Kniha Synové osudu (Darren Shan)

Kniha Synové osudu (Darren Shan)

Kniha Synové osudu (Darren Shan) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

  • Název knihy: Kniha Synové osudu (Darren Shan)
  • Elérhető fájlok: Kniha Synové osudu (Darren Shan).pdf, Kniha Synové osudu (Darren Shan).epub, Kniha Synové osudu (Darren Shan).mobi
  • Jazyk knihy: Český jazyk
  • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Kniha: Synové osudu — 12. díl – Darren Shan

Kniha: Synové osudu
Autor: Darren Shan
Podtitul: 12. díl


88%
8 hodnocení

100%
1 recenze
počet hodnocení
89 % celkové hodnocení
8 hodnocení + 1 recenze
Nakladatelství: Albatros
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2012
Počet stran: 184
Rozměr: 130 x 200 mm
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Sons of destiny
Spolupracovali: přeložil Richard Podaný
Vazba: vázaná s laminovaným potahem
Datum vydání: 1. 2. 2012
Nakladatelské údaje: V Praze, Albatros, 2009
ISBN: 9788000022666
EAN: 9788000022666
Ukázka: » zobrazit ukázku

Pro věrné shanology od 12 let.

Jak se naplní proroctví O. Sudda? Kdo ze synů osudu se stane vítězem a kdo poraženým? Steve, anebo Darren? Od dětství je pojilo zprvu přátelství,

a posléze nenávist. Jakým asi bude svět nezůstane bez lidí?

Odpověď hledejte v závěrečném příběhu této napínavé dvanáctidílné ságy!

Boj mezi upíry a vampýry vrcholí. Podaří se Stevovi vyhladit celý klan upírů, nebo zvítězí lovci? Darren se zmítá v pochybnostech. Pokud se stane Pánem stínů, svět lidí je ztracen. Má pan Sudd osud pevně v rukou, nebo existuje nějaká možnost, jak jej přelstít? Poslední Darrenovo dobrodružství odhalí mnohá nečekaná překvapení a odkryje šokující odpovědi na řadu otázek. Závěrečný dvanáctý díl strašidelných příběhů poloupířího kluka Darrena. Kniha pro děti od dvanácti let.

Kateřina98 2013-04-07
Celá sága je úchvatná. všechny díly jsem četla a ohromily mě. Má nejoblíbenější sága.

eděl jsem na jevišti. Rozhlížel jsem se po kině. Rozpo

mínal jsem se na úžasné představení, které jsem tu kdysi zažil. Srovnával jsem to s úchylnou „zábavou“ dnešního večera. Připadal jsem si takhle maličký a sám. Vandža hlavu neztratil, dokonce ani když Steve vynesl svůj trumf. Pořád se hnal dál, prodíral se jámou mezi kůly k jevišti a pak se vyřítil do tunelu, kterým uprchli Steve, Gannen a Ervé. Chodba ústila do ulic za kinem. Nedalo se zjistit, kam zmizeli. Vrátil se a vztekle nadával. Když uviděl Shankuse, jak nehybně leží na jevišti, podobný ptáčkovi se zlomeným krkem, konečně se zastavil a padl na kolena. Evra se přes jámu dostal jako druhý, šel mezi kůly tou cestou, kterou prorazil Vandža, křičel Shankusovo jméno, řval na něj, ať neumírá, i když musel dobře vědět, že je pozdě, že jeho syn je už po smrti. Měli jsme ho zadržet – cestou několikrát upadl, pobodal se a mohl klidně i zemřít – jenže jsme všichni strnuli otřesem a hrůzou. Naštěstí se Evra dostal na jeviště, aniž by se vážněji zranil. A jakmile tam byl, zhroutil se vedle Shankuse, zoufale hle

dal nějaké známky života a potom začal skučet žalem. Vzly

kal a srdceryvně sténal, hlavu mrtvého chlapce si položil do

klína, slzy mu stékaly na synovu nehybnou tvář. My ostat

ní jsme to sledovali z dálky. Všichni jsme ronili trpké slzy,

dokonce i Alice Burgessová, která jindy mívá tvář ledově

Potom mezi kůly prolezl i Harkat. Na jevišti ležela dlouhá

fošna. On a Vandža ji položili přes jámu, aby ostatní mohli

k nim. Myslím, že nikomu z nás se tam vůbec nechtělo.

