Kniha Utrpení mladého Werthera (Johann Wolfgang Goethe)

Kniha Utrpení mladého Werthera (Johann Wolfgang Goethe)

Kniha Utrpení mladého Werthera (Johann Wolfgang Goethe) stáhnout knihu pdf, epub, mobi

 • Název knihy: Kniha Utrpení mladého Werthera (Johann Wolfgang Goethe)
 • Elérhető fájlok: Kniha Utrpení mladého Werthera (Johann Wolfgang Goethe).pdf, Kniha Utrpení mladého Werthera (Johann Wolfgang Goethe).epub, Kniha Utrpení mladého Werthera (Johann Wolfgang Goethe).mobi
 • Jazyk knihy: Český jazyk
 • Podmínky pro stažení této knihy: zdarma

Utrpení mladého Werthera

kniha od: Johann Wolfgang Goethe

Nejproslulejší román 18. století, který je psaný formou dopisů záznamů z deníku. Romantický román v dopisech líčí lásku muže, který miluje ženu svého přítele, a protože nevidí východisko ze situace, rozhodne se zemřít. Dílo rozhodujícího významu pro historii německé i světové prózy, je jedním z prototypů romantického rom ánu v dopisech, založeného na prosté klasické zápletce. Autorovi šlo o víc, než o příběh nešťastné lásky. Jako hrdinu zvolil člověka své doby, představitele mladé buržoazie, který ve snaze dosáhnout svobody naráží na překážky v podobě feudálních konvencí. Je příliš osamělý a neschopný proti společnosti bojovat a proto raději volí smrt. . celý text

Literatura světová, Romány
Vydáno 1968 , Mladá fronta Orig. název

Die Le >, 1774

Komentáře (190)

Kniha Utrpení mladého Werthera

Nejsem velký fanda knih psaných formou dopisů, ale příběh Werthera se mi líbil

Kniha se mi opravdu líbí. Příběh mě celkem zasáhl, což jsem opravdu nečekala.

Knihu jsem pořídil v 90. letech v jakémsi antikvariátu (vydání z roku 1954 s pikantní marx-leninskou předmluvou;-) a tehdy mě moc neuchvátila. Vloni jsem byl na dobré inscenaci Werthera v Národním divadle, tak jsem dostal chuť zkusit knihu znova. Není to zas tak špatné čtení, pokud má člověk na zřeteli, kdy byla napsána. Děj, krajina, postavy jsou romanticky neskutečné, přepjaté, afektované. Werther je inteligentní, avšak přecitlivělý mladík, společenský, umělecky nadaný a ekonomicky zajištěný, takže si krátí mládí hnípáním se ve své rozjitřené duši. Působil na mě jako osoba maniodepresivní, což v kombinaci s dobovými společenskými konvencemi nevyhnutelně míří k osobní tragédii.
Oceňuju zajímavou dopisovou formu, živost textu, ve své době kniha skutečně musela být bestselerem. K závěru mi čím dál víc vadila romantická přepjatost, "překlad Ossaina" jsem musel přeskočit, to už na mě bylo moc. 3*.

Dostala jsem se k této útlé knížce přes písničku a jsem za to ráda. Mám pocit, že knížka ani není z dávné doby, že myšlenky a vztahy jsou pořád stejné. Čtení posledních stránek bylo i pro mě místy docela utrpení, tolik nahuštěných slov o cestě na věčnost na tak málo stránek. Avšak, kdo si z nás aspoň někdy nezamrčí anebo se blbě nezamiloval?

