchlý, veselý skřítek.

Pár dní před svatbou Thesea a Hippolyty si Lysandr a Hermia domlouvají schůzku v lese, odkud chtějí utéct. Hermia se svěří Heleně a ta vše prozradí Demetriovi, neboť chce jeho štěstí a Hermia je mu po právu zaslíbena.

V lese, kde Lysandr a Hermia táboří, zrovna cvičí i místní sbor herců – ochotníků na Theseovu svatbu. V tu dobu si také Titanie rozhněvá Oberona, který vyšle svého sluhu Puka, aby provedl jeho paní malý žertík. Má spící Titanii potřít víčka speciální šťávou, jež způsobí, že po probuzení se královna elfů zamiluje do prvního, koho uvidí. Puk má také napravit Demetria, aby se zamiloval do Heleny, avšak omylem potře víčka i Lysandrovi – a oba spatří Helenu. Titanie se zamiluje do Klubka, herce s oslí hlavou. Když takto blázní, je pro Oberona snadné vymámit z ní chlapce, který mu byl dlouho trnem v oku.

Hermia je nešťastná, její láska ji nechce a uráží, Helena je z náhlé pozornosti zmatená a vše vnímá jako nejapný žert. Čtveřice se vášnivě hádá, debata přerůstá v souboj Lysandra a Demetria. Je ale již pozdě v noci, postupně všichni usínají. Puk na Oberonovo přání odčaruje Lysandra a královnu, ačkoliv měl z celé situace ohromnou legraci.

Nad ránem je nachází kníže a Hippolyta; Demetrius se veřejně vzdá nároku na Hermii, aby mohl být s Helenou. I Klubko se vrací od Titanie. Všichni se domnívají, že předešlá noc byla hrůzným snem.

Slaví se ne tedy jedna, ale hned tři svatby: Theseova a Hippolytina, Lysandrova a Hermiina, Demetriova a Helenina. O zábavu se starají herci, kteří secvičili Rozvláčně stručnou, převeselou tragédii o Pyramovi a Thisbě.

Téma: vzdor proti nařízením

Motivy: svatba, omyl, herecká společnost, elfové a víly

 • -řečnická otázka (Což nevtiskl ti tvar jako pečeť vosku?)
 • -synekdocha (nespatříš mužskou tvář – muže)
 • -metafora (růže ve tvářích zvadly, krůpěje z perel – rosa, kovový jazyk – zvon)
 • -personifikace (luna zírá, stařec mráz chodí po kraji, moře naslouchá)
 • -přirovnání (Amor je jako dítě)
 • -hyperbola (do pekla jak do nebe)
 • -epizeuxis (prtě, prtě, pořád prtě; nikdy – nikdy)
 • -synestezie (vonící slova)
 • -apostrofa (Ó ty zdi krásná, spanilá)
 • -oxymorón (rozvláčně stručná, převeselá tragédie)
 • -asyndeton
 • -záměna slovosledu
 • -aliterace
 • -epifora
 • -alegorie (Oberon a Titanie chtějí vysvětit rosou lože novomanželů – souvisí se starými rituály plodnosti)
 • -blankvers
 • -záměna cizích slov pro vtipné vyznění (impotentní paměť)
 • -lascivní vtipy a písně
 • -součástí je hra ve hře – Rozvláčně stručná, převeselá tragédie o Pyramovi a Thisbě (inspirace Ovidiovými Proměnami)
 • Hekaté – podle pověstí čarodějnice, Puk o ní mluví v souvislosti s elfí láskou ke tmě
 • inspirace
 • Theseus – athénský vládce známý z mýtu o Minotaurovi, kde mu pomohla Ariadna, jíž slíbil manželství a později ji zanechal na Naxu (Oberon Titanii obviňuje, že to bylo kvůli ní); Geoffrey Chaucer ve svých Canterburských povídkách líčí Thesea jako chrabrého hrdinu, který dobyl království Amazonek a jejich královnu Hippolytu si vzal za ženu; Hippolytos bylo také jméno Theseova syna z manželství s Amazonkou Antiopou
 • Zlatý osel (Lucius Apuleius) – proměna Klubka v osla; ve Zlatém oslovi byla proměna trest za zvědavost a účast na čarodějnických obřadech, zde zřejmě za Klubkovu marnivost a sklon k poučování
 • Proměny (Ovidius) – odtud si Shakespeare vzal příběh o Pyramovi a Thisbě a jméno Titanie, které Ovidius používá pro bohyni Dianu
 • přes četné inspirace je tato hra jednou ze tří, která nemá zjistitelnou literární předlohu