Dlouho jsme se ani jeden nepohnuli. Pak se k fošně dopotá

cela Debbie, kterou zmítaly silné, křečovité vzlyky, a vytáh

Alice přelezla jámu po ní. Já šel poslední. Neovladatelně jsem

se třásl. Nejradši bych se otočil a utekl. Předtím mě napadlo,

že vím, jak bych se cítil, kdyby nám plány nevyšly a Steve

Shankuse zabil. Ale nevěděl jsem nic. Vlastně jsem vůbec

nečekal, že Steve hadího chlapce zavraždí. Dovolil jsem

Ervému, ať ho dovleče do Stevova doupěte, a nepochyboval

jsem, že mému samozvanému kmotřenci se nic nestane.

A teď, když ze mě Steve udělal (už zase) hlupáka a suro

vě Shankuse zabil, jsem netoužil po ničem, jen abych byl

mrtvý. Kdybych byl mrtvý, necítil bych bolest. Ani hanbu.

Ani vinu. Budu se muset Evrovi podívat do očí a vědět, že

zbytečnou, otřesnou smrt jeho syna mám na svědomí.

Na Daria jsme zapomněli. Nezabil jsem ho – jak bych mohl

zabít vlastního synovce? Po Stevově triumfálním odhalení

se nenávist a vztek, které mě předtím naplňovaly jako oheň,

vmžiku vytratily. Pustil jsem Daria, vražedné úmysly mě

přešly, prostě jsem ho nechal stát na druhé straně jámy.

Evanna postávala kousek od něj a líně si hrála s koncem

jednoho provázku, kterými byla omotaná – oblékala se rad

ši do provázků než do obyčejných šatů. Z jejího postoje bylo

jasné, že kdyby se Darius rozhodl uprchnout, nebude mu

v tom bránit. Nebylo by pro něj na celém světě nic jed

noduššího než nám utéct. Jenže on neutekl. Stál tam jako

voják na stráži, třásl se a čekal, kdy si ho zavoláme.

Konečně se Alice dopotácela ke mně a otírala si slzy z tvá

ře. „Měli bysme je dostat zpátky do panoptika,“ kývla na

Evru a Shankuse.

„ Až pak,“ řekl jsem, protože jsem se děsil chvíle, kdy se

budu muset podívat na Evru. A co Merla, Shankusova mat

ka? Dokážu jí tu strašnou věc povědět?

„Ne – hned!“ namítla Alice rázně. „Můžou to udělat Har

kat s Debbií. My musíme ještě před odchodem něco zaří

dit.“ Kývla k Dariovi, který stál v záři z refl ektorů, maličký

„Nechci o tom mluvit,“ zaskučel jsem.

„Vím,“ přikývla. „Jenže musíme. Ten kluk možná ví, kde

najdeme Steva. A jestli to ví, je to ta pravá chvíle přejít do

útoku. Nebudou čekat, že –“

„Jak můžeš na takové věci myslet?“ sykl jsem naštvaně.

„Shankus je po smrti! Tobě je to jedno?“

Dala mi pohlavek. Překvapeně jsem zamrkal. „Nejsi už

dítě, Darrene, tak se laskavě nechovej dětinsky,“ prohlásila

chladně. „Samozřejmě že mi to není jedno. Ale život mu

nevrátíme – a když tu budeme jenom stát a fňukat, ničeho

tím nedosáhneme. Musíme jednat. Jedině v rychlé pomstě

snad najdeme aspoň zrníčko útěchy.“

Měla pravdu. Sebelítost je ztráta času. Hlavní je pomsta.

I když to bylo těžké, vytrhl jsem se z té mizérie a chystal

se poslat Shankuse domů. Harkat nechtěl s Evrou a s Debií

jít. Raději by zůstal a vydal se s námi za Stevem. Jenže

někdo jim musí pomoct Shankuse odnést. Přijal ten úkol

neochotně a přinutil mě ke slibu, že se do Steva nepustí

me bez něj. „Ušel jsem s vámi. moc velký kus cesty, než

abych. o to teď přišel. Chci být s vámi, až. toho ďábla

Debbie mě před odchodem objala. „Jak to mohl udělat?“

plakala. „ Ani netvor by neměl. by nemohl. “

„Steve je víc než jenom netvor,“ odpověděl jsem jí otupěle.

Rád bych ji taky stiskl, ale paže mě neposlouchaly. Alice ji

ode mě odtrhla. Dala Debbii kapesník a něco jí pošeptala.