Utrpení mladého Werthera je hlavně utrpení čtenáře. Téma by bylo skvělé, kdyby bylo jinak zpracované, tohle byla strašná nuda, u které se vám zaručeně podaří usnout, jestli máte problémy se spánkem. Tuhle knizku určitě nikomu nedoporučuji.

jedna z těch knizek, co mě jejich čtení vůbec nebavilo, ale zas mě bavilo premejslet nad jejich tématem a poselstvím a smutkem a vším. vlastně ke konci jsem tou knizkou byla posedlá, i když jsem se musela nutit ji číst. je to love hate relationship

Již od začátku četby jsem chtěl zjistit, jaký dopad na mě kniha bude mít. Bohužel jsem neshledal knihu nijak zajímavou, a tak pro mne důležitost této informace drasticky klesla. I přesto, že se mnoho lidí se situací mladého Werthera dokáže ztotožnit, myslel jsem si, že aby se člověk kvůli pouhé knize ocitl emočně na dně, nebo dokonce i spáchal sebevraždu, musí být závažně psychicky narušen. Wertherovo neustálé fňukání mi lezlo na nervy až do takové míry, že své předchozí tvrzení zpochybňuji a dotyčné jedince nyní zcela chápu. Kniha mne nijak nezaujala, ba naopak jsem se musel do četby dalších stran nutit. Dle mého názoru jde spíše o utrpení čtenáře než mladého Werthera, které se mění v náhlou úlevu, jakmile Werther definitivně skoncuje se životem. Jediná věc, co se mi na knize líbila byla slovní zásoba autora a její použití v textu, což z části kompenzuje fakt, že se stejnými vlastnostmi mohla pyšnit většina autorů v době preromantismu

Trochu nadsázky: Moje nejoblíbenější slovo knihy je "tatras".

Johann Wolfgang Goethe

německá, 1749 – 1832 statistiky

Populární knihy

Komentáře (3)

Goethe a já? Lidi, nejsem jako Jung, který si myslel, že jeho druhé – starší já, je známý Goetha, či snad Goethe sám. ale někdy mám ten pocit, že mi ten člověk mluví z duše. Miluji jeho slova. ” jak červ se svíjíš v hlubinách, . je prachem živ a prach jen polyká”
a Utrpení mladého Wertera, leč povinná četba na střední škole, prozatím nezapomenuta. Jestli mohl býti Nietschův geniální nadčlověk, tak můj je taky. 🙂

Já psát něco ke Goethovi! No, tak aspoň tři kratičké, z toho dvě ludikativní poznámky: říká se, že to byl poslední polyhistor v dějinách lidstva. Byl to tajný rada – to neznamená, jak jsem si myslel, že se neví, jestli někomu radí, ale neví se, co ví, ačkoliv to, že něco ví, se ví veřejně. Existovalo (či existuje dosud?) hejno německých docentů, kteří na drobcích jeho génia paběrkovali. Ukázalo se to například při nálezu sousoší Láokoónta. Lidé se přeli o to, zda vyjadřuje odboj nebo bolest. Goethe, který se této pře zúčastnil, se přiklonil k bolesti. A, slovy Vojtěcha Zamarovského, “jeden z německých docentů, živících se omíláním a rozváděním Goethových myšlenek, vytyčil po mistrově úsudku další otázky: Vyjadřuje Láokoón a) bolest duševní, nebo b) bolest tělesnou? V případě a) má tato bolest svůj původ α) v tom, že tuší neodvratný konec Tróje, nebo β) že vidí smrt svých synů, anebo γ) že cítí svou smrt? V případě b) je bolest způsobena tím, že α) ho hadi svírají, nebo β) že ho kousli? A tak dále.”

Poslední člověk, který byl geniální jako básník i jako romanopisec? – Ach, Mariánská elegie!!

Johann Wolfgang von Goethe
Co jsem našel

Já sám, tak tiše
se lesem bral,
nic nezamýšlel,
nic nehledal.

A v stínu skrytý
jsem kvítek vzhléd :
jak oko zářil,
jak nebe kvet.

Já schýb se pro něj,
on šeptem dých.
“Kdybys mne utrh,
já uvad bych!"

A květ jsem vyhráb
i s kořínkem,
nes na zahrádku,
kde doma jsem,

zde v tichou zase
já prsť ho dal.
A ujímá se.
A kvete dál.