Zasazení díla do kontextu

 • jedno z raných děl
 • prvky typické pro Shakespearovy komedie: záměna postav, zamilované dvojice, ženy, které se nebojí mužů, šťastný konec

-umělecký směr: renesance

 • -Anglie: alžbětinská doba; Christopher Marlowe
 • -Itálie: Niccolo Machiavelli (Vladař), Dante Alighieri (Božská komedie), Francesco Petrarca (Sonety Lauře)
 • -Francie: Francois Villon (Balady; předchůdce Prokletých básníků), Michel de Montaigne (tvůrce esejí)
 • -Nizozemí: Erasmus Rotterdamský
 • -Španělsko: Miguel Cervantes (Don Quijote), Lope de Vega

SHAKESPEARE, William: Dílo, Academia, Praha 2011


Další podobné materiály na webu:

Sen svatojГЎnskГ© noci

Jedna z nejoblГ­benД›jЕЎГ­ch a nejДЌastД›ji uvГЎdД›nГЅch ShakespearovГЅch her. PЕ™Г­bД›h odehrГЎvajГ­cГ­ se za jednГ© ДЌarovnГ© noci plnГ© kouzel, zГЎmД›n, nedorozumД›nГ­, pЕ™Г­bД›h poblГЎznД›nГЅch milencЕЇ, krГЎle a krГЎlovny elfЕЇ i dojemnГЅ pohled na. VГ­ce

 • Skladem > 5 ks
 • Doprava ZDARMA nad 699 KДЌ.
 • OsobnГ­ odbД›r na prodejnГЎch.

Anotace

Jedna z nejoblГ­benД›jЕЎГ­ch a nejДЌastД›ji uvГЎdД›nГЅch ShakespearovГЅch her. PЕ™Г­bД›h odehrГЎvajГ­cГ­ se za jednГ© ДЌarovnГ© noci plnГ© kouzel, zГЎmД›n, nedorozumД›nГ­, pЕ™Г­bД›h poblГЎznД›nГЅch milencЕЇ, krГЎle a krГЎlovny elfЕЇ i dojemnГЅ pohled na Е™emeslnГ­ky, kteЕ™Г­ chystajГ­ pЕ™edstavenГ­ na oslavu svatby, je plnГЅ fantasknГ­ divadelnГ­ imaginace.

Kniha: Sen noci svatojánské – William Shakespeare; Martin Hilský

Kniha: Sen noci svatojánské
Autor: William Shakespeare ; Martin Hilský

Předpokládaný termín doručení dle zvoleného dopravce:
GLS: 19.2.2020
Česká pošta: 19.2.2020

Osobní odběr
Předpokládané připravení zboží proběhne v odpoledních hodinách dle zvoleného místa v termínu:
Ostrava: 18.2.2020
Ostatní výdejny: 19.2.2020
Uloženka: 19.2.2020

Pozn.: doručení nebo připravení na výdejním místě závisí na nejpomalejším produktu ve Vaší objednávce.‘, -80, 15);" onmouseout="hide_help();">Kdy zboží dostanu


85% 2 hodnocení 0 recenzí počet hodnocení
85 % celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí
Nakladatelství: » Atlantis
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 113
Rozměr: 185,0×140,0x10,0 mm
Vydání: Vyd. 5.
Spolupracovali: přeložil Martin Hilský
Hmotnost: 0,132kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201304
Nakladatelské údaje: Brno, Atlantis, 2013
ISBN: 978-80-7108-341-2
EAN: 9788071083412