Debbie si smutně popotáhla, přikývla, objala Alici a pak šla

Chtěl jsem si promluvit s Evrou, ještě než půjdou, ale neměl

jsem ponětí, co mám říkat. Kdyby ke mně přišel, snad bych

mu odpovídal, jenže on nedokázal spustit oči ze svého mrt

vého syna. Mrtví často vypadají, jako kdyby spali. Shankus

ne. Býval čilý, energický, plný života. To všechno teď zmi

zelo. Kdo se na něj podíval, toho nemohlo napadnout nic

jiného, než že je po smrti.

A tak jsem jen pořád stál, dokud Evra, Debbie a Harkat

neodešli. Harkat nesl Shankusovo tělo šetrně v té své nemo

torné, šedé náruči. Teprve pak jsem se svezl na zem a dřepěl

jsem tam celé věky, omámeně jsem se rozhlížel, myslel jsem

na svou minulost a na to, jak jsem tady byl poprvé, kino

a svoje vzpomínky jsem vztyčil jako hradbu mezi sebou

Po nějaké době ke mně došli Vandža s Alicí. Nevím, jak

dlouho ti dva spolu mluvili, ale když se zastavili u mě, měli

už z tváří setřené slzy a vypadali připravení na všechno.

„Mám s klukem promluvit já, anebo chceš ty?“ zeptal se

„Mně je to jedno,“ vzdychl jsem si. Pak jsem se koutkem oka

podíval po Dariovi, který stál kus od Evanny, sám v obrov

ském hledišti. „Udělám to já,“ rozhodl jsem.

„Darie,“ zavolala Alice. Okamžitě zvedl hlavu. „Pojď sem.“

Darius vkročil na fošnu, vyhoupl se na ni a šel. Měl vyni

kající smysl pro rovnováhu. Přistihl jsem se při tom, jak si

myslím, že to nejspíš bude vedlejší účinek vampýří krve.

Steve do svého syna vpustil něco svojí krve, a tím ho pro

měnil v polovičního vampýra. Když jsem na to pomyslel,

zase jsem kluka začal nenávidět. Zacukalo mi v prstech, jen

ho chytit za krček a pak.

V tu chvíli jsem si ale vybavil výraz na jeho tváři ve chvíli,

kdy se dozvěděl, že je můj synovec – otřes, hrůza, zmatek,

bolest, výčitky –, a moje nenávist odezněla.

Darius šel rovnou k nám. Pokud se bál – a bát se určitě

musel –, statečně to skrýval. Zastavil se, zadíval se na Van

džu, pak na Alici, nakonec na mě. Teď jsem si ho prohlédl

zblízka a všiml jsem si jistých rodových podobností. Jakmi

le jsem na to pomyslel, zamračil jsem se.

„Ty nejsi ten, co jsem ho viděl,“ prohlásil jsem. Darius se

na mě nejistě zadíval. „Když jsme přijeli do města, šel jsem

se podívat k našemu domu,“ vysvětlil jsem. „Nahlížel jsem

přes plot a viděl jsem Annii. Sbírala prádlo. Pak jsi přišel ty

a šel jsi jí s tím pomoct. Až na to, že jsi to nebyl ty. Byl to

takový udělaný blonďák.“

„ Au Bas,“ řekl Darius po chvilce přemýšlení. „Můj kamarád.

Pamatuju si to. Přišel domů se mnou. Zouval jsem si boty,

tak jsem ho poslal, ať mámě pomůže on. Au vždycky udělá,

co mu řeknu.“ Pak si nervózně olízl rty, rozhlédl se po nás

všech a povídá: „Já nevěděl.“ Nebyla to omluva, jen konsta

tování. „Táta mi říkal, že upíři jsou zlí. A ty prý jsi nejhor

ší ze všech. Darren kruťas, Darren šílenec, Darren zabiják

dětí. Ale nikdy mi neřekl, jak se jmenuješ příjmením.“

Evanna přešla po fošně za Dariem, chodila kolem nás a pro

hlížela si nás, jako bychom byli šachové fi gurky. Nevšímal

jsem si jí – na řeči s čarodějnicí bude čas až jindy.

„Co ti Steve říkal o vampýrech?“ zeptal jsem se.

„Že chtějí upírům zabránit, aby zabíjeli lidi. Odtrhli se od

klanu před stovkama let a od té doby bojujou za to, aby

vraždění lidí zastavili jednou provždy. Pijou pro obživu

vždycky jenom trochu krve, akorát tak, aby přežili.“

„ A tys mu věřil?“ odfrkl si Vandža.