Utrpení mladého Werthera – rozbor díla (3)

Kniha: Utrpení mladého Werthera

Přidal(a): Jantha

Druh: epika

Žánr: sentimentální román

Směr: preromantismus

– Sturm und Drang

Charakteristika autora :

J.W.Goethe (1749 – 1832) je považován za jednu z největších osobností světové literatury. Byl básník, prozaik , dramatik ,filozof a představitel hnutí Sturm und Drang. Podnětem pro tvorbu románu bylo autorovo milostné vzplanutí k mladé Charlottě Buffové ve Wetzlaru, kde vykonával praxi právníka. Mezi další tvorby autora patří Prometheus, Faust, Elegie nebo Trilogie Vášně.

Děj :

Wether přijíždí na vesnici, aby se zde věnoval zejména malování. Po nějaké době, kdy si užívá samoty jede Werther na ples v kočáře s několika přítelkyněmi. S nimi jede také Lotta. Mladé, hezké děvče, které má od matčiny smrti napovel celou domácnost. Lotta se má provdat za Alberta, dobrého a poctivého úředníka, který je nyní na cestách. Na plese tančí s Wetherem, který se do Lotty zamiluje.

Od tohoto dne ji navštěvuje skoro denně a podnikají dlouhé procházky. Po čase přijíždí Albert. Werther, který už nesnese déle pobývat v přítomnosti ženy, do které je bezhlavě zamilován, avšak která zároveň patří jinému, vstupuje do služeb na velvyslanectví. Seznamuje se zde s dívkou, která mu připomíná Lottu a tráví s ní nějaký čas. Dopisuje si s Lottou, která je již provdána za Alberta. Mezi ním a úředníky dochází k neshodám, rozhodne se tedy déle nezůstat a místo opouští.

Werther se vrací na venkov, kde se opět začne stýkat s Lottou. Albert začíná trochu žárlit, avšak jeho galantnost a povaha mu nedovoluje nahlas vyslovit své myšlenky. Před Vánocemi odjíždí Albert navštívit známé, Werther se opět schází s Lottou. Vyznává ji svou lásku. Ta poznává, že Werthera nejspíše také miluje, avšak její čest ji nedovolí klamat manžela. Werther odchází domů, napíše dlouhý dopis Lottě a pošle k Albertovi sluhu s prosbou o vypůjčení dvou zbraní, které dle svého tvrzení má na cestu, kterou hodlá vykonat. I když Lotta tuší nějaké neštěstí, postrkována Albertem je sluhovi předá.

Werther se o půlnoci téhož dne zastřelí. Ráno je nalezen sluhou, který jde neštěstí oznámit otci Lotty. Před polednem Werther umírá i se svými nenaplněnými city. Je pohřben u dvou líp; v místě, které si sám určil.

Námět: Příběh o člověku, který si nakonec vezme svůj život, vyjádření svobody a práv člověka k takovému kroku.

Téma : Jedno hlavní téma zabírá příběh Werthera, který se zamiluje do zadané ženy. Poté co se dozví, že ji nemůže získat, sám se zastřelí.

Kompozice :

– chronologický postup v celém vyprávění

– kniha rozdělen na dva díly:

První díl zahrnuje přistěhování, průběh života ve městě a je uzavřen W. Odchodem z důvodu zvyšujícího pesimismu z neúspěchu jak v osobním, tak veřejném životě.

Druhý díl popisuje působení v jeho novém zaměstnání na velvyslanectví , střety s nadřízenými a následné propuštění na vlastní W. žádost. Druhý díl končí tragicky , a to sebevraždou W.

– Příběh je rámcován vypravěčovým úvodem v roli vydavatele románu a také závěrečnou zprávou o W. smrti.

Vnitřní výstavba děje:

– Expozice – Werther přichází do Wahlheimu.

– Kolize – Seznamuje Werthera s Lottou.

– Krize – Útěk Werthera na velvyslanectví za prací.