Klasická renesanční komedie v překladu Martina Hilského. Pohádková komedie se odehrává za vlády athénského vévody Thesea připravujícího se na svatbu s královnou Amazonek. Během jedné májové noci v lese poblíž Athén zasáhnou do osudů dvou nešťastně zamilovaných párů a do divadelního snažení skupiny řemeslníků kouzla nadpřirozených bytostí. Příběh plný nečekaných záměn, omylů a zmatků šťastně skončí oslavou tří svateb najednou. Text hry doplňuje překladatelův zasvěcený doslov.

Sen noci svatojánské je nejhranější a nejslavnější komedie Williama Shakespeara.

Vypovídá především o lásce a jejích bláznivých proměnách, zároveň o básnické a divadelní imaginaci. Divadelní mág a iluzionista William Shakespeare v ní virtuózně a s hýřivou, strhující obrazností předvádí hru „bláznů a milenců a básníků“, která dodnes fascinuje diváky a čtenáře celého světa a zcela bezprostředně se nás týká.

Sen svatojánské noci

Kniha ( měkká vazba )

 • Skladem 3 ks
 • Doručení ZDARMA od 899 Kč, ve středu 19.2. u Vás doma (Typy doručení)
 • Osobní odběr zítra po 15:00 ZDARMA, ( Vyberte prodejnu )

188 Kč s DPH
Ušetříte 22 Kč Běžně 210 Kč

Jedna z nejoblíbenějších a nejčastěji uváděných Shakespearových her. Příběh odehrávající se za jedné čarovné noci plné kouzel, záměn, nedorozumění, příběh poblázněných milenců, krále a královny elfů i dojemný pohled na řemeslníky, kteří chystají představení na oslavu svatby, je plný fantaskní divadelní imaginace. Vychází jako 151. svazek edice D v… Přejít na celý popis

Drobek má knížky pro všechny dětské zvídavé hlavičky. Právě teď je koupíte se 40% slevou Více informací

Sen noci svatojánské

Kniha ( měkká vazba )

 • Poslední kusy lze odebrat pouze na vybraných prodejnách
 • Doručení Doručení domů není možné
 • Osobní odběr ZDARMA, zítra po 15:00 ( Vyberte prodejnu )

113 Kč s DPH
Ušetříte 13 Kč Běžně 126 Kč

Sen noci svatojánské je nejhranější a nejslavnější komedie Williama Shakespeara. Vypovídá především o lásce a jejích bláznivých proměnách, zároveň o básnické a divadelní imaginaci. Divadelní mág a iluzionista William Shakespeare v ní virtuózně a s hýřivou, strhující obrazností předvádí hru „bláznů a milenců a básníků“, která dodnes fascinuje… Přejít na celý popis

Poznejte Monu Kasten, královnu romantického čtení. Její knížky teď objednáte za 149 Kč Více informací

Sen noci svatojГЎnskГ©

Sen noci svatojГЎnskГ© je nejhranД›jЕЎГ­ a nejslavnД›jЕЎГ­ komedie Williama Shakespeara. VypovГ­dГЎ pЕ™edevЕЎГ­m o lГЎsce a jejГ­ch blГЎznivГЅch promД›nГЎch, zГЎroveЕ€ o bГЎsnickГ© a divadelnГ­ imaginaci. DivadelnГ­ mГЎg a iluzionista William. VГ­ce

 • Skladem > 5 ks
 • Doprava ZDARMA nad 699 KДЌ.
 • OsobnГ­ odbД›r na prodejnГЎch.

Anotace

Sen noci svatojánské je nejhranější a nejslavnější komedie Williama Shakespeara. Vypovídá především o lásce a jejích bláznivých proměnách, zároveň o básnické a divadelní imaginaci. Divadelní mág a iluzionista William Shakespeare v ní virtuózně a s hýřivou, strhující obrazností předvádí hru „bláznů a milenců a básníků“, která dodnes fascinuje diváky a čtenáře celého světa a zcela bezprostředně se nás týká.