„Je to můj táta,“ odpověděl Darren. „Vždycky na mě byl

hodný. Nikdy se mi nepředvedl tak jako dneska večer.

Neměl jsem důvod o něm pochybovat.“

„ Ale teď už pochybuješ,“ poznamenala Alice jízlivě.

„ Ano. Je zlý.“ Jen co to Darius řekl, propukl v pláč; stateč

ná fasáda byla tatam. Pro malého kluka určitě není lehké

přiznat, že jeho otec je zloduch. I při všem smutku a zlobě

jsem ho litoval.

„Ale co Annie?“ zeptal jsem se, když se Darius zase sebral

natolik, aby mohl mluvit. „Té Steve namluvil taky takové

„Ta nic neví,“ odpověděl Darius. „Nemluvili spolu, co jsem

se narodil. Vůbec jsem jí neřekl, že se s ním scházím.“

Krátce jsem vydechl úlevou. Na chviličku jsem si předsta

vil, že Annie je Stevova družka, že se z ní stalo něco stej

ně zahořklého a pokřiveného jako z něj. Bylo příjemné se

dozvědět, že ona s tímhle zlověstným šílenstvím nemá nic

„Chceš mu povědět, jak to je s upíry a vampýry doopravdy,

Synové osudu

kniha od: Darren Shan (p)

Pro mě je způsob zakončení ságy obrovským zklamáním.

Akční a svižné, ale vadil mi ten závěr. Hlavní bitva někde v půlce a pak spoooousta povídání, které nebylo až tak záživné. A teorie o čase měla dost mezer, což nemám ráda. Ale celkově je série moc dobrá. Jiná a trochu brutální, kde hrdinové nejsou vždy jasní klaďasové a občas musí udělat i to, co se jim hnusí.

Skončilo to tam, kde to všechno začalo (a nemyslím tím záchod :D).

Jako puberťačka na základní škole jsem tyto knihy žrala, ovšem nedočetla jsem tehdy celou ságu, mám ten dojem, že ještě ani nebyla kompletní. Nevím proč jsem skončila někde u pátého dílu, ale nedávno mi tyto knihy připomněl film, který běžel v TV a to Upírův pomocník. Tak jsem si řekla, že si tu ságu přečtu znovu a celou. A dobře jsem udělala.

Knihy jsou velmi čtivé i pro dospělé a ano, ten konec mě dostal taky. Oceňuji velikou propracovanost příběhu a taky toho, že se kruh uzavírá, i když mě napadají otázky, které nebyly v knihách už vysvětleny. Co se týče pána vampýrů, můj tip od dílu, kde se o něm začalo mluvit, se potvrdil. Ono jak jinak to mohlo být. Žádné překvápko se nekonalo. Jediný díl, tedy první polovina knihy, která mě absolutně nebavila, byl díl, kde se na konci stane něco hrozného. První půlka s policií byla nudná a zdlouhavá.

Každopádně se Shanem ještě nekončím, vrhám se na ságu Lartena Hroozleyho, tak jsem zvědavá jaká bude. Díky Darrene za příjemné chvilky s tvým “předskokanem”.

Kéž jsi i ve smrti vítězem.

Ságu Darrena Shana prostě zbožňuji. Byla bych sice o hodne raději, kdyby posledni dil skončil už po událostech v 1.polovině, ale i přesto je to ma nejoblíbenější serie knih. Zatím nejlépe zpracované upíří téma, promyšlené do detailu.

Celá série je pro mne srdcovka 🙂

Nevím co jsi mám o tom myslet. asi jsem čekala jiný konec. Ale i přesto doporučuji si tuto sérii přečíst

Moje první dočtená série a pocity mám jako na konci Titanicu. Jestli tohle něco překoná, tak se už asi fakt rozbrečím. Každá kniha ze série pro mě byla samé překvapení. Pořád jsem si zkoušel vymýšlet různé konce, ale musím přiznat, že jsem se ani jednou netrefil. Zvraty naprosto dokonalé, nečekané. Knihu jsem přečetl za den a něco, jelikož stránky jenom létaly, nešlo to zastavit 😀 Pro mě srdcovka a myslím, že to tak i zůstane. Všechen respekt autorovi, smekám!

Už je to asi 10 let co jsem tuhle sérii četla, ale na ten závěr nikdy nezapomenu! Díky němu se mi celá tato série vryla do paměti!