– Zvrat – Návrat Werthera, Lottou odmítnut.

– Závěr – Končí tragicky. Sebevražda Werthera.

Postavy:

Werther – Mladý malíř, příslušník střední německé vrstvy. Miluje přírodu, rád se toulá po kraji, obdivuje krásy světa a čte Homérovu Odyseu – jeho nejmilejší kniha, kterou má vždy s sebou. Nesnáší rozdělení společnosti na stavy, protože brání navázání vztahů mezi lidmi. Velmi citlivý ke svému okolí. Přispívá chudým, laskavý, ochotný. Chorobně zamilovaný do Lotty. Jediným východiskem jeho beznaděje se stává smrt.

Charlotta – Krásná venkovanka, jež se provdá za úředníka Alberta, který se jí ujal. Sice ho (pravděpodobně) nemiluje, ale je mu zavázána za vše, co pro ni vykonal. K Wertherovi tedy zprvu chová náklonnost, snad až lásku, nechce ale opustit Alberta, a tak Werthera odmítá.

Albert – Úředník, s Wertherem naváže přátelský vztah. Skvěle si rozumí, avšak díky lásce Werthera k Lottě začne žárlit. Oba dva se však se sebezapřením ovládají.

Vilém – blízky přítel W. a adresátem téměř všech dopisů (ke konci jsou dopisy poslány i Lottě)

Jazyk a styl :

– psáno formou dopisů ( kombinováo s deníkovým záznamem)

– ich – forma (ne zcela vždy)

– text obsahuje dlouhá souvětí , nekončící myšlenky

– použití zdrobnělin,eufemismů , elips

– řeč je tvořena patetickým a nostalgicky laděným slohem , je prosycena řadou citoslovcí , přerývaných vět či zvolávacích konstrukcí , které zesilují její emocionální zabarvení .

– Sledujeme vývoj psychiky hrdiny , jeho nejprve nedšené a veselé líčení přírody , později pouze pocity neštěstí a zoufalství

Preromantismus

– 18.stol. , Francie , přechodné období mezi klacisismem a romantismem

Vznikl jako reakce na schematický klasicismus i na chladné rozumářské osvícenství . Vytvářelo ho především měšťanstvo jako nastupující třída a důraz byl kladen na citové hodnoty prostého , nezkaženého člověka . Byl předstupněm romantismu. V literatuře se vedle názvu preromantismus

užívá označení sentimentalismus.

V preromantismu kladou autoři důraz na cit, odmítají konvence, příkazy, řád a vracejí se k přírodě. K lidové slovesnosti, k fantazii a k dávnověku. Vzorem jim je venkovský, nezkažený člověk a prostý způsob života. Častými motivy jsou jezera, hřbitovy, noční motivy,trosky hradů , měsíční svit , symbol mnicha , poustevníka , vězně nebo poutníka . Často se objevuje světobol , vyjadřující rozervanou náladu převážně mladých lidí, omrzelých světem i životem.

– představitelé :

Rousseu – Emil čili O výchově , Nová Heloisa (román v dopisech)

Prévost – Manon Lescaut (autobiografická zpověď)

Sturm und Drang

Nejvýznamnější proud německého preromantismu. Název tohoto hnutí byl odvozen od stejnojmenné hry německého dramatika F.M.Klingera. Hnutí prosazovalo tvůrčí svobodu pro umělce , odmítalo společenské konvence, kritizovalo každou formu útlaku, do popředí kladlo cit , vášeň a fantazii . Ideálem byl návrat přírodě. Uznávali pouze autority jako je Shakespeare a Rousseau.

