Kniha Tulák po hvězdách (Jack London)

Kniha Tulák po hvězdách (Jack London)

Kniha Tulák po hvězdách (Jack London) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

 • Název knihy: Kniha Tulák po hvězdách (Jack London)
 • Elérhető fájlok: Kniha Tulák po hvězdách (Jack London).pdf, Kniha Tulák po hvězdách (Jack London).epub, Kniha Tulák po hvězdách (Jack London).mobi
 • Jazyk knihy: Český jazyk
 • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Tulák po hvězdách

kniha od: Jack London

tak TOHLE bylo něco, tolik minulých životů, dopodrobna vyprávěných! kladen důraz na kruté vězení, ve kterém se děj odehrával. vlastně nikde jinde se neodehrával.. kromě vzpomínání na minulé životy, ve kterém se vypravíme na divoký západ do francie, koreji nebo dokonce do jeruzaléma v době Ježíše.
(malý spoiler)
jediné nad čím jsem se pozastavil, byla úvaha o minulosti lidstva, kterou prožil, ve které často zmiňoval ženu.
“Neboť žena je krásná – pro muže. Je sladká jeho jazyku a voní jeho chřípí. Je oheň v jeho krvi a třesk polnic, její je jeho uším nad všechnu hudbu. “

a co homosexuálové.

Pevně doufám, že až to bude potřeba, vzpomenu si na to, že tělo je schránka, co umírá, ale duch je život a trvá. Že se tím dokážu uchlácholit do stejného pokojného klidu jako Darell Standing čekající na oprátku. Že namísto paniky a ochromujícího strachu z konce budu moct říct: “Čím budu, až budu zase žít? To bych ráda věděla.”

Kniha úžasně ukazuje touhu zoufalého člověka uniknout realitě, vymluvit si strach ze smrti tím, že nás čeká ještě stovka dalších po těch, které jsme už prožili (kdo ví. ). Proto se s hlavním hrdinou, který je spravedlivě uvězněn, avšak nespravedlivě je s ním zacházeno, čtenář může toulat po hvězdách jeho minulých životů a nahlédnout z jiného úhlu na historii, naučit se, že tělo je pouze schránka pro duši, která neumírá.
Také je ale možné, že kniha měla ukázat, jak zoufalému a týranému člověku může, s prominutím, “hrábnout”.

Život je boj o život .
Nejoblíbenější kniha mého přítele, byla mou motivaci k jejímu přečtení.
Alespoň duše musí uniknout kruté realitě, aby přežila . a je vlastně jedno jestli do snů nebo minulých životů. A jako červená nit spojuje všechny toulky jeho rudý hněv.
I my máme svá trápení, před kterými alespoň občas chceme uniknout. Ale před realitou neunikneme. Můžeme jen doufat, ze v příštím životě bude vše jinak .

Ten chlap (JL) musel na něčem frčet. Nebylo by špatné umět opouštět své tělo a cestovat světem minulém i budoucím

Několik let jsem Tuláka po hvězdách odkládala i když Londona miluju a Bílého Tesáka jsem četla mnohokrát už v dětství. Tulák není lehká četba, trošku dobrodružství, filosofie a fantazie. Mladý Darell Standing je ve vězení odsouzen k smrti a aby neprožíval bolest, když ho vázali do svěrací kazajky, naučil odpoutávat se od těla a prožíval mnoho let a mnoho svých dřívějších životů.

“Zde končím. Mohu se jen opakovat. Není smrti. Život je duch a duch nemůže zemřít. Jen tělo umírá a pomíjí, neustále se plazí dík chemickému fermentu, který mu dává informace, věčně je tvárné, věčně krystalizuje jen proto, aby zase roztálo v tekutý stav a znovu krystalizovalo v nových a rozmanitých formách, které mají jepičí život. Jen duch trvá a dál buduje sám sebe postupným a nekonečným převtělováním, jak se propracovává vzhůru ke světlu. Čím budu, až budu zase žít? To bych rád věděl. Rád bych to věděl. “

Život v cele smrti byl opravdu tvrdý, proto jsem chtěla knihu několikrát odložit, ale London je úžasný vypravěč, toulky po životech jsou úžasné a zajímavé, že se kniha bude líbit i když je sto let stará.