Synové osudu

– írsky autor, ktorého skutočné meno je Darren O’Shaughnessy. Je autorom 12-dielnej ságy – Sága Darrena Shana. Rovnako napísal aj 10-dielnu sériu Demonata, trilógiu The City Trilogy a mnoho ďalších titulov.

Jak se naplní proroctví O. Sudda? Kdo ze synů osudu se stane vítězem a kdo poraženým? Steve, anebo Darren, jež od dětství pojilo zprvu přátelství, a posléze nenávist? A jakým asi bude svět – nezůstane bez lidí? .

Zadajte e-mail a budeme vás informovať, keď bude kniha dostupná.

Odporúčané tituly a kolekcie

Viac o knihe

Máte o knihe viac informácií ako je na tejto stránke alebo ste našli chybu? Budeme vám veľmi vďační, ak nám pomôžete s doplnením informácií na našich stránkach.

Recenzie

O autorovi

– írsky autor, ktorého skutočné meno je Darren O’Shaughnessy. Je autorom 12-dielnej ságy – Sága Darrena Shana. Rovnako napísal aj 10-dielnu sériu Demonata, trilógiu The City Trilogy a mnoho ďalších titulov.

Vydavateľstvo

Nakladatelství Albatros je nejstarší české nakladatelství, které se od svého vzniku specializuje na vydávání literatury pro děti a mládež (bylo založeno v roce 1949; do roku 1969 působilo pod původním názvem Státní nakladatelství dětské knihy). Dnes je součástí nakladatelského domu Albatros Media a. s. V roce 2016 nakladatelství Albatros získalo prestižní pečeť Czech Superbrands award 2016. Albatros tak potvrdil své výjimečné postavení na českém knižním trhu. Ocenění Superbrands je nejuznávanější nezávislou globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek. Titul Supebrands je znakem speciálního postavení a uznáním vynikajícího postavení značky na lokálním trhu.

Albatros je dlouhodobým exkluzivním vydavatelem knížek Astrid Lindgrenové a příběhů Harryho Pottera J. K. Rowlingové pro území České republiky. V poslední době vydává své nejlepší knihy pro nejmenší také ve slovenštině. U nás si vyberete od leporel pro nejmenší přes poezii, pohádky, knížky pro začínající čtenáře, literaturu populárně-naučnou a vzdělávací až po fantasy, detektivní příběhy i komiksy. Knížky bohatě barevně ilustrované i příběhy pro zdatnější a náročnější čtenáře.

Máte chuť pozrieť si všetky svoje recenzie na jednom mieste a podeliť sa o ne aj s ostatnými používateľmi? Aktivujte si čítateľský profil, kde môžete okrem iného zbierať knihomoľské odznaky, či zvyšovať si svoju knihomoľskú úroveň.

„Čítal mi a ja som sa doňho zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva. Pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne.“

Synové osudu

Kniha ( pevná vazba )

Jak se naplní proroctví O. Sudda? Kdo ze synů osudu se stane vítězem a kdo poraženým? Steve, anebo Darren, jež od dětství pojilo zprvu přátelství, a posléze nenávist? A jakým asi bude svět – nezůstane bez lidí? Odpověď hledejte v závěrečném příběhu této napínavé dvanáctidílné ságy!

Drobek má knížky pro všechny dětské zvídavé hlavičky. Právě teď je koupíte se 40% slevou Více informací

Jak se naplní proroctví O. Sudda? Kdo ze synů osudu se stane vítězem a kdo poraženým? Steve, anebo Darren, jež od dětství pojilo zprvu přátelství, a posléze nenávist? A jakým asi bude svět – nezůstane bez lidí? Odpověď hledejte v závěrečném příběhu této napínavé dvanáctidílné ságy!

Bestseller v knihy Dobrovský

84850. v e-shopu | 83411. minulý týden

Hodnocení čtenářů

4.6 z 5 8 hodnocení čtenářů

7× 5 hvězdiček 1× 4 hvězdičky 0× 3 hvězdičky 0× 2 hvězdičky 0× 1 hvezdička

Přidejte své hodnocení knihy

Hodnocení našich knihkupců: 4.6 z 5

5 z 5 hvězdiček 9. září 2017

Napínavé a zajímavé čtení.