Schiller – Óda na radost (zhudebněno) ; Loupežníci , Úklady a láska

Tématická linie :

– smrt z lásky (sebevražda) – Romeo a Julie , Úklady a láska

Romány v dopisech :

Rousseau – Nová Heloisa


Další podobné materiály na webu:

Utrpení mladého Werthera – rozbor díla

Kniha: Utrpení mladého Werthera

Přidal(a): Ewuška

Základní údaje o díle

Žánr:

Kompozice :

 • ich-forma, veškerý děj probíhá chronologicky

Místo a čas děje:

 • odehrává se ve Waldheimu, fiktivním místě v Německu (1771-72)

Hlavní myšlenka:

 • Konflikt jedince a společnosti, motiv nešťastné lásky. Může být člověk opravdu šťastný? Ano, ale jen když nebude mnoho přemýšlet o životě

JAZYKOVÝ PLÁN:

Napsáno formou dopisů od Werthera, a to většinou Vilémovi, několik i Lottě. Zastaralé a spisovné výrazy, dlouhá souvětí, nekončící myšlenky, časté podrobné popisy přírody. Werther v dopisech užívá zdrobněliny a eufemismy, Viléma občas oslovuje i “drahoušku”. Romantické až preromantické dílo (důraz na cit, přírodu, prožitky).

TÉMATICKÝ PLÁN:

 • Ústřední konflikt: ztroskotání lásky k Lottě
 • Téma: Werther se zamiluje do zadané ženy. Po zjištění, že je nemožné ji získat, se zastřelí.
 • Motivy: nešťastná láska, smrt, příroda
 • Epizody: Nevyskytují se.

KOMPOZIČNÍ PLÁN:

 • Děj je rozčleněn na dvě knihy (Kniha první – dopisy Vilémovi, Vydavatel čtenáři – čtenář je prostřednictvím třetí osoby informován o dalším Wertherově počínání až do jeho sebevraždy) a krátké úseky, které mají formu dopisů. Jejich délka je různá a jsou označeny datem.

POSTAVY:

 • Werther – básník, romantik, pravý poeta, avšak zaslepila ho láska; je citlivý, jemný, bez okolků milující Charlottu; za nejdůležitější považuje city, duši, nenáv >Charlotta – podle Werthera je to to nejkrásnější, nejlaskavější a nejušlechtilejší stvoření s láskou se starající o své mladší sourozence a plně se oddávající svému manželovi Albertovi; všichni l >Albert – Lottin manžel, později i Wertherův přítel
  Vilém
  – Wertherův přítel, jsou mu adresované dopisy

DĚJ:

Převážná část románu je psána formou dopisů, které Werther píše svému příteli Vilémovi a ve kterých popisuje své příhody. Myslím si, že mnohem důležitější než děj románu je Wertherova osobnost jako taková, neboť je odrazem osobnosti samotného Goethea. Werther je mladý, emotivní muž, vše prožívá naplno, obdivuje vše krásné, zbožňuje přírodu a Homérovy básně. Je to člověk s velikým srdcem, vyžívá se v popisování svých citových stavů. Někdy mívá “záchvaty soucitu”, kdy se bojí vyjít ven z domu, aby nezašlápl brouka či rostlinku. Je to také veliký diskutér, svůj názor dokáže horlivě obhajovat a plamenitě o něm hovořit. Protiví se mu třídění společnosti do jednotlivých kast a má také poměrně pokrokový názor na sebevraždu. Nebere ji jako útěk před svými problémy, ale jako velký čin.

Werther žije na venkově, kam utekl před měšťanským stereotypem. Vše si naplno užívá, kochá se venkovskými výjevy, přírodou. Unáší ho krása zdejší přírody. Najde si oblíbené místo, odkud má rozhled do celého údolí. Jednou tam uvidí na zemi chlapce, který k sobě tiskne mladšího sourozence. Rozhodne se děti namalovat. Obraz s rozmanitým pozadím ho inspiruje a Werther se zapřísáhne, že bude malovat jen přírodu. Ta mu totiž dává mnoho námětů. Za dětmi přichází jejich matka, která byla ve městě se svým nejstarším synem. Vypráví Wertherovi svůj příběh. Má tři syny a její manžel odjel do ciziny pro dědictví, o které ho chtěli připravit. Wertherovi se jí zželí a dá matce i dětem několik peněz.