“Čím budu, až budu zase žít?
To bych rád věděl. Rád bych to věděl." . a já taky! 🙂

"Celý život se mi zdálo, že jsem žil jindy a jinde. "
Zkušeně napsaná kniha o naději, síle vůle a touze po svobodě, která je silnější než temné zdi samotky. Hlavní hrdina každým svým slovem inspiruje čtenáře, dává jim na obdiv cenu lidské duše a zcela překopává systém současných hodnot. Jeho myšlenky jsou skutečně velmi uvěřitelné a příjemně pošetilé, takže na jednu stranu o síle jeho mysli pochybujete, ale v dalším okmažiku si uvědomíte, kolik krásy se skrvá v jeho světě. Toulat se po hvězdách vyžaduje pevnou vůli, a tu Jack London rozhodně v době psaní této knihy měl.

Démon alkohol / Tulák po hvězdách

kniha od: Jack London

V prvním románu autor vypovídá o svém zápasu s alkoholismem. Druhý román byl inspirován příběhem nevinně odsouzeného člověka, který žil v nelidských podmínkách americké věznice.

Literatura světová, Romány
Vydáno 1966 , Odeon Orig. název

John Barleycorn / The Star Rover , 1914

Komentáře (7)

Kniha Démon alkohol / Tulák po hvězdách

Démon alkohol je úžasně pravdivá výpověď o životě s alkoholem. Četl jsem knihu v mládí a když jsem se v životě později setkával s alkoholiky, sledoval jejich problémy a spoluprožíval život svého bratra-alkoholika, vždy se mi Londonova kniha vracela. Vlastně mě provází celým životem.
Tulák po hvězdách je poněkud z jiného ranku, vždy jsem se snažil do těchto záhadných věcí pronikat, leč marně. Příběh mě ovšem fascinoval.

Tulák po hvězdách je román, ke kterému se často vracím. A stále nechápu, poznávám, nacházím, žasnu. Jako bych některé části, věty, četla poprvé.

Démon alkohol je psaný člověkem, který dobře věděl o čem píše. A je to z těch slov sakra znát. Proto nesoudím jednoduchost řešení, naivní názory, ale obdivuji tu schopnost se sám do sebe pnořit a vypsat se ze svých pocitů. Škoda jen, že to nepomohlo.

Četla jsem jen román Tulák po hvězdách.
Úžasně zpracovaný zdrcující příběh vězně, který je odsouzen na doživotí a čeká na smrt. Hluboké myšlenky týkající se zacházení s vězni a posmrtného života. Dokonale melancholické.

Mňa táto kniha sklamala. Roky som o nej počul a čakal som zaujímavú mystickú knihu od autora dobrodružných príbehov ale nestalo sa. Chápem a súcitim s hlavným hrdinom, ktorý sa chce silou mocou vyhnúť utrpeniu v samoväzbe a kazajke. Používa pri tom metódu astrálneho cestovania do minulých životov. Silou mocou sa snaží ukázať riaditeľovi väznice, že mu nemôže ublížiť a patrične mu to dáva na javo. Lenže kto je v kontakne s duchovným svetom a ovláda povedzme metódu astrálneho cestovania a pozná teóriu karmy by mal byť na vyššej úrovni a uvedomovať si, že toto je súčasť jeho duchovnej cesty. Autor neuvažuje prečo sa všetko toto mohlo stať. A čo s tým. Možnosť reinkarnácie je tu, ale určitá teória karmy, ktorá by vysvetľovala príčiny utrpenia nie. Preto na mňa kniha pôsobila bezútešne až masochisticky.

Obě knihy jsou povedené. Co se týče Démona alkoholu, tak kromě naivního názoru, jak bojovat proti alkoholismu, jde o přiblížení pocitů, jednání a smýšlení člověka, který od dětství postupně alkoholu propadá, až do jeho absolutní závislosti, se kterou ve stáří již nedokáže bojovat. Tulák po hvězdách mě oslovil víc. Nějak si ale nedokážu představit, že je někdo tak duševně silný, že dokáže dlouhodobě snést tolik utrpení a bolesti a uchovat si zdraví rozum.