William Shakespeare

anglická, 1564 – 1616 statistiky

Populární knihy

Komentáře (29)

Huvre chybí ti další položky:
Ti, co jeho díla nechápou.
Ti, co se jim jeho díla nelíbí.
A ti, co. se jim VŠECHNO DOHROMADY .

Miluji Williama Shakespeara. Jeho dílo je nádherně současné ( i přes dobu, ve které psal), podle mého názoru si u tohoto autora vybere opravdu každý. Mou první knihou od tohoto spisovaletel byl Hamlet,ze začátku jsem si každou stránku musela vypisovat zvlášť na papír, abych vůbec pochopila o co jde, to bylo možná i pro to, že to byla vůbec první divadelní hra, kterou jsem četla. Absolutně toho nelituji, tato kniha mě přivedla ke spoustě krásných knih a, i přes to, že jsem přečetla už přes 5 knih od WS rozhodně budu pokračovat. Co se týká překladu, tak miluji překlady od Martina Hilského a jiné překlady se mi nelíbí a přijde mi, že hodně lídí od děl WS odrazuje špatný překlad, což je škoda.

Brilantní a po několika stoletích stále aktuální autor nejen divadelních dramat a komedií. Škoda, že tak málo divadel hraje jeho hry a tak se v poslední době obracím alespoň ke skvělým překladům v knižní formě.

Tehdy – dnes.
Citace:" Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, jen nevidět jak žebrá poctivec,
jak dme se pýchou pouhý parazit, jak pokřiví se každá dobrá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct, jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak lidskou slušnost korumpuje moc, jak zchromlá vláda na nás bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných, jak blbost zpupně schopným poroučí,
jak prostá pravda je všem jenom pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí."

Člověk jeho díla buď miluje, nebo nemá vkus ❤️
😀

Strašne závidím Angličanom, že môžu tieto knihy kníh čítať v originály. Tak ako biblia, aj William má odpoveď na každú otázku a citát, vhodný do každej situácie. Génius.

Ano kdo nezná W. Shakespeara nezná základy komedií, tragedií a dramat. Jeho dílo je nesmrtelné.

Dnes jsem se setkala s aktuálním citátem :
ANONYM nikdy za nic nestojí, neboť sám své jméno považuje za nic.

Dá se k němu říct ještě něco nového? Prostě je geniální. Jeho slovní hříčky, příběhy, témata, myšlenky, všechno se to objevuje nejen v jeho knihách, ale i v nás. My jsem odrazem Shakespearova díla. Nežárlíme snad stejně jako Othello? Nenávidí někteří z nás stejně jako někteří Šajloka? Nemilujeme stejně jako Will v Sonetech? Nevtipkujeme stejně jako Šaškové v jeho komediích? Nejsme občas stejně šílení jako Hamlet? Netoužíme po moci stejně jako Macbeth? Neflámujete jako Falstaff? Neintrikaříte jako Richard III? Jsme stejní jako postavy v Shakespearových dílech. A když to ještě propojíte s neobvyklou a kouzelnou básnickou mluvou, máte prostě geniálního autora.
Čím dál tím víc od doby, kdy jsem dočetl Shakespearovo dílo, nacházím to, o čem psal ve svých dílech, ve všem okolo, ty stejné příběhy, problémy, lásky, nenávist, zrady, intriky, jenom v jiných slovech.
Viva Shakespeare!