Jednoho dne se seznámí s krásnou Lottou, do které se na první pohled zamiluje. Lotta je však zasnoubena s Albertem. Ten je sice na počátku Lottina a Wertherova vztahu mimo město, ale Werther si je vědom jeho existence a proto nepodniká žádné další kroky. Pravidelně navštěvuje Lottin dům, stává se dobrým přítelem jejího otce i sourozenců. Jak bylo řečeno na začátku, vše neúměrně prožívá a tento vztah není výjimkou, dalo by se říci, že hraničí až z posedlostí. Ve chvíli, kdy se Albert vrací do města, je Werther ještě nešťastnější než dříve, zvlášť vidí-li ty dva spolu. Přesto nepřestává Lottu navštěvovat, záhy se spřátelí s Albertem a je dojatý jeho pochopením. Albert totiž Wertherovi návštěvy naprosto toleruje a občas mu dovolí být s Lottou o samotě. Werther je však nespokojen, jeho citová krize se stále prohlubuje, začíná mít deprese.

Na radu svého přítele Viléma přijímá místo u vyslance. Zprvu je zde šťasten, pohybuje se mezi lidmi, nemá čas utápět se v sebelítosti a zapomíná i na Lottu. Brzy se zde však projeví pověstné dělení společnosti a Werther se kvůli svému zápalu pro diskuzi dostane do nepříjemností. Začíná opět myslet na Lottu, znovu se dostaví deprese, tentokrát silnější než předtím. Požádá o propuštění a vrací se zpět k Lottě, která si mezitím vzala Alberta. Werther si myslí, že se vše vrátí do starých kolejí, ale už se nesetkává s tak výraznou Albertovou podporou. Začíná se stále víc utápět v sebelítosti, ve svých depresích a stále častěji myslí na sebevraždu.

Posledním pomyslným hřebíčkem do jeho rakve je fakt, že ho Lotta na Albertův popud požádá, aby jejich dům tak často nenavštěvoval. Lotta sama si však – ač nechce – začíná uvědomovat, že Werthera také miluje a začíná mít o něj vážné obavy. Své city mu však již nestihla sdělit. Werther je plně odhodlán k činu. Napíše Albertovi dopis, ve kterém ho žádá, aby mu zapůjčil pistole. Albert vyhoví, neboť neví, k jakému účelu pistole poslouží. O půlnoci toho dne se Werther zastřelí. Ráno je nalezen sluhou, který vše oznámí Charlottinu otci. Je pohřben na místě, které si sám určil.


Další podobné materiály na webu:

Utrpení mladého Werthera

Kniha ( pevná vazba )

 • Poslední kusy lze odebrat pouze na vybraných prodejnách
 • Doručení Doručení domů není možné
 • Osobní odběr ZDARMA, zítra po 15:00 ( Vyberte prodejnu )

259 Kč s DPH

Námět k románu, který založil jeho světovou slávu, Goethe načerpal při své praxi praktikanta u soudu. Kromě vlastní lásky posloužila autorovi jako námět sebevražda jeho kolegy. Utrpení mladého Werthera (1774) je kombinací románu v dopisech a románu-deníku, v němž spisovatel dokázal geniálně skloubit bohatý vnitřní svět hlavního hrdiny, vylíčení… Přejít na celý popis

Drobek má knížky pro všechny dětské zvídavé hlavičky. Právě teď je koupíte se 40% slevou Více informací

Námět k románu, který založil jeho světovou slávu, Goethe načerpal při své praxi praktikanta u soudu. Kromě vlastní lásky posloužila autorovi jako námět sebevražda jeho kolegy. Utrpení mladého Werthera (1774) je kombinací románu v dopisech a románu-deníku, v němž spisovatel dokázal geniálně skloubit bohatý vnitřní svět hlavního hrdiny, vylíčení jeho duševních stavů, a autenticitu, kterou celému textu dodávají poznámky a zpráva o Wertherově smrti.