75% – Démon alkohol – zajímavý náhled do pijanovy duše poněkud devalvuje vskutku naivní představa jak vyřešit problém alkoholismu.

100% – Tulák po hvězdách – jedna z mála knih, která se vám natrvalo usídlí v mysli. Dodávat cokoli jiného je zbytečné, stačí si jí přečíst.

u démona to byl důvod k vlastnímu sebezpytu ohledně alkoholismu, což mi možná s kombinací informací o Londnově smrti zachránilo ten můj. tak silný člověk a nad alkoholem nevyhrál. no to bylo dostatečné varování. co se týče tuláka po hvězdách, tak tak snad jen podezdřívám autora za vsunutí svého socialistického názoru do jinak bezvadného příběhu.

Tulák po hvězdách – rozbor díla (2)

Kniha: Tulák po hvězdách

Autor: Jack London

Přidal(a): Ester

Literární druh:próza, epika

Literární žánr: román, dobrodružný, psychologický

román = prozaický žánr delšího rozměru, zachycuje různá společenská prostředí a osudy mnoha postav v dlouhém úseku života.

Literární období: Americká literatura na konci 19. stol., problémy společnosti -> autoři se poprvé snaží popsat hnus a ošklivost života, vítězí zbohatlíci, vznik naturalismu a realismu

Název: vyjadřuje dobrodružství hlavního hrdiny, DarellaStandinga, který svou duší dokáže putovat po „vesmíru“- do jiných životů, a dokonce cestovat nehmotným tělem i v realitě

Forma: psáno ich-formou – příběh vypráví Darell Standing, který prožívá své minulé životy a ztotožňuje se s nimi, jako by je prožíval v přítomném okamžiku

Jazyk: spisovný i nespisovný jazyk – argot (vrstva slovní zásoby užívaná společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany), expresivita , slang ,

– spíše dlouhá souvětí , líčení prostředí (San Quentin) – temné, realistické, často směřuje až k jakési snaze znechutit člověka, cítit odpor k věznici

– filozofické úvahy, hlubší významy vět, během popisu svých předchozích životů navozuje různé atmosféry, většinou dobrodružnější, než během vyprávění svého skutečného života, života DarellaStandinga ve vězení,

– autor (vypravěč) tohoto příběhu často oslovuje čtenáře a nutí ho k zamyšlení
Jazykové prostředky: přímá řeč, metafory, personifikace, často anafory, řečnické otázky, osamostatněné větné členy, vyprávěcí styl střídá popisný, charakterizační, a hlavně úvahový,

Kompozice: kniha je členěna na kapitoly, ty na sebe navazují; chronologie se prolíná s retrospektivitou, občas paralelní

– uvězněné tělo x svobodná duše

– tělo zubožené a upoutané svěrací kazajkou x čistá mysl, volná duše

– špinavá cela x různá místa

– Cecil Winwood – hloupý, „žalovníček“, intrikánský x Darell Standing – inteligentní

– prostředí skutečné (San Quentin) x neskutečné (různé světy a životy)

– utrpení x dobrodružství

Hlavní myšlenka: Není důležité, je-li člověk vězněn. To hlavní je zachovat si svobodnou mysl. Materiální bohatství nic neznamená, lidské tělo je jen jakýsi oblek. Nejdůležitější je duševní bohatství.

Vznik díla: kniha inspirována autentickým případem nevinně odsouzeného člověka, jenž prožil 5 let v samovazbě a byl v roce 1914 propuštěn na svobodu poté, když se Londonovi podařilo prosadit obnovu jeho procesu.

The Star Rover – 1920, PomeroyCannon

Bílý tesák – USA, 1991, RandalKleiser

Místo a čas:věznice San Quentin, USA, první pol. 20. stol.

Darrell Standing se do kalifornské věznice dostal údajně proto, že na univerzitě zabil svého profesora. Za tento čin byl odsouzen k doživotí. Jenže o rok později udeřil dozorce a za ublížení na zdraví byl odsouzen k trestu smrti.