Pomohla vám tato recenze? Ano 29

Kniha, Albatros Media, 2012, 9788000022666

4 z 5 hvězdiček MichalaT. 11. září 2017

Tak tohle jsem nečekala. Konec, který není koncem. Celá série byla perfektní.

Pomohla vám tato recenze? Ano 22

Kniha, Albatros Media, 2012, 9788000022666

5 z 5 hvězdiček Vojtěch 16. září 2017

Jedno z nejoriginálnějších ukončení série v literárním světě. Ačkoliv není úplně uspokojivý, je naprosto nepředvídatelný a strhující. Tahle sága by si zasloužila mnohem větší pozornost, než se jí dostává.

Pomohla vám tato recenze? Ano 20

Kniha, Albatros Media, 2012, 9788000022666

5 z 5 hvězdiček Denča 22. září 2017

Tak tahle série je prostě super. Zajímavý příběh, napínavý děj a rozhodně impozantní a nepředvídatelný konec, zkrátka opravdu originální zakončení této série. Jednou se k této sérii určitě vrátím.

Pomohla vám tato recenze? Ano 19

Kniha, Albatros Media, 2012, 9788000022666

5 z 5 hvězdiček Anonym 15. září 2017

Synové osudu

Běžná cena: 79 Kč Sleva: 5%

“>

Dostupnost: Nedostupné Když teď objednám,
kdy zboží obdržím?

Hlídat dostupnost a cenu »

Kód: D0107397
EAN: 9788000022666
ISBN: 978-80-00-02266-6
Nakladatel: ALBATROS
Vazba: vázaná s laminovaným potahem
Počet stran: 184
Rozměry: 138,0×208,0x19,0mm
Váha: 286g
Jazyk: Česky
Kategorie: 9 až 12 let

„Dobře se tu nakupuje, slušné ceny, časté akce. Možnost osobního odběru zdarma.“

Jak se naplní proroctví O. Sudda? Kdo ze synů osudu se stane vítězem a kdo poraženým? Steve, anebo Darren, jež od dětství pojilo zprvu přátelství, a posléze nenávist? A jakým asi bude svět – nezůstane bez lidí? Odpověď hledejte v závěrečném příběhu této napínavé dvanáctidílné ságy!

MOJE KNIHOVNY

Kliknutím na tlačítko zařadíte knihu do seznamu k pozdějšímu nákupu.

Přejete si dostat určitou knihu? Přidejte ji do seznamu přání a zašlete jej svým známým.

Máte již přečtenou danou knihu? Zařaďte si jí do knihovny a najděte podobné.

Český-jazyk.cz aneb studentský underground ­

Shan Darren (*02.07.1972)

Synové osudu (Příběhy Darrena Shana)

Závěr! Lovci se musí postavit Stevu Leopardovi a bojovat o nadvládu nad nocí. Podaří se Stevovi zvítězit a vyhladit celý upíří klan? Nebo se to podaří lovcům? Dalším problém pro Darrena je to, že pokud zvítězí, stane se Pánem stínů a smete lidstvo z povrchu zemského! Je už předem prokletý, nebo existuje možnost, jak přelstít O.Sudd?