Bestseller v knihy Dobrovský

27217. v e-shopu | 28336. minulý týden | 1071. nejlepší dosažené 17.06.2017

910. v Světová beletrie | 925. nejlepší dosažené 16.02.2020

Hodnocení čtenářů

3.9 z 5 29 hodnocení čtenářů

10× 5 hvězdiček 8× 4 hvězdičky 8× 3 hvězdičky 1× 2 hvězdičky 1× 1 hvezdička

Přidejte své hodnocení knihy

4 z 5 hvězdiček Petra 28. září 2017

Měli jsme jako povinnou četbu k maturitě a musím uznat, že kniha mě nakonec docela chytla.

Pomohla vám tato recenze? Ano 35

Kniha, Odeon, 2017, 9788020717665

4 z 5 hvězdiček Vendy 22. září 2017

Opravdu depresivní kniha, nedivím se, že kvůli ní tolik lidí spáchalo sebevraždu

Pomohla vám tato recenze? Ano 32

Kniha, Odeon, 2017, 9788020717665

5 z 5 hvězdiček Veronika Vasková 7. září 2017

Za mne úžasná, i když depresivní, kniha!

Pomohla vám tato recenze? Ano 22

Kniha, Odeon, 2017, 9788020717665

3 z 5 hvězdiček Lucie Fendrichová 15. září 2017

Čekala jsem trochu víc, než jsem se nakonec dočkala. Dobrá věc, ale znovu se k ní nevrátím, hlavně kvůli pomalu plynoucímu ději.

Pomohla vám tato recenze? Ano 21

Kniha, Odeon, 2017, 9788020717665

4 z 5 hvězdiček Aríka 27. září 2017

O autoru J. W. Goethem je známo, že byl pyšný na svá díla o barvách. Avšak toto dílo pro něj nebylo zas až tak podstatné, zdá se že neprávem. Optimismus z tohot díla nesrší, spíš je laděno do pesimismu a skepse. V jisté době kniha vyvola jisté následky- sebevraždy čtenářů. Pro psychivky labilní povahu není kniha vhodná. Patří mezi knihy, ke kterým se již v budoucnu nevrátím. Nelituji, že jsem se s knihou seznámila.

Pomohla vám tato recenze? Ano 20

Kniha, Odeon, 2017, 9788020717665

1 z 5 hvězdiček Anonym 23. září 2017

přečteno jako povinná četba, ale vůbec mě to nebavilo

Pomohla vám tato recenze? Ano 18

Kniha, Odeon, 2017, 9788020717665

4 z 5 hvězdiček Tereza Bláhová 12. září 2017

Mé očekávání bylo větší než jaký dojem ve mě kniha zanechala. Určitě skvělé dílo, jen škoda, že pomohlo k tolika sebevraždám.

Pomohla vám tato recenze? Ano 18

Kniha, Odeon, 2017, 9788020717665

3 z 5 hvězdiček Adéla.K 13. září 2017

Knížku jsem četla jako povinnou četbu, rozhodně patří k těm více zábavným. I tak bych si ji ale asi sama od sebe nepřečtetla.

Pomohla vám tato recenze? Ano 16

Kniha, Odeon, 2017, 9788020717665

4 z 5 hvězdiček Lucien 15. prosince 2018

Kniha má svůj nádech. Má cit, má příběh a má duši, obsahuje vše co román obsahovat má. Děj se mi zamlouval už od začátku, avšak je to jen věc názoru. Každý má rozdílný vkus na literaturu, ale nikdy bych se nenechal/a odradit negativními názory na jakékoliv dílo. Dávám knize svou pečeť, zaslouží si vzrůst ve vaší mysli.

Pomohla vám tato recenze? Ano 1

Kniha, Odeon, 2017, 9788020717665

5 z 5 hvězdiček Lukáš 14. září 2019

Opravdu skvělá, ale na druhou stranu trochu depresivní knížka.

Leave a Reply