Ze začátku byl Darrell v normální věznici, ale potom se kvůli incidentu s Winwoodem dostal do samovazby. Winwood totiž dozorcům řekl, že Standing ponese do věznice bednu s dynamitem – on bednu skutečně nesl, ale nikoliv s dynamitem, ale s tabákem, jenž rozdal vězňům. Když po Standingovi chtěli dozorci onu krabici, již ji neměl, a proto jej dali do samovazby. Standing jim tvrdil, že o dynamitu nic neví, ale oni mu nevěřili a v samovazbě ho bili a zavírali do svěrací kazajky.

V samovazbě se bavil tím, že pozoroval mouchy, jak létají a “hrají si”, dokonce se snažil rozluštit i ťukání dvou vězňů – když se mu to povedlo, do jejich rozhovoru se přidal a alespoň tímto způsobem si s nimi “povídal”.
Darrell se naučil utrpení svěrací kazajky lehce uniknout – nechal své tělo jakoby umřít a jeho duše se vydávala na různá dobrodružství do jeho dřívějších životů (jednou byl stařec bydlící v divočině, jindy malý chlapec putující s rodinou za novým životem; vypráví spoustu dalších příběhů, o které se vždy se čtenářem dopodrobna podělí).

Příběh DarellaStandinga vězněného pro vraždu profesora Haskella kvůli ženě a následně odsouzeného k smrti za napadení dozorce.

San Quentin je všemi známá, jako jedna z nejpříjemnějších věznic v Americe, ale kdo nekročil do ní nevkročil jako vězeň, nemá možnost ani tušit, co se s vězni děje v samovazbách a nejtemnějších místech tohoto pekelného místa.

Drsný a nelítostný systém zlomí každého, pokud se nenaučí pár chytrých vězeňských metod jako třeba Darell Standing..

Ten je často trestán svěrací kazajkou, zvlášť pro svou kuráž a urážení arogantního správce Arthetona. První hodiny ve svěrací kazajce jsou pro Darella hrozné, dokud mu jeden z vězeňských přátel nedoporučí tzv. malou smrt = možnost, jak překonat klidně i několik dnů ve svěrací kazajce se zdravým duchem.

Darell Standing se tedy naučí malé smrti:

Pomocí vůle uvede své tělo do transu – upadne do hlubokého uvolnění a později znecitlivení končetin. Tímto nabude dojmu mrtvého těla, a odpojí svou duši od těla. Malou smrtí začínají všechna jeho dobrodružství…

Duší se vydává do svých minulých životů…

Ať už se octne ve Starověkém Římě v těle vojáka po boku Piláta Pontského, Daniela Fosse, muže, který přežil jako jediný z celé lodní posádky pohromu, když najeli na ledovec, a následně se jako trosečník živil tulením masem a dešťovou vodou, nebo v těle námořníka, který se stal žebrákem v Čo-senu a následně čekal 40 let na pomstu a zavraždění krále.

V temné cele věznice se Darellovi také podaří cestovat v přítomnosti za svými vězeňskými přáteli. Slyší Morella a Oppenheimera, jak si o něm povídají, že je správný chlap. V této chvíli si uvědomuje, že toto přijetí Darella ostatními vězeňskými přáteli mezi sebe, je pro něho ta největší pocta, která se nevyrovná žádnému pasování na rytíře nebo jinému slavnému okamžiku, který ve svých mnoha životech zažil.

Darell stále více zkoumá historii své duše a dochází k uvědomění, že hmota pomíjí, ale duch přetrvá navždy. Pobyt ve svěrací kazajce trvá i deset dní, a on se stále probírá z „malé smrti“ s úsměvem na tváři, což správce Athertona a doktora Jacksona vyvádí z míry a uráží zároveň.