Steve odhalil zatím snad nejkrutější tajemství – Dariova matka je Annie, sestra. Kdyby zabil Stevova syna, zabije vlastního synovce. Darren si musel promluvit s Dariusem, vyjasnili si hodně věcí. O upírech a vampýrech, Stevovi, Annie, Válce jizev i o Darrenovi samotném. Darius pochopil, že jeho vlastní otec mu celou dobu lhal. O všem. Darren chtěl, aby se vrátil k matce a na všechno zapomněl. Jenže Vandža mu připomněl, že to nejde. Darius je zasvěcený. Je poloviční vampýr. Pak bylo nutné udělat důležitou věc, říct všechno Dariusově matce. Setkání po tolika letech bylo šokující pro všechny zúčastněné. Darren nakonec Annie prozradil, že je její syn vampýr. A taky navrhl svůj plán – udělat z něj upíra. Jiná možnost neexistuje. A tak si Darius s Darrenem vyměnili krev. Pro Darrena to bylo téměř nesnesitelné – zrovna se vyléčil ze skoro smrtelného zranění, je uprostřed očisty a prodělal snad tu nejnebezpečnější transfúzi. Chtělo se mu spát. Spát týden, měsíc, . Jenže policie obklíčila stadion a hodlá zabít každého, kdo tam je, protože ti, co se tam ukrývají, jsou zodpovědní za masakr na fotbale. Darren musel udělat vše na záchranu přátel Circa, kteří byli na stadionu spolu s Harkatem a Debie. Darren měl neodbytný pocit, že je tam Steve. A čeká na ně. Annie se ho pořád snažila přesvědčit, že jeho místo je u ní a u Daria. Cesty obou sourozenců se opět musely rozdělit. Když se dostali do temných chodeb stadionu, věděli, že se blíží k osudovému setkání. Obří stan Circo Mostruoso hořel. Obyvatelé stáli v hloučku, hlídani vampety. Uprostřed stálo několik šibenic a za nimi stál Steve Leopard. Nemohl chybět ani Osmond Sudd. Steve řekl Darrenovi, že je čas, aby bojovali muž proti muži. Steve věřil, že pan Sudd je hlas osudu, že to, co řekne, nejde změnit. Ale Darren i Harkat o tom pochybovali. Ve chvilce nepozornosti dal Darren signál, Alice a vampireti začali pálit na policisty, i celé panoptikum se jim postavilo! V nastalém zmatku se Steve s Gannenem chopili šance a vyběhli směrem k východu. Dostali se až k mostu, kde vytáhli zbraně a čekali na Darrena s Vandžou. Za nimi se blížil pan Sudd a Evanna. Vandža se dal do boje se Stevem a Gannenem Harstem. Darren byl velmi slabý a nemohl mu moc pomáhat. Při jednom útoku Gannen bodl meč Vandžovi do zad! Pak pobídl Stevea, aby zabil Darrena, protože jestli Vandža vykrvácí kvůli jeho ráně, tak prohráli. Steve se jen zachechtal – byl mu úplně fuk nějaký pan Sudd. Pan Sudd se jen usmíval. Vtom se objevil Ervé, a. začal bránit Vandžu. Steve do něj vrazil svůj meč a Ervé zemřel s úsměvem na tváři. "A teď jsme tu zbyli sami – jen já a ty," rozzářil se Steve. Darren a Steve byli dvě strany jedné mince, už od dětství provázaní – nejdříve přátelstvím, poté nenávistí. Bojovali spolu, když Darrenem projela ostrá bolest. Byla to odezva po zasvěcení Daria. A Steve se nechal oslepit vidinou vítězství. Darren doufal v pomoc Upířích bohů a naslepo bodl nožem. Ať to bylo cokoliv, navedlo to nůž přímo skrz Stevovu hruď. Pan Sudd tleskal: "Vždycky jsem ti věřil, Darrene. Tenhle svět bude tvůj – tedy spíš náš. Budeme vládnout spolu. Pojď a obejmi tatínka, Darrene – můj synu!" Celý Darrenův život byl jen lež. Nikdy nebyl tím, kým si myslel, že byl, jen pěšák pana Sudda. Válka se Stevem jen měla svět zbavit toho slabšího a když teď dokázal, že za něco stojí, měl se stát tyranem. Tohle je jeho osud. Zraněný Steve to všechno slyšel, namáhavě promluvil, prosil svého otce o pomoc, slíbil mu svou lásku a oddanost. Ale pro pana Sudda byl jen slaboch a poražený. Teď si z něj vlastní otec utahoval. Najednou to Darrenovi došlo! Evanna i pan Topol tvrdili, že Pánu stínů nejde uniknout, protože je součástí budoucnosti světa. Ale oba se spletli. Byl součástí budoucnosti pana Sudda. Co dokáže jeden udělat, může druhý zničit. Darren dostal nápad! A Steve na to skočil – zvedl levou ruku a vrazil mu nůž hluboko do břicha znovu a pak znovu. Pan Sudd hned nepochopil, možná poprvé v životě zažil prohru. Oba bratři spolu spadli do řeky. Pak, v opuštěných, temných vodách řeky Darren zemřel.
Ocitl se na místě, které už znal. Jezero duší, místo, kam se dostanou duše, když nemohou opustit Zemi. Vzpomínky, to je to jediné, co tady má, spása i prokletí zároveň. V tomto bezčasí ho najednou něco obklopuje – síť! Je venku z Jezera. Jeho zachráncem byl L >

Darren Shan – Upírův Pomocník || Audiokniha || Celá kniha || CZ SK ||

Popis:
Proč to dělám? Protože mě to baví a zjevně nemám ve volném čase co dělat. ČASY KAPITOL V POPISKU Ahoj lidi, po skoro dvou …

Leave a Reply