Český-jazyk.cz aneb studentský underground ­

Shakespeare William (*23.04.1564 – †23.04.1616)

Sen noci svatojánské (7)

Evropský literární klub, 1. vydání, Praha, 1999, překlad a doslov Martin Hilský, 96 stran

Atény, aténský les

Hermie – zamilovaná do Lysandra, impulzivní, odvážná, sebevědomá, proměna ve zlou a nepřátelskou
Lysandr – věrný, odhodlaný, proměna v nevěrného
Helena – nešťastná, myslí si, že není tak krásná jako Hermie, nemá dostatek sebeúcty, běhá za Demetriem
Demetrius – zamilovaný do Hermie, hrubější než Lysandr
Theseus – aténský kníže, realistický, řídí se rozumem, zobrazení vladařské moci a moudrosti, miluje Hipolytu
"Vždyť milenci a blázni jenom třeští a ve své obraznosti vidí víc, než chladný rozum může pochopit."
"Láska se nejlíp mlčky projeví, naž jsou jí fráze, načpak projevy?"

Hipolyta – královna Amazonek, miluje Thesea, chytrá, přemýšlivá, ale řídí se i city
Egeus – otec Hermie, panovačný
Titanie – královna víl, kontrast mezi řeckou bohyní cudnosti a obscénními scénami s "oslím" Klubkem
Oberon – král víl, hádá se s Titanií, chce ji potrápit, není zlý, nechtěl ublížit Hermii, chtěl pomoci nešťastné Heleně, zobrazení vyšší síly v přírodě
Puk – vtipálek Robin, šprýmař, rošťák, popleta, manipuluje s lidskými osudy, nestydí se za to
Klubko – tkadlec, chudý, ale proměna z chasníka na "pána", ironické zobrazení jeho pýchy, nadřazenosti, poroučí, chová se jako "lord", zlenivělý, zšenštělý
Poříz, Píšťala, Hubička, Střízlík – "herci", amatéři, chtějí si přivydělat hraním

Egeus si přeje, aby si Hermie vzala Demetria, který ji velmi miluje. Hermie však miluje Lysandra, a i on si ji chce vzít, proto spolu utečou z Atén. Helena miluje Demetria, ten ji hrubě odmítá. Oberon chce potrestat Titanii, se kterou se hádá, proto jí ve spánku kápne na oči šťávu z kouzelného květu, Titanie se zamiluje do Klubka s oslí hlavou, kterou mu přičaroval Puk. Oberon chce pomoci Heleně, aby ji Demetrius miloval, ale díky Pukově omylu je do Heleny zamilovaný jak Demetrius, tak Lysandr. Dojde k velkým hádkám mezi Helenou a Hermií a Hermií a Lysandrem. Nakonec jsou nežádoucí kouzla rušena jinou bylinou – Klubko už nemá oslí hlavu, Titanie už nemiluje Klubka, Lysandr nemiluje Helenu, ale Hermii. Všichni si myslí, že byl vše jenom sen. Na svatbě tří dvojic hrají divadelní hru chasníci.

Několik dějových linií představovaných určitými skupinami postav (milenci, chasníci, vyšší moc přírody), které se vzájemně až uměle a nelogicky propojují. Konec navazuje na začátek, prostředek je pouze "vsuvka", která se sice udála, ale hlavní postavy si myslí, že to byl sen. Velkou inspirací pro Shakespeara byla antika a největším motivem zde byly proměny: hádka – mír; láska – nenávist – láska; přátelství – nepřátelství – přátelství; člověk – zvíře; chasník – pán – chasník.
Další motivy: chaos v přírodě, májové obřady – výskyt nadpřirozených sil.
Kontrast mezi řečí urozených pánů a chasníků, mezi snem a skutečností, skutečností a divadelní hrou, citem a rozumem, chaosem a řádem.
Drama, převažuje sdružený rým.

Dílo nám nabízí více názorů a více úhlů pohledů na jednu věc (na lásku i na konkrétní události). Z knihy nevyplynulo žádné poučení, který názor je správný, ale je kladen důraz na samostatné, svobodné přemýšlení jedince, což je typickým znakem renesance.

Kniha byla živá, dynamická, napínavá, s nadpřirozenými jevy a velmi rychle jsem ji přečetla. Člověk je v tomhle díle v >

Zdroj: Pavla Čermáková, 29.03.2008

William Shakespeare: Sen noci svatojánské

Popis:
Dokument z generálky a premiéry inscenace

Leave a Reply