Darell v posledních listech před pověšením vzpomíná na svou šílenou minulost a uvažuje, jaký asi bude jeho další život…

Darell Standing = vyzáblé tělo, na kterém se „podepsala“ svěrací kazajka, stopy po ní a po úderech dozorců, prořídlé vlasy, chytrý, ale také moudrý, zároveň cynik, váží si svých přátel víc, než bohatství nebo titulů, hrdý muž – nesníží se k tomu, aby přiznal něco, co není pravda – i kdyby ho to stálo život, nezlomná duše

Ed Morell = nevinný, spoluvězeň, přítel Standinga

James Oppenheimer = odsouzený, spoluvězeň, přítel Standinga

Atherton = správce,krutý, nelítostný, používá násilí za snahou získat něco, dostat odpověď, kterou chce slyšet (klidně i nepravdivou)

Cecil Winwood = vězeň, díky němu Darell poslán do samovazby, intrikánský, svým způsobem zbabělec

– vlastním jménem John GriffithChaney.

– Narodil se v San Franciscu a jeho dětství bylo ve znamení častého stěhování, nestálých rodinných poměrů a chudoby.
– Od mládí žil dobrodružným životem. Byl námořníkem, zlatokopem, lovcem tuleňů, členem pobřežní rybářské hlídky i pirátským lovcem ústřic.

– Procestoval celé Spojené státy americké jako tulák – hobo.

– Byl socialistou, členem socialistické strany a odborů.

– Procestoval celé Spojené státy, jednou byl dokonce uvězněn pro potulku.

– Stal se ve své době nejlépe placeným spisovatelem, podnikl cestu kolem světa, koupil si ranč a ve velkém utrácel.

– Postupem času se zhoršoval jeho zdravotní stav, navíc opět propadl alkoholu a dluhům.

– Nakonec spáchal sebevraždu, když se předávkoval morfiem ve snaze potlačit bolesti, kterými trpěl.

– námořní povídky, povídky a romány z aljašské přírody a podobně drsných prostředí lidské civilizace

– stal se i válečným zpravodajem v Rusko-japonské válce

– díla se sociální tematikou

Démon alkohol – román (své zkušenosti s alkoholem)

Volání divočiny – román, prostředí Aljašky, dobrodružství psa, který se v době zlaté horečky na Aljašce dostane ze slunného jihu do nehostinných severních končin.

Bílý tesák – román, navazuje na Volání Divočiny, ale v opačném významu:z divokého vlka se stává domestikovanýpes

Martin Eden – román

= umělecký směr, 2. pol. 19. století až do začátku 20. století,

= období vynálezů a rozmachu techniky a přírodních věd, byl např. vynalezen telefon a žárovka

– převládá víra v rozum, ve filozofii se objevuje nový směr – pozitivismus (A. Comte), podle kterého je skutečné to, co se dá dokázat smysly

– prosazuje se exaktní myšlení, tj. vědecké postupy založené na matem. výpočtech a metodách

– literatura zachycuje pravdivou všední skutečnost, přítomnost a realitu takovou, jaká je

hrdina se proměňuje, vyvíjí se.

– typický žánr pro realismus je román, drama

– nové výrazové prostředky – hovorová řeč, nářečí, archaismy

kritika nedostatků ve společnosti ->kritický realismus, autoři jsou kritičtí ke společnosti, kde touha po penězích kazí lidské charaktery.

 • FRANCOUZSKÝ REALISMUS
 • Honoré de Balzac – romány Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán
 • Gustav Flaubert – Paní Bovaryová (nový literární typ – bovarismus = útěk od reality do světa snů, představ a iluzí), Bouvard a Pécuchet (nedokončený román)
 • ZolaÉmile – Nana, Zabiják
 • Guy de Maupassant – novela Kulička, román Miláček
 • ANGLICKÝ REALISMUS
 • Charles Dickens – Oliver Twist, Dav >RUSKÝ REALISMUS
 • Nikolaj Vasiljevič Gogol – satirická komedie Revizor, román Mrtvé duše
 • Ivan Sergejevič Turgeněv – Lovcovy zápisky, Otcové a děti – sociálně-psychologický román
 • Lev Nikolajevič Tolstoj – psychologický román Anna Karenina, epopej Vojna a mír, Kreutzerova sonáta
 • Fjodor Michajlovič Dostojevskij– romány Zločin a trest, >REALISMUS V USA

· REALISMUS V POLSKU

ČESKÝ REALISMUS A NATURALISMUS

Alois Jirásek – Staré pověsti české, Mezi proudy (Dvojí dvůr, Syn ohnivcův, Do tří hlasů),

Proti všem,Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč, Filosofská historie, F. L. Věk, Lucerna

Vilém Mrštík– Santa Lucia, tragédie Maryša

Václav Beneš Třebízský – V záři kalicha, V červáncích kalicha (povídkové soubory),

– romány Trnová koruna, Bludné duše

Ladislav Stroupeznický – veselohra Naši furianti

Gabriela Preissová – dramata Gazdina roba, Její pastorkyňa,

Karel Václav Rais – romány Kalibův zločin, Zapadlí vlastenci

Tereza Nováková – romány Jan Jílek, Jiří Šmatlán, Na Librově Gruntě

Antal Stašek – Antonín Zeman – román O ševci Matoušovi a jeho přátelích, Blouznivci našich hor

Karel Matěj Čapek Chod – Nejzápadnější Slovan, Kašpar Lén mstitel

Ignát Herrmann – román Otec Kondelík a ženich Vejvara


Další podobné materiály na webu:

Kniha: Tulák po hvězdách – Jack London; Rudo Prekop

Kniha: Tulák po hvězdách
Autor: Jack London ; Rudo Prekop

Předpokládaný termín doručení dle zvoleného dopravce:
GLS: 19.2.2020
Česká pošta: 19.2.2020

Osobní odběr
Předpokládané připravení zboží proběhne v odpoledních hodinách dle zvoleného místa v termínu:
Ostrava: 18.2.2020
Ostatní výdejny: 19.2.2020
Uloženka: 19.2.2020

Pozn.: doručení nebo připravení na výdejním místě závisí na nejpomalejším produktu ve Vaší objednávce.‘, -80, 15);" onmouseout="hide_help();">Kdy zboží dostanu


92% 31 hodnocení
95% 2 recenze počet hodnocení
92 % celkové hodnocení
31 hodnocení + 2 recenze
Nakladatelství: LABYRINT
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 333
Rozměr: 198,0×130,0x27,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: 5. české vyd., V Labyrintu 2. vyd.
Hmotnost: 0,478kg
Jazyk: česky
Vazba: Pevná s přebalem matná
Hodnocení: 42. nejlépe hodnocená kniha
Datum vydání: 200507
Nakladatelské údaje: Praha, Labyrint, 2001
ISBN: 80-85935-25-2
EAN: 9788085935257

London vypráví o člověku, zbaveném svobody, kterého ani kruté mučení nepřipravilo o svobodu myšlení. Tělo sevřené svěrací kazajkou opouští každodenně svobodný duch, aby prožíval dobrodružství mužů z nejrůznějších historických období a tak sledoval nezničitelnou paměť lidstva. Kniha byla inspirována autentickým případem nevinně odsouzeného člověka, který prožil pět let v samovazbě a byl v roce 1914 propuštěn na svobodu poté, když se Londonovi podařilo prosadit obnovu jeho procesu. Román amerického romanopisce vychází z autentického příběhu a je ostrou obžalobou americké justice i barbarských podmínek v soudobém vězeňství.

Tulák po hvězdách vyšel poprvé v roce 1915. Jack London byl inspirován skutečným příběhem nevinně odsouzeného Ed Morrella, který si vytrpěl pět let samovazby. Londonovi se podařilo prosadit obnovu procesu a Morrell byl v lednu 1914 z věznice v San Quentinu propuštěn. Na základě jeho vyprávění autor vytvořil skutečnou báseň o svobodě a utrpení bezmocného jedince. V románu pak ostře obžaloval americkou justici a odhalil barbarsky surové metody vězeňských správců.

Nové vydání českého překladu – této snad nejpůsobivější Londonovy knihy – doprovázejí původní černobílé fotografie "Stopaře" Rudo Prekopa.

Poetický a zároveň tragický příběh z Ameriky počátku tohoto století sepsal London na podkladě skutečné události. Druhé vydání.

Poetický a zároveň tragický příběh z Ameriky počátku tohoto století sepsal London na podkladě skutečné události. Druhé vydání.

Poetický a zároveň tragický příběh z Ameriky počátku tohoto století sepsal London na podkladě skutečné události. Druhé vydání.

Jack London – Rozdělat oheň

Popis:

Leave a